| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Sektor publiczny > Rozwój i promocja > Partnerstwo publiczno-prywatne > Łączenie środków unijnych z PPP

Łączenie środków unijnych z PPP

Unia Europejska daje zielone światło realizowaniu w latach 2014-2020 projektów hybrydowych, czyli łączących PPP ze środkami unijnymi.

Departament Wsparcia Projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego Ministerstwa Infrastruktury i Roz­woju opublikował poradnik „Partnerstwo publiczno-prywatne w nowym okresie programowania (2014-2020). Komentarz do przepisów Rozporządzenia Ogólnego na lata 2014-2020 w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego" (http://www.ppp.gov.pl/Aktualnosci/Documents/ Komentarz_ppp_w_CPR_final.pdf). Publikację przygo­towali Robert Abramowski i Krzysztof Mierkiewicz, pod kierownictwem Michała Piwowarczyka oraz Roberta Ka­łuży. Powstała ona w ramach Platformy PPP.

W latach 2007-2013 niewiele było projektów hybry­dowych, czyli łączących środki unijne z partnerstwem publiczno-prywatnym (PPP). Rozpoczęto 16 tego typu projektów. Najbardziej znany, a jednocześnie największy, jest poznański projekt „System Gospodarki Odpadami".

Pozostałe dotyczą przede wszystkim turystyki i sieci szerokopasmowych. Autorzy publikacji wskazują, że „doświadczenia z przygotowania powyższych projektów pokazały, że w celu skutecznej realizacji tego typu inwe­stycji konieczne jest uwzględnienie specyfiki PPP poprzez wprowadzenie konkretnych udogodnień dla projektów hy­brydowych w ramach uregulowań na poziomie europej­skim". Udało się to zrobić, dzięki staraniom polskich ne­gocjatorów, w dokumentach nowej perspektywy unijnej.

Zobacz również: Brak umiejętności współpracy szkodzi PPP

20 listopada 2013 r. Parlament Europejski przyjął roz­porządzenie ogólne w zakresie wdrażania polityki spój­ności na lata 2014-2020 (dalej: rozporządzenie ogólne), w którym odrębny rozdział został poświęcony wybranym warunkom realizacji projektów hybrydowych, czyli łączą­cych środki unijne z partnerstwem publiczno-prywatnym (PPP). Najważniejsze dla przyszłych beneficjentów programów unijnych jest wyraźne zezwolenie na łą­czenie po 2013 roku PPP ze środkami unijnymi. Dla rynku wyraźnym sygnałem, że rozporządzenie ogólne daje zielone światło projektom hybrydowym, jest zwłasz­cza to, że można je będzie stosować w przypadku każdego programu operacyjnego, a więc nie tylko w programach zarządzanych przez resort rozwoju czy marszałków, lecz także w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich. Ponad­to z zawartej w rozporządzeniu ogólnym definicji PPP wynika, że tego typu projekty mogą być wspierane środ­kami unijnymi na każdym etapie, czyli zarówno w fazie przygotowawczej, która często jest bardzo kosztowna, jak i realizacyjnej. Jak piszą autorzy publikacji, „w pełni do­puszczalne są zatem sytuacje, w których umowa o do­finansowanie zostanie zawarta przed zakończeniem procesu wyboru partnera prywatnego".

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Compliance 2020

Eksperci portalu infor.pl

Rafał Tołwiński

Radca Prawny z kancelarii BGST Radcowie Prawni Borek, Gajda, Tołwiński Spółka partnerska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »