Kategorie

Jakie procedury wyłaniania firm holowniczych muszą stosować starostowie

RL
inforCMS
Czy przy wyznaczaniu firm usuwających pojazdy i prowadzących parkingi strzeżone dla takich pojazdów mają zastosowanie przepisy dotyczące zamówień publicznych? Jakie są uprawnienia starosty, a jakie rady powiatu? Czy starosta zawsze powinien wyznaczyć więcej niż jedną firmę holowniczą?

TOMASZ SIEMONIAK

sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji

Zgodnie art. 130a ust. 5e prawa o ruchu drogowym wyznaczenie jednostki usuwającej pojazd oraz prowadzącej parking strzeżony, na którym umieszcza się usunięty pojazd, następuje poprzez wybór najkorzystniejszej oferty, z uwzględnieniem warunków określonych w art. 130a ust. 5b i 5d prawa o ruchu drogowym. Powyższe przepisy wyznaczają zatem zasady wyboru podmiotów mających wykonywać zadania w zakresie usuwania pojazdów i prowadzenia parkingu strzeżonego. Są to zasady określone w sposób odrębny od zasad przyznawania zamówienia publicznego, określonych w ustawie z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655). Niestosowanie przepisów prawa zamówień publicznych wynika z istoty przedmiotu jej regulacji. Zgodnie bowiem z art. 1 ustawy określa ona zasady i tryb udzielania zamówień publicznych, środki ochrony prawnej, kontrolę udzielania zamówień publicznych oraz organy właściwe w sprawach uregulowanych w ustawie. Stosownie do art. 2 pkt 13 wymienionej ustawy zamówieniami publicznymi są umowy odpłatne zawierane między zamawiającym a wykonawcą, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane. Definicja ta kładzie nacisk na element odpłatności zawieranej umowy jako formalnoprawnej podstawy udzielenia zamówienia publicznego. Czynność prawna jest odpłatna w przypadku, gdy każda ze stron uzyskuje jakąś korzyść majątkową. Działalność jednostek wyznaczonych przez starostę polegająca na usuwaniu pojazdów i prowadzeniu parkingów strzeżonych nie jest finansowana ze środków publicznych (usługi te nie są opłacane przez powiat). Zgodnie bowiem z art. 130a ust. 1 i 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym pojazd jest usuwany z drogi na koszt właściciela i stosownie do art. 130a ust. 5c ustawy umieszczany jest na wyznaczonym przez starostę parkingu strzeżonym do czasu uiszczenia opłaty za jego usunięcie i parkowanie. Przewidziane przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym procedury wydają się zapewniać rozwiązanie godzące aspekt cenowy z innymi istotnymi czynnikami wymienionymi w art. 130a ust. 5b i 5d tej ustawy. Należy rozróżnić wyznaczenie jednostki przez starostę od wydanej na podstawie art. 130a ust. 6 prawa o ruchu drogowym uchwały rady powiatu o wysokości opłat stanowiącej akt prawa miejscowego i określającej wysokość opłat pobieranych przez wyznaczone jednostki.

W przedmiotowej regulacji prawnej wydaje się nie występować sprzeczność czy też niespójność przepisów określających kompetencje rady powiatu i starosty. Starosta bowiem dokonuje wyboru najkorzystniejszej oferty, natomiast rada powiatu - jak wskazano powyżej - nadaje ustalonym opłatom moc wiążącą poprzez uwzględnienie w akcie prawa miejscowego, przy czym nie istnieją przesłanki prawne nakazujące uwzględnienie w uchwale rady powiatu ceny zaproponowanej w wybranej ofercie.

Nie ma normatywnych przesłanek nakazujących staroście wybór nie jednego, ale kilku podmiotów do usuwania pojazdów oraz do prowadzenia parkingu strzeżonego. Mimo iż w wymienionych przepisach określona jest przesłanka konieczności zachowania warunków konkurencji przy wyznaczaniu przez starostę jednostki do usuwania pojazdów i do prowadzenia parkingu strzeżonego, to jednak stosownie do art. 130a ust. 5e zdanie trzecie ustawy Prawo o ruchu drogowym starosta nie jest zobowiązany do wyznaczenia kilku jednostek, ale może wyznaczyć więcej niż jedną jednostkę. Wykładnia taka, zwłaszcza przy skonfrontowaniu z treścią art. 130a ust. 5b i 5d ustawy Prawo o ruchu drogowym, nie budzi wątpliwości co do posiadania przez starostę jedynie możliwości w wyżej wymienionym zakresie. Wydaje się, że ewentualne zobowiązanie starosty w sposób generalny do wyznaczenia przynajmniej kilku podmiotów nie byłoby celowe. Nie można wykluczyć, iż w konkretnych okolicznościach wybór tylko jednego podmiotu może być nie tylko zasadny, ale też jedynie możliwy. Sam fakt, iż wpłynęła tylko jedna oferta i jedna oferta została wybrana, nie przekreśla prawidłowości przeprowadzonych procedur (na podstawie odpowiedzi na interpelację nr 124).

RL

PODSTAWA PRAWNA

• Art. 130a ust. 5e, 5b i 5d ustawy z 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2005 r. nr 108, poz. 908 ze zm.).

• Art. 1 i art. 2 pkt 13 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655).

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po nasze publikacje
KOMPLET: VAT zmiany od 1 lipca 2021 + JPK_VAT + VAT w e-commerce
KOMPLET: VAT zmiany od 1 lipca 2021 + JPK_VAT + VAT w e-commerce
Tylko teraz
99,00 zł
119,70
Przejdź do sklepu
Źródło: GP
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Sektor publiczny
  1 sty 2000
  27 wrz 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Whistleblowing – co z ustawą?

  Whistleblowing – co z ustawą? Czego nie wiemy o ustawie wdrażającej dyrektywę o sygnalistach? Czy warto na nią czekać?

  Zmiany dla nauczycieli - godziny karciane

  Godziny karciane wrócą do szkół? Zdaniem nauczycieli dojdzie do tego poprzez zwiększenie czasu pracy. Propozycje zmian przedstawiło MEiN.

  Co się musi znaleźć w aktach budynku?

  Dokumentacja techniczna budynku jest bardzo ważna. Przedstawiamy podstawowe informacje na jej temat i wyjaśniamy, czy może ona zostać odtworzona.

  6 dla nauczyciela - propozycje MEiN

  6 dla nauczyciela - propozycje MEiN. Ministerstwo Edukacji i Nauki przedstawiło propozycje zmian dla nauczycieli, w tym podwyżek wynagrodzeń. Nauczyciele mają jednak pracować więcej.

  Do 8 lat więzienia za zakażenie koronawirusem?

  Zakażenie koronawirusem. Wiceminister sprawiedliwości zapowiada wysokie kary, takie jak np. za zakażenie wirusem HIV. Sprawcy może grozić nawet 8 lat więzienia.

  Awans zawodowy nauczycieli - zmiany

  Awans zawodowy nauczycieli - zmiany. Zmniejszenie liczby stopni awansu zawodowego, egzamin na mianowanie oraz zmiany w urlopach dla nauczycieli - to niektóre propozycje MEiN.

  Podwyżki dla nauczycieli od 1 września 2022 r.

  Podwyżki dla nauczycieli od 1 września 2022 r. - ile wyniosą? Ministerstwo Edukacji i Nauki przedstawiło propozycję wynagrodzeń. Nauczyciel dyplomowany zarobi nawet 7750 zł.

  Trzecia dawka szczepionki na COVID-19

  Trzecia dawka szczepionki na COVID-19 – dla kogo? Jakim preparatem będzie można się zaszczepić?

  Darmowe przejazdy komunikacją w Dzień bez Samochodu - 22 września

  22 września w Dzień bez Samochodu darmowe przejazdy komunikacją zbiorową w Warszawie i w wielu innych miastach.

  Polski Ład - dochody gmin w 2022 r.

  Polski Ład. Wiceminister Finansów Sebastian Skuza zapewnia, że żadna gmina w 2022 nie będzie miała mniejszych dochodów niż prognozowała przed Polskim Ładem.

  Wynagrodzenia i zatrudnienie w samorządach

  Wynagrodzenia w samorządach - czy będą podwyżki w 2022 roku? Czy spodziewana jest redukcja etatów w urzędach?

  Stan wyjątkowy - do kiedy?

  Stan wyjątkowy - do kiedy? Czy stan nadzwyczajny przy granicy polsko-białoruskiej zostanie przedłużony?

  Podwyżki cen za wodę i ścieki 2021-2024

  Podwyżki cen za wodę i ścieki. Wiceszef Wód Polskich poinformował, że do regulatora trafiło ok. 2,6 tys. wniosków taryfowych od przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych. W ponad 90 proc. przypadków przedsiębiorstwa zawnioskowano o podwyżki cen za wodę i ścieki. Propozycje nowych taryf są składane na trzy lata (2021-2024).

  4 fala COVID - kiedy lockdown?

  4 fala COVID - kiedy lockdown? Minister Zdrowia poinformował w jakiej sytuacji rząd będzie wprowadzał obostrzenia.

  Program Poznaj Polskę - do kiedy nabór wniosków?

  Program Poznaj Polskę - do kiedy nabór wniosków na dofinansowanie do wycieczek szkolnych? Program cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem, są dodatkowe środki.

  Protest medyków 2021 [PODCAST]

  Protest medyków - jakie są postulaty protestujących? Jak wygląda obecnie praca w służbie zdrowia? Na te pytania, w rozmowie z Martą Zdanowską (Infor.pl) odpowiada ratownik medyczny, Jan Świtała. Zapraszamy do wysłuchania najnowszego podcastu "DGPtalk: Z pierwszej strony".

  Laboratoria Przyszłości - miliard na wyposażenie dla szkół

  Laboratoria Przyszłości - rusza największa rządowa inwestycja w nowoczesną edukację. Na co będzie można uzyskać wsparcie z programu?

  Whistleblowing – stan gotowości sektora publicznego

  Whistleblowing. Zostały trzy miesiące dni do wdrożenia systemów dla sygnalistów przez podmioty prawne w sektorze publicznym, a więc i jednostek samorządu terytorialnego oraz podmioty w sektorze prywatnym. Do dnia dzisiejszego, pomimo upływu blisko 22 miesięcy od dnia publikacji Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii, nie pojawił się nawet projekt ustawy implementującego ww. Dyrektywę do polskiego porządku prawnego.

  Brakuje nauczycieli - czy prawo do nauki jest zagrożone?

  Prawo do nauki może być zagrożone przez brak nauczycieli.

  Do kiedy wniosek o 300+?

  Wniosek o 300+ wciąż można złożyć. Do kiedy ZUS przyjmuje wnioski o "Dobry start" w 2021 r.?

  "Dla lasu, dla ludzi" - kampania społeczna Lasów Państwowych

  Lasy Państwowe przygotowały kampanię społeczną "Dla lasu, dla ludzi". Jakie są cele kampanii?

  Zaświadczenie o kontynuowaniu nauki do ZUS - ważny termin

  Zaświadczenie o kontynuowaniu nauki do ZUS to ważny dokument dla uczniów i studentów pobierających rentę rodzinną. Do kiedy należy go złożyć?

  Środki dla samorządów na działania edukacyjne

  Samorządy do 17 września 2021 r. mają otrzymać środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na działania edukacyjne.

  Whistleblowing – czemu sygnaliści nie zgłaszają naruszeń?

  Whistleblowing. Kluczowym testem dla systemów będzie to czy wpłyną zgłoszenia od sygnalistów i jak na nie zareagujemy. Ilu pracowników jest gotowych zgłosić nadużycie w pracy? Dlaczego pracownicy nie powiadamiają swoich pracodawców o nadużyciach w pracy?

  Stan wyjątkowy w Polsce 2021 - czy jest zgodny z prawem? [PODCAST]

  2 września 2021 na części terytorium Polski wprowadzono stan wyjątkowy. Jest to odpowiedź polskich władz na, trwający od kilku tygodni, kryzys uchodźczy na granicy z Białorusią. Co to właściwie oznacza dla obywateli? Czy działania rządu są zgodne z prawem? Te kwestie w rozmowie z Martą Zdanowską (Infor.pl) wyjaśnia mec. Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska. Zapraszamy do wysłuchania najnowszego podcastu "DGPtalk: Z pierwszej strony".