reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Sektor publiczny > Finanse > Rachunkowość budżetowa > Egzekwowanie opłat za przedszkole

Egzekwowanie opłat za przedszkole

Przedszkole działające w formie jednostki budżetowej ma problem z wyegzekwowaniem opłaty w wysokości 180 zł za pobyt dziecka w przedszkolu, której termin płatności minął 10 czerwca 2009 r. Jak należy jej dochodzić? Czy można dokonać jej umorzenia?

Zasady szczególne rachunkowości jednostek budżetowych wskazują tryb pobierania dochodów przez państwowe jednostki budżetowe. W praktyce tymi samymi zasadami określonymi w uchwale kierują się samorządowe jednostki budżetowe, chyba że organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego określi je w odmienny sposób.

Przedszkole realizujące dochody budżetowe (lub dochody własne) z tytułu opłat za pobyt dzieci obowiązane jest:

• prawidłowo i terminowo ustalać należności z tytułu opłat za pobyt dzieci,

• pobierać wpłaty i terminowo dokonywać zwrotów nadpłat,

• prowadzić ewidencję tych dochodów według części, działów i rozdziałów oraz według paragrafów klasyfikacji,

• terminowo wysyłać do zobowiązanych wezwania do zapłaty lub faktury z tytułu świadczonych usług,

• terminowo wysyłać do zobowiązanych upomnienia, gdy dłużnik zwleka z zapłatą, oraz podejmować w stosunku do nich czynności zmierzające do wykonania zobowiązania w drodze egzekucji (przy czym czynności tych nie podejmuje się, jeżeli należność nie przewyższa kosztów wysłania upomnienia),

• w zakresie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach umarzać należności nieściągalne.

Oprócz tego, według przepisów prawa bilansowego przypisane dochody budżetowe, czyli należności z tytułu dochodów budżetowych w ciągu roku ujmuje się w ewidencji według wartości nominalnej. Natomiast na koniec kwartału i roku (na dzień bilansowy) wycenia się je w kwocie wymaganej zapłaty, a więc łącznie z należnymi odsetkami, pomniejszonymi o odpisy aktualizujące należności. Na podstawie tych przepisów – jeżeli minął termin płatności, przedszkole zobowiązane jest także do naliczenia odsetek na koniec kwartału, czyli na koniec czerwca i na koniec września, w wysokości odsetek należnych na koniec każdego kwartału.

Tylko w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym należności z tytułu dochodów budżetowych, do których nie stosuje się przepisów ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, przypadające jednostce samorządu terytorialnego lub jej jednostkom organizacyjnym, mogą być umarzane na zasadach określonych przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego. Z tego wynika, że przedszkole nie może umorzyć zaległych opłat za pobyt dziecka, jeżeli takiego tytułu umorzenia nie wskazano w uchwale rady gminy. 

Czytaj także: Jak rozliczać wspólne wydatki zespołów szkół>>

Podstawy prawne

• Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości (j.t. Dz.U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223; ost.zm. Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241)

• Ustawa z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104; ost.zm. Dz.U. z 2009 r. Nr 79, poz. 666)

• Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (j.t. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60; ost.zm. Dz.U. z 2009 r. Nr 57, poz. 466)

• Rozporządzenie Ministra Finansów z 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz.U. Nr 142, poz.1020; ost.zm. Dz.U. z 2008 r. Nr 72, poz. 422)

• Rozporządzenie Ministra Finansów z 29 czerwca 2006 r. w sprawie gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych oraz trybu postępowania przy przekształcaniu w inną formę organizacyjno-prawną (Dz.U. Nr 116, poz. 783; ost.zm. Dz.U. z 2008 r. Nr 23, poz. 135)

reklama

Czytaj także

Źródło:

Samorzad.infor.pl

Zdjęcia


Czas pracy 2020. Planowanie, rozliczanie i ewidencja59.00 zł
reklama

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Compliance 2020

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Hoffmann

dyrektor sieci zewnętrznej Aureus

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama