REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Nie ma podstaw do zmiany decyzji

Szczepan Borowski

REKLAMA

REKLAMA

Przepisy ustawy z 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach (t.j. Dz.U. z 2004 r. nr 243, poz. 2441 ze zm.) stanowią normy szczególne sprzeciwiające się możliwości zmiany (poprzez przedłużenie obowiązywania) decyzji zezwalającej na wykonywanie działalności w zakresie instalacji lub napraw tachografów samochodowych, w trybie nadzwyczajnym uregulowanym w art. 155 k.p.a.

wyrok NSA z 20 września 2007 r.

REKLAMA

SYGN. AKT II GSK 125/07

STAN FAKTYCZNY

REKLAMA

Przedsiębiorca złożył do prezesa Głównego Urzędu Miar wniosek o zmianę wydanego przez ten organ zezwolenia na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie instalacji lub napraw oraz sprawdzania określonych rodzajów przyrządów pomiarowych, tj. urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym, które zostało wydane na okres 12 miesięcy. Zmiana decyzji, o którą wnosił przedsiębiorca, miała polegać na przedłużeniu obowiązywania tego zezwolenia. Prezes Głównego Urzędu Miar uznał ten wniosek za bezprzedmiotowy i umorzył postępowanie. W uzasadnieniu podał, że zezwolenia w tego typu sprawach wydaje się na czas określony i po jego upływie tracą one moc. Decyzja o umorzeniu postępowania została zaskarżona do WSA. Sąd ten oddalił skargę. Motywując swoje rozstrzygnięcie, sąd I instancji wskazał, że zgodnie z przepisami ustawy Prawo o miarach wydawane są dwa rodzaje zezwoleń. Pierwsze z nich upoważnia do wykonywania legalizacji pierwotnej lub legalizacji ponownej określonych rodzajów przyrządów pomiarowych i jest wydawane na okres 36 miesięcy, przy czym czas ten może być przedłużany o kolejne okresy 36-miesięczne po spełnieniu warunków do wydania upoważnienia. Natomiast drugie ze wspomnianych zezwoleń dotyczy wykonywania instalacji lub napraw oraz sprawdzania okresowo określonych przyrządów pomiarowych pod względem zgodności z wymaganiami. Zgodnie z art. 16d ust. 1 cytowanej wyżej ustawy, drugie ze wspomnianych zezwoleń wydaje się na czas określony, nie krótszy niż 12 miesięcy oraz nie dłuższy niż 48 miesięcy.

W omawianej sprawie spór dotyczy drugiego rodzaju zezwolenia. Zdaniem sądu okres, o którym mówią wskazane przepisy, nie podlega przedłużeniu ani w zakresie okresu maksymalnego (48 miesięcy), gdy zezwolenie wydano na okres krótszy, ani po jego upływie. Po upływie czasu wskazanego w decyzji zezwolenie traci moc. W ocenie sądu nie jest możliwa zmiana takiej decyzji w trybie art. 155 k.p.a., ponieważ istnieje przepis szczególny (art. 16d ust. 1 prawa o miarach), który sprzeciwia się żądanej zmianie. Nie jest również podstawą ewentualnej możliwości przedłużenia obowiązywania zezwolenia par. 9 ust. 3 rozporządzenia ministra finansów z 14 października 2004 r. w sprawie opłat za czynności urzędowe wykonywane przez organy miar i podległe im urzędy (Dz.U. nr 229, poz. 2309 ze zm.).

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Skargę kasacyjną od wyroku WSA złożył przedsiębiorca, żądając uchylenia zaskarżonego orzeczenia.

UZASADNIENIE

NSA uznał zarzuty przedstawione w skardze kasacyjnej za nieuzasadnione. Zdaniem sądu należało odpowiedzieć na pytanie, czy zmiana decyzji ostatecznej zezwalającej na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie stosowania w transporcie drogowym tachografów samochodowych w części dotyczącej przedłużenia terminu ważności, na jaki został wydany, powinna nastąpić w trybie i na zasadach określonych w przepisie art. 155 k.p.a., czy też na podstawie ustawy Prawo o miarach albo na podstawie obu tych przepisów łącznie. NSA podzielił stanowisko sądu I instancji, który wyraził pogląd, że przepisy szczegółowo regulujące przedmiotową materię nie podają podstaw do zmiany ostatecznej decyzji. Takich uprawnień nie daje również art. 155 k.p.a. NSA wskazał na zasadę trwałości ostatecznych decyzji administracyjnych, zgodnie z którą takie decyzje podlegają weryfikacji jedynie w granicach i na podstawie wyraźnego przepisu k.p.a. bądź przepisu szczególnego. Artykuł 155 k.p.a. może być, co do zasady, podstawą do zmiany ostatecznej decyzji, jednak pod warunkiem spełnienia wszystkich wymienionych tam przesłanek. Jedną z negatywnych przesłanek zastosowania art. 155 k.p.a. jest wskazanie na przepisy szczególne. W ocenie NSA przepisami szczególnymi uniemożliwiającymi zmianę decyzji zezwalającej na wykonywanie działalności w zakresie instalacji i naprawy tachografów samochodowych w trybie art. 155 k.p.a. są przepisy ustawy Prawo o miarach, a w szczególności art. 16d oraz art. 2 ust. 4 tej ustawy.

Szczepan Borowski

OPINIA

SZCZEPAN BOROWSKI

asystent sędziego NSA

Omówione orzeczenie porusza problem wzruszalności ostatecznych decyzji administracyjnych. Zgodnie z art. 155 k.p.a. ostateczna decyzja, na podstawie której strona nabyła uprawnienie, może być w każdym czasie, za jej zgodą, zmieniona przez organ, który ją wydał lub organ wyższego stopnia, jeżeli przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony. Przepis ten jednocześnie formułuje zakaz zmiany ostatecznej decyzji, w sytuacji gdy przepisy szczególne się temu sprzeciwiają. Nie jest bowiem dopuszczalne, żeby na podstawie przepisu ogólnego zawartego w k.p.a. strony mogły obchodzić przepisy szczegółowo regulujące daną materię. Taki właśnie problem zaistniał na kanwie omówionego wyroku. Ustawa Prawo o miarach wskazuje, że wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie instalacji lub napraw oraz sprawdzania pod względem zgodności z wymaganiami okresowo, przed i po zainstalowaniu oraz po naprawie określonych rodzajów przyrządów pomiarowych wymaga stosownego zezwolenia. Zezwolenie takie jest wydawane na czas określony w art. 16d ustawy Prawo o miarach. Z uwagi na wskazane przepisy nie jest zatem możliwa zmiana takiego zezwolenia (decyzji) w trybie art. 155 k.p.a.

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: GP

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code
Sektor publiczny
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Min. B. Nowacka: Informatory poprowadzą uczniów przez cięcia 20% w programach i zmiany w lekturach [egzamin ósmoklasisty 2025]

Sposobem na wielkie zmiany w szkołach są przygotowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną informatory. Mają być gotowe w szybkim tempie do 1 września 2024 r. Uczniowie wrócą z wakacji i od razu mogą się zacząć przygotowywać do egzaminu ósmoklasisty 2025 r. To plus propozycji min. edukacji.

Do 100 tys. zł na walkę z ASF. Już wkrótce rusza nabór wniosków

Już wkrótce rusza nabór wniosków na inwestycje zapobiegające rozprzestrzenianiu się ASF. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 100 tys. zł. Pomoc udzielana będzie w formie refundacji kosztów kwalifikowanych, a w przypadku inwestycji związanych z budową ogrodzenia w formie zryczałtowanych stawek.

Aktywny Rodzic (babciowe) od 1 października 2024 r. ZUS wypłaci środki wstecz

Wnioski o wypłatę z programu "Aktywny rodzic" (babciowego) będzie można składać już od 1 października 2024 r. Wypłatą świadczeń zajmie się ZUS. Rodzice w okresie pierwszych trzech miesięcy trwania programu będą mogli wnioskować o świadczenie z wypłatą środków wstecz.

12 czerwca to święto SOP. Obchody przełożone z powodu pogrzebu żołnierza, który zginął chroniąc granicę

12 czerwca obchodzone jest święto Służby Ochrony Państwa. W tym roku obchody zostały przełożone na 19 czerwca z powodu pogrzebu żołnierza, który zginął, broniąc granicy polsko-białoruskiej. Decyzja o przesunięciu daty jest wyrazem solidarności z rodziną zmarłego oraz Wojskiem Polskim. SOP to jednolita, umundurowana i uzbrojona formacja, odpowiedzialna za ochronę osób i obiektów oraz zapobieganie przestępstwom. Ustawa o Służbie Ochrony Państwa z 2017 roku zastąpiła Biuro Ochrony Rządu.

REKLAMA

Podwyżki dla tej grupy pracowników. Wzrost dolnych i górnych progów wynagrodzeń

Ministerstwo Rozwoju i Technologii przygotowało projekt rozporządzenia rządu, który zakłada zmianę progów wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. Opublikowane założenia projektu wskazują, że pracownicy BRMiŚP będą mogli otrzymać podwyżki. Jednak istnieje pewne ograniczenie związane z maksymalnym progiem wynagrodzenia. Jeśli aktualne wynagrodzenie jest zbliżone do tego progu, podwyżka nie mogłaby zostać w pełni zrealizowana. Projekt ma także na celu dostosowanie minimalnych progów wynagrodzeń BRMiŚP do poziomu minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego od 1 stycznia 2024 roku.

Babciowe podpisane. Wnioski od 1 października 2024 r. Kto i ile dostanie?

W dniu 7 czerwca 2024 r. Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę z 15 maja 2024 r. o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowaniu dziecka – „Aktywny rodzic”. Ustawa ta wprowadzi od 1 października 2024 r. nowe świadczenia dla rodziców małych dzieci. W tym świadczenie zwane potocznie jako „babciowe”.

Szkolne obiekty sportowe dostępne po lekcjach i weekendy, wyższe stawki dla trenerów. 300 mln zł na program Ministerstwa Sportu

Ministerstwo Sportu przeznaczyło ponad 300 mln zł na program "Aktywna Szkoła", który ma na celu otwieranie szkolnych obiektów sportowych dla dzieci i dorosłych po lekcjach, w weekendy oraz w okresie wakacyjnym. Szef resortu, Sławomir Nitras, podkreślił, że celem programu jest zapewnienie lokalnej społeczności dostępu do boisk, hal, basenów, siłowni i bieżni lekkoatletycznych.

Bezpłatne badania prenatalne dla każdej ciężarnej, bez względu na wiek

Teraz każda kobieta w ciąży, bez względu na wiek, może wykonać bezpłatne badania prenatalne na NFZ. Jakie to badania? Kto na nie kieruje? Co to są badania inwazyjne i nieinwazyjne? 

REKLAMA

Bon energetyczny będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego

Bon energetyczny będzie dostępny nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, będzie obowiązywała zasada "złotówka za złotówkę". Ustawodawca przewidział kilka progów wsparcia, zależnie od liczby osób w gospodarstwie domowym. Prezydent Andrzej Duda podpisał już ustawę o bonie energetycznym. Nowe przepisy wprowadzają również w okresie II półrocza 2024 roku cenę maksymalną za energię elektryczną.

Energetyka jądrowa czy sztuka pisania. Nowe kierunki studiów na Uniwersytecie Warszawskim

W roku akademickim 2024/2025 Uniwersytet Warszawski wprowadza nowe kierunki studiów, w tym energetykę jądrową oraz sztukę pisania.

REKLAMA