| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Sektor publiczny > Organizacja > Postępowanie administracyjne > Ewidencja ludności - zmiany 2019 r. i 2020 r.

Ewidencja ludności - zmiany 2019 r. i 2020 r.

Minister właściwy do spraw wewnętrznych nie będzie już udostępniał informacji z rejestru PESEL. Obowiązek ten został przeniesiony na gminy. Prezydent w dniu 23 kwietnia 2019 r. podpisał ustawę z dnia 4 marca 2019 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności. Co się zmieni?

Zmiana ma na celu przede wszystkim ułatwienie dostępu do pozyskiwania danych z rejestru PESEL. Wniosek o udostępnienie danych z rejestru danych będzie można złożyć w dowolnym organie gminy. Podkreślić należy, że nie ma znaczenia miejsce zameldowania osoby, która wnioskuje o udostępnienie danych. Do tej pory wniosek w dowolnym organie gminy można było złożyć, ale o wydanie danych z Rejestru Dowodów Osobistych.

Zobacz: Prawo administracyjne

O udostępnienie danych wnioskować może podmiot publiczny, obywatel, jak również przedsiębiorca. Zgodnie z aktualnie obowiązującym stanem prawnym dane z rejestru PESEL oraz rejestrów mieszkańców w zakresie niezbędnym do realizacji ich ustawowych zadań udostępnia się następującym podmiotom:

1) organom administracji publicznej, sądom i prokuraturze;

2) Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służbie Więziennej, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Służbie Celno-Skarbowej, Żandarmerii Wojskowej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służbie Ochrony Państwa, Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, Szefowi Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych, organom wyborczym i strażom gminnym (miejskim);

3) komornikom sądowym – wyłącznie w zakresie niezbędnym do prowadzenia przez nich postępowania egzekucyjnego lub zabezpieczającego albo wykonywania postanowienia o zabezpieczeniu spadku lub sporządzania spisu inwentarza;

4)  państwowym i samorządowym jednostkom organizacyjnym oraz innym podmiotom – w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych określonych w odrębnych przepisach;

5) Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi, w zakresie danych osób poszukiwanych.

W tym zakresie nic się nie zmienia. Jednakże od 1 stycznia 2020 r. osobie, której dane są przetwarzane w rejestrze PESEL, umożliwia się pobranie z tego rejestru informacji o adresie zameldowania tej osoby, przy użyciu usługi elektronicznej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji, po uwierzytelnieniu tej osoby w sposób określony w art. 20a ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Najważniejszą zmianą w nowelizowanej ustawie jest to, że nie trzeba już będzie występować do ministra właściwego do spraw wewnętrznych o udostępnienie danych z rejestru PESEL. Będzie można to załatwić w całej Polsce w dowolnym organie gminy. Pamiętać należy, że od zasady o której mowa w zdaniu poprzednim istnieje wyjątek. Mianowicie jeżeli wnioskodawca złoży jednocześnie ten sam wniosek do więcej niż jednego organu gminy albo, gdy zamierza złożyć w późniejszym terminie kolejny wniosek o wydanie danych z rejestru PESEL w tej samej sprawie, będzie mógł go złożyć wyłącznie do jednego organu gminy.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Admiral Tax Ltd

Eksperci w planowaniu podatkowym i optymalizacji kosztów fiskalnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »