reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Sektor publiczny > Finanse > Rachunkowość budżetowa > Procedura absolutoryjna za 2016 rok - rozpoczęcie

Procedura absolutoryjna za 2016 rok - rozpoczęcie

Do 31 marca br. należy przedstawić sprawozdanie roczne z wykonania budżetu. Sprawozdanie przedstawić należy radzie oraz RIO. Sprawozdanie, o którym mowa w zdaniu poprzednim jest najważniejszym dokumentem w procedurze absolutoryjnej.

Organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego (JST) ma obowiązek przedstawić organowi stanowiącemu oraz właściwej terytorialnie regionalnej izbie obrachunkowej (RIO) w terminie do 31 marca roku następnego, sprawozdanie roczne z wykonania budżetu, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu JST, w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej (art. 267 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych; dalej: u.f.p.). Wraz ze sprawozdaniem, organ wykonawczy powinien przedłożyć:

1) sprawozdanie roczne jednostek organizacyjnych JST z wykonania ich planów finansowych, w szczegółowości nie mniejszej niż w planach finansowych,

2) informację o stanie mienia komunalnego JST zawierającą:

● dane dotyczące praw własności przysługujące jednostce,

● dane dotyczące innych praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, udziałach w spółkach, akcjach, posiadania,

● dane o zmianach w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji,

● dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,

● inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia JST.

Polecamy: Gazeta Samorządu i Administracji

Do sprawozdania należy dołączyć wykaz jednostek budżetowych posiadających wydzielone rachunki dochodów własnych. Ponadto organ wykonawczy przedkłada sprawozdania roczne z wykonania planów samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury oraz samorządowych osób prawnych.

Sprawozdanie z wykonania budżetu JST jest ogłaszane w wojewódzkim dzienniku urzędowym (art. 13 ust. 7 ustawy z 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych).

Najistotniejszym dokumentem w procedurze absolutoryjnej jest sprawozdanie z wykonania budżetu JST. Dzieje się tak, ponieważ instytucja absolutorium łączy się bezpośrednio z oceną wykonania budżetu samorządowego.

INFORAKADEMIA poleca: NOWE ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE RACHUNKOWOŚCI ORAZ PLANÓW KONT

Sprawozdanie z wykonania budżetu

Sprawozdanie z wykonania budżetu JST sporządza się na podstawie danych z ewidencji księgowej i powinno uwzględniać w szczególności:

● dochody i wydatki budżetu JST w szczegółowości określonej w uchwale budżetowej,

● zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych, dokonywane w trakcie roku budżetowego,

reklama

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Compliance 2021

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Ecovis System Rewident Sp. z o.o.

Ecovis System Rewident Sp. z o.o. to niezawodny partner dostarczający kompleksowe rozwiązania z zakresu audytu, księgowości, doradztwa podatkowego oraz kadr i płac. Firma istnieje na polskim rynku od 1995 r.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama