reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Sektor publiczny > Rozwój i promocja > Partnerstwo publiczno-prywatne > Projekty poza ustawą o PPP

Projekty poza ustawą o PPP

Ustawa o PPP nie musi być jedyną podstawą prawną dla projektów partnestwa publiczno-prywatnego. Takie przedsięwzięcia można także realizować na podstawie innych ustaw, zwłaszcza o gospodarce komunalnej i gospodarce nieruchomościami.

Na portalu www.ppp.gov.pl Departament Wsparcia Pro­jektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego Minister­stwa Infrastruktury i Rozwoju opublikował „Analizę prawną możliwości realizacji przez podmioty publiczne projektów PPP na innej podstawie niż ustawa o PPP" (da­lej: analiza). W publikacji opracowanej we współpracy z ekspertami zewnętrznymi i dofinansowanej ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 przeanalizowano dopuszczalność realizowania projektów partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) na podstawie in­nych przepisów niż ustawa z 19 grudnia 2008 r. o partner­stwie publiczno-prywatnym (dalej: ustawa o PPP). Według autorów opracowania, takie możliwości istnieją, a w przy­padku samorządu w pierwszej kolejności należy ich szukać w ustawach ustrojowych i ustawie z 20 grudnia 1996 r. o go­spodarce komunalnej (dalej: u.g.k.), a następnie, w zależno­ści od typu projektu, m.in. w ustawie z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (dalej: u.g.n.) oraz ustawie z 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (dalej: k.c.).

Alternatywą dla ustawy o PPP jest przede wszyst­kim u.g.k. Jak przypominają autorzy analizy, zgodnie z jej przepisami gminy mogą w określonych sytuacjach tworzyć lub przystępować do spółek prawa handlowego prowadzących działalność w innych obszarach niż uży­teczność publiczna. Umożliwia to art. 10 ust. 1 u.g.k., przewidując, że jest to możliwe pod warunkiem spełnia­nia łącznie dwóch warunków:

  • istnieją niezaspokojone potrzeby wspólnoty samorzą­dowej na rynku lokalnym,
  • występujące w gminie bezrobocie w znacznym stop­niu wpływa ujemnie na poziom życia wspólnoty samorządowej, a zastosowanie innych działań i wy­nikających z obowiązujących przepisów środków prawnych nie doprowadziło do aktywizacji gospodar­czej, a w szczególności do znacznego ożywienia ryn­ku lokalnego lub trwałego ograniczenia bezrobocia.

Ponadto gmina może tworzyć lub przystępować do spółki, „jeżeli zbycie składnika mienia komunalnego mogącego stanowić wkład niepieniężny gminy do spół­ki albo też rozporządzenie nim w inny sposób spowo­duje dla gminy poważną stratę majątkową (art. 10 ust. 2 u.g.n.). Gminy mogą tworzyć lub przystępować do spółek z ograniczoną odpowiedzialnością lub akcyj­nych, zarówno jednoosobowych, jak i z udziałem innych, nie tylko publicznych, podmiotów.

Zobacz również: Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP) - prawdy i mity

reklama

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Compliance 2021

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Patforma dla frachtu morskiego, kolejowego i lotniczego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama