REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Bilans z wykonania budżetu za 2007 rok

Barbara Kołodziej
inforCMS

REKLAMA

REKLAMA

Podstawowym sprawozdaniem finansowym, obok sprawozdań budżetowych jednostki samorządu terytorialnego, jest bilans z wykonania budżetu. Do 30 kwietnia 2008 r. zarządy jednostek samorządu terytorialnego powinny przekazać do regionalnej izby obrachunkowej bilans z wykonania budżetu za ubiegły rok.

Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego sporządza się według wzoru zawartego w załączniku nr 4 do rozporządzenia ministra finansów z 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz.U. nr 142, poz. 1020). Bilans z wykonania budżetu podpisują członkowie zarządu i skarbnik.

REKLAMA

Aktywa w bilansie

Standardowy układ informacji bilansu z wykonania budżetu w aktywach obejmuje:

I. Środki pieniężne,

II. Należności i rozliczenia,

III. Inne aktywa.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

W zakres środków pieniężnych wykazywanych w bilansie wchodzą środki pieniężne budżetu, środki pieniężne funduszy pomocowych oraz pozostałe środki pieniężne.

Środki pieniężne budżetu to środki pozyskane z tytułu gromadzonych dochodów na podstawie stosownych regulacji prawnych czy w przypadku np. gmin w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

REKLAMA

Budżety jednostek samorządu terytorialnego mogą być uzupełniane środkami pozyskanymi z funduszy pomocowych Unii Europejskiej na dofinansowanie różnego rodzaju projektów, jak też pożyczek zaciągniętych z budżetu państwa na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z UE. Środki te podlegają wykazaniu na odrębnych rachunkach bankowych.

Do ewidencji środków pieniężnych otrzymanych w ramach realizacji zadań z funduszy pomocowych, w zakresie których umowa lub przepis określają konieczność wydzielenia środków pomocowych na odrębnym rachunku, służy konto 137 „Rachunki środków funduszy pomocowych”.

Środki pieniężne

Inne środki pieniężne obejmują środki pieniężne w drodze, tj. środki pieniężne otrzymane z innych budżetów, kwot wpłaconych przez inkasentów za pośrednictwem poczty z tytułu dochodów budżetowych.

Stosownie do przyjętej techniki księgowania w jednostce samorządu terytorialnego, ewidencji tych środków można dokonywać na bieżąco lub wyłącznie na przełomie okresów sprawozdawczych. Do tej ewidencji służy konto 140 „Inne środki pieniężne”.

Na koncie 140 ujmuje się w szczególności:

• środki otrzymane z innych budżetów, w przypadku gdy środki te zostały przekazane w poprzednim okresie sprawozdawczym i są objęte wyciągiem bankowym z datą następnego okresu sprawozdawczego,

• kwoty wpłacane przez inkasentów za pośrednictwem poczty lub bezpośrednio do banku z tytułu dochodów budżetowych, w wypadku potwierdzenia wpłaty przez bank w następnym okresie sprawozdawczym,

• przelewy dochodów budżetowych zrealizowanych przez bank płatnika w okresie sprawozdawczym i objętych wyciągami bankowymi z rachunku bieżącego budżetu w następnym okresie sprawozdawczym.

Pozycja bilansu, która obejmuje należności i rozliczenia, prezentowana jest w podziale na:

• należności finansowe krótko- i długoterminowe,

• należności od budżetów,

• pozostałe należności i rozliczenia.

Należności wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego określane są mianem krótkoterminowych. Jeżeli jednak termin zwrotu należności przekracza 12 miesięcy od dnia bilansowego, zalicza się je do należności długoterminowych.

Należności długoterminowe powstają w wyniku długotrwałych rozliczeń z budżetem z tytułu mienia likwidowanych i prywatyzowanych albo sprzedawanych przedsiębiorstw i należności z tytułu sprzedanych nieruchomości zabezpieczonej hipoteką, jak również należności z tytułu udzielonych pożyczek długoterminowych.

Do ewidencji należności finansowych, w tym z tytułu udzielonych pożyczek służy konto 250 „Należności finansowe”.

REKLAMA

Należności z tytułu pożyczek udzielonych z budżetu państwa w ramach prefinansowania na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, ewidencjonowane są na koncie 257 „Należności z tytułu prefinansowania”.

Należności od budżetów przedstawiają stan rozliczeń dochodów budżetowych realizowanych przez urzędy skarbowe na rzecz jednostek samorządu terytorialnego. Są to także dochody tych jednostek z tytułu udziału w podatkach dochodowych od osób fizycznych.

Rozrachunki z innymi budżetami ewidencjonowane są w jednostkach samorządowych na koncie 224 „Rozrachunki budżetu”. Są to w szczególności:

• rozliczenia dochodów budżetowych realizowanych przez urzędy skarbowe na rzecz budżetu,

• rozrachunki z tytułu udziałów w dochodach innych budżetów,

• rozrachunki z tytułu dotacji i subwencji,

• rozrachunki z tytułu dochodów pobranych na rzecz budżetu państwa.

Grupa pozostałych należności i rozliczeń obejmuje stan dochodów budżetowych zrealizowanych przez jednostki budżetowe i objęte sprawozdaniami budżetowymi, a które nie zostały przekazane na konto 133 „Rachunek budżetu”.

Z kolei inne aktywa stanowią wydatki przypadające na przyszłe okresy, czyli rozliczenia międzyokresowe czynne.

Pasywa w bilansie

Układ informacji w pasywach bilansu z wykonania budżetu obejmuje:

I. Zobowiązania,

II. Aktywa netto budżetu,

III. Inne pasywa.

Zobowiązania stanowią wynikający z przeszłych zdarzeń obowiązek wykonania świadczeń o wiarygodnie określonej wartości, które spowodują wykorzystanie już posiadanych lub przyszłych aktywów jednostki.

W bilansie dzieli się je na:

• finansowe (krótko- i długoterminowe),

• wobec budżetów,

• pozostałe zobowiązania.

Zobowiązania finansowe dotyczą wydania aktywów finansowych albo wymiany instrumentów finansowych z inną jednostką na niekorzystnych warunkach.

W sytuacji jednostek samorządu terytorialnego, zobowiązania te mogą dotyczyć kredytów bankowych, zaciągniętych pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych (instrumentów finansowych).

Ewidencję zobowiązań zaliczonych do finansowych, z wyjątkiem kredytów bankowych, a w szczególności z tytułu zaciągniętych pożyczek i wyemitowanych instrumentów finansowych, prowadzi się na koncie 260 „Zobowiązania finansowe”.

Do ewidencji zobowiązań z tytułu pożyczek otrzymanych z budżetu państwa w ramach prefinansowania na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, służy konto 268 „Zobowiązania z tytułu prefinansowania”.

Zobowiązania wobec budżetów obejmują dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz niewykorzystane dotacje na te zadania.

W grupie pozostałych zobowiązań może wystąpić m.in. równowartość środków pobranych od wykonawców robót jako zabezpieczenie należytego ich wykonania. Aktywa netto to aktywa jednostki pomniejszone o zobowiązania odpowiadające wartościowo funduszowi własnemu. W przypadku aktywów netto budżetu jest to wynik wykonania budżetu, którym może być deficyt lub nadwyżka.

W pozycji bilansu, jakimi są inne pasywa, ujmuje się m.in. środki z prywatyzacji w kwocie stanowiącej różnicę między przychodami i rozchodami oraz rozliczenia międzyokresowe przychodów, np. otrzymane dotacje lub subwencje oświatowe dotyczące następnego roku budżetowego.

Należy pamiętać, że pod bilansem z wykonania budżetu zamieszcza się informacje uzupełniające w odniesieniu m.in. do udzielonych i otrzymanych gwarancji i poręczeń.

Barbara KoŁodziej

gp@infor.pl

PODSTAWA PRAWNA

• Rozporządzenie ministra finansów z 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz.U. nr 142, poz. 1020).

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: GP
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

REKLAMA

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Sektor publiczny
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Min. rolnictwa Cz. Siekierski: Różne, nieracjonalne wymogi Zielonego Ładu muszą zostać wycofane

  Minister rolnictwa i rozwoju wsi Czesław Siekierski w dniu 27 lutego 2024 r. w czasie posiedzenia unijnej Rady ds. Rolnictwa i Rybołówstwa (AGRIFISH), powiedział: – Różne, nieracjonalne wymogi Zielonego Ładu muszą zostać wycofane. Komisja Europejska musi zrozumieć protestujących rolników. Rolnicy mówią: nic o nas, bez nas. List przewodniczącego Norberta Linsa pokazuje, że Parlament Europejski też oczekuje szybkich działań.

  Doradca Prezydenta RP: kontrolę nad polskim szkolnictwem obejmie bezpośrednio UE

  Profesor Andrzej Waśko, doradca prezydenta RP, przewodniczący Rady ds. Rodziny, Edukacji i Wychowania, odnosząc się do "Europejskiego obszaru edukacji" podkreślił, że polityka oświatowa, która dotąd była powierzona kompetencji rządów krajowych, stanie się częścią polityki unijnej. Zwrócił uwagę, że kontrole nad polskim szkolnictwem obejmie bezpośrednio UE.

  Min. Siekierski: KE narzuciła nieracjonalne wymogi Zielonego Ładu; musimy zrozumieć protesty rolników. 27 lutego posiedzenie unijnej rady ministrów w Brukseli. 29 lutego rozmowy z rolnikami w Ministerstwie

  Komisja Europejska narzuciła zbyt duże, nieracjonalne, kosztowne wymogi Zielonego Ładu, które miały służyć środowisku, przeciwdziałać zmianom klimatu, a w rzeczywistości doprowadziły do bankructwa wielu gospodarstw - oświadczył w 26 lutego 2024 r. na konferencji prasowej w Brukseli minister rolnictwa RP Czesław Siekierski. Wcześniej tego samego dnia, jeszcze będąc w Polsce w czasie konferencji prasowej kierownictwa Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, minister Siekierski powiedział: Musimy zrozumieć protesty rolników i o to będę zabiegał na jutrzejszym posiedzeniu unijnej rady ministrów w Brukseli.

  KPO 2024. Polska nie dostanie wszystkich pieniędzy? Ekspert: 43 inwestycje i ich refinansowanie zagrożone. Konieczna rewizja polskiego KPO

  Zdaniem Łukasza Kościjańczuka, eksperta firmy doradczej CRIDO, ok. 43 inwestycji w ramach Krajowego Planu Odbudowy (z 56 zaplanowanych) może nie zostać zrealizowanych do 31 sierpnia 2026 r, co oznacza, że Polska nie otrzyma refinansowania z UE. Dlatego niezbędna jest rewizja KPO, która - jak oszacował ekspert - może objąć nawet połowę planowanych przedsięwzięć.

  REKLAMA

  D. Tusk odblokował unijne pieniądze na polskie KPO [137 mld euro, 600 mld zł]. W przyszłym tygodniu dwie ważne decyzje. von der Leyen: Razem będziemy bronić praworządności w całej Europie

  Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen oraz premier Belgii Alexander De Croo w piątek 23 lutego 2023 r. rozmawiali w Warszawie z premierem Tuskiem. Przewodnicząca KE poinformowała po spotkaniu, że w przyszłym tygodniu zapadną dwie decyzje ws. funduszy europejskich dla Polski. Uwolnią one do 137 mld euro z funduszu spójności i Funduszu Odbudowy.

  PFRON: Od 1 marca wnioski o samochody dla osób niepełnosprawnych. Dopłata 80% od 150 000 zł albo 85% od 130 000 zł

  Maksymalna wartość samochodu objęta wsparciem wynosi 300 000 zł (osoba niepełnosprawna jest kierowcą) albo 230 000 zł (opiekun jest kierowcą). Muszą to być samochody dostosowane do potrzeb osób korzystających w poruszaniu się wózkiem inwalidzkim.

  Depresja nie wybiera. Ale na dobrostan psychiczny może wpłynąć dieta albo... pies

  23 lutego przypada Międzynarodowy Dzień Walki z Depresją. To dobra okazja do tego, aby przypomnieć sobie, że ta choroba może dotknąć każdego. Gdzie szukać pomocy? Jak poprawić swój dobrostan psychiczny? 

  Uposażenia żołnierzy zawodowych w 2024 roku [Tabela stawek]. Będzie też zmiana dot. dodatków za długoletnią służbę wojskową

  W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z 16 lutego 2024 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych zostały określone te stawki ze skutkiem od 1 stycznia 2024 r. Rozporządzenie weszło w życie 21 lutego 2024 r. Od 1 kwietnia 2024 r. będzie też zmiana dot. dodatków za długoletnią służbę wojskową żołnierzy zawodowych.

  REKLAMA

  Będzie zakaz sprzedaży elektronicznych papierosów jednorazowych. Już 64% młodzieży miało do czynienia z takimi papierosami

  Aż 64 proc. młodych ludzi miało kontakt z jednorazowymi papierosami elektronicznymi. Czy wkrótce to się skończy? Minister Zdrowia Izabela Leszczyna poinformowała w środę, że może rozpocząć pracę nad zakazem sprzedaży elektronicznych papierosów jednorazowych. 

  Zakaz sprzedaży e-papierosów jednorazowych. I.Leszczyna: Zielone światło od Donalda Tuska dla zmiany przepisów

  W dniu 21 lutego 2024 r. Minister Zdrowia Izabela Leszczyna poinformowała, że może już rozpocząć pracę nad zakazem sprzedaży elektronicznych papierosów jednorazowych. Dodała, że chciałaby jak najszybszej ścieżki, bo aż 64 procent młodych ludzi miało z nimi kontakt.

  REKLAMA