reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Sektor publiczny > Finanse > Rachunkowość budżetowa > Na kim ciąży obowiązek opracowania harmonogramu realizacji budżetu

Na kim ciąży obowiązek opracowania harmonogramu realizacji budżetu

Zarząd jednostki samorządu terytorialnego może opracować harmonogram realizacji budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Opracowanie harmonogramu w jednostkach, w których łączna kwota środków publicznych gromadzonych w ciągu roku kalendarzowego przekroczy 40 000 tys. zł, jest obowiązkowe. Jednak nadal nie wszystkie jednostki go realizują, co może być uznane za powtarzające się naruszenie zapisów ustawy przez organ wykonawczy.

Do opracowania harmonogramów realizacji budżetu zarówno budżetu państwa, jak i jednostek samorządu terytorialnego obligują zapisy ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (dalej: uofp). Należy zwrócić uwagę, że uofp nie zawiera definicji harmonogramu realizacji budżetu. Natomiast na podstawie regulacji ustawowych można uznać, że jest to dokument prognostyczno-planistyczny, który stanowi podstawę prawidłowej realizacji zarówno budżetu państwa, jak i budżetu jednostki samorządu terytorialnego w poszczególnych miesiącach roku budżetowego.

Celem harmonogramu jest zestawienie przewidywanych dochodów budżetowych w danym okresie z wydatkami budżetowymi, które zostały zaplanowane do zrealizowania w tym samym okresie. Umożliwia on również racjonalne gospodarowanie środkami pochodzącymi z przychodów, bądź też przesunięcie planowanych wydatków w czasie.

Minister Finansów w porozumieniu z dysponentami części budżetowych opracowuje harmonogram realizacji budżetu państwa (art. 129 ust. 1 uofp). Harmonogram realizacji budżetu państwa obejmuje:

• prognozę dochodów budżetu państwa w poszczególnych miesiącach roku,

• wielkość wydatków planowanych do sfinansowania w poszczególnych miesiącach roku.

Harmonogram realizacji wydatków podlega aktualizacji na wniosek dysponenta części budżetowej. O harmonogramie realizacji budżetu państwa dysponent części budżetowej może poinformować podległe i nadzorowane jednostki.

Tryb opracowywania i treść harmonogramu realizacji budżetu jednostki samorządu terytorialnego reguluje art. 186 ust. 5 i 6 uofp. Zarząd jednostki samorządu terytorialnego może opracować harmonogram realizacji budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wówczas informuje o nim podległe i nadzorowane jednostki. Natomiast obowiązkowe jest opracowanie harmonogramu w jednostce, która gromadzi znaczne środki publiczne lub dokonuje znacznych wydatków publicznych.

Kwota znacznych środków lub znacznych wydatków, która obliguje do sporządzenia harmonogramu oraz przeprowadzania audytu wewnętrznego, została określona w § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z 24 czerwca 2006 r. w sprawie kwot, których przekroczenie powoduje obowiązek prowadzenia audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych. W tym przypadku obowiązek sporządzenia harmonogramu realizacji budżetu jednostki samorządu terytorialnego powstaje, gdy łączna kwota środków publicznych gromadzonych w ciągu roku kalendarzowego lub kwota wydatków i rozchodów środków publicznych, dokonywanych w ciągu roku kalendarzowego, wynosi 40 000 tys. zł.

Harmonogram realizacji budżetu jednostki samorządu terytorialnego obejmuje:

• prognozowane dochody budżetu jednostek samorządu terytorialnego w podziale na poszczególne miesiące roku,

• wielkość wydatków, planowanych do sfinansowania w poszczególnych miesiącach roku.

Podstawę opracowania harmonogramu realizacji budżetu jednostki samorządu terytorialnego stanowi układ wykonawczy budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Należy zwrócić uwagę, że opracowanie harmonogramu realizacji budżetu jednostki samorządu terytorialnego należy do kompetencji organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego poprzez zarządzenie wójta, burmistrza lub prezydenta miasta w gminach lub uchwałę zarządu w powiecie i województwie (patrz: wzór). Z zapisów uofp nie wynikają inne postanowienia dotyczące tego harmonogramu. Wydaje się jednak konieczne, aby organ, który go opracował, dokonywał także jego zmian wraz ze zmianami budżetu jednostki samorządu terytorialnego, jak również na wniosek jednostek organizacyjnych. Organ wykonawczy powinien poinformować podległe i nadzorowane jednostki o dokonanych zmianach, tak jak i o harmonogramie.

Wzór. Zarządzenie w sprawie harmonogramu realizacji budżetu

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

 

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Sporządzany harmonogram nie tylko umożliwia racjonalne zarządzanie budżetem jednostki samorządu terytorialnego, ale również przyczynia się do realizacji jednej z zasad wykonywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, jaką jest zasada terminowości.

Załączniki do zarządzenia mogą być sporządzane również w innym układzie.

Wzór. Załączniki do zarządzenia w sprawie harmonogramu realizacji budżetu

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

 

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Krystyna GĄsiorek

Podstawy prawne

• Ustawa z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104; ost.zm. Dz.U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100)

• Rozporządzenie Ministra Finansów z 24 czerwca 2006 r. w sprawie kwot, których przekroczenie powoduje obowiązek prowadzenia audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych (Dz.U. Nr 112, poz. 763)

reklama

Czytaj także

Autor:

Źródło:

Samorzad.infor.pl

Zdjęcia


Nowy JPK_VAT z deklaracją i ewidencją (PDF)39.00 zł
reklama

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Compliance 2020

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Agata Koschel-Sturzbecher

Adwokat, publicystka i szkoleniowiec.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama