reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Sektor publiczny > Organizacja > Pracownicy > Premie dla pracowników samorządowych

Premie dla pracowników samorządowych

Premie nie są płacą za konkretnie wykonaną pracę, lecz dodatkowym składnikiem wynagrodzenia, który ma charakter świadczenia. Premie występują przeważnie w systemach wynagradzania pracowników u pracodawców prywatnych, gdzie warunki płacy regulowane są głównie przepisami wewnętrznymi. Nie oznacza to jednak, że pracownicy należący do sfery budżetowej zostali całkowicie pozbawieni możliwości otrzymania takiego dodatkowego świadczenia.

Mimo że zasady wynagradzania pracowników samorządowych są w pierwszej kolejności regulowane przez przepisy ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (dalej: u.p.s.), istnieje możliwość ustalenia dodatkowych składników wynagrodzenia w regulaminie wynagradzania – w tym również premii.

Podstawa przyznania premii samorządowcom

Pracodawcy samorządowi tworzą regulamin wynagradzania, ale obejmuje on regulacjami tylko pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę (art. 39 u.p.s.). Zasady wynagradzania pracowników wyższego szczebla (zatrudnionych na podstawie wyboru i powołania) określają jedynie przepisy ustawy i rozporządzenia Rady Ministrów z 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (dalej: rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych).

Regulamin wynagradzania musi dotyczyć wymagań kwalifikacyjnych i szczegółowych warunków wynagradzania – w tym maksymalnego poziomu wynagrodzenia zasadniczego. Ma on zatem uszczegóławiać regulacje płacowe wynikające z rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, dlatego może przewidywać np. ostrzejsze wymagania kwalifikacyjne do objęcia danego stanowiska urzędniczego czy określać poszczególne elementy wynagrodzenia.

PRZYKŁAD

Czy regulamin wynagradzania tworzy się dla pracowników jednostki samorządowej tylko wtedy, kiedy liczba zatrudnionych w niej pracowników wynosi co najmniej 20 osób? Wymóg taki wynika z art. 772 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.

Nie – wymóg tworzenia regulaminów wynagradzania przez pracodawców samorządowych nie zależy od liczby zatrudnionych w danej jednostce pracowników. Sytuację prawną samorządowców w pierwszej kolejności regulują przepisy szczególne dotyczące tej grupy zawodowej. Zaliczamy do nich ustawę o pracownikach samorządowych i rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. Jedynie w sprawach nieuregulowanych tymi aktami należy stosować ogólne przepisy kodeksu pracy (dalej: k.p.).

Kwestia tworzenia regulaminów wynagradzania dla samorządowców zatrudnionych na podstawie umowy o pracę wynika bezpośrednio z art. 39 u.p.s. Przepis ten przesądził o konieczności wprowadzania takich regulaminów przez wszystkich pracodawców samorządowych.

Regulamin wynagradzania kształtuje prawa i obowiązki stron stosunku pracy w jednostce lub urzędzie, w którym obowiązuje. Tworząc go, pracodawca samorządowy przyjmuje na siebie określone zobowiązania (np. w zakresie wypłaty przysługującego pracownikom wynagrodzenia za pracę oraz innych dodatkowych świadczeń związanych ze stosunkiem pracy). Zapisy regulaminu są zatem wiążące zarówno dla pracodawcy, jak i pracownika.

Pracownik objęty takimi wewnętrznymi regulacjami płacowymi, po spełnieniu wskazanych w nich wymagań, nabywa prawo do określonego świadczenia. Co więcej – ma możliwość skutecznego domagania się ich wypłaty, pod warunkiem że zdobył potrzebne uprawnienia. W takim zakresie regulamin jest uzupełnieniem postanowień zawartych w umowie o pracę i przepisach szczególnych dotyczących danej grupy zawodowej.

Zasady przyznawania premii

Dodatkowy składnik wynagrodzenia, jakim jest premia, może, ale nie musi, przysługiwać pracownikom samorządowym. Wszystko zależy od tego, czy pracodawca w obowiązującym u niego regulaminie wynagradzania przewidział takie świadczenia. Dowolność w zakresie wypłaty premii wynika z art. 39 ust. 2 u.p.s. Pracodawca w regulaminie może (czyli nie musi) określić warunki przyznawania oraz warunki i sposób wypłacania premii i nagród innych niż nagroda jubileuszowa.

Więcej w Gazecie Samorządu i Administracji - Zamów prenumeratę >>

reklama

Czytaj także

Autor:

Źródło:

INFOR
Nowe oznaczenia w ewidencji VAT i JPK_VAT (PDF)24.90 zł
reklama

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

Compliance 2021

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Aureus

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama