reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Sektor publiczny > Finanse > Rachunkowość budżetowa > Sprawozdanie z wykonania budżetu

Sprawozdanie z wykonania budżetu

Zbliża się termin przedstawienia radnym sprawozdania z wykonania budżetu za ubiegły rok. Wraz z nim należy przedłożyć także informacje o stanie mienia komunalnego.

Do 31 marca 2014 r. organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego (JST), a więc wójt, burmistrz, prezydent miasta, zarząd powiatu lub województwa, ma obowiązek przedstawić organowi stanowiącemu oraz regionalnej izbie obrachunkowej (RIO) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu JST za 2013 rok (art. 267 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych; dalej: u.f.p.). Sprawozdanie to powinno zawierać zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu JST w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

Wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu JST należy przedłożyć:

1) sprawozdanie roczne jednostek, dla których organem założycielskim jest JST, z wykonania ich planów finansowych, w szczegółowości nie mniejszej niż w planach finansowych;

2) informację o stanie mienia komunalnego JST, zawierającą dane dotyczące:

● praw własności przysługujących JST, posiadania oraz innych niż własność praw majątkowych, w szczególności ograniczonych praw rzeczowych, użytkowania wieczystego, wierzytelności, udziałów w spółkach, akcjach,

● zmian w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji,

● dochodów uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,

● innych danych i informacji o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia JST.

Do sprawozdania z wykonania budżetu JST należy ponadto dołączyć wykaz jednostek budżetowych posiadających wydzielone rachunki dochodów własnych.

Sprawozdanie z wykonania budżetu JST sporządza się na podstawie danych z ewidencji księgowej (art. 269 u.f.p.) i powinno uwzględniać:

1) dochody i wydatki z budżetu JST w szczegółowości określonej w uchwale budżetowej,

2) zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych i innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi, dokonywane w trakcie roku budżetowego,

3) stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

W części opisowej sprawozdania z wykonania budżetu należy omówić:

1) odchylenia od wykonania planu dochodów i wydatków oraz ich przyczyny,

2) realizację dochodów własnych z uwzględnieniem podstawowych dochodów podatkowych, a także dochodów osiągniętych z gospodarowania mieniem komunalnym,

3) realizację planu wydatków rzeczowych, w szczególności zadań inwestycyjnych,

4) wynik budżetu, stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań wymagalnych,

5) ewentualne problemy występujące w trakcie wykonywania budżetu.

Odrębnie należy przedstawić realizację zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej oraz zadań publicznych realizowanych na podstawie porozumień między JST.

Sprawozdanie z wykonania budżetu opiniowane jest przez RIO pod kątem kompletności, zgodności wymienionych w nim kwot dochodów i wydatków z planem i z innymi sprawozdaniami oraz zgodności z obowiązującym prawem.

Zatwierdzenie sprawozdania JST z wykonania budżetu nie powoduje automatycznie obowiązku podjęcia przez organ stanowiący uchwały o udzieleniu organowi wykonawczemu absolutorium z tytułu wykonania budżetu. Obie decyzje dotyczą bowiem dwóch różnych obszarów.

PODSTAWA PRAWNA

● art. 267 i 269 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 885; ost. zm. Dz.U. z 2013 r. poz. 1646)

Polecamy serwis: Rachunkowość budżetowa

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

Compliance 2021

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kioskprawny.pl

Kancelaria prawnicza

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama