| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Sektor publiczny > Finanse > Zamówienia publiczne > Uzasadnienie odrzucenia oferty wykonawcy

Uzasadnienie odrzucenia oferty wykonawcy

To na zamawiającym spoczywa obowiązek wyjaśnienia przyczyn, które zdecydowały o odrzuceniu oferty, czy też wykluczeniu wykonawcy z postępowania. W jaki sposób zamawiający winien uzasadnić odrzucenie oferty wykonawcy?

W przypadkach opisanych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późń. zm.) zamawiający może odrzucić ofertę wykonawcy. Do podstaw odrzucenia oferty należy zaliczyć m.in. sytuację, w której oferta jest sprzeczna z ustawą, treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji, oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia itd. Katalog podstaw odrzucenia oferty opisany jest szczegółowo w art. 89 ust. 1 w/w ustawy. Zamawiający odrzucając ofertę wykonawcy winien podać uzasadnienie prawne oraz faktyczne tego odrzucenia. Obowiązek ten wynika wprost z art. 92 ust. 1 pkt 2 w/w ustawy. Podstawą prawną takiego odrzucenia będzie jedna z podstaw opisanych w art. 89 ust. 1 w/w ustawy. Powstaje jednak często w praktyce problem, w jaki sposób zamawiający winien przedstawić uzasadnienie faktyczne w/w odrzucenia. Często zamawiający ogranicza się wyłącznie do powtórzenia treści przepisu, który stanowi podstawę do odrzucenia, tj. ogranicza się do stwierdzenia, iż zaistniała przesłanka do odrzucenia oferty wykonawcy, nie przytaczając na tą okoliczność żadnych dodatkowych faktów. W takich sytuacjach powstaje poważna wątpliwość, czy takie odrzucenie oferty wykonawcy zostało sporządzone zgodnie z przepisami, czy też nie.

Zobacz również: Ponowne wezwanie wykonawcy do uzupełnienia braków formalnych

Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych w wyroku z dnia 14 kwietnia 2015 r., sygn. akt: KIO 652/15 (LEX nr 1710439) stwierdziła, iż: „To na Zamawiającym spoczywa obowiązek wyjaśnienia przyczyn, które zdecydowały o odrzuceniu oferty, czy też wykluczeniu wykonawcy z postępowania. To Zamawiający, a nie wykonawcy podejmują czynności w postępowaniu, a zatem nie można przerzucać na wykonawców odpowiedzialności za uchybienia leżące po stronie Zamawiającego. Nie można dopuścić do sytuacji, w której czynności Zamawiającego, w szczególności istotna dla wyniku postępowania, pozostawałaby poza obiektywną kontrolą wykonawców oraz kontrolą instancyjną, do czego prowadził w badanej sprawie brak uzasadnienia faktycznego odrzucenia oferty najtańszej. Od wyników jej oceny uzależnione było ustalenie wyniku postępowania, a zatem bez poznania w sposób określony w ustawie przyczyn odrzucenia oferty, czynność jej oceny nie mogła był utrzymana jako wiążąca.”

Wynika z powyższego, iż zamawiający odrzucając ofertę wykonawcy winien szczegółowo przytoczyć w swoim uzasadnieniu okoliczności faktyczne, które zaważyły o odrzuceniu tej oferty. Brak należytego sporządzenia uzasadnienia faktycznego uniemożliwia prawidłową kontrolę tego rozstrzygnięcia. Wykonawca po prostu nie wie, dlaczego jego oferta została odrzucona. Co też stanowi naruszenie art. 92 ust. 1 pkt 2 w/w ustawy, gdyż zamawiający nie dopełnił swoich obowiązków jako gospodarz postępowania i nie wyjaśnił, dlaczego odrzucił ofertę wykonawcy. Pomimo tego, iż ciążył na nim taki obowiązek.

Polecamy serwis: Zamówienia publiczne

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

r.pr. Bartosz Drozdowicz

Specjalista prawa pracy i ekspert ds. negocjacji, autor bloga www.oprawiepracy.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »