REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Zasady ewidencji pozabilansowej jednostki oświatowej

Magdalena Rypińska
ewidencja pozabilawa w oświacie
ewidencja pozabilawa w oświacie
Fotolia

REKLAMA

REKLAMA

W zakładowym planie kont jednostki oświatowej konieczne jest ujęcie szczegółowych zasad ewidencji pozabilansowej, ponieważ w przepisach wskazane zostały jedynie ogólne zasady jej prowadzenia, które wymagają doprecyzowania.

Jednostki sektora finansów publicznych (w tym również szkoły) ze względu na ich przejrzystość zobowiązane są do budowy zakładowego planu kont według jednolitych zasad określonych w rozporządzeniu w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont. Zasady te zobowiązują jednostki oświatowe do prowadzenia oprócz ewidencji bilansowej również ewidencji pozabilansowej.

REKLAMA

Uwaga! Ze względu na zasadę szczególną, zgodnie z którą jednostka oświatowa zobowiązana jest potraktować liczbę kont wskazaną w rozporządzeniu w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont jako standardową liczbę, z której pominąć może tylko te konta, które służą do ewidencji operacji niewystępujących w jednostce, nie można pominąć (nie stosować) kont pozabilansowych, jeśli dotyczą procesów występujących w jednostce. 

Masz pytania? Zapraszamy na Forum!

REKLAMA

ZAPAMIĘTAJ!
Każda jednostka oświatowa musi prowadzić przynajmniej następujące konta pozabilansowe:
● 975 „Wydatki strukturalne”, jeśli nie są ujmowane w ewidencji bilansowej, np. jako analityka do konta 130,
● 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami”,
● 980 „Plan finansowy wydatków budżetowych”,
● 990 „Plan finansowy wydatków budżetowych w układzie zadaniowym”, jeśli jednostkę obowiązuje budżet zadaniowy i operacje z nim związane nie są ujmowane w ewidencji bilansowej,
● 998 „Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego”,
● 999 „Zaangażowanie wydatków budżetowych przyszłych lat”.

W ewidencji pozabilansowej może wystąpić ponadto konto 981 „Plan finansowy niewygasających wydatków” – jeśli w planie finansowym szkoły ustanowiono wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

W zakresie kont pozabilansowych w przypadku występowania takich środków w jednostce muszą być prowadzone konta:
● 970 „Płatności ze środków europejskich”,
● 982 „Plan wydatków środków europejskich”,
● 983 „Zaangażowanie wydatków środków europejskich roku bieżącego”,
● 984 „Zaangażowanie wydatków środków europejskich przyszłych lat”.

REKLAMA

Poza wymienionymi kontami jednostka może stosować również inne konta pozabilansowe, jeśli przyjmie taki sposób ewidencjonowania niektórych, występujących w niej zdarzeń, jeżeli nie podlegają ewidencji bilansowej. Przykładem mogą być tu konta pozabilansowe dotyczące środków trwałych, np.:
● „Środki trwałe w likwidacji”,
● „Obce środki trwałe w używaniu”.

ZAPAMIĘTAJ!
W zakładowym planie kont jednostki oświatowej konieczne jest ujęcie szczegółowych zasad ewidencji pozabilansowej, ponieważ w przepisach wskazane zostały jedynie ogólne zasady jej prowadzenia, które wymagają doprecyzowania.

W rozporządzeniu w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont do kont pozabilansowych określono, co i po których stronach się na nich ewidencjonuje, np. na koncie 980 na stronie Wn ujmuje się plan finansowy wydatków i jego korekty, a na stronie Ma – wykonane wydatki oraz wartość planu niezrealizowanego i wygasłego. W komentarzu jednak nie określono, z jaką częstotliwością mają być dokonywane te księgowania, jednak zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Finansów (znak pisma: DR3/502/326/BMI/2010/DR-2382) istnieje konieczność bieżącego ujmowania w ewidencji księgowej jednostki operacji związanych z wykonaniem planu finansowego wydatków budżetowych, jak i z zaangażowaniem wydatków. 

Zobacz również: Sprawozdawczość budżetowa w układzie zadaniowym w państwowych jednostkach budżetowych

PRZYKŁAD
W jednostce oświatowej na koncie 980 plan wydatków ewidencjonuje się pod datą 1 stycznia na podstawie zatwierdzonego planu, a jeśli jeszcze nie został zatwierdzony – na podstawie projektu.

Zmiany planu ewidencjonuje się pod datą wprowadzenia zmiany w planie finansowym stosownym aktem wewnętrznym.
W zakładowym planie kont należy również zaznaczyć, w jakich terminach ewidencjonuje się wykonanie wydatków.

PRZYKŁAD
W jednostce oświatowej wykonanie planu wydatków na koncie 980 ewidencjonuje się w okresach miesięcznych (pod datą ostatniego dnia każdego miesiąca księguje się wykonanie wydatków w poszczególnych paragrafach za dany miesiąc).

Analogicznych zapisów w zakładowym planie kont jednostki oświatowej należy dokonać również dla pozostałych kont pozabilansowych.

ZAPAMIĘTAJ!
Do wszystkich kont pozabilansowych jednostka oświatowa zobowiązana jest prowadzić ewidencję analityczną w przekroju podziałek klasyfikacji budżetowej. Zgodnie z zasadami rachunkowości, na kontach pozabilansowych obowiązuje zasada jednostronnego zapisu.
6. Odpisy aktualizujące należności

Należności wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności, czyli po uwzględnieniu należności wątpliwych i nieściągalnych (art. 28 ust. 1 pkt 7 uor).

Celem odpisu aktualizującego jest odzwierciedlenie w sprawozdaniu finansowym rzeczywistego stanu należności (w bilansie wykazuje się należności pomniejszone o dokonane odpisy aktualizujące), czyli tylko tych, co do których zachodzi znaczne prawdopodobieństwo, że zostaną uregulowane w normalnym trybie.

Jak zaznaczono, odpisów dokonuje się w stosunku do należności wątpliwych i nieściągalnych. Za należności wątpliwe uznaje się takie, co do których zachodzi prawdopodobieństwo, że nie zostaną zapłacone w terminie i w pełnej wysokości, ale nie można ich jeszcze uznać za nieściągalne. Za wątpliwe uznaje się też należności sporne, jeśli zachodzi przypuszczenie niewygrania sprawy lub że należności trudno będzie ściągnąć, mimo wyroku sądu na korzyść jednostki.
Należności aktualizuje się, dokonując ich odpisów w ciężar konta 290 „Odpisy aktualizujące należności”.

Konto 290 służy do ewidencji odpisów aktualizujących wartość należności wątpliwych oraz należności z tytułu odsetek przypisanych, ale niezapłaconych do dnia bilansowego, a także wartości przypisanych należności z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych, które nie zostały wpłacone do dnia bilansowego.

ZAPAMIĘTAJ!
Odpisy aktualizujące należności zalicza się do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych.

Uwaga! Dokonanie odpisu aktualizującego nie oznacza, że można zaprzestać ściągania danej należności. Odpisy służą wyłącznie temu, aby sytuacja majątkowa przedstawiona w bilansie jednostki była jak najbardziej wiarygodna. Natomiast mimo dokonania odpisu jednostka ma obowiązek dołożyć starań i egzekwować należność (chyba że zaistnieją okoliczności pozwalające na jej umorzenie).

Do konta 290 powinno się prowadzić ewidencję analityczną, pozwalającą ustalić, jakiego tytułu należności dotyczy dany odpis.

Zasady ewidencji na koncie 290 „Odpisy aktualizujące należności” przedstawia schemat 8.

SCHEMAT 8. Ewidencja odpisów aktualizujących należności 

Należy również pamiętać, że w jednostce oświatowej nie zawsze będą występowały odpisy aktualizujące. Główny księgowy jednostki oświatowej musi dokonać analizy należności pod kątem występowania należności spornych, wątpliwych i nieściągalnych. Jeśli stwierdzi, że wszystkie należności są ściągalne (nie ma przesłanek świadczących, że mogą nie zostać uregulowane w terminie i pełnej wysokości), nie dokonuje się odpisu. 

Polecamy serwis: Rachunkowość budżetowa

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Poradnik Oświatowy

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code
Sektor publiczny
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Globalna awaria systemów Microsoft. Czy mamy się czym martwić w Polsce?

Wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski uspokaja, że obecnie w Polsce systemy infrastruktury informatycznej działają płynnie. 

Jak uczniowie Szkoły w Chmurze poradzili sobie z maturą? "Wyniki są dramatyczne"

Kilkanaście procent polskich maturzystów nie zdało egzaminu maturalnego. Jak poszło uczniom Szkoły w Chmurze? 

Coraz większa liczba dzieci ukraińskich w polskich szkołach

Od 1 września 2024 r. do polskich szkół może pójść między 20 tys. a 60 tys. ukraińskich dzieci - szacuje Paulina Chrostowska z Centrum Edukacji Obywatelskiej. Zdaniem nauczycieli największym wyzwaniem w edukacji uczniów z doświadczeniem migracji jest bariera językowa.

Ta substancja wydłużyła życie myszy ok. 25%, wyszczupliła i zmniejszyła podatność na nowotwory. Teraz testy na ludziach

Międzynarodowa grupa badaczy aktualnie testuje nowy lek hamujący interleukinę 11, który wydłuża życie myszy prawie o jedną czwartą. Nie wiadomo jeszcze jak działa on u ludzi, ale rozpoczęto pierwsze badania kliniczne - informuje tygodnik „Nature” - ukazujące się od 1869 r. jedno z najbardziej prestiżowych czasopism naukowych.

REKLAMA

Co czwarty uczeń nie zdał matury w tej szkole. A oceny końcowe były wysokie. MEN: kuratoria przyjrzą się jakości kształcenia

Minister edukacji Barbara Nowacka poinformowała 18 lipca 2024 r., że kuratoria przyjrzą się wynikom egzaminów maturalnych w Szkole w Chmurze oraz temu, jak mają się one do ocen końcowych uczniów. Oceny te były wyjątkowo wysokie i nie przekładają się na wyniki matur - dodała.

Co oznaczają tajemnicze paski na tubkach past do zębów?

Większość Polaków nie wie, co oznaczają kolorowe paski na tubkach past do zębów. Jakie informacje przekazuje klientowi kolor tajemniczego paska na tubce? Czy konsumenci mogą być wprowadzani w błąd? 

Coś takiego raz na 5-10 tysięcy lat: Asteroida przeleci bliżej Ziemi niż satelity geostacjonarne 13 kwietnia 2029 roku. ESA przyśpiesza misję Ramses

Europejska Agencja Kosmiczna (ESA) przyspiesza realizację nowej misji o nazwie Ramses, która ma na celu dotarcie do asteroidy Apophis – podał portal Space.com. W 2029 r. obiekt będzie bardzo blisko Ziemi, bliżej niż satelity geostacjonarne. Asteroida nie zagraża jednak naszej planecie.

Rodzice coraz rzadziej szczepią swoje dzieci. Najnowsze dane WHO

Alarmujące dane Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Wyszczepialność dzieci i młodzieży na świecie wciąż nie może odzyskać poziomu sprzed pandemii. 

REKLAMA

Blisko 5 tys. zgłoszeń związanych ze zdarzeniami atmosferycznymi

We wtorek i środę strażacy w całym kraju mieli ręce pełne roboty. Do godz. 6 odnotowano 4998 zgłoszeń związanych z pogodą. Obrażenia odniosły cztery osoby. 

Wojsko Polskie to trzecia armia NATO pod względem liczebności

Polska ma trzecią największą co do liczebności armię w NATO - przekazał szef BBN Jacek Siewiera, powołując się na dane zebrane przez NATO. Z szacunków Sojuszu wynika, że Wojsko Polskie z ponad 216 tys. żołnierzy to trzecia armia NATO - po USA i Turcji.

REKLAMA