REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Doroczna Nagroda Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej

Forum Rozwoju Demokracji Lokalnej
Forum Rozwoju Demokracji Lokalnej

REKLAMA

REKLAMA

Rozwój demokracji lokalnej jest podstawowym elementem i warunkiem transformacji Polski. Wymaga on aktywnego udziału społeczeństwa, jego organizacji i instytucji publicznych. Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej została utworzona, aby ten proces wspierać. Od ponad dwudziestu lat prowadzi aktywną działalność na rzecz wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, rozwoju samorządności lokalnej i współpracy pomiędzy samorządem terytorialnym a organizacjami i inicjatywami obywatelskimi.

W tym okresie nastąpiły w Polsce wielkie przemiany. Jednak jeszcze wiele pozostało do zrobienia i konieczny jest dalszy wysiłek. Dla wsparcia tych niezbędnych zmian i wyróżnienia tych, którzy się do nich przyczynili w sposób szczególny, ustanowiona została w 2004 roku Doroczna Nagroda Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej. Od roku 2008 poświęcona jest wspieraniu integracji społeczności lokalnych, gdyż tylko społeczności silnie zintegrowane są zdolne do zarządzania własnymi sprawami, a  więc do realizacji celów samorządu terytorialnego.

REKLAMA

Kluczową rolę w tym względzie odgrywa lokalna kultura i tradycja, które łączą mieszkańców wokół wspólnych wartości. Dlatego wszelkie inicjatywy obywatelskie i wydarzenia związane z krzewieniem i rozwojem kultury lokalnej oraz zachowaniem dziedzictwa kulturowego zasługują na wsparcie i upowszechnienie. Temu celowi ma służyć Doroczna Nagroda Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej.

Polecamy serwis: Rozwój i promocja

REGULAMIN DOROCZNEJ NAGRODY FRDL ZA OSIĄGNIĘCIA W ROZWIJANIU DEMOKRACJI LOKALNEJ W POLSCE VI EDYCJA

REKLAMA

1. Doroczna Nagroda FRDL oraz wyróżnienia przyznawane są przez Kapitułę za osiągnięcia, które w istotny sposób przyczyniły się do integracji społeczności lokalnych, jako podstawowego czynnika rozwoju demokracji lokalnej i aktywnego społeczeństwa obywatelskiego w Polsce.

2. Doroczna Nagroda FRDL oraz wyróżnienia w roku 2013 zostaną przyznane za szczególne przedsięwzięcia związane z kulturą, lokalną tradycją lub dziedzictwem narodowym, które w wybitny sposób przyczyniły się do wzmocnienia lokalnych więzi i integracji społeczności lokalnych oraz aktywizacji społeczności jako podstawowych czynników rozwoju samorządności i demokracji lokalnej w Polsce.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

3. W roku 2013 ocenie będą podlegać przedsięwzięcia zrealizowane w latach 2012-2013.

4. Kandydatami zgłaszanymi do Dorocznej Nagrody FRDL mogą być podmioty należące do następujących kategorii:
a. jednostki samorządu terytorialnego;
b. samorządowe instytucje kultury (biblioteki, domy kultury, instytucje kulturalne, muzea, świetlice wiejskie, szkoły itp.);
c. organizacje pozarządowe lub grupy obywateli, niezależnie od ich statusu prawnego;
d. osoby indywidualne.

5. W każdej z wyżej wymienionych, czterech równorzędnych kategorii, zostanie przyznana jedna nagroda i nie więcej niż cztery wyróżnienia.

6. Nagroda będzie przyznawana za realizację przedsięwzięcia, które spełniło następujące warunki:
a. w sposób trwały i znaczący przyczyniło się do integracji społeczności danej miejscowości, gminy lub powiatu, poprzez aktywne zaangażowanie mieszkańców
w jego realizację oraz kształtowanie wśród nich poczucia dumy i satysfakcji z przynależności do wspólnoty lokalnej;
- wymóg trwałości oznacza, że wydarzenie spowoduje skutki społeczne, które będą trwały również po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia;
- powtarzalność wydarzenia będzie traktowana jako dodatkowa wartość;
- integracja społeczności może się wyrażać poprzez współpracę przy jego realizacji szerokiego wachlarza różnych aktorów sceny publicznej, jak np. instytucji samorządowych, organizacji pozarządowych, lokalnych liderów, grup mieszkańców, przedsiębiorców i in.;
- wzrost poczucia dumy i satysfakcji z przynależności do wspólnoty powinny znaleźć odbicie w reakcjach mieszkańców po wydarzeniu, wyrażających te uczucia i gotowość do dalszych działań;
b. dotyczyło kultury, tradycji lub dziedzictwa narodowego, związanych z daną miejscowością lub regionem, stanowiąc szczególny wkład w proces promowania
poczucia więzi z lokalną „małą ojczyzną”; szczegółowa tematyka przedsięwzięć kandydujących nie podlega ograniczeniu i powinna być uzależniona od lokalnych potrzeb i preferencji społeczeństwa;
c. przyczyniło się do zwiększenia udziału społeczności w rozwiązywaniu wspólnych, lokalnych problemów;
d. dotyczyło zagadnień istotnych z punktu widzenia danej społeczności lokalnej;
e. elementem oceny będzie stopień zainteresowania społeczności przedsięwzięciem, znajdujący odbicie w skali bezpośredniego uczestnictwa, a także zainteresowania publicznego w mediach, Internecie lub w innych formach;
f. atutem, ale nie warunkiem, kandydującego przedsięwzięcia będzie wykorzystanie zasobów kultury lokalnej dla miejscowego rozwoju ekonomicznego;
g. przedsięwzięcie może stanowić wzór dla innych społeczności;
h. przydatność do powtórzeń może być potwierdzona przez:
- powtórzenie wydarzenia w innej miejscowości,
- zainteresowanie ze strony innych społeczności pod kątem możliwego wykorzystania wzoru,
- upublicznienie opisu w ten sposób, aby umożliwić korzystanie z niego lub podjęcie innych działań na rzecz upowszechnienia osiągnięcia.

Zobacz również: Pesymistyczna wizja przyszłości polskich miast

REKLAMA

7. Ustala się następujący tryb zgłaszania kandydatów:
a. kandydatów do postępowania konkursowego mogą zgłaszać: organizacje obywatelskie, indywidualne osoby, przedstawiciele władz samorządowych i inne instytucje publiczne, a w szczególności ośrodki szkoleniowo-doradcze Fundacji, po uzyskaniu zgody kandydata.
b. Kandydatami do Nagrody nie mogą być:
- laureaci Dorocznej Nagrody FRDL V edycji,
- osoby będące pracownikami FRDL.

8. Zgłoszenie kandydatów składa się z formularza Dorocznej Nagrody, wypełnionego i podpisanego przez uprawniony do tego podmiot (wersja wydrukowana i elektroniczna na CD), listu lub listów rekomendacyjnych oraz (fakultatywnie) załączników, dokumentujących informacje zawarte w formularzu. Formularz wypełniany jest on-line poprzez stronę internetową FRDL www.frdl.org.pl lub stronę Narodowego Centrum Kultury www.nck.pl, a następnie wydrukowany.

Zgłoszenie należy przesłać do 30 września 2013 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Sekretariat Dorocznej Nagrody FRDL
Biuro Zarządu FRDL
pl. Inwalidów 10
01-552 Warszawa

9. Najciekawsze przedsięwzięcia zostaną zamieszczone w bazie dobrych praktyk na Platformie Kultury Narodowego Centrum Kultury http://platformakultury.pl

10. Wybór laureatów jest autonomiczną decyzją Kapituły, ma charakter ostateczny i nie podlega apelacji.

SKŁAD KAPITUŁY:

Adam Aduszkiewicz
Jadwiga Czartoryska
Krzysztof Dudek
Adam Kowalewski
Jan Król
Sławomir Ratajski
Jerzy Regulski (przewodniczący)
Jerzy Stępień
Joanna Staręga-Piasek
Warszawa dn. 11 lipca 2013 roku

ORGANIZACJA PRAC

Sekretariat Kapituły prowadzony jest przez Biuro Zarządu FRDL.

Prace przygotowawcze:

Prace przygotowawcze - I etap. Sekretariat Kapituły pod nadzorem Przewodniczącego dokonuje wstępnej oceny złożonych aplikacji, pod względem zgodności formalnej z Regulaminem przyznawania Nagrody.
Prace przygotowawcze - II etap. Sekretariat Kapituły pod nadzorem Przewodniczącego dokonuje wstępnej oceny złożonych aplikacji pod względem merytorycznej zgodności dorobku i osiągnięć z Regulaminem przyznawania Nagrody. Eliminowane są kandydatury nieodpowiadające kryteriom pkt. 6 Regulaminu, bez względu na ich osiągnięcia w innych dziedzinach działalności społecznej i zawodowej.

Prace Kapituły:

Etap I. Kandydaci spełniający formalne i merytoryczne wymogi Regulaminu Dorocznej Nagrody, podlegają ocenie Kapituły. Członkowie Kapituły podczas pierwszego posiedzenia ustalają procedurę wyłonienia laureatów Dorocznej Nagrody.

Etap II. Członkowie Kapituły przedstawiają swoje propozycje kandydatów do Dorocznej Nagrody w każdej z czterech kategorii nie więcej niż po 5 kandydatów, których osiągnięcia są w ich ocenie najwybitniejsze, a następnie zawiadamiają każdego kandydata o nominacji.

Wybrane kandydatury mogą podlegać audytowi przez desygnowane przez Kapitułę osoby.

Kapituła może również zaprosić finalistów do osobistego przedstawienia swoich osiągnięć.

Etap III. Kapituła w trybie głosowania dokonuje wyboru jednego laureata w każdej z czterech kategorii. Kapituła przyznaje również nie więcej niż po 4 wyróżnienia w każdej z kategorii.

Polecamy: Forum

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Własne

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code
Sektor publiczny
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
ZNP o elektronicznych dziennikach w szkołach. Rodzice oczekują odpowiedzi od nauczyciela w nocy

Dlaczego praca nauczycieli nigdy się nie kończy? Bo elektroniczne dzienniki są cały czas dostępne i rodzice piszą wiadomości do nauczycieli o różnych porach dnia i nocy, często oczekując natychmiastowej odpowiedzi.

Dodatkowe 50 mln zł z rezerwy Funduszu Pracy na działania dla powiatów, w których planowane są zwolnienia grupowe

Są zwolnienia grupowe na rynku pracy, jest też reakcja rządowa. "Chcemy dmuchać na zimne, dlatego podjęłam decyzję, żeby prewencyjnie uruchomić dodatkowe 50 mln zł dla powiatów, w których planowane są zwolnienia grupowe" - przekazała ministra rodziny Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.

Podwyżka zasiłku pogrzebowego do 7000 zł już pewna. Czy jeszcze w 2024 roku?

22 kwietnia 2024 r. (w odpowiedzi na interpelację poselską) Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poinformowało, że projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw - przewidujący podwyższenie kwoty zasiłku pogrzebowego z 4000 zł do 7000 zł zostanie w najbliższych dniach skierowany do opiniowania w ramach uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych.

PFRON +15%: Nowe stawki dofinansowań dla przedsiębiorców. [dopłaty do etatów osób niepełnosprawnych]

PFRON: zwiększenie stawek dofinansowań: dla stopnia znacznego kwota bazowa 2760 zł (do tej pory: 2400 zł), dla stopnia umiarkowanego kwota bazowa 1550 zł (do tej pory: 1350 zł), dla stopnia lekkiego kwota bazowa 575zł (do tej pory: 500zł)

REKLAMA

Około 6000 zł minimalnego wynagrodzenia od 1 maja 2024 r. Dla kursanta w Straży Granicznej. Ze wszystkimi stałymi dodatkami. Wyższy mnożnik kwoty bazowej [rozporządzenie MSWiA]

Opublikowany 22 kwietnia 2024 r. projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji przewiduje podwyższenie mnożnika kwoty bazowej dla grupy uposażenia zasadniczego 01 w I kategorii uposażenia zasadniczego z 1,372 do 1,862, co stanowi kwotę wzrostu uposażenia zasadniczego o 1.020 zł  oraz w II kategorii z 1,322 do 1,862, co daje wzrost o 1.130 zł. Te zmiany spowodują podwyższenie uposażenia zasadniczego funkcjonariusza Straży Granicznej zaszeregowanego na stanowisku kursanta do ok. 6.000 zł (z dodatkami o charakterze stałym). 

Wenecja - od kiedy będą obowiązywać nowe zasady wjazdu, obowiązkowa rejestracja i opłata?

Aż 60 tysięcy turystów odwiedziło Wenecję w ostatnią niedzielę przed wejściem w życie nowych zasad wjazdu do historycznego centrum i rezerwacji wizyt. Ponadto w tych dniach odbyło się także Biennale Sztuki. Takich tłumów we włoskim mieście jeszcze nie było. 

Kto wygrał w drugiej turze wybory na prezydenta miasta? PKW podała wyniki

Państwowa Komisja Wyborcza podała wyniki II tury niedzielnych wyborów samorządowych. Jak wyglądają one w największych miastach?

Będzie eksplozja w Polsce? 15 000 zachorowań w Chinach. Wzrost o 1500%. Źle w Bułgarii, Czechach. I Chorwacji

Czy ta choroba eksploduje w Polsce tak jak w innych krajach. Krztusiec atakuje coraz więcej krajów.

REKLAMA

Min. edukacji B. Nowacka: W najbliższym roku szkolnym nie będzie HIT, WOS i edukacji obywatelskiej

Min. B. Nowacka Nowacka odrzuciła pomysł ZNP co do przywrócenia WOS na rok szkolny 2024/2025. Krótko stwierdziła: To byłby chaos.

Wniosek o bon energetyczny będą przyjmowały gminy do 31 października 2024 r. Sprawdź, czy przysługuje Ci nowe świadczenie!

Bon energetyczny jako nowe świadczenie pieniężne ma być przyznawany na wniosek beneficjenta złożony do końca października 2024 r. Obsługą bonu będą zajmowały się gminy i to tam należy kierować swoje kroki, by przejść całą procedurę. Szczegóły dotyczące składania wniosku zawiera ustawa, która właśnie ujrzała światło dzienne. Sprawdź, czy bon energetyczny jest dla Ciebie!

REKLAMA