reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama

Ustrój i jednostki

Jaki jest zakres ochrony informacji poufnych

Aktualizacja: 13.01.2010

Jaki jest zakres ochrony informacji poufnych w przypadku przejęcia spółki publicznej? »

Trzeba zmienić prawo wyborcze i przepisy dotyczące zamówień

Aktualizacja: 13.01.2010

Likwidacja przepisu dotyczącego informacji o wkładzie własnym samorządó w projekty dofinansowane ze środków unijnych, doprecyzowanie przepisów dotyczących dotacji rozwojowych- to tylko niektóre propozycje zmian, jakimi zamierza się zająć Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego. »

Wybory samorządowe bez blokowania list

Aktualizacja: 13.01.2010

ZMIANA PRAWA - Sejm zlikwidował możliwość tworzenia tzw. bloków list w wyborach samorządowych. Ustawa będzie stosowana w wyborach za dwa lata. »

Zasady odpowiedzialności gminy za szkodę

Aktualizacja: 13.01.2010

Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego w pierwszej kolejności ponosi odpowiedzialność za działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej. W przypadku gdy jej działalność ma charakter niewładczy, gmina za wyrządzoną szkodę ponosi odpowiedzialność według przepisów o odpowiedzialności kontraktowej lub deliktowej przewidzianej w kodeksie cywilnym. »

Na jakich zasadach są publikowane oświadczenia majątkowe

Aktualizacja: 13.01.2010

Jak szybko w Biuletynie Jnformacji Publicznej powinny być zamieszczone informacje zawarte w oświadczeniach majątkowych? Jak długo powinny być udostępniane informacje z oświadczeń majątkowych? »

Uchwała nieopublikowana jest nieważna

Aktualizacja: 13.01.2010

Uchwała ustalająca zasady wydatków na udzielanie pomocy w zakresie dożywiania ma charakter generalny i powszechnie obowiązujący społeczność lokalną. Brak określenia w takiej uchwale terminu jej ogłoszenia w wojewódzkim dzienniku urzędowym powoduje nieważność całego aktu prawnego. »

Jakie uprawnienia ma osoba powołana przez premiera po wygaśnięciu mandatu wójta

Aktualizacja: 13.01.2010

Jakie obowiązki ma osoba wyznaczona przez prezesa Rady Ministrów do pełnienia obowiązków wójta w gminie w przypadku wygaśnięcia jego mandatu przed upływem kadencji? Do kiedy osoba taka pełni swoje funkcje? »

Jakie konsekwencje dla samorządowców może mieć postępowanie sądowe

Aktualizacja: 30.04.2010

Czy sąd może zawiesić w pełnieniu obowiązków wójta, burmistrza, prezydenta miasta? Czy w związku z tymczasowym aresztowaniem szef gminy może stracić swój mandat? »

Mandat musi wyegzekwować prezydent miasta

Aktualizacja: 30.04.2010

W dużym mieście organem kompetentnym do wyegzekwowania grzywny nałożonej mandatem straży miejskiej jest prezydent miasta, a nie naczelnik urzędu skarbowego - uznał NSA. »

Protokół sesji trzeba udostępnić nawet wówczas, gdy nie został przyjęty przez radnych

Aktualizacja: 13.01.2010

  Jak postąpić z protokołem z obrad sesji, który nie został przyjęty przez radę? Radni nie zapoznawali się z treścią protokołu, nie był on odczytywany na sesji. Czy w takim przypadku może być udostępniony poprzez BIP? »

Miasto nie może mieć dwóch burmistrzów

Aktualizacja: 13.01.2010

Dwóch burmistrzów nie może legalnie sprawować władzy w jednym mieście. Tak 31 stycznia 2008 r. orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. »

Istotne jest czy naruszono interes publiczny

Aktualizacja: 01.02.2010

Analiza dyspozycji art. 115 par. 13 kodeksu karnego ( definicja funkcjonariusza publicznego ) i art. 231 par. 2 kodeksu karnego ( nadużycie władzy w celu osiągnięcia korzyści majątkowej ) nie upoważnia do zajęcia stanowiska, że zakres odpowiedzialności karnej funkcjonariusza publicznego został ograniczony jedynie do działań stanowiących przekroczenie uprawnień lub naruszenie obowiązków na szkodę interesu publicznego lub prywatnego podejmowanych w sferze stosunków publicznoprawnych. »

Konstytucja to nie regulamin

Aktualizacja: 13.01.2010

Ustawa zasadnicza obecnie w sposób wystarczający określa uprawnienia i obowiązki zarówno prezydenta, jak i premiera. Zmiana konstytucji jest poważnym przedsięwzięciem i nie można jej dokonywać, kierując się wydarzeniami politycznymi. Ustawodawca powinien być konsekwentny w swoim działaniu i wybrać system prezydencki albo parlamentarny. »

Tylko jeden burmistrz może legalnie rządzić miastem

Aktualizacja: 13.01.2010

Gmina nie może mieć dwóch legalnych burmistrzów. Przeprowadzenie wyborów uzupełniających i objęcie mandatu przez nowego burmistrza wywołuje nieodwracalne skutki prawne. »

Powiat reprezentuje jego rada

Aktualizacja: 13.01.2010

Uprawnionym do podjęcia uchwały o zaskarżeniu zarządzenia zastępczego jest ten podmiot, który był jej adresatem. »

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Compliance 2020

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Gabriela Borek

Księgowa z wieloletnią praktyką, niezależny konsultant z dziedziny rachunkowości, finansów i analizy finansowej.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama