REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Sprawozdawczość budżetowa w układzie zadaniowym w państwowych jednostkach budżetowych

Jolanta Błaszczyńska
sprawozdanie
sprawozdanie
inforCMS

REKLAMA

REKLAMA

Zbliża się termin sporządzenia sprawozdań z wykonania wydatków w układzie zadaniowym za I półrocze 2013 r., a doświadczenia w tym temacie są niewielkie, gdyż będzie to dopiero trzecie sprawozdanie w tym zakresie od czasu wprowadzenia takiego obowiązku. W artykule wskazano elementy gwarantujące poprawność weryfikacji sporządzenia sprawozdania Rb-BZ1, poczynając od właściwej ewidencji wydatków i zobowiązań, po określenie procedur sprawdzających ich zgodność z innymi sprawozdaniami budżetowymi.

Od 2012 r. państwowe jednostki budżetowe są zobowiązane do sporządzania sprawozdań z wykonania planów finansowych w układzie klasyfikacji zadaniowej. Rodzaje i sposób sporządzania tych sprawozdań określa rozporządzenie Ministra Finansów z 28 grudnia 2011 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym (dalej: rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości zadaniowej). Sprawozdania w układzie zadaniowym sporządza się dwa razy w roku, tj. na dzień 30 czerwca i 31 grudnia.

REKLAMA

Państwowe jednostki budżetowe sporządzają sprawozdanie Rb-BZ1, które obejmuje wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich, z wyszczególnieniem zobowiązań obu budżetów na koniec okresu sprawozdawczego.

Terminy sporządzania sprawozdań w tym zakresie podane są w „Kalendarium budżetowym”.

Zobacz również: Terminarz

Wymagania ewidencyjne zapewniające prawidłowość sporządzenia sprawozdań Rb-BZ1

Dane wykazywane w sprawozdaniu Rb-BZ1 muszą oczywiście wynikać z ewidencji księgowej. Rozporządzenie Ministra Finansów z 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (dalej: rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont) daje pewną swobodę co do sposobu ujmowania w księgach rachunkowych wydatków w układzie zadaniowym. Może się to odbywać na kontach bilansowych, jako dalsze rozszerzenie stosowanych w jednostce kont księgowych, bądź pozabilansowo. Niezależnie od przyjętego sposobu księgowania istotne jest zapewnienie takiej szczegółowości ewidencji, która pozwoli na wykonanie obowiązków sprawozdawczych.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Niezbędne minimum to wyodrębnienie w układzie klasyfikacji zadaniowej:

● wydatków majątkowych i pozostałych, w tym wydatków budżetu państwa finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej,

● wydatków finansowanych w formie zleceń płatności z budżetu środków europejskich,

● zobowiązań budżetu państwa i budżetu środków europejskich.

Dla ewidencji zarówno planu, jak i wydatków w układzie klasyfikacji zadaniowej rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont przewiduje jedno konto 990 „Plan finansowy wydatków w układzie zadaniowym”, a nie wskazuje konta dla zobowiązań, które przecież podlegają wykazaniu w sprawozdaniu Rb-BZ1. Dlatego też jednostki prowadzące pozabilansową ewidencję wydatków zadaniowych muszą wprowadzić do zakładowego planu kont konto pozabilansowe dla ewidencji zobowiązań budżetu państwa i budżetu środków europejskich, grupujące zobowiązania jednostki według klasyfikacji zadaniowej, np. konto 991.

Przykład

Konto pozabilansowe 991 „Zobowiązania w układzie zadaniowym” służy do ewidencji zobowiązań w szczegółowości planu finansowego wydatków budżetowych w układzie zadaniowym, z podziałem na zobowiązania:

● budżetu państwa,

● budżetu środków europejskich.

Na stronie Ma konta 991 ujmuje się zaciągnięte zobowiązania, a na stronie Wn – wartość uregulowanych zobowiązań.

Saldo Ma konta 991 na koniec okresu sprawozdawczego oznacza stan nieuregulowanych zobowiązań, które podlegają wykazaniu w sprawozdaniu Rb-BZ1.

Mając na uwadze, że utworzenie konta dla ewidencji zobowiązań w układzie zadaniowym wynika z obowiązku sprawozdawczego, a sprawozdanie sporządza się dwa razy w roku, jednostka może przyjąć uproszczenie polegające na ujmowaniu na koncie pozabilansowym wyłącznie zobowiązań nieuregulowanych na koniec okresu sprawozdawczego. Warunkiem zastosowania tego rozwiązania będzie opisanie takiego sposobu ewidencji w polityce rachunkowości jednostki.

Weryfikacja poprawności sporządzenia sprawozdania Rb-BZ1

REKLAMA

Wszystkie realizowane przez jednostkę wydatki budżetowe muszą być ewidencjonowane według klasyfikacji paragrafowej i równolegle według klasyfikacji zadaniowej. Są to te same wydatki, tylko w innym ujęciu klasyfikacyjnym, podobnie jak plan finansowy. W związku z tym musi zachodzić pełna zgodność sumy planowanych i wykonanych wydatków prezentowanych w sprawozdaniu Rb-BZ1 z wydatkami wykazanymi w sprawozdaniach budżetowych: Rb-28, Rb-28UE i Rb-28 Programy.

Dla uzyskania pewności, że sprawozdanie z wykonania planu wydatków w układzie zadaniowym zostało sporządzone poprawnie, należy przed jego zatwierdzeniem dokonać sprawdzenia prawidłowości poszczególnych jego elementów poprzez porównanie ich z danymi zawartymi w pozostałych wymienionych sprawozdaniach budżetowych.

W odniesieniu do kwoty zobowiązań wykazanych w Rb-BZ1, to nie będzie ona automatycznie sprawdzalna w zestawieniu ze sprawozdaniami Rb-28 i Rb-28UE, ponieważ w sprawozdaniu Rb-28UE nie wykazuje się takich danych.

REKLAMA

Niemniej jednak w sprawozdaniu Rb-BZ1 należy wykazać wszystkie zobowiązania zaciągnięte przez jednostkę, a nieuregulowane na dzień sprawozdawczy, dotyczące zarówno budżetu krajowego, jak i budżetu środków europejskich. Oznacza to, że w sprawozdaniu Rb-BZ1 kwota zobowiązań może być tylko większa bądź równa sumie zobowiązań wykazanych w sprawozdaniu Rb-28 (równość wystąpi tylko w jednostce, która nie realizuje budżetu środków europejskich, bądź realizuje, ale nie ma z tego tytułu zobowiązań).

Weryfikując wzajemnie sprawozdania, trzeba mieć również na uwadze, że na dzień sprawozdawczy może zdarzyć się mylne uznanie lub obciążenie rachunku bieżącego wydatków państwowej jednostki budżetowej. Operacja taka musi zostać zaksięgowana na koncie 130 jako suma do wyjaśnienia, a następnie wykazana w sprawozdaniu Rb-28 pod symbolem 4990, zgodnie z § 13 ust. 4 instrukcji sporządzania sprawozdań, zawartej w załączniku nr 37 do rozporządzenia Ministra Finansów z 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej. Symbol 4990 nie jest paragrafem klasyfikacji budżetowej, a kwoty ujęte pod tym symbolem nie stanowią planowanego, celowego wydatku jednostki i podlegają wyjaśnieniu oraz rozliczeniu w następnym okresie sprawozdawczym.

Zobacz również: Klasyfikacja działów budżetowych

Jak sprawdzić zgodność danych wykazywanych w sprawozdaniu Rb-BZ1 z innymi sprawozdaniami budżetowymi

1. Wydatki majątkowe wykazane w sprawozdaniu Rb-BZ1 muszą być równe sumie wydatków w § 605* i 606* ujętych w sprawozdaniu Rb-28.

2. Wydatki pozostałe wykazane w sprawozdaniu Rb-BZ1 będą stanowiły różnicę między łączną sumą wydatków paragrafowych ujętych w sprawozdaniu Rb-28 i sumą wydatków majątkowych.

3. Kwoty wykazane w sprawozdaniu Rb-BZ1 w kolumnie „Finansowanie projektów z udziałem środków UE” muszą być równe sumie wydatków ujętych w sprawozdaniu Rb-28 Programy.

4. Wydatki budżetu środków europejskich muszą być równe sumie wydatków wykazanych w sprawozdaniu Rb-28UE.

*) czwarta cyfra paragrafu od 0 do 9 oznaczająca źródło finansowania wydatków, z wyjątkiem cyfry 7, zastrzeżonej dla wydatków dokonywanych w ramach płatności budżetu środków europejskich.

Podobnego rozwiązania nie przewiduje rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości zadaniowej, co oznacza, że mylne uznania i obciążenia rachunku bieżącego nie mogą być ujęte w ewidencji budżetu zadaniowego, a następnie w sprawozdaniu Rb-BZ1, w związku z tym może wystąpić różnica pomiędzy sprawozdaniem Rb-28 i Rb-BZ1 o kwotę wykazaną pod symbolem 4990 w sprawozdaniu Rb-28.

Zobacz również: Uchwała budżetowa JST- elementy obligatoryjne i fakultatywne

Oczywiście sytuacja taka może wystąpić wyłącznie w sprawozdaniach sporządzanych na dzień 30 czerwca, ponieważ w sprawozdaniu Rb-28 według stanu na 31 grudnia wykazuje się dane po uwzględnieniu operacji okresu przejściowego po zakończeniu roku budżetowego, w trakcie którego sumy do wyjaśnienia muszą zostać ostatecznie rozliczone.

Podstawy prawne

● rozporządzenie Ministra Finansów z 28 grudnia 2011 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym (Dz.U. Nr 298, poz. 1766)

● § 13 ust. 4 załącznika nr 37 do rozporządzenia Ministra Finansów z 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. Nr 20, poz. 103)

● rozporządzenie Ministra Finansów z 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 289)

● załącznik nr 4 do rozporządzenia Ministra Finansów z 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. Nr 38, poz. 207; ost.zm. Dz.U. z 2013 r. poz. 215)

Polecamy serwis: Rachunkowość budżetowa

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Rachunkowość Budżetowa
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

REKLAMA

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Sektor publiczny
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Rząd kończy prace nad nowym rozporządzeniem o szkoleniach w Policji. Co się zmienia? [projekt rozporządzenia]

  Nowe rozporządzenie odpowiada regulacjom określonym w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania szkoleń zawodowych oraz doskonalenia zawodowego w Policji (Dz. U. poz. 2826). 

  Krajowy Program Żeglugowy do roku 2030 ustanowiony. Co jest w planach?

  Czy rola śródlądowego transportu wodnego wreszcie się zwiększy? Rada Ministrów przyjęła uchwałę ws. ustanowienia Krajowego Programu Żeglugowego do roku 2030. Co ma zapewnić program? 

  MON: Zasady mianowania na stopnie wojskowe [Rozporządzenie od 13 października 2023 r.]

  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 28 sierpnia 2023 r. w sprawie mianowania na stopnie wojskowe (Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 2113)

  Świadczenia dla żołnierza zawodowego: dodatek za rozłąkę, zwrot kosztów dojazdu, dopłaty do wypoczynku i rehabilitacji dzieci [ROZPORZĄDZENIE od 24 X 2023 r.]

  Zostało opublikowane ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 18 września 2023 r. w sprawie świadczeń socjalnobytowych dla żołnierzy zawodowych. Wejdzie w życie 24 X 2023 r.

  REKLAMA

  Codzienne picie herbaty może mieć znaczenie w profilaktyce cukrzycy

  Codzienne picie herbaty, zwłaszcza ciemnej tj. herbaty podwójnie fermentowanej, korzystnie wpływa na metabolizm glukozy i w ten sposób może obniżać ryzyko stanu przedcukrzycowego oraz cukrzycy typu 2 – wynika z badania naukowców z Australii i Chin.

  Bon 2500 zł: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI z dnia 28 września 2023 r. [poz. 2071]

  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI z dnia 28 września 2023 r. w sprawie określenia grup nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych uprawnionych do otrzymania wsparcia sfinansowanego ze środków publicznych.

  Ministerstwo Cyfryzacji: przykładowy wzór wniosku o bon 2500 zł. Do wniosku koniecznie dołącz plik Excel

  Ministerstwo Cyfryzacji opublikowało wzór wniosku o bon 2500 zł dla nauczycieli klas IV-VIII i uprawnionych pracowników pedagogicznych.

  Instrukcja Ministra Cyfryzacji: Jak złożyć wniosek o wydanie bonu 2500 zł na zakup laptopa? [Dla nauczycieli i dyrektorów szkół]

  Od 10 października 2023 r. nauczyciele klas IV-VIII klas mogą składać wnioski o przyznanie bonu 2500 zł przeznaczonego na zakup laptopa. Prawo to mają także pracownicy pedagogiczni przyporządkowani do tych klas.  

  REKLAMA

  Jakie kwalifikacje musi mieć nauczyciel? Nowe rozporządzenie MEiN od 3 października 2023 r.

  W dniu 3 października 2023 r. weszło w życie nowe rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z  14 września 2023 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli. Rozporządzenie to określa szczegółowe kwalifikacje wymagane od nauczycieli, w szczególności poziom wykształcenia i jego zakres w odniesieniu do poszczególnych typów szkół i rodzajów placówek. W rozporządzeniu znajdują się też warunki uzyskiwania kwalifikacji do nauczania języków obcych, wykaz egzaminów, poprzez które uzyskuje się kwalifikacje do nauczania języków obcych, a także szkoły i przypadki, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli.

  Stypendium socjalne, rektora, zapomoga. Na jakie świadczenia mogą liczyć studenci w roku akademickim 2023/24?

  Rozpoczął się nowy rok akademicki. Ministerstwo Edukacji i Nauki przypomniało, o jakiego rodzaju świadczenia mogą ubiegać się studenci. Komu przysługuje prawo do świadczeń? 

  REKLAMA