| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Sektor publiczny > Finanse > Rachunkowość budżetowa > Zmiana w poszczególnych instrukcjach zasad sporządzania sprawozdań

Zmiana w poszczególnych instrukcjach zasad sporządzania sprawozdań

Wprowadzone zmiany dotyczą także poszczególnych instrukcji sporządzania sprawozdań budżetowych poprzez uściślenie zasad sporządzania już obowiązujących sprawozdań oraz wprowadzenie zasad sporządzania do nowego wzoru sprawozdania, a usunięcie zasad sporządzania sprawozdania już nieobowiązującego:

● dokonano zmiany przepisów w zakresie uzgadniania stanu środków na rachunkach bieżących z oddziałami okręgowymi Narodowego Banku Polskiego – w sprawozdaniach jednostkowych Rb-23, Rb-23A, Rb-23B i Rb-24 dane dotyczące stanów środków na rachunkach jednostek oraz dane dotyczące środków otrzymanych i przekazanych na centralny rachunek bieżący budżetu państwa dostępne będą w informatycznym systemie,

● w celu prawidłowego agregowania sprawozdań Rb-23, w związku z wzajemnymi rozliczeniami pomiędzy dysponentami środków, w wierszu 21 wymienionego sprawozdania środki otrzymane na realizację planu wydatków bieżącego roku dysponenci nadrzędni będą pomniejszali o środki przekazane dysponentom podległym, z wyłączeniem placówek,

● doprecyzowano pojęcia w zakresie sprawozdania Rb-27 i Rb-27S w zakresie kolumny „Dochody wykonane” oraz „Należności”,

● w sprawozdaniach Rb-28, Rb-28 Programy i Rb-28 Programy WPR zmianie uległ opis danych wykazywanych w kolumnie „Zaangażowanie”,

● według nowego rozporządzenia Prezes ZUS będzie sporządzał sprawozdanie Rb-40 z wykonania, określonego w ustawie budżetowej na dany rok budżetowy, planu finansowego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, natomiast zrezygnowano z obowiązku sporządzania sprawozdania na formularzu Rb-ZUS,

● doprecyzowano zakres danych wykazywanych w sprawozdaniu Rb-35 w pozycjach dotyczących stanów środków pieniężnych na początek i koniec okresu sprawozdawczego, 

Zobacz również: Zmiana terminów przekazywania sprawozdań

● w celu ujednolicenia przepisów w zakresie sprawozdawczości budżetowej, w sprawozdaniu Rb-28 Programy wykreślono programy realizowane w ramach NPR 2004–2006 oraz zmieniono opis w przypisie dotyczącym „Wkład BP” w zakresie wydatków dotyczących zamknięcia programów w ramach NPR 2004–2006,

● jednostki samorządu terytorialnego będą zobowiązane do sporządzania i przekazywania nowego sprawozdania Rb-28NWS z wykonania planu wydatków jednostki samorządu terytorialnego, które nie wygasły z upływem roku budżetowego,

● jednostki samorządu terytorialnego sporządzane sprawozdania Rb-27S, Rb-28S, Rb-28NWS, Rb-30S, Rb-34S, Rb-NDS, Rb-PDP i Rb-ST będą przekazywały wyłącznie w formie elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym,

● w sprawozdaniu Rb-NDS o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego dodano pozycje dotyczące wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp, oraz część dotyczącą danych uzupełniających w zakresie finansowania deficytu i danych do wyliczeń relacji, o których mowa w art. 242 i 243 tej ustawy,

Czytaj także

Autor:

ekonomista, specjalista w zakresie sprawozdawczości budżetowej i finansów publicznych, autor licznych publikacji w tej dziedzinie, wykładowca w wielu ośrodkach szkoleniowych w Polsce

Źródło:

Poradnik Rachunkowości Budżetowej

Zdjęcia

Zmiana w instrukcjach sporządzania sprawozdań
Zmiana w instrukcjach sporządzania sprawozdań

Alimenty. Jak szybko dostać pieniądze na dziecko8.94 zł

Narzędzia księgowego

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Compliance 2020

Eksperci portalu infor.pl

Clifford Chance, Janicka, Krużewski, Namiotkiewicz i wspólnicy sp.k.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »