| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Sektor publiczny > Rozwój i promocja > Marketing > Doroczna Nagroda Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej

Doroczna Nagroda Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej

Rozwój demokracji lokalnej jest podstawowym elementem i warunkiem transformacji Polski. Wymaga on aktywnego udziału społeczeństwa, jego organizacji i instytucji publicznych. Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej została utworzona, aby ten proces wspierać. Od ponad dwudziestu lat prowadzi aktywną działalność na rzecz wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, rozwoju samorządności lokalnej i współpracy pomiędzy samorządem terytorialnym a organizacjami i inicjatywami obywatelskimi.

W tym okresie nastąpiły w Polsce wielkie przemiany. Jednak jeszcze wiele pozostało do zrobienia i konieczny jest dalszy wysiłek. Dla wsparcia tych niezbędnych zmian i wyróżnienia tych, którzy się do nich przyczynili w sposób szczególny, ustanowiona została w 2004 roku Doroczna Nagroda Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej. Od roku 2008 poświęcona jest wspieraniu integracji społeczności lokalnych, gdyż tylko społeczności silnie zintegrowane są zdolne do zarządzania własnymi sprawami, a  więc do realizacji celów samorządu terytorialnego.

Kluczową rolę w tym względzie odgrywa lokalna kultura i tradycja, które łączą mieszkańców wokół wspólnych wartości. Dlatego wszelkie inicjatywy obywatelskie i wydarzenia związane z krzewieniem i rozwojem kultury lokalnej oraz zachowaniem dziedzictwa kulturowego zasługują na wsparcie i upowszechnienie. Temu celowi ma służyć Doroczna Nagroda Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej.

Polecamy serwis: Rozwój i promocja

REGULAMIN DOROCZNEJ NAGRODY FRDL ZA OSIĄGNIĘCIA W ROZWIJANIU DEMOKRACJI LOKALNEJ W POLSCE VI EDYCJA

1. Doroczna Nagroda FRDL oraz wyróżnienia przyznawane są przez Kapitułę za osiągnięcia, które w istotny sposób przyczyniły się do integracji społeczności lokalnych, jako podstawowego czynnika rozwoju demokracji lokalnej i aktywnego społeczeństwa obywatelskiego w Polsce.

2. Doroczna Nagroda FRDL oraz wyróżnienia w roku 2013 zostaną przyznane za szczególne przedsięwzięcia związane z kulturą, lokalną tradycją lub dziedzictwem narodowym, które w wybitny sposób przyczyniły się do wzmocnienia lokalnych więzi i integracji społeczności lokalnych oraz aktywizacji społeczności jako podstawowych czynników rozwoju samorządności i demokracji lokalnej w Polsce.

3. W roku 2013 ocenie będą podlegać przedsięwzięcia zrealizowane w latach 2012-2013.

4. Kandydatami zgłaszanymi do Dorocznej Nagrody FRDL mogą być podmioty należące do następujących kategorii:
a. jednostki samorządu terytorialnego;
b. samorządowe instytucje kultury (biblioteki, domy kultury, instytucje kulturalne, muzea, świetlice wiejskie, szkoły itp.);
c. organizacje pozarządowe lub grupy obywateli, niezależnie od ich statusu prawnego;
d. osoby indywidualne.

5. W każdej z wyżej wymienionych, czterech równorzędnych kategorii, zostanie przyznana jedna nagroda i nie więcej niż cztery wyróżnienia.

6. Nagroda będzie przyznawana za realizację przedsięwzięcia, które spełniło następujące warunki:
a. w sposób trwały i znaczący przyczyniło się do integracji społeczności danej miejscowości, gminy lub powiatu, poprzez aktywne zaangażowanie mieszkańców
w jego realizację oraz kształtowanie wśród nich poczucia dumy i satysfakcji z przynależności do wspólnoty lokalnej;
- wymóg trwałości oznacza, że wydarzenie spowoduje skutki społeczne, które będą trwały również po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia;
- powtarzalność wydarzenia będzie traktowana jako dodatkowa wartość;
- integracja społeczności może się wyrażać poprzez współpracę przy jego realizacji szerokiego wachlarza różnych aktorów sceny publicznej, jak np. instytucji samorządowych, organizacji pozarządowych, lokalnych liderów, grup mieszkańców, przedsiębiorców i in.;
- wzrost poczucia dumy i satysfakcji z przynależności do wspólnoty powinny znaleźć odbicie w reakcjach mieszkańców po wydarzeniu, wyrażających te uczucia i gotowość do dalszych działań;
b. dotyczyło kultury, tradycji lub dziedzictwa narodowego, związanych z daną miejscowością lub regionem, stanowiąc szczególny wkład w proces promowania
poczucia więzi z lokalną „małą ojczyzną”; szczegółowa tematyka przedsięwzięć kandydujących nie podlega ograniczeniu i powinna być uzależniona od lokalnych potrzeb i preferencji społeczeństwa;
c. przyczyniło się do zwiększenia udziału społeczności w rozwiązywaniu wspólnych, lokalnych problemów;
d. dotyczyło zagadnień istotnych z punktu widzenia danej społeczności lokalnej;
e. elementem oceny będzie stopień zainteresowania społeczności przedsięwzięciem, znajdujący odbicie w skali bezpośredniego uczestnictwa, a także zainteresowania publicznego w mediach, Internecie lub w innych formach;
f. atutem, ale nie warunkiem, kandydującego przedsięwzięcia będzie wykorzystanie zasobów kultury lokalnej dla miejscowego rozwoju ekonomicznego;
g. przedsięwzięcie może stanowić wzór dla innych społeczności;
h. przydatność do powtórzeń może być potwierdzona przez:
- powtórzenie wydarzenia w innej miejscowości,
- zainteresowanie ze strony innych społeczności pod kątem możliwego wykorzystania wzoru,
- upublicznienie opisu w ten sposób, aby umożliwić korzystanie z niego lub podjęcie innych działań na rzecz upowszechnienia osiągnięcia.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

reklama

Compliance 2020

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Radcy Prawnego Ryszard Stolarz

Ekspert w dziedzinie prawa handlowego i spółdzielczego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »