| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP

Rachunkowość budżetowa

Dotacje w jednostkach sfery budżetowej

Aktualizacja: 13.01.2010

Dotacje są szczególną formą finansowania określonych zadań z budżetu i mogą być udzielane tylko wtedy, gdy pozwalają na to przepisy. Z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla jednostek organizacyjnych mogą być udzielane dotacje podmiotowe, przedmiotowe i celowe. Kwotę i zakres przekazywanych dotacji określa uchwała budżetowa. Podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku mogą otrzymywać z budżetu dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań danej jednostki. »

Jak samorząd województwa powinien rozliczać dotację rozwojową

Aktualizacja: 13.01.2010

Jak określane są szczegółowe warunki przekazywania dotacji rozwojowych? W jakich sytuacjach środki pochodzące z dotacji rozwojowej podlegają zwrotowi? »

Bez konkursu to nie znaczy, że bez upoważnienia

Aktualizacja: 13.01.2010

Naruszenie przepisu proceduralnego, dotyczącego sposobu wydatkowania środków publicznych, nie jest automatycznie równoznaczne z działaniem wypełniającym znamiona czynu określonego w art. 11 ust. 1 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, tj. czynu polegającego na dokonaniu wydatku ze środków publicznych bez upoważnienia albo z przekroczeniem zakresu takiego upoważnienia. »

Kredyty ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego

Aktualizacja: 13.01.2010

Bank Gospodarstwa Krajowego udziela kredytów ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego na finansowanie przedsięwzięć jednostek samorządu terytorialnego - gmin ich związków, powiatów i województw. »

Bilans z wykonania budżetu za 2007 rok

Aktualizacja: 13.01.2010

Podstawowym sprawozdaniem finansowym, obok sprawozdań budżetowych jednostki samorządu terytorialnego, jest bilans z wykonania budżetu. Do 30 kwietnia 2008 r. zarządy jednostek samorządu terytorialnego powinny przekazać do regionalnej izby obrachunkowej bilans z wykonania budżetu za ubiegły rok. »

Fundusz Poręczeń Unijnych umożliwia samorządom i przedsiębiorcom zabezpieczenie spłaty kredytu

Aktualizacja: 13.01.2010

Jednostki samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorcy będący podwykonawcami projektu inwestycyjnego współfinansowanego ze środków unijnych mogą ubiegać się o poręczenie lub gwarancję spłaty kredytów z Funduszu Poręczeń Unijnych. »

3. Zasady sporządzania sprawozdań budżetowych

Aktualizacja: 13.01.2010

  Wszystkie jednostki sektora finansów publicznych muszą mieć na uwadze, że aby poprawnie i prawidłowo można było sporządzić sprawozdania budżetowe za poszczególne okresy sprawozdawcze, należy: »

Leasing zyskuje na popularności

Aktualizacja: 13.01.2010

W ubiegłym roku spółki komunalne i zakłady budżetowe ogłosiły blisko 240 przetargów na usługi leasingowe. Do najczęściej leasingowanych przedmiotów należały: ciągniki, przyczepy, koparko-ładowarki, śmieciarki, pojazdy wielozadaniowe, samochody osobowe, autobusy turystyczne, autobusy komunikacji miejskiej oraz sprzęt komputerowy. »

Ewidencja środków pieniężnych w jednostce budżetowej

Aktualizacja: 13.01.2010

Aktywa pieniężne to aktywa w formie krajowych środków płatniczych, walut obcych i dewiz, jak również inne aktywa finansowe, zwłaszcza naliczone od nich odsetki. Aktywa pieniężne są płatne lub wymagalne w ciągu trzech miesięcy od dnia otrzymania, wystawienia, nabycia lub założenia (dotyczy lokaty). »

Wybór banku do obsługi gminnego budżetu

Aktualizacja: 13.01.2010

Rada gminy nie ma obecnie uprawnień do podejmowania uchwał w sprawie wyboru banku wykonującego obsługę budżetu gminy. Kompetencje w tym zakresie posiada wyłącznie wójt. »

Wynik finansowy w jednostkach budżetowych

Aktualizacja: 13.01.2010

W jednostkach budżetowych wynik finansowy jest różnicą pomiędzy przychodami a kosztami za rok obrotowy z uwzględnieniem innych zjawisk towarzyszących, związanych ze stratami i zyskami nadzwyczajnymi. »

Zasady wydatkowania dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Aktualizacja: 13.01.2010

Środki finansowe na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych pochodzą m.in. z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. To wójt (burmistrz, prezydent miasta) decyduje na podstawie uchwały rady gminy o ilości zezwoleń na prowadzenie sprzedaży alkoholu na terenie gminy. »

Zmiany budżetu wymagają zgody zarządu

Aktualizacja: 13.01.2010

W zakresie kompetencji do podejmowania uchwał w sprawach budżetowych przez organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego przepis art. 183 ust. 2 ustawy o finansach publicznych nie określa zasady, lecz wyjątek. Rada gminy jest ograniczona w kształtowaniu treści uchwały budżetowej tylko w takim zakresie, jaki wyraźnie wynika z art. 183 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. »

Prognoza długu jednostki samorządu terytorialnego

Aktualizacja: 13.01.2010

Przy podejmowaniu decyzji o zadłużeniu np. gminy należy pamiętać, że zobowiązania długoterminowe wymagają obsługi finansowej przez wiele kolejnych okresów budżetowych. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego nie może przekroczyć 60 proc. wykonanych dochodów ogółem jednostki w danym roku budżetowym. »

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Compliance 2020

Eksperci portalu infor.pl

Anna Mosiej

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »