| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP

Ustrój i jednostki

Zasady odpowiedzialności gminy za szkodę

Aktualizacja: 13.01.2010

Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego w pierwszej kolejności ponosi odpowiedzialność za działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej. W przypadku gdy jej działalność ma charakter niewładczy, gmina za wyrządzoną szkodę ponosi odpowiedzialność według przepisów o odpowiedzialności kontraktowej lub deliktowej przewidzianej w kodeksie cywilnym. »

Uchwała nieopublikowana jest nieważna

Aktualizacja: 13.01.2010

Uchwała ustalająca zasady wydatków na udzielanie pomocy w zakresie dożywiania ma charakter generalny i powszechnie obowiązujący społeczność lokalną. Brak określenia w takiej uchwale terminu jej ogłoszenia w wojewódzkim dzienniku urzędowym powoduje nieważność całego aktu prawnego. »

Jakie uprawnienia ma osoba powołana przez premiera po wygaśnięciu mandatu wójta

Aktualizacja: 13.01.2010

Jakie obowiązki ma osoba wyznaczona przez prezesa Rady Ministrów do pełnienia obowiązków wójta w gminie w przypadku wygaśnięcia jego mandatu przed upływem kadencji? Do kiedy osoba taka pełni swoje funkcje? »

Jakie konsekwencje dla samorządowców może mieć postępowanie sądowe

Aktualizacja: 30.04.2010

Czy sąd może zawiesić w pełnieniu obowiązków wójta, burmistrza, prezydenta miasta? Czy w związku z tymczasowym aresztowaniem szef gminy może stracić swój mandat? »

Mandat musi wyegzekwować prezydent miasta

Aktualizacja: 30.04.2010

W dużym mieście organem kompetentnym do wyegzekwowania grzywny nałożonej mandatem straży miejskiej jest prezydent miasta, a nie naczelnik urzędu skarbowego - uznał NSA. »

Protokół sesji trzeba udostępnić nawet wówczas, gdy nie został przyjęty przez radnych

Aktualizacja: 13.01.2010

  Jak postąpić z protokołem z obrad sesji, który nie został przyjęty przez radę? Radni nie zapoznawali się z treścią protokołu, nie był on odczytywany na sesji. Czy w takim przypadku może być udostępniony poprzez BIP? »

Miasto nie może mieć dwóch burmistrzów

Aktualizacja: 13.01.2010

Dwóch burmistrzów nie może legalnie sprawować władzy w jednym mieście. Tak 31 stycznia 2008 r. orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. »

Istotne jest czy naruszono interes publiczny

Aktualizacja: 01.02.2010

Analiza dyspozycji art. 115 par. 13 kodeksu karnego ( definicja funkcjonariusza publicznego ) i art. 231 par. 2 kodeksu karnego ( nadużycie władzy w celu osiągnięcia korzyści majątkowej ) nie upoważnia do zajęcia stanowiska, że zakres odpowiedzialności karnej funkcjonariusza publicznego został ograniczony jedynie do działań stanowiących przekroczenie uprawnień lub naruszenie obowiązków na szkodę interesu publicznego lub prywatnego podejmowanych w sferze stosunków publicznoprawnych. »

Konstytucja to nie regulamin

Aktualizacja: 13.01.2010

Ustawa zasadnicza obecnie w sposób wystarczający określa uprawnienia i obowiązki zarówno prezydenta, jak i premiera. Zmiana konstytucji jest poważnym przedsięwzięciem i nie można jej dokonywać, kierując się wydarzeniami politycznymi. Ustawodawca powinien być konsekwentny w swoim działaniu i wybrać system prezydencki albo parlamentarny. »

Tylko jeden burmistrz może legalnie rządzić miastem

Aktualizacja: 13.01.2010

Gmina nie może mieć dwóch legalnych burmistrzów. Przeprowadzenie wyborów uzupełniających i objęcie mandatu przez nowego burmistrza wywołuje nieodwracalne skutki prawne. »

Powiat reprezentuje jego rada

Aktualizacja: 13.01.2010

Uprawnionym do podjęcia uchwały o zaskarżeniu zarządzenia zastępczego jest ten podmiot, który był jej adresatem. »

Wójt jest kierownikiem urzędu stanu cywilnego

Aktualizacja: 13.01.2010

Wójt jest z mocy prawa kierownikiem urzędu stanu cywilnego. Zachowuje on swe uprawnienia także wtedy, gdy rada gminy powoła innego kierownika urzędu stanu cywilnego. »

Do likwidacji szpitala potrzebna jest uchwała samorządu

Aktualizacja: 13.01.2010

Likwidacja samodzielnego publicznego zakładu ochrony zdrowia wymaga podjęcia w tej sprawie uchwały jego organu założycielskiego, czyli najczęściej jednostki samorządu terytorialnego. To na nim również spoczywa obowiązek spłaty ewentualnych wierzycieli likwidowanego szpitala. »

Trzeba wzmocnić pozycję sekretarza gminy

Aktualizacja: 13.01.2010

Sekretarz gminy powinien mieć jasno określone kompetencje i zadania - to postulat uczestników krakowskiej konferencji z okazji 15-lecia Forum Sekretarzy Samorządów Polski Południowej. »

Jakie zasady powinna przyjąć gmina, aby nie naruszać zasad konkurencji

Aktualizacja: 13.01.2010

Jak formułować treść przepisów w aktach prawa miejscowego, aby nie naruszać przepisów prawa ochrony konkurencji i konsumentów, a tym samym nie wykorzystywać swojej pozycji dominującej na rynku lokalnych usług? »

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Compliance 2020

Eksperci portalu infor.pl

Joanna Majcherczak

Starszy Konsultant w Departamencie Doradztwa Podatkowego i Prawnego w Mariański Group Kancelaria Prawno-Podatkowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »