REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Czy radny ponosi odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

Joanna Nowicka

REKLAMA

REKLAMA

Jednostki samorządu terytorialnego, ich organy oraz związki zalicza się do sektora finansów publicznych. Fakt podlegania samorządów przepisom ustawy o finansach publicznych oznacza, że pracownicy tego sektora oraz osoby dysponujące środkami publicznymi mogą być pociągnięci do odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Radni pełniąc służbę publiczną są obowiązani dbać o wykonywanie zadań publicznych oraz o środki publiczne z uwzględnieniem interesu państwa, interesu wspólnoty samorządowej oraz indywidualnego interesu obywateli. Radni są odpowiedzialni przed całą społecznością lokalną w zakresie sprawowanej funkcji publicznej, są też obowiązani do przestrzegania dyscypliny finansowej i budżetowej.

REKLAMA

Obowiązki radnego

Status radnego, jego obowiązki i prawa są określone ustawowo, w szczególności w art. 23-25 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

Radny jest przedstawicielem władzy lokalnej, wykonując swoje prawa i obowiązki, powinien kierować się przede wszystkim dobrem wspólnoty samorządowej. Radny korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych. Główną funkcją radnego jest praca społeczna.

Do podstawowych obowiązków radnego należą:

• utrzymanie stałej więzi z mieszkańcami i ich organizacjami,

Dalszy ciąg materiału pod wideo

• uczestniczenie w pracach rady i jej komisji oraz innych instytucji samorządowych, do których został wybrany lub desygnowany,

• wybór przewodniczącego rady,

• reprezentowanie wyborców w radzie gminy i w innych instytucjach samorządowych oraz troszczenie się o ich sprawy.

Radni podejmują najważniejsze decyzje w sprawach dotyczących gmin, powiatów, województw (decydują np. o utrzymaniu szkół, przedszkoli, ośrodków zdrowia, remontach ulic i ochronie środowiska naturalnego).

Dyscyplina finansów publicznych

W przepisach związanych z gospodarką środkami publicznymi brak jest definicji pojęcia dyscypliny finansów publicznych.

Finanse publiczne - zgodnie z art. 3 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (dalej: ustawa o finansach publicznych) - obejmują procesy związane z gromadzeniem środków publicznych oraz ich rozdysponowaniem, a zwłaszcza:

• gromadzenie dochodów i przychodów publicznych,

• wydatkowanie środków publicznych,

• finansowanie potrzeb pożyczkowych budżetu jednostki samorządu,

• zaciąganie zobowiązań angażujących środki publiczne,

• zarządzanie środkami publicznymi,

• zarządzanie długiem publicznym,

• rozliczenia z budżetem Unii Europejskiej.

REKLAMA

Katalog środków publicznych jest zawarty w art. 5 ustawy o finansach publicznych. Należy podkreślić, że uchwały dotyczące gospodarowania środkami publicznymi są podejmowane obowiązkowo w głosowaniu jawnym (art. 12 ust. 3 pkt 9 ustawy o finansach publicznych).

Z kolei zasady i zakres odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, organy właściwe oraz postępowanie w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych określa ustawa z 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (dalej: ustawa o odpowiedzialności).

Kto ponosi odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny

O tym, kto podlega odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, rozstrzyga art. 4 pkt 1-4 ustawy o odpowiedzialności. Przepis ten obejmuje:

1) osoby wchodzące w skład organu wykonującego budżet lub plan finansowy jednostki sektora finansów publicznych albo jednostki niezaliczanej do sektora finansów publicznych otrzymującej środki publiczne lub zarządzającego mieniem tych jednostek,

2) kierowników jednostek,

3) pracowników jednostek, którym powierzono określone obowiązki w zakresie gospodarki finansowej lub czynności przewidziane w przepisach o zamówieniach publicznych,

4) osoby gospodarujące środkami publicznymi przekazanymi jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.

REKLAMA

Na mocy art. 20 ust. 1 ustawy o odpowiedzialności odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ponosi osoba uczestnicząca w podejmowaniu uchwały zawierającej polecenie lub upoważnienie do popełnienia czynu naruszającego dyscyplinę finansów publicznych w przypadku niezgłoszenia sprzeciwu do tej uchwały. Odpowiada ona na zasadach określonych w art. 19 ust. 3 ustawy o odpowiedzialności. Przepis ten stanowi, że odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ponosi także osoba, która wydała polecenie wykonania czynu naruszającego dyscyplinę finansów publicznych.

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały (przez radnego) może się odbyć - zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy o odpowiedzialności - na piśmie albo ustnie do protokołu, jak również poprzez głosowanie przeciwko uchwale (w przypadku głosowania imiennego).

Za co grozi odpowiedzialność

Czynności stanowiące naruszenie dyscypliny finansów publicznych są określone w art. 5-18 ustawy o odpowiedzialności. Takim naruszeniem jest m.in.:

• dokonanie wydatku ze środków publicznych bez upoważnienia albo z przekroczeniem zakresu upoważnienia,

• nieustalenie, niepobranie lub niedochodzenie należności Skarbu Państwa, jednostki samorządu lub innej jednostki sektora finansów publicznych albo ustalenie, pobranie lub dochodzenie takiej należności w wysokości niższej niż wynikająca z prawidłowego obliczenia,

• dopuszczenie przez kierownika jednostki do uszczuplenia wpływów należnych Skarbowi Państwa, jednostce samorządu lub innej jednostce sektora finansów wskutek zaniedbania lub niewypełnienia obowiązków w zakresie kontroli finansowej,

• dokonanie zmiany w budżecie lub planie finansowym jednostki sektora finansów publicznych bez upoważnienia albo z przekroczeniem zakresu upoważnienia,

• udzielenie zamówienia publicznego w sposób niezgodny z prawem.

Naruszenie dyscypliny finansów publicznych stanowią także m.in. wszelkie nieprawidłowości związane z przyznaniem, przekazaniem, rozliczeniem czy też wydatkowaniem dotacji.

Kto zawiadamia o naruszeniu

Przepis art. 93 ustawy o odpowiedzialności wymienia uprawnionych do składania do rzecznika dyscypliny finansów publicznych zawiadomień o ujawnionych okolicznościach, wskazujących na naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Takie uprawnienie ma m.in. organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, tj. np. rada gminy (art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy o odpowiedzialności).

Zawiadomienie mogą ponadto złożyć:

• kierownik jednostki sektora finansów publicznych,

• kierownik jednostki otrzymującej środki publiczne,

• organ sprawujący nadzór nad jednostką sektora finansów publicznych,

• organ kontroli lub kierownik jednostki prowadzącej kontrolę,

• dysponent przekazujący środki publiczne jednostce niezaliczanej do sektora finansów publicznych.

Warto podkreślić, że uprawnienie takie nie przysługuje bezpośrednio komisjom rady, radnym lub grupie radnych (art. 95 ustawy o odpowiedzialności). Jeśli rzecznik dyscypliny otrzyma informację o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych od osób lub podmiotów nieuprawnionych do złożenia zawiadomienia, przekazuje tę informację kierownikowi jednostki, której ona dotyczy, oraz organowi sprawującemu nadzór nad tą jednostką.

Joanna Nowicka

Podstawy prawne:

• Ustawa z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 249, poz. 2104; ost.zm. Dz.U. z 2007 r. nr 82, poz. 560)

• Ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591; ost.zm. Dz.U. z 2007 r. nr 173, poz. 1218)

• Ustawa z 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2005 r. nr 14, poz. 114; ost.zm. Dz.U. z 2006 r. nr 79, poz. 551)

 

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Samorzad.infor.pl
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

REKLAMA

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Sektor publiczny
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  33,5 mld euro na inwestycje w polskich regionach w latach 2021–2027. Trwa Europejski Kongres Samorządów (komunikat MFiPR)

  Samorządy mają do dyspozycji na lata 2021–2027 kwotę 33,5 mld euro, co jest olbrzymim wsparciem inwestycji w polskich regionach. Trwa spotkanie przedstawicieli samorządów z udziałem wiceministra Protasa.

  W powietrzu nad Rzymem krążą... narkotyki

  W powietrzu nad Wiecznym Miastem krąży już nie tylko smog. Eksperci włoskiego Komitetu Badań Naukowych stwierdzili duże stężenie kokainy i innych narkotyków. W ciągu dekady zawartość wzrosła aż o 60 procent!

  Jakie są zasady refundacji leków? Kto może wypisać receptę?

  Koszty leczenia bywają naprawdę wysokie. Wiedzą o tym zwłaszcza pacjenci cierpiący na choroby przewlekłe i wymagający stałego przyjmowania leków. Zmniejszenie kosztów kuracji, miedzy innymi poprzez refundację leków, to jedno z kluczowych zadań ministra zdrowia. Kiedy możliwa jest refundacja leków?

  Podwyżki dla strażaków PSP 2024 - przeciętnie więcej o 1472 zł miesięcznie. Nowa tabela grup uposażenia zasadniczego. Zmiany w tabelach zaszeregowania [projekt rozporządzenia]

  Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji przygotował projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej. Celem nowego rozporządzenia jest osiągnięcie oczekiwanego wzrostu uposażenia strażaków PSP o 20%. Wzrost kwoty bazowej o 20% w 2024 r. powoduje, że przeciętne miesięczne uposażenie strażaka PSP wraz z nagrodą roczną wzrasta o 1472 zł.

  REKLAMA

  Podwyżki w Policji 2024. Nowa tabela dodatku za stopień. [projekt rozporządzenia] Przeciętne miesięczne uposażenie (z nagrodą roczną) wzrasta o 1472 zł od 1 stycznia

  Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji przygotował projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego. Celem nowego rozporządzenia jest osiągnięcie oczekiwanego wzrostu uposażenia policjantów o 20% tj. o 1.359 zł od 1 stycznia 2024 r. w zakresie wzrostu uposażenia wraz z dodatkami o charakterze stałym, poprzez ustanowienie nowych stawek dodatku za stopień.  Wzrost kwoty bazowej o 20% w 2024 r. powoduje, że przeciętne miesięczne uposażenie policjanta wraz z nagrodą roczną wzrasta o 1.472 zł.

  Wybory samorządowe. 4 marca 2024 r. ostatnim dniem na zgłaszanie list kandydatów na radnych

  W tegorocznych wyborach samorządowych komitety wyborcze mogą zgłaszać listy kandydatów na radnych tylko do godz. 16 w poniedziałek.

  Helikopter z odbiornikiem pasywnym szukają surowców krytycznych na Suwalszczyźnie. Co to są surowce krytyczne?

  Od 1 marca 2024 r. na terenie kilku gmin na Suwalszczyźnie rozpoczęły się poszukiwania złóż surowców krytycznych ze skał magmowych. Badania z wykorzystaniem helikoptera potrwają około dwóch tygodni – poinformował PAP Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy.

  Są już wypłaty podwyżek 30-33% dla nauczycieli - informuje Lublin, Kalisz, Rzeszów, Biała Podlaska, Brwinów, Hrubieszów. Samorządy nie czekały do końca kwietnia

  Rozpoczęła się długo wyczekiwana wypłata podwyżek dla nauczycieli. 1 marca wyższe wynagrodzenie otrzymali nauczyciele z Lublina i Koszalina. Również mniejsze gminy uruchamiają wyższe przelewy.

  REKLAMA

  Stopnie alarmowe na terenie całego kraju. Premier Donald Tusk podpisał zarządzenia

  Premier Donald Tusk podpisał zarządzenia wprowadzające stopnie alarmowe - 2. stopnia BRAVO i 2. stopnia BRAVO-CRP na terenie całego kraju oraz 2. stopnia BRAVO wobec polskiej infrastruktury energetycznej, mieszczącej się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

  Pobyt w szpitalu - jak się przygotować?

  Pobyt w szpitalu często wiąże się ze stresem. Czasem zmniejszyć go może odpowiednie przygotowanie i wiedza o tym, co jest potrzebne do przyjęcia do szpitala. Podpowiadamy w artykule. 

  REKLAMA