REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Terminal płatniczy w jednostce budżetowej

Piotr Wieczorek
Szkoleniowiec, właściciel firmy doradczej, specjalista ds. rachunkowości. Audytor wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością wg Normy ISO 9001-2008. Praktyk kontroli z doświadczeniem od 2002 r. Niezależny ekspert w zakresie organizacji rachunkowości zgodnej ze standardami i kontroli z uwzględnieniem aspektów prawnych i merytorycznych, chętnie podejmujący trudne tematy. Autor wielu publikacji.
Terminal płatniczy w jednostce budżetowej
Terminal płatniczy w jednostce budżetowej
ShutterStock

REKLAMA

REKLAMA

Samorządowa jednostka budżetowa (zarząd zieleni miejskiej) chciałaby wprowadzić możliwość zapłaty kartą za usługi cmentarne dla klientów (w ramach działalności statutowej jednostka prowadzi cztery cmentarze). Czy opłatę wynikającą z prowizji za transakcję kartą można przerzucić na klienta? Jakie przepisy regulują tę kwestię?

Nie, opłatą wynikającą z prowizji za płatność za usługi cmentarne za pomocą karty płatniczej nie można bezpośrednio obciążać klienta. Do transakcji dokonywanych różnymi kartami płatniczymi ma zastosowanie ustawa z 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (dalej: ustawa o usługach płatniczych). Ta ustawa zalicza do instrumentów płatniczych zindywidualizowane urządzenie lub uzgodniony przez użytkownika (zarząd zieleni miejskiej) i dostawcę (firma, z którą zostanie zawarta umowa o usługi płatnicze) zbiór procedur, wykorzystywane przez użytkownika do złożenia zlecenia płatniczego przez płatnika – osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną. Istotne jest przy tym, że zarząd zieleni miejskiej musiałby mieć rachunek płatniczy, który służy do wykonywania transakcji płatniczych, przy czym przez rachunek płatniczy rozumie się także rachunek bankowy, jeżeli rachunki te służą do wykonywania transakcji płatniczych. Takich transakcji dokonuje się w ramach systemu płatności, czyli systemu transferu środków pieniężnych opartego na formalnych i znormalizowanych regułach i wspólnych zasadach dotyczących przetwarzania, rozliczeń lub rozrachunku transakcji płatniczych, a w szczególności systemu:

REKLAMA

● autoryzacji i rozliczeń w rozumieniu art. 2 pkt 17 ustawy z 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych,

● płatności w rozumieniu art. 1 pkt 1 ustawy z 24 sierpnia 2001 r. o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami.

Zobacz również: Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych w jednostkach sektora finansów publicznych

SŁOWNICZEK

Transakcja płatnicza – zainicjowana przez płatnika lub odbiorcę wpłata, transfer lub wypłata środków pieniężnych.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

REKLAMA

Usługi płatnicze – działalność polegająca m.in. na wykonywaniu transakcji płatniczych, w przypadku których zgoda płatnika na wykonanie transakcji udzielana jest przy użyciu urządzenia telekomunikacyjnego, cyfrowego lub informatycznego, a płatność przekazywana jest jedynie pośrednikowi pomiędzy użytkownikiem zlecającym transakcję płatniczą a odbiorcą.

Użytkownik uprawniony do korzystania z instrumentu płatniczego jest obowiązany korzystać z instrumentu płatniczego zgodnie z umową o usługi płatnicze (art. 42 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych). Istotne jest również to, że art. 27 zobowiązuje dostawcę do przekazania użytkownikowi m.in. informacji dotyczących opłat należnych dostawcy od użytkownika, w tym wyszczególnienie kwot tych opłat.

A zatem w myśl tej ustawy nie ma możliwości obciążenia bezpośredniego opłatami za transakcję osoby korzystającej z usług zarządu zieleni miejskiej, ponieważ klient (konsument) nie jest zobligowany umową, lecz użytkownik. Opłaty te mogą być jedynie wkalkulowane w cenę usługi. Jednak trzeba zwrócić uwagę na trzy następujące kwestie:

1. Sposób rozliczeń jednostek budżetowych z budżetem

W jednostkach budżetowych ważne jest działanie zgodne z art. 11 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (dalej: uofp). Zarząd zieleni miejskiej jest zatem jednostką organizacyjną jednostki samorządu terytorialnego, która nie ma osobowości prawnej i pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu (rachunku bankowego jednostki związanego z rachunkiem budżetu), a pobrane dochody odprowadza na rachunek budżetu tej jednostki samorządu terytorialnego. Już ten zapis powoduje, że wpływy stanowiące dochody budżetowe nie mogą być dzielone na te, które trafią na rachunek budżetu, i opłaty, które byłyby odprowadzane do dostawcy usług płatniczych. Środki wpłacone w całości muszą przejść przez budżet.

2. Sposób gromadzenia środków publicznych

Nie bez znaczenia jest fakt, że budżet jednostki samorządu terytorialnego wykonuje jej zarząd (art. 247 uofp), który stanowi organ władzy publicznej zobowiązany do działania w granicach i na podstawie przepisów prawa (art. 7 Konstytucji). Zarząd jednostki samorządu terytorialnego (w miastach np. prezydent) ma prawo określić szczegółowe zasady, sposób i tryb przyznawania i korzystania ze służbowych kart płatniczych przy dokonywaniu wydatków z budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz innych samorządowych jednostek organizacyjnych i osób prawnych, a także zasady rozliczania płatności dokonywanych przy ich wykorzystaniu, z uwzględnieniem konieczności zapewnienia prawidłowości i gospodarności dokonywania wydatków. Jednak o wykorzystaniu terminali płatniczych przy realizacji dochodów budżetowych nie ma mowy w uofp. W toku wykonywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego obowiązuje m.in. norma, że ustalanie, pobieranie i odprowadzanie dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego następuje na zasadach i w terminach wynikających z obowiązujących przepisów (art. 254 uofp). Natomiast bankową obsługę budżetu jednostki samorządu terytorialnego wykonuje bank wybrany na zasadach określonych w przepisach o zamówieniach publicznych (art. 264 uofp). Zasady wykonywania obsługi bankowej określa umowa zawarta między zarządem jednostki samorządu terytorialnego a bankiem, gdy umowa o usługi płatnicze zawierana jest między użytkownikiem a dostawcą usług płatniczych i wymagany jest dodatkowy rachunek płatniczy.

3. Zakres i sposób realizacji zadań statutowych

Jednostka budżetowa działa na podstawie statutu określającego w szczególności jej nazwę, siedzibę i przedmiot działalności. Zarząd zieleni miejskiej realizuje zadania w zakresie:

● urządzania i konserwacji cmentarzy komunalnych oraz na obiektach pamięci narodowej,

● świadczenia usług pogrzebowych i cmentarnych, utrzymania i władania obiektami cmentarnymi.

Zakładanie i rozszerzanie cmentarzy komunalnych należy do zadań własnych gminy, a kompetencje w tym zakresie ma rada gminy. Utrzymanie cmentarzy komunalnych i zarządzanie nimi należy do właściwych wójtów (burmistrzów, prezydentów miast), na których terenie cmentarz jest położony (art. 1 i art. 2 ust. 1 ustawy z 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych). Jedyną opłatą, jaką jednostka budżetowa może pobrać, zgodnie z tą ustawą, jest opłata, przewidziana za pochowanie zwłok określona w art. 7 ust. 2. Wynika to z zasad zawartych w art. 10 ust. 1, 42 i 60 uofp, które stanowią, że sposób gromadzenia środków publicznych z poszczególnych tytułów określają odrębne ustawy, więc w opisanym przypadku dochody pobierane przez samorządową jednostkę budżetową muszą być realizowane zgodnie z ww. ustawą o cmentarzach, która nie przewiduje pobierania wspomnianej opłaty poprzez terminal płatniczy. Usługi pogrzebowe i cmentarne nie stanowią przy tym zadania publicznego.

Z orzecznictwa

Uchwała organu gminy ustanawiająca w formie przepisów powszechnie obowiązujących na obszarze gminy wysokość opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych nie zawiera upoważnienia ustawowego, o którym mowa w art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym; pojęcie „zasady i tryb korzystania” z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy samorządowej) nie obejmuje określenia ścisłej wysokości opłat, albowiem oznaczałoby to w gruncie rzeczy wprowadzenie cen urzędowych, do czego rada nie jest upoważniona.

Wyrok NSA z 26 marca 1991 r., sygn. akt SA/Wr 81/91

Podstawy prawne

● art. 7 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483; ost.zm. Dz.U. z 2009 r. Nr 114, poz. 946)

● art. 27, art. 42 ust. 1 ustawy z 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz.U. Nr 199, poz. 1175; ost.zm. Dz.U. z 2013 r. poz. 1036)

● art. 2 pkt 17 ustawy z 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych (j.t. Dz.U. z 2012 r. poz. 1232)

REKLAMA

● art. 1 pkt 1 ustawy z 24 sierpnia 2001 r. o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 246; ost.zm. Dz.U. z 2013 r. poz. 1036)

● art. 10 ust. 1, art. 11 ust. 1, art. 42, art. 60, art. 247, art. 254, art. 264 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 885; ost.zm. Dz.U. z 2013 r. poz. 938)

● art. 1, art. 2 ust. 1, art. 7 ust. 2 ustawy z 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (j.t. Dz.U. z 2011 r. Nr 118, poz. 687; ost.zm. Dz.U. z 2012 r. poz. 951)

Polecamy serwis: Rachunkowość budżetowa

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Rachunkowość Budżetowa
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

REKLAMA

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Sektor publiczny
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Min. Siekierski: Musimy zrozumieć protesty rolników. 27 lutego posiedzenie unijnej rady ministrów w Brukseli. 29 lutego rozmowy z rolnikami w Ministerstwie

  Musimy zrozumieć protesty rolników i o to będę zabiegał na jutrzejszym posiedzeniu unijnej rady ministrów w Brukseli – powiedział Czesław Siekierski, minister rolnictwa i rozwoju wsi 26 lutego 2024 r. w czasie konferencji prasowej kierownictwa Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

  Polska nie dostanie wszystkich pieniędzy na KPO? Ekspert: 43 inwestycje zagrożone. Konieczna rewizja polskiego KPO

  Zdaniem Łukasza Kościjańczuka, eksperta firmy doradczej CRIDO, ok. 43 inwestycji w ramach Krajowego Planu Odbudowy (z 56 zaplanowanych) może nie zostać zrealizowanych do 31 sierpnia 2026 r, co oznacza, że Polska nie otrzyma refinansowania z UE. Dlatego niezbędna jest rewizja KPO, która - jak oszacował ekspert - może objąć nawet połowę planowanych przedsięwzięć.

  D. Tusk odblokował unijne pieniądze na polskie KPO [137 mld euro, 600 mld zł]. W przyszłym tygodniu dwie ważne decyzje. von der Leyen: Razem będziemy bronić praworządności w całej Europie

  Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen oraz premier Belgii Alexander De Croo w piątek 23 lutego 2023 r. rozmawiali w Warszawie z premierem Tuskiem. Przewodnicząca KE poinformowała po spotkaniu, że w przyszłym tygodniu zapadną dwie decyzje ws. funduszy europejskich dla Polski. Uwolnią one do 137 mld euro z funduszu spójności i Funduszu Odbudowy.

  PFRON: Od 1 marca wnioski o samochody dla osób niepełnosprawnych. Dopłata 80% od 150 000 zł albo 85% od 130 000 zł

  Maksymalna wartość samochodu objęta wsparciem wynosi 300 000 zł (osoba niepełnosprawna jest kierowcą) albo 230 000 zł (opiekun jest kierowcą). Muszą to być samochody dostosowane do potrzeb osób korzystających w poruszaniu się wózkiem inwalidzkim.

  REKLAMA

  Depresja nie wybiera. Ale na dobrostan psychiczny może wpłynąć dieta albo... pies

  23 lutego przypada Międzynarodowy Dzień Walki z Depresją. To dobra okazja do tego, aby przypomnieć sobie, że ta choroba może dotknąć każdego. Gdzie szukać pomocy? Jak poprawić swój dobrostan psychiczny? 

  Uposażenia żołnierzy zawodowych w 2024 roku [Tabela stawek]. Będzie też zmiana dot. dodatków za długoletnią służbę wojskową

  W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z 16 lutego 2024 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych zostały określone te stawki ze skutkiem od 1 stycznia 2024 r. Rozporządzenie weszło w życie 21 lutego 2024 r. Od 1 kwietnia 2024 r. będzie też zmiana dot. dodatków za długoletnią służbę wojskową żołnierzy zawodowych.

  Będzie zakaz sprzedaży elektronicznych papierosów jednorazowych. Już 64% młodzieży miało do czynienia z takimi papierosami

  Aż 64 proc. młodych ludzi miało kontakt z jednorazowymi papierosami elektronicznymi. Czy wkrótce to się skończy? Minister Zdrowia Izabela Leszczyna poinformowała w środę, że może rozpocząć pracę nad zakazem sprzedaży elektronicznych papierosów jednorazowych. 

  Zakaz sprzedaży e-papierosów jednorazowych. I.Leszczyna: Zielone światło od Donalda Tuska dla zmiany przepisów

  W dniu 21 lutego 2024 r. Minister Zdrowia Izabela Leszczyna poinformowała, że może już rozpocząć pracę nad zakazem sprzedaży elektronicznych papierosów jednorazowych. Dodała, że chciałaby jak najszybszej ścieżki, bo aż 64 procent młodych ludzi miało z nimi kontakt.

  REKLAMA

  Te województwa otrzymają milionowe dofinansowania dla osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów

  W województwie świętokrzyskim samorządy mogą otrzymać ponad 52 mln na opiekę dla osób niesamodzielnych. W małopolskim blisko 21 mln zł na wsparcie opiekunów osób niepełnosprawnych. Co trzeba zrobić? 

  Z jakimi objawami jechać na SOR, a kiedy skorzystać z nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej?

  Pacjenci często zastanawiają się, z jakimi objawami mogą jechać na SOR, a kiedy zgłosić się na NiŚOZ. W artykule postaramy się rozwiać te wątpliwości. 

  REKLAMA