reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Sektor publiczny > Rozwój i promocja > Partnerstwo publiczno-prywatne > Nowa definicja partnerstwa publiczno-prywatnego

Nowa definicja partnerstwa publiczno-prywatnego

W przepisach unijnych regulujących nową perspektywę finansową 2014-2020 znalazła się definicja partnerstwa publiczno-prywatnego. Określa ona PPP dość szeroko, co rozwiewa dotychczasowe wątpliwości, czy taką współpracę można realizować na podstawie innych przepisów niż wyłącznie ustawa o PPP.

Wykorzystywanie przez sektor publiczny wiedzy i ka­pitału prywatnego do realizacji inwestycji publicznych jest coraz powszechniej stosowaną formą wykonywa­nia zadań własnych. Współpraca ta, rozumiana szero­ko jako partnerstwo publiczno-prywatne (PPP) opiera się na długoterminowej umowie, która zakłada podział zadań i ryzyk między podmiot publiczny i inwesto­ra prywatnego, gdzie na stronie prywatnej spoczywa obowiązek sfinansowania i przeprowadzenia całości (lub znacznej części) inwestycji oraz świadczenia w oparciu o nowo powstałą infrastrukturę usług (za­rządzania/utrzymania), przy jednoczesnym czerpaniu z tego tytułu pożytków pochodzących - w zależności od charakteru projektu - bezpośrednio od strony pub­licznej bądź od osób trzecich korzystających z przed­miotu partnerstwa.

Przepisy krajowe

Określone w ten sposób ramy PPP nie znalazły jed­nak odzwierciedlenia terminologicznego w aktualnie obowiązujących przepisach krajowych, mimo że po­jęcie partnerstwa publiczno-prywatnego w przeszłości funkcjonowało już w polskim porządku prawnym na gruncie ustawy z 28 lipca 2005 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (dalej: ustawa o PPP z 2005 r.). Sta­nowiła ona w art. 1 ust. 2, że „partnerstwo publiczno- -prywatne, w rozumieniu ustawy, to oparta na umowie o partnerstwie publiczno-prywatnym współpraca pod­miotu publicznego i partnera prywatnego, służąca reali­zacji zadania publicznego, jeżeli odbywa się na zasadach określonych w ustawie". Określona w ten sposób usta­wowa definicja współpracy publiczno-prywatnej dopro­wadziła w rezultacie do sztucznego podziału na przed­sięwzięcia PPP w rozumieniu ustawy (sensu stricto) oraz przedsięwzięcia PPP odnoszące się do form współpracy opartych na innych aktach prawnych, m.in. o gospodarce komunalnej (sensu largo). Wprowadzona w tym kształ­cie regulacja ostatecznie nie zdała egzaminu, bowiem w czasie obowiązywania ustawy o PPP z 2005 roku nie wdrożono w Polsce ani jednego przedsięwzięcia partner­skiego w rozumieniu tego aktu prawnego, a zamawia­jący - planując realizację przedsięwzięć z prywatnymi inwestorami - sięgali w tym czasie po inne instrumenty prawne.

Polecamy serwis: Rozwój i promocja

W rezultacie obecnie obowiązująca ustawa z 19 grud­nia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (dalej: ustawa o PPP) określa jedynie przedmiot partnerstwa jako wspólną realizację przedsięwzięcia opartą na po­dziale zadań i ryzyk między podmiot publiczny i part­nera prywatnego, nie definiując tej formy współpracy w sposób jednoznaczny i zamknięty.

reklama

Czytaj także

Aktualizacja: 17.12.2014

Autor:

Autor jest aplikantem adwokackim w Kancelarii Doradztwa Gospodarczego Cieślak & Kordasiewicz. Kancelaria specjalizuje się w obsłudze prawnej projektów PPP i koncesji

Źródło:

INFOR

Zdjęcia

Prawo./ Fot. Fotolia
Prawo./ Fot. Fotolia

Wideoszkolenie: JPK_VAT w nowej formie149.00 zł
reklama

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Compliance 2021

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Kucharska

Ekspert podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama