reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama

Rachunkowość budżetowa

Ewidencja księgowa kosztów w instytucji pomocy społecznej

Aktualizacja: 30.04.2013

Każda instytucja pomocy społecznej jest zobowiązana do prowadzenia ksiąg rachunkowych.  Nie może zlecić prowadzenia księgowości innym wyspecjalizowanym jednostkom, np. biurom rachunkowym. Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości (dalej: uor) dzieli ewidencję księgową na ewidencję syntetyczną i analityczną. »

Roczne sprawozdania Rb-WSa i Rb-WSb o wydatkach strukturalnych

Aktualizacja: 12.03.2014

Roczne sprawozdania Rb-WSa i Rb-WSb sporządzane są przez jednostki sektora finansów publicznych z wydatków strukturalnych poniesionych z krajowych środków publicznych. »

Wydatki strukturalne jednostek sektora finansów publicznych

Aktualizacja: 06.05.2013

Wydatki strukturalne to krajowe wydatki publiczne poniesione w obszarach interwencji funduszy strukturalnych w związku z realizacją operacji i celów (np. projektu, działania, zadania), określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów. »

Wykonanie projektu chodnika przy drodze a klasyfikacja wydatku

Aktualizacja: 30.04.2013

Jednostka budżetowa zawarła umowę o dzieło na wykonanie usług projektowych z emerytem (dotyczy budowy chodnika przy drodze). Czy wydatek ten należy ująć w § 430 „Zakup usług pozostałych”? »

Koszty na przełomie roku w instytucji pomocy społecznej

Aktualizacja: 30.04.2013

Na przełomie roku dla ewidencji kosztów mają ogromne znaczenie następujące nadrzędne zasady rachunkowości – memoriału, współmierności przychodów i kosztów, ostrożności i istotności. »

Konta zespołu 6– jak ewidencjonować produkty wytworzone przez jednostkę?

Aktualizacja: 29.04.2013

Konta zespołu 6 "Produkty" służą do ewidencji produktów wytworzonych przez jednostkę oraz kosztów rozliczonych w czasie. »

Konta zespołu 5 – ewidencja kosztów w układzie kalkulacyjnym

Aktualizacja: 06.04.2018

Konta zespołu 5 "Koszty według typów działalności i ich rozliczenie" służą do ewidencji i rozliczenia kosztów w układzie kalkulacyjnym. Nie ujmuje się na kontach zespołu 5 kosztów finansowanych, zgodnie z odrębnymi przepisami, z funduszy celowych i innych oraz kosztów inwestycji, pozostałych kosztów operacyjnych, kosztów operacji finansowych i strat nadzwyczajnych. »

Konta zespołu 3 – ewidencja zapasów materiałów i towarów

Aktualizacja: 29.04.2013

Konta zespołu 3 "Materiały i towary" służą do ewidencji zapasów materiałów (konta 310 i 340) i towarów (konta 330 i 340) oraz rozliczenia zakupu materiałów, towarów i usług (konto 300). »

Konta zespołu 2 – ewidencja rozrachunków oraz rozliczeń po zmianach

Aktualizacja: 29.04.2013

Nowelizacja rozporządzenia z 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont wprowadziła liczne zmiany w zakresie kont zespołu 2. Jedną z ważniejszych zmian jest dodanie nowego konta zespołu 2 - konta 245 „Wpływy do wyjaśnienia”. »

Konta zespołu 4 – jak prawidłowo ewidencjonować koszty?

Aktualizacja: 19.06.2020

Konta zespołu 4 „Koszty według rodzajów i ich rozliczenie” służą do ewidencji kosztów w układzie rodzajowym i ich rozliczenia. Należy pamiętać, że ujmuje się je w księgach rachunkowych w momencie ich powstania, niezależnie od terminu zapłaty. »

Konta zespołu 1 – ewidencja środków pieniężnych po zmianach

Aktualizacja: 26.04.2013

Konta zespołu 1 odzwierciedlają operacje pieniężne oraz obroty i stany środków pieniężnych oraz krótkoterminowych papierów wartościowych. Dlatego też prawidłowa ewidencja na kontach zespołu 1 jest niezmiernie ważna. »

Konta zespołu 0, czyli jak księgować majątek trwały?

Aktualizacja: 26.04.2013

Ewidencja majątku trwałego na kontach zespołu 0 jest bardzo istotna. Majątek trwały w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych obejmuje bowiem znaczącą grupę aktywów rzeczowych i finansowych. »

Klasyfikacja działów budżetowych

Aktualizacja: 25.04.2013

Klasyfikacja budżetowa umożliwia jednostkom samorządu terytorialnego grupowanie dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów budżetu według jednolitych kryteriów. Klasyfikacja dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów ustalona została m.in. według działów. »

Terminy składania sprawozdań przez jednostki sektora finansów publicznych

Aktualizacja: 25.04.2013

W kwietniu mijają kolejne terminy na złożenie przez jednostki sektora finansów publicznych sprawozdań budżetowych i sprawozdań finansowych. W ślad za Regionalną Izbą Obrachunkową przypominamy o najbliższych terminach w sprawozdawczości. »

Ewidencja księgowa kosztów

Aktualizacja: 17.04.2013

Każda jednostka oświatowa jest zobowiązana do prowadzenia ksiąg rachunkowych. Jeżeli na podstawie art. 7 pkt 3 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (dalej: uso) organ prowadzący szkoły i placówki oświatowe powierzył prowadzenie rachunkowości powołanym do tego celu jednostkom obsługi lub urzędowi JST, to prowadzą one rachunkowość dla każdej jednostki oświatowej w odrębnych księgach rachunkowych. »

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Compliance 2020

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Monika Czarczyńska

Asystent prawny w E-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa sp. z o.o.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama