| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Sektor publiczny > Organizacja > Ustrój i jednostki > Oświadczenia majątkowe posłów i senatorów

Oświadczenia majątkowe posłów i senatorów

Każdy obywatel ma prawo zapoznać się ze stanem majątkowym urzędujących posłów i senatorów. Jest to możliwe dzięki składanym przez nich oświadczeniach majątkowych, których znajduje się wykaz dochodów, oszczędności, nieruchomości i zobowiązań parlamentarzystów.

Z art. 61 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej wynika prawo obywatela do uzyskiwania informacji na temat działalności organów władzy i osób pełniących funkcje publiczne. Obejmuje to dostęp do dokumentów, który może być ograniczony ze względu na ochronę wolności i praw innych osób i podmiotów gospodarczych oraz ochronę porządku publicznego, bezpieczeństwa lub ważnego interesu gospodarczego państwa. Wyłączenie to nie obejmuje jednak prawa wglądu w oświadczenia majątkowe posłów i senatorów.

Oświadczenie majątkowe jest to dokument składany przez parlamentarzystę po raz pierwszy do momentu złożenia ślubowania. Wynika to z konieczności zapoznania się ze stanem majątku posła lub senatora i powzięcia informacji o ewentualnych związkach majątkowych ze Skarbem Państwa. W oświadczeniu należy zawrzeć elementy majątku odrębnego i tego stanowiącego współwłasność małżeńską. Każde kolejne oświadczenie jest składane co roku do 30 kwietnia ze stanem majątku na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego. Ostatnie oświadczenie należy złożyć przed końcem kadencji w terminie miesiąca od dnia zarządzenia nowych wyborów. Uzasadnienia tego terminu również należy upatrywać w konieczności zapoznania się z przyrostem majątku w ciągu pełnienia funkcji państwowej.

Zobacz również: Oświadczenia majątkowe osób pełniących funkcje publiczne

Nie ulega wątpliwości, że oświadczenie powinno być prawdziwe, jako że jego zadaniem jest kontrola osób sprawujących władzę publiczną. Kontrolę prawdziwości i rzetelności przeprowadza Centralne Biuro Antykorupcyjne. Gdy stan majątkowy podany w dokumencie jest niezgodny z prawdą istnieje możliwość ukarania oświadczającego na podstawie art. 233 §1 Kodeksu karnego, gdzie zakwalifikowane jest jako składanie fałszywych zeznań, które mają służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy i jest zagrożone karą do 3 lat pozbawienia wolności.

W formularzu oświadczenia majątkowego należy podać wysokość oszczędności zarówno w walucie polskiej jak i obcej. Ponadto należy podać rodzaj i wysokość posiadanych papierów wartościowych. Kolejna część dokumentu dotyczy posiadanych nieruchomości. Konieczne jest podanie rodzaju (dom, mieszkanie, działka, gospodarstwo rolne, itd.), powierzchni, adresu, wartości i tytułu prawnego (np. własność, współwłasność małżeńska). Część trzecia dotyczy uczestnictwa w spółce cywilnej lub w osobowej spółce handlowej. Konieczne jest podanie wysokości wkładu i dochodu. W oświadczeniu majątkowym znajdują się też informacje dotyczące posiadanych udziałów i akcji w spółkach handlowych z udziałem państwowych lub komunalnych osób prawnych i uzyskiwanego z nich dochodu.        Bardzo istotnym elementem jest informacja o nabyciu w drodze przetargu mienia od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej lub jednostki samorządu terytorialnego.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Compliance 2020

Eksperci portalu infor.pl

APRIL Polska Service sp. z o.o.

Multiagencja ubezpieczeniowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »