reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Sektor publiczny > Organizacja > Postępowanie administracyjne > Milczące załatwienie sprawy po nowelizacji k.p.a.

Milczące załatwienie sprawy po nowelizacji k.p.a.

Regulacje dotyczące milczącego załatwienia sprawy obowiązują zaledwie od 2017 r. Milczące załatwienie sprawy ma rozwiązać kwestie bezczynności organu administracji, a w pewnych przypadkach przyśpieszyć postępowania administracyjne. Warto znać właściwe terminy oraz tryby, w których sprawa zostaje załatwiona milcząco.

Milczące załatwienie sprawy jest jednym ze sposobów zakończenia postępowania administracyjnego. Instytucja ta została wprowadzona do ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 1960 Nr 30 poz. 168) (dalej: k.p.a.) na mocy nowelizacji z dnia 7 kwietnia 2017 r.

Polecamy: Rejestr Należności Publicznoprawnych. Zasady funkcjonowania, praktyczne przykłady, wzory dokumentów. PREMIUM

Kiedy sprawa zostaje załatwiona milcząco?

Warto na wstępie zaznaczyć, że zgodnie z k.p.a. sprawa może być załatwiona milcząco, tylko gdy przepis szczególny tak stanowi. W związku z tym ten sposób zakończenia spraw ma charakter pomocniczy w stosunku do rozstrzygania ich w trybie decyzji administracyjnej.  Wolą ustawodawcy było przede wszystkim przyśpieszenie i usprawnienie procesu postępowania administracyjnego, a także przeciwdziałanie bezczynności organu administracji.

W jakich trybach sprawa zostaje załatwiona milcząco?

Jak wskazuje k.p.a.  sprawę uznaje się za załatwioną milcząco w sposób w całości uwzględniający żądanie strony, jeżeli w terminie miesiąca od dnia doręczenia żądania strony właściwemu organowi administracji publicznej albo innym terminie określonym w przepisie szczególnym organ ten:

  • nie wyda decyzji lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie - wówczas będzie to milczące zakończenie postępowania;
  • nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji, tym samym wyrażając milczącą zgodę.

Termin milczącego załatwienia sprawy

Zgodnie z przepisami, milczące załatwienie sprawy następuje w dniu następującym po dniu, w którym upływa termin przewidziany do wydania decyzji lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie albo wniesienia sprzeciwu. Rozwiązanie takie przeciwdziała bezczynności organu administracyjnego.

Z kolei w przypadku gdy organ przed upływem terminu do załatwienia sprawy zawiadomi stronę o braku sprzeciwu, milczące załatwienie sprawy następuje w dniu doręczenia tego zawiadomienia. Warto podkreślić, że taka możliwość czynnego wyrażenia milczącej zgody znacząco przyczynia się do przyśpieszenia postępowania administracyjnego w wielu przypadkach.

Natomiast w sytuacji, gdy podanie nie spełnia wymagań wskazanych w przepisach, strona może być wezwana do uzupełnienia braków formalnych i wówczas wspomniany miesięczny termin biegnie od momentu dostarczenia kompletnej dokumentacji.

Warto także zaznaczyć, że zawieszenie postępowania administracyjnego w danej sprawie spowoduje wstrzymanie biegu terminu, po którym następuje milczące załatwienie sprawy.

Zaświadczenie o milczącym załatwieniu sprawy

Zgodnie z k.p.a., w aktach sprawy zamieszcza się odpowiednią adnotację o milczącym załatwieniu sprawy, wskazując treść rozstrzygnięcia oraz jego podstawę prawną. Daje to możliwość, aby na wniosek strony organ administracji publicznej, w drodze postanowienia, wydał zaświadczenie o milczącym załatwieniu sprawy. Niemniej jednak organ może także odmówić wydania takiego zaświadczenia. W obu przypadkach stronie przysługuje oczywiście zażalenie.  

Zaświadczenie o milczącym załatwieniu sprawy doręcza się wszystkim stronom w sprawie załatwionej milcząco. Dodatkowo, k.p.a. wymienia elementy, które powinno zawierać takie zaświadczenie o milczącym załatwieniu sprawy. Są to:

  • oznaczenie organu administracji publicznej i strony lub stron postępowania;

· datę wydania zaświadczenia o milczącym załatwieniu sprawy;

·  powołanie podstawy prawnej;

·  treść rozstrzygnięcia sprawy załatwionej milcząco;

· datę milczącego załatwienia sprawy;

· pouczenie o możliwości wniesienia zażalenia;

  • podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego pracownika organu upoważnionego do wydania zaświadczenia, a jeżeli zaświadczenie zostało wydane w formie dokumentu elektronicznego –kwalifikowany podpis elektroniczny.
reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Compliance 2020

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Wilk Latkowski Doradcy Podatkowi i Radcowie Prawni

Nowoczesna kancelaria doradztwa podatkowego i prawnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama