Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Wniosek o dofinansowanie do pelletu, LPG, oleju, drewna. Co z dopłatami do gazu?

Dziennik Gazeta Prawna
Największy polski dziennik prawno-gospodarczy
Wniosek o dofinansowanie do pelletu, LPG, oleju, drewna i ciepła.
Wniosek o dofinansowanie do pelletu, LPG, oleju, drewna i ciepła.
Fotolia
Minister klimatu i środowiska Anna Moskwa zaprezentowała projekt ustawy dotyczącej wsparcia dla niektórych źródeł ciepła i ciepłowni. Według niego używający pelletu otrzymają 3 tys. zł, drewna kawałkowego – 1 tys. zł, oleju opałowego – 2 tys. zł, a gazu LPG – 500 zł.

Jak wyjaśniała Anna Moskwa, kwoty zostały wyliczone tak, by ograniczyć wzrost kosztów opału do 40 proc., licząc od marca.

Czy trzeba złożyć wniosek o dofinansowanie?

Wypłaty – podobnie jak w przypadku dodatków węglowych – będą na wniosek zainteresowanego. Otrzymają je osoby, które zgłosiły swoje źródło ciepła w deklaracji składanej do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Czy można mieć dwa piece w domu?

Co jeśli ktoś ma dwa takie źródła? Wówczas, składając deklarację, musi zadeklarować, co jest głównym źródłem, na które dostanie dodatek. Druga część pakietu dotyczy odbiorców ciepła systemowego z ciepłowni miejskich.

Taryfy energii mogą wzrosnąć i 40%

Tam gdzie obowiązują taryfy, wzrost cen zostanie ograniczony do 40 proc. – Na tym poziomie mrozimy taryfę. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki nie będzie wyższej podwyżki akceptował, a koszty przewyższające 40 proc. będą rekompensowane przez budżet państwa – podkreślała Anna Moskwa. Także ciepłownie zwolnione z taryf mogą liczyć na rekompensaty, by podwyżka dla klientów nie przekroczyła 40 proc. A jeśli podwyżki już nastąpiły, firmy będą miały rozliczyć je wstecznie, uwzględniając jako nadpłatę w rachunku. Na takie dopłaty będą mogły liczyć także najmniejsze ciepłownie, będące własnością wspólnot i małych spółdzielni mieszkaniowych.

Koszt dofinansowania do ciepła 50 mld zł

Resort klimatu pokazał w piątek przykładowe wyliczenia, zgodnie z którymi np. nietaryfowani odbiorcy ciepła systemowego otrzymają do 3,9 tys. zł wsparcia. Pomoc obejmie 6,6 mln gospodarstw domowych, co ma kosztować budżet 9,1 mld zł. Do tego trzeba doliczyć 11,5 mld zł, które państwo wyda na wypłatę dodatków węglowych. Plus koszty działań rządu związanych z ograniczeniem wzrostu cen gazu czy energii w ramach rozwiązań z tarczy antyinflacyjnej. Jak w zeszłym tygodniu szacował premier Mateusz Morawiecki, łączny koszt wszystkich ulg związanych z węglowodorami, paliwami, ciepłem systemowym, węglem, pelletem i gazem może osiągnąć 50 mld zł.

Podwyżki taryf energii elektrycznej

Na piątkowej konferencji szef URE był z kolei pytany, co z wnioskami o podwyżkę taryf energii elektrycznej, które złożyły trzy firmy: Enea, Energa Obrót i Tauron Sprzedaż. – Postępowania są w toku. Na razie nie ma odpowiedzi, czy te wnioski zostaną uwzględnione i czy te taryfy zatwierdzamy – skwitował jednak Rafał Gawin.

Ustawa o dopłatach do pelletu, LPG, oleju, drewna

W tym tygodniu projekt ustawy przewidującej dopłaty do kolejnych rodzajów opału ma trafić na posiedzenie Stałego Komitetu Rady Ministrów, potem ma go przyjąć rząd, a Sejm zajmie się nim po wakacjach. Rząd poinformował o nowych dodatkach, by nie stwarzać wrażenia, że zapomniał o innych rodzajach opału. Zwłaszcza, że gdy Sejm kończył prace nad ustawą o dodatku węglowym, Prawo i Sprawiedliwość odrzuciło poprawki Senatu dotyczące rozciągnięcia wsparcia na inne paliwa i obniżenia stawki VAT na olej opałowy, pellet i gaz LPG. – Zamiast wycinkowych rozwiązań, które proponowała opozycja, proponujemy kompleksowy pakiet wsparcia wszystkich użytkowników ciepła w Polsce – zapewniała minister Moskwa.

Jak otrzymać dodatek węglowy?

Ustawa o dodatku węglowym czeka tymczasem na podpis głowy państwa. Jak słyszymy, Pałac Prezydencki na razie analizuje projekt, choć trudno się spodziewać w tej sprawie innej decyzji niż podpis Andrzeja Dudy. Trwają już przygotowania do uruchomienia systemu wypłat dodatku węglowego, czyli jednorazowego świadczenia w wysokości 3 tys. zł dla osób, dla których głównym źródłem ciepła jest piec węglowy. System będzie się opierał na deklaracjach złożonych przez samych beneficjentów. „Przy dodatku węglowym wnioskodawca będzie podpisywał oświadczenie, w którym wskaże główne źródło ogrzewania, którym jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe zasilane węglem kamiennym, brykietem lub pelletem, zawierającymi co najmniej 85 proc. węgla kamiennego” – podaje Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

Co z dopłatami do gazu?

Nie zapadła decyzja jak rozwiązać problem dofinansowania dla podmiotów, które ucierpiały wskutek wzrostu cen gazu. Chodzi tu przede wszystkim o przedsiębiorców nie korzystających z mocy ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych. Ustawa wyklucza możliwość podwyższenia stawek taryfowych gazu w 2022 r. Przewiduje, że ceny paliw gazowych zostaną zamrożone na poziomie cen zawartych w taryfie tzw. sprzedawcy z urzędu - PGNiG OD, ustalonej na okres 1 stycznia – 31 grudnia 2022 r. Rozszerzyła też listę podmiotów uprawnionych do skorzystania z taryf. O skali dofinansowania na podstawie tej ustawy świadczy to, że największy detaliczny sprzedawca gazu, PGNiG Obrót Detaliczny otrzymało na początku sierpnia 2022 r. 2,495 mld zł na poczet rekompensaty za zamrożenie taryfowych cen gazu. Łącznie od 7 marca 2022 r. spółka otrzymała już 5,323 mld zł z tego tytułu.

Z zamrożenia cen gazu korzystają podmioty wskazane w ww. ustawie. Intencją ustawodawcy było wprowadzenie możliwości prowadzenia rozliczeń na podstawie taryf zatwierdzanych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w odniesieniu do sytuacji, w których zużycie gazu związane jest z zaspokajaniem potrzeb mieszkaniowych oraz realizacją zadań z zakresu użyteczności publicznej.

Z rozwiązań wskazanych w ustawie mogą korzystać jednostki realizujące te zadania określone w znowelizowanym art. 62b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne. Są to podmioty będące:

podmiotami udzielającymi świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w zakresie w jakim zużywają paliwo gazowe na
potrzeby udzielania tych świadczeń,

jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt
5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r.
poz. 2268 i 2270 oraz z 2022 r. poz. 1), w zakresie w jakim zużywają paliwo gazowe na potrzeby świadczenia pomocy społecznej,

noclegowniami i ogrzewalniami, o których mowa w art. 48a ust. 3 i 4
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w zakresie w jakim
zużywają paliwo gazowe na potrzeby podstawowej działalności,

jednostkami organizacyjnymi wspierania rodziny i systemu pieczy
zastępczej w rozumieniu art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o
wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821
oraz z 2021 r. poz. 159, 1006, 1981, 2270 i 2328), w zakresie w jakim
zużywają paliwo gazowe na potrzeby podstawowej działalności,

podmiotami systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14
grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, w zakresie w jakim zużywają paliwo
gazowe na potrzeby podstawowej działalności,

uczelniami w rozumieniu art. 9 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o
szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478, 619, 1630, 2141
i 2232), w zakresie w jakim zużywają paliwo gazowe na potrzeby
podstawowej działalności,

podmiotami prowadzącymi żłobki i kluby dziecięce, a także dziennymi
opiekunami, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece
nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2021 r. poz. 75, 952, 1901 i 2270),
w zakresie w jakim zużywają paliwo gazowe na potrzeby podstawowej
działalności,

kościołami i innymi związkami wyznaniowymi, o których mowa w ustawie z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania (Dz. U. z 2017 r. poz. 1153), w zakresie w jakim zużywają paliwo gazowe na potrzeby działalności niegospodarczej,

podmiotami prowadzącymi działalność kulturalną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194), w zakresie w jakim zużywają paliwo gazowe na potrzeby tej działalności,

podmiotami prowadzącymi działalność archiwalną, o której mowa w art.
22 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i
archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164), w zakresie w jakim zużywają paliwo gazowe na potrzeby tej działalności,

ochotniczymi strażami pożarnymi w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych (Dz. U. poz. 2490), w zakresie w jakim zużywają paliwo gazowe na potrzeby realizacji zadań określonych w tej ustawie,

placówkami zapewniającymi całodobową opiekę osobom
niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o
których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej, w zakresie w jakim zużywają paliwo gazowe na potrzeby
podstawowej działalności,

rodzinnymi domami pomocy, o których mowa w art. 52 ustawy z dnia 12
marca 2004 r. o pomocy społecznej, oraz mieszkaniami chronionymi, o
których mowa w art. 53 tej ustawy, w zakresie w jakim zużywają paliwo
gazowe na potrzeby podstawowej działalności,

centrami integracji społecznej, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 13
czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 176), w
zakresie w jakim zużywają paliwo gazowe na potrzeby podstawowej
działalności,

klubami integracji społecznej, o których mowa w art. 18 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym, w zakresie w jakim zużywają
paliwo gazowe na potrzeby podstawowej działalności,

warsztatami terapii zajęciowej, o których mowa w art. 10a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573 i 1981),
oraz zakładami aktywności zawodowej, o których mowa w art. 29 ust. 1 tej ustawy, w zakresie w jakim zużywają paliwo gazowe na potrzeby
podstawowej działalności,

organizacjami pozarządowymi w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 oraz z 2021 r. poz. 1038, 1243 i 1535) oraz
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 tej ustawy, w zakresie w jakim zużywają paliwo gazowe na potrzeby działalności pożytku publicznego

DGP: Rusza pakiet energetyczny. Kto otrzyma dofinansowanie?

Tomasz Żółciak, Grzegorz Osiecki

Instrukcje księgowego
Instrukcje księgowego – książka z aktualizacjami w serwisie online

Zawiera zestaw 96 aktualnych instrukcji objaśniających wybrane procedury podatkowe, księgowe, kadrowe oraz z dziedziny prawa cywilnego i gospodarczego. Instrukcje w serwisie są powiązane z kalkulatorami, formularzami, wskaźnikami, materiałami wideo i aktami prawnymi.

Teraz 17% taniej!
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(27)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
 • Miki
  2022-08-08 12:07:40
  Jak zwykle banda nieudaczników wyrąbała tych którzy chcieliby być eko i zmienili piece na gaz. Nic się w tej Polsce nie zmienia podnieśli ceny węgla rozdają ludziom pieniądze i myślą jak wygrać następne wybory poza tym nic ich nie interesuje a i tak ich nieudolność będziemy spłacać my tylko oni już się nachapia!
  11
  pokażodpowiedzi (1)
 • Lolek
  2022-08-08 12:52:16
  A jak palę zwykłym gazem to co . Ta ja jakiś gorszy . Co ja to patyk jestem .
  6
 • Igor
  2022-08-08 16:12:37
  A gdzie gaz ziemny czym my się różnimy straciliśmy na zamianie kopciucha izakupie gazowego pieca teraz nad maja gdzieś wstyd dzielić ludzi czy jak to w kabarecie było dzielić rodziny
  7
  pokażodpowiedzi (1)
 • Gutek
  2022-08-08 17:44:57
  Niech wam Tusk dołoży
  37
  pokażodpowiedzi (2)
 • Didi
  2022-08-08 14:06:23
  Nie można na nich głosować to jest złodziejstwo i rozdawnictwo
  22
  pokażodpowiedzi (1)
 • Ona
  2022-08-08 12:02:08
  1000 zł dopłaty do drewna śmiech na sali w tej chwili metr drzewa kosztuje od 500 zł
  9
 • Przemysław
  2022-08-08 20:59:39
  Cena gazu ziemnego nie rośnie więc oszuści i ruscy agenci niech się nie wypowiadają. Grzeję gazem dom i wodę. Rachunki dostaję takie same jak w styczniu i lutym.
  8
  pokażodpowiedzi (3)
 • Dorota
  2022-08-08 15:00:07
  A co z tymi którzy ogrzewają mieszkania piecami na prąd, akumulacyjnymi na przykład. Jak zgodnie z zapowiedziami prąd jesienią podrożeje i to dość znacznie. Takim gospodarstwom domowym pomoc się nie należy?
  4
 • Jojo
  2022-08-08 13:23:33
  Do bani ten artykuł. Clickbait i jedno zdanie w temacie.
  4
 • Załamany
  2022-08-08 20:41:26
  Hmmm jakieś 2-3 godzinki temu dostałem od PGNiG nowy cennik. Cena gazu około X2, cena przesyłu + 25%. Czyli całość jakiej 80% do góry bo paliwo jest po trochę ponad 20gr za kWh, a przesył niecałe 4,5 gr za kWh. To jak to się ma to mrożenia cen? Nie ocieplony budynek wielorodzinny, mieszkanie 50m koszt ogrzania rocznie wzrost z 4000 do 7000 tys. Na ocieplenie nie ma szans, bo 50% budynku jest gminne ...
  3
  pokażodpowiedzi (1)
QR Code
Sektor publiczny
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Min. Maląg zapowiedziała nowy nabór do programu Maluch Plus
Prawdopodobnie za miesiąc, półtora, ogłosimy zasady nowego naboru, zupełnie innego, z większym budżetowaniem – mówiła Marlena Maląg, odnosząc się do programu Maluch Plus.
Kalendarz akademicki 2022/2023
Kalendarz akademicki 2022/2023 rozpoczyna się 1 października 2022 r. Zakończy się 30 się września 2023 r. Podzielony jest na dwa semestry.
Rok akademicki 2022/23: 1,2 mln studentów, 100 000 nauczycieli akademickich, 400 uczelni
Rok akademicki 2022/2023 - w Polsce jest blisko 100 tys. nauczycieli akademickich, ok. 28,5 tys. doktorantów i blisko 1,2 mln studentów. Wśród kadry akademickiej jest ok. 9,7 tys. profesorów, ponad 21 tys. doktorów habilitowanych i ok. 45,8 tys. doktorów.
Czy dodatek elektryczny do pomp ciepła, bojlerów, pieców jest zwolniony z podatku PIT?
Tak, dodatek elektryczny jest zwolniony z podatku PIT. Przy dodatku do prądu obowiązują te same zasady, co przy dodatku węglowym, dodatku do pelletu, gazu LPG, drewna, oleju. A wcześniej dodatku osłonowym.
Nieleczony ząb = paciorkowce = zawał(?)
Nieleczony ząb zwiększa prawdopodobieństwo zawału.
Jak uzyskać dodatek elektryczny 1000 zł albo 1500 zł do bojlera [od 1 grudnia 2022 r.]
Dodatek do prądu a bojler - w ewidencji CEEB zgłoszono przeszło 1 mln bojlerów elektrycznych. Osoby korzystające z tych urządzeń do ogrzewania mieszkań albo domów mają prawo do dodatku elektrycznego.
Tauron: Zniesienie obliga giełdowego może obniżyć hurtowe ceny energii
Planowane zniesienie obliga giełdowego docelowo powinno spowodować znaczący spadek cen energii na rynku hurtowym. Może jednak zwiększyć ryzyko kosztów zakupu energii elektrycznej - prezes Tauronu Paweł Szczeszek.
Sejm: Pracodawcy próbują przekonać posłów do zastąpienia pracy zdalnej pracą okazjonalną. Raz w tygodniu w domu, 4 dni w biurze
Pracodawcy chcą, aby praca okazjonalna miała wymiar 52 dni w roku. W praktyce pozwoli to na ograniczenie u danego pracodawcy pracy zdalnej. Pracownik na pracy okazjonalnej będzie jeden dzień w tygodniu pracował w domu (bez zwrotu kosztów takiej pracy). A w pozostałe 4 dni pojedzie do biura.
Jak otrzymać dodatek elektryczny 1000 zł albo 1500 zł? [dodatek do prądu]
Dodatek elektryczny wynosi 1000 zł. Jego podwyższona wysokość to 1500 zł. Wnioski składa się w gminie miejsca zamieszkania od 1 grudnia 2022 r. do 1 lutego 2023 r. Ma być wypłacony najpóźniej do 31 marca 2023 r.
10% upust do rachunku za prąd dostaniesz jak zaczniesz oszczędzać już od 1 października 2022 r. [Ustawa]
Rząd zapowiedział 10% upust w rachunkach za prąd w 2024 r. dla oszczędzających energię w 2023 r. Okazało się, że oszczędzać trzeba nie od 1 stycznia 2023 r., a już od 1 października 2022 r.
Dodatek elektryczny do pomp ciepła nie dla domów z fotowoltaiką [Ustawa]
Dodatek elektryczny do pomp ciepła wynosi 1000 zł. Ale osoby, które miały w 2021 r. zużycie prądu powyżej 5 MWh (po przeliczeniu 5000 kWh) otrzymają dodatek do prądu w podwyższonej wysokości 1500 zł. Te wartości są zapisane w ustawie uchwalonej 29 września 2022 r. przez Sejm.
Zmiany w Sejmie: Jak uzyskać dodatek do prądu 1000 zł i 1500 zł [projekt ustawy o dodatku elektrycznym, PDF]
Na stronach sejmowych opublikowano projekt ustawy dotyczącej zamrożenia cen energii elektrycznej do określonego poziomu rocznego zużycia. Projekt wprowadza także dodatek elektryczny dla gospodarstw domowych, których główne źródło ogrzewania zasilane jest prądem.
Przywrócenie przepisów o obowiązkowych badaniach okresowych pracowników [Projekt ustawy]
Resort zdrowia planuje przywrócenie obowiązku wykonywania badań okresowych oraz zleconych przed rozpoczęciem nowej pracy. Obowiązek ten został zawieszony ponad dwa lata temu, po wybuchu pandemii.
Dodatkowe 250 mln zł na leczenie noworodków od 1 października 2022 r.
Od 1 października rośnie wycena świadczeń w neonatologii a dodatkowo Ministerstwo Zdrowia i Narodowy Fundusz Zdrowia poszerzają listę unikalnych świadczeń wysokospecjalistycznych, które są lepiej płatne. Jednocześnie minister zdrowia zwrócił się do prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji o pilną retaryfikację całej pediatrii.
MKiŚ: Aktualizacja poradnika dla samorządów o dodatku węglowym [stan na 27 września 2022 r.]
Do postępowań w sprawie wypłaty dodatku węglowego, w których do dnia 20 września 2022 r. nie dokonano wypłaty środków dla wnioskodawcy, należy stosować znowelizowane przepisy ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym - przypomina resort klimatu w zaktualizowanym poradniku dla gmin.
CKE: 28-30 września i 12-22 grudnia odbędą się próbne matury w nowej formule
W dniach 28-30 września, a także 12-22 grudnia odbędą się próbne egzaminy maturalne organizowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Chodzi o egzaminy przeprowadzane w nowej formule. Udział szkół w próbnych egzaminach jest dobrowolny.
Wynagrodzenia w oświacie w praktyce, z uwzględnieniem zmian od 1 lipca 2022 r. [SZKOLENIE ONLINE]
Zasady wynagradzania nauczycieli budzą wiele wątpliwości praktycznych. Szkolenie ma na cele przybliżenie zagadnień związanych z ustalaniem i wypłacaniem wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w samorządowych szkołach i placówkach oświatowych, z omówieniem podstaw prawnych podejmowania decyzji płacowych i trybu i przeprowadzania.
Luka w przepisach o urlopach. Kto ją może wykorzystać? Ile na tym tracą pracodawcy?
Pracownica od 2018 r. przebywa na urlopie wychowawczym. Korzysta z niego w ten sposób, że co roku wystawia kolejne wnioski o urlop tak, że jeden kończy się 31 grudnia, a kolejny rozpoczyna dopiero od 2 stycznia. Dzięki temu, że formalnie przerywa urlop wychowawczy na jeden dzień - wolny od pracy 1 stycznia - zyskuje w tym roku prawo do pełnego urlopu wypoczynkowego. Taką sytuację opisała Zachodniopomorska Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego.
Zamrożenie cen prądu: limit 3000 kWh dla rolników i rodzin wielodzietnych [koszt ustawy 23 mld zł]
Rodziny z Kartą Dużej Rodziny oraz rolnicy będą mieli zamrożone ceny energii nie do poziomu 2600 kWh, tylko do 3000 kWh.
MEiN: przyznajemy, że nie każdy nauczyciel otrzyma średnią pensję
MEiN przyznaje, że nie każdy nauczyciel otrzymuje średnią pensję. Pomimo to jest ona stale prezentowana na konferencjach prasowych Ministerstwa.
Węglokoks: rozpoczynamy sprzedaż zagranicznego węgla premium. Cena? 2900 zł/t
W ostatnim tygodniu września w należącym do grupy katowickiego Węglokoksu składowisku w Ostrowie Wielkopolskim oferowany będzie – obok węgla z polskich kopalń – także surowiec sprowadzony przez spółkę z zagranicy, w pakietach z węglem krajowym. Cena: 2900 zł/t. Dla porównania polski ekogroszek kosztuje od 1599 zł do 1854 zł/t.
Jakie przepisy określają początek sezonu grzewczego? [rozporządzenia]
Moment rozpoczęcia sezonu grzewczego w blokach ogrzewanych ciepłem z kaloryferów określa rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz.U. z 2007 r. nr 16 poz. 92).
50 000 uczniów poparło petycję do min. Czarnka o rezygnację z ustnej matury z języka polskiego. Za trudna. Bez znaczenia przy rekrutacji na studia
Chcielibyśmy zaznaczyć, że jej wyniki nie są brane pod uwagę, nawet przy rekrutacji na studia humanistyczne! Podobnie jest z maturą ustną z języka obcego – praktycznie nigdzie nie jest wymagana.
Jodek potasu będzie rozprowadzany przez dyrektorów szkół? [skażenie radioaktywne]
Dyrektorzy szkół mogą uczestniczyć w rozdawaniu środka chroniącego przed efektami promieniowania. To skutek ostatniej eskalacji wojny w Ukrainie. Tak informuje dziennik „Rzeczpospolita”.
Wykaz lektur matura 2023 r. – poziom podstawowy i rozszerzony [rozporządzenie, wymagania]
Wykaz lektur matura 2023 r. – poziom podstawowy i rozszerzony.