reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Sektor publiczny > Rozwój i promocja > Partnerstwo publiczno-prywatne > Projekty poza ustawą o PPP

Projekty poza ustawą o PPP

Ustawa o PPP nie musi być jedyną podstawą prawną dla projektów partnestwa publiczno-prywatnego. Takie przedsięwzięcia można także realizować na podstawie innych ustaw, zwłaszcza o gospodarce komunalnej i gospodarce nieruchomościami.

Na portalu www.ppp.gov.pl Departament Wsparcia Pro­jektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego Minister­stwa Infrastruktury i Rozwoju opublikował „Analizę prawną możliwości realizacji przez podmioty publiczne projektów PPP na innej podstawie niż ustawa o PPP" (da­lej: analiza). W publikacji opracowanej we współpracy z ekspertami zewnętrznymi i dofinansowanej ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 przeanalizowano dopuszczalność realizowania projektów partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) na podstawie in­nych przepisów niż ustawa z 19 grudnia 2008 r. o partner­stwie publiczno-prywatnym (dalej: ustawa o PPP). Według autorów opracowania, takie możliwości istnieją, a w przy­padku samorządu w pierwszej kolejności należy ich szukać w ustawach ustrojowych i ustawie z 20 grudnia 1996 r. o go­spodarce komunalnej (dalej: u.g.k.), a następnie, w zależno­ści od typu projektu, m.in. w ustawie z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (dalej: u.g.n.) oraz ustawie z 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (dalej: k.c.).

Alternatywą dla ustawy o PPP jest przede wszyst­kim u.g.k. Jak przypominają autorzy analizy, zgodnie z jej przepisami gminy mogą w określonych sytuacjach tworzyć lub przystępować do spółek prawa handlowego prowadzących działalność w innych obszarach niż uży­teczność publiczna. Umożliwia to art. 10 ust. 1 u.g.k., przewidując, że jest to możliwe pod warunkiem spełnia­nia łącznie dwóch warunków:

  • istnieją niezaspokojone potrzeby wspólnoty samorzą­dowej na rynku lokalnym,
  • występujące w gminie bezrobocie w znacznym stop­niu wpływa ujemnie na poziom życia wspólnoty samorządowej, a zastosowanie innych działań i wy­nikających z obowiązujących przepisów środków prawnych nie doprowadziło do aktywizacji gospodar­czej, a w szczególności do znacznego ożywienia ryn­ku lokalnego lub trwałego ograniczenia bezrobocia.

Ponadto gmina może tworzyć lub przystępować do spółki, „jeżeli zbycie składnika mienia komunalnego mogącego stanowić wkład niepieniężny gminy do spół­ki albo też rozporządzenie nim w inny sposób spowo­duje dla gminy poważną stratę majątkową (art. 10 ust. 2 u.g.n.). Gminy mogą tworzyć lub przystępować do spółek z ograniczoną odpowiedzialnością lub akcyj­nych, zarówno jednoosobowych, jak i z udziałem innych, nie tylko publicznych, podmiotów.

Zobacz również: Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP) - prawdy i mity

reklama

Czytaj także

Aktualizacja: 17.12.2014

Autor:

Autorka jest dziennikarką specjalizującą się w tematyce samorządowej

Źródło:

INFOR

Zdjęcia

Prawo, partnerstwo publiczno-prywatne./ Fot. Fotolia
Prawo, partnerstwo publiczno-prywatne./ Fot. Fotolia

Pracodawca w kryzysie (PDF)49.00 zł
reklama

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Compliance 2020

reklama

Eksperci portalu infor.pl

TAXWISE Michał Zdyb

TAXWISE Michał Zdyb jest nowoczesną kancelarią doradztwa podatkowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama