Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Kiedy ustawa o transporcie publicznym

Bożena Sztonyk
inforCMS
W Polsce 259 miast posiada komunikację miejską. Miejskie autobusy, tramwaje, trolejbusy i jedyna linia metra przewożą rocznie ponad 4 mld pasażerów. Główne problemy komunikacji miejskiej to brak jednolitych standardów działania, w tym brak ustawy o transporcie publicznym. Co ciekawe, tramwaje, trolejbusy i metro wciąż funkcjonują poza uregulowaniami prawnymi.

Firmy przewozowe komunikacji miejskiej dysponują łącznie 3600 tramwajami i ponad 11 tys. autobusami. Do tego dochodzi kilkadziesiąt wagonów metra warszawskiego i około 180 funkcjonujących jeszcze trolejbusów. Taki jest potencjał polskiego transportu zbiorowego w miastach. Zatrudnienie w branży wynosi prawie 45 tys. osób (ok. 40% stanowią kierowcy i motorniczowie).

Tramwaj, trolejbus, autobus, metro

Transport lokalny jest największym spośród wszystkich sektorów transportu. Rocznie przewozi on ok. 80% wszystkich pasażerów. Na pozostałe sektory tej branży składają się: transport samochodowy Państwowej Komunikacji Samochodowej (PKS), transport kolejowy, morski i lotniczy. - Można powiedzieć, że na każdych pięciu pasażerów, czterech korzysta z pojazdów komunikacji miejskiej - mówi Jerzy Chudzicki, Prezes Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej. Po głębokich spadkach z lat 80. ubiegłego wieku obecnie przewozy ukształtowały się na stabilnym poziomie 4 miliardów pasażerów rocznie.

Jeśli chodzi o trakcję tramwajową, to w Polsce działa 16 przewoźników komunalnych (miejskich). Innymi słowy, tramwaje funkcjonują tylko w 16 polskich miastach. Dysponują one łącznie ponad 3,6 tys. wagonami tramwajowymi i ponad 2 tys. kilometrami pojedynczych torów. Niestety, tabor jest w znacznym stopniu zdekapitalizowany, ok. 35% wagonów ma ponad 25 lat.

Komunikacja miejska w liczbach:

• 259 miast w Polsce prowadzi komunikację miejską,

• 17 mln mieszkańców miast i wsi jest objętych komunikacją,

• 770 mln wozokilometrów rocznie wynosi praca przewozowa komunikacji miejskiej,

• 4 mld osób rocznie przewozi komunikacja miejska,

• 45 tys. osób jest zatrudnionych w komunikacji miejskiej.

Z trolejbusów korzystają mieszkańcy trzech miast - Gdyni, Lublina i Tych. W sumie po 180 km sieci trakcyjnej kursuje ok. 170 trolejbusów, korzystających z 11 podstacji.

W miastach dominują przewozy autobusowe. W Polsce działa ok. 150 przewoźników komunalnych, którzy eksploatują ok. 11 tys. autobusów. - Struktura wiekowa tego taboru jest dość przygnębiająca, ponad 50% autobusów przekroczyło już 10 lat - mówi Jerzy Chudzicki. Mimo znacznych zakupów w ostatnim czasie nowe autobusy stanowią zaledwie ok. 11% taboru. Dzięki środkom unijnym w ciągu ostatnich trzech lat zakupiono ok. 700 dodatkowych pojazdów. Pozytywnym trendem jest wzrost z roku na rok liczby przewozów w metrze warszawskim. Ograniczeniem jest długość jedynej jak na razie stołecznej linii metra.

Formuła prawna przewoźników

W większości przypadków firmy przewozowe są spółkami z ograniczoną odpowiedzialnością, należą w 100% do gmin. Są również spółki, choć jest ich niewiele, w których gminy nie mają 100% własności. Udziałowcami mogą być inwestorzy prywatni, w tym zagraniczni, a także producenci taboru. Oprócz tego na rynku funkcjonują też spółki akcyjne, np. w Krakowie.

W małych i średnich miastach (ok. 40) komunikacja miejska działa w formie zakładów budżetowych. Taką formułę wybrały też niektóre metropolie, np. Toruń, Gorzów Wielkopolski, Zielona Góra. Jednak liczba zakładów budżetowych systematycznie się zmniejsza. - W drodze przekształceń przyjmują na ogół formę spółek z ograniczoną odpowiedzialnością - mówi Jerzy Chudzicki. W latach 1992-2006 udział zakładów budżetowych zmniejszył się z 60 do 21% na rzecz spółek z o.o.

Model organizacji komunikacji

Generalnie w Polsce ukształtowały się dwa modele organizacji komunikacji miejskiej:

1) z rozdzielonymi funkcjami organizatora (np. miasto lub zarząd transportu) i wykonawcy (firma autobusowa świadcząca usługi przewozu),

2) ze zintegrowanymi funkcjami organizacyjnymi i wykonawczymi (np. Miejski Zakład Komunikacyjny - MZK).

Od wielu lat trwa dyskusja na temat efektywności ekonomicznej poszczególnych modeli. Brak jest jednak jednoznacznych badań i porównań. Jeśli chodzi o model pierwszy z rozdzielonymi funkcjami organizatora (zlecającego) i wykonawcy (firmy, która świadczy usługę), to funkcjonuje on w około 20 miastach. Mimo że liczba miast nie jest duża, to obejmuje on aż ok. 50% mieszkańców. Wynika to z faktu, że stosowany jest przez największe aglomeracje w kraju.

W tym modelu organizatorem mogą być związki międzygminne, np. Śląsk, Zarządy Komunikacji Miejskiej (np. Warszawa, Radom czy Kielce), Zarządy Dróg i Komunikacji (np. Bydgoszcz, Wrocław). Ponadto funkcjonują też wydzielone komórki organizacyjne w urzędach miast, np. w Białymstoku. W modelu tym funkcję wykonawcy świadczącego usługi realizują podmioty zewnętrzne, również prywatne (w ok. 18%).

Drugi model, w którym dominuje przewoźnik komunalny, jest zastosowany w większości miast polskich (ponad 140). Funkcjonuje m.in. w Poznaniu, Częstochowie, Lublinie. Model ten polega na samodzielnym świadczeniu usług przewozowych mieszkańcom przez należące do miasta zakłady komunikacyjne (np. MZK).

Podstawy prawne działania komunikacji

Funkcjonowanie komunikacji miejskiej reguluje przede wszystkim ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Zobowiązuje ona gminę (miasto) do organizacji lokalnego transportu zbiorowego dla swoich mieszkańców. Kwestie komunikacji regulują także przepisy ustawy z 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej. Ta z kolei określiła zasady i formę organizacji lokalnego transportu zbiorowego. Regulacja ta jest punktem wyjścia do wszystkich działań organizatorskich na poziomie miast.

Kolejnym aktem prawnym, na którym opiera się funkcjonowanie komunikacji miejskiej, jest ustawa z 15 listopada 1984 r. - Prawo przewozowe (dalej: Prawo przewozowe), która określa wzajemne relacje przewoźników i pasażerów. Warto pamiętać też o ustawie z 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (dalej: ustawa o transporcie drogowym). Ustala ona zasady dopuszczenia przewoźnika do rynku oraz do zawodu. Przy czym należy zwrócić uwagę, że ustawa o transporcie drogowym dotyczy tylko autobusów.

Brak ustawy o transporcie publicznym

Tramwaje, trolejbusy i metro są poza wszelkimi aktami prawnymi, które regulują funkcjonowanie komunikacji miejskiej. - Brakuje najważniejszej - ustawy o transporcie publicznym. Powinna ona określać organizację i integrację transportu w aglomeracjach i oczywiście także dotyczyć tramwajów i metra oraz określać systemy finansowania komunikacji miejskiej - mówi Jerzy Chudzicki.

W polskim prawie do tej pory nie została jednolicie uregulowana dziedzina komunikacji miejskiej i w ogóle transportu publicznego. Nie zostało też przeniesione w tym zakresie do prawa polskiego ustawodawstwo Unii Europejskiej. - Organizacja komunikacji miejskiej powinna opierać się na ustawie o transporcie publicznym. Wiąże się z tym przede wszystkim integracja taryfowa, biletowa i rozkładów jazdy, tak oczekiwana przez pasażerów - wyjaśnia Wojciech Tulibacki, Przewodniczący Rady Nadzorczej Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej. Warunkiem tej integracji jest ujednolicenie tytułów i wysokości ustawowych ulg we wszystkich środkach transportu, a więc w PKS, PKP, komunikacji miejskiej i komunikacji prywatnej. Konieczne jest także ujednolicenie zasad i sposobów refundacji tych ulg oraz ujednolicenie dokumentów uprawniających do zniżek lub przejazdów bezpłatnych.

Zakłady budżetowe poza kontrolą

Stosowane w UE rozwiązania organizacyjne nie uwzględniają sporej grupy przewoźników działających w formie zakładu budżetowego (nie są to przedsiębiorcy). - Obecnie w Polsce w tej formie organizacyjnej funkcjonuje około 40 zakładów, które użytkują około 1500 autobusów i około 300 tramwajów. Ten tabor nie podlega ustawie o transporcie drogowym, a więc niewymagane są w tym przypadku licencje, zezwolenia, certyfikaty kompetencji zawodowych. Praktycznie wykluczona powinna być w stosunku do nich kontrola Inspekcji Transportu Drogowego, która jest powołana do kontroli przestrzegania ustawy o transporcie drogowym - wyjaśnia Wojciech Tulibacki. Zakłady budżetowe nie mają umocowania prawnego.

Równie ważny jest problem nienadążania obowiązującego prawa za postępem technicznym, np. elektronicznymi biletami, sprzedażą biletów przez telefon, systemami dynamicznej informacji pasażerskiej oraz internetowymi rozkładami jazdy. Postęp dokonuje się znacznie szybciej niż nasze prawo.

Zapobiegać dekapitalizacji majątku

Brak umów długoterminowych z przewoźnikami skutkuje dekapitalizacją ich majątku. Firmy przewozowe nie mogą pozwolić sobie na odnowienie taboru, jeśli mają podpisaną umowę na 3 lata dla autobusów lub 5 lat dla tramwajów. A takie umowy występują najczęściej. - Umowa musi być przynajmniej taka, jaką wskazują przepisy Unii Europejskiej, czyli 8 do 10 lat na autobusy i 15 do 20 lat na tramwaje - mówi Wojciech Tulibacki.

Kupno nowego autobusu czy tramwaju to ogromny wydatek. Jeśli pojazdy te użytkowane są zbyt długo, to ich remont czy modernizacja stanowi znaczny wydatek. - Stoimy dzisiaj przed dramatyczną potrzebą wymiany taboru w komunikacji publicznej. Skala wyzwań jest gigantyczna. Dlatego także dla miast, które są nie tylko organizatorami transportu, ale w znacznej także właścicielami przedsiębiorstw komunikacyjnych, jest to poważne wyzwanie - podsumowuje poseł Janusz Piechociński.

Tabor firm komunikacji miejskiej to:

• 3600 tramwajów,

• 11 000 autobusów,

• 180 trolejbusów,

• kilkadziesiąt wagonów metra.

Integracja systemów komunikacyjnych

Kluczowym problemem jest również kwestia integracji systemów transportowych w aglomeracjach. Klasycznym przykładem jest miasto stołeczne Warszawa. Z punktu widzenia administrowania i organizowania przewozów wypadałoby, żeby autobusy podwarszawskie podjeżdżały do węzłów transportowych na obrzeżach miasta i tam przekazywały pasażerów przedsiębiorstwom miejskim. Obecnie dojeżdżają na sam Dworzec Centralny. Odbywa się to przy nieustającym konflikcie o dostęp do infrastruktury.

Potrzebne zmiany prawne

W opinii przedstawicieli przedsiębiorstw komunikacji miejskiej potrzebne jest nadanie odpowiedniej rangi organizatorom komunikacji miejskiej. - Dzisiaj to przewoźnik zawiera umowę z pasażerem, co oznacza, że przychody ze sprzedaży biletów pozostają u przewoźnika. Tylko on może też dokonywać kontroli biletów. Wynika to z zapisów Prawa przewozowego. Uważamy, że skoro organizator jest odpowiedzialny za realizację transportu, powinien mieć możliwość kontrolowania sprzedaży biletów i czerpania z tego korzyści - tłumaczy Wojciech Tulibacki.

Paradoksem jest fakt, że przewoźnik, organizator i władze samorządowe mają obowiązek zatwierdzenia i publikowania regulaminów przewozów. Zwykle zapisany jest tam np. zakaz spożywania alkoholu w pojeździe. - Jednak ani kierowca, ani kontroler, ani też osoba upoważniona przez przewoźnika, nie może skontrolować ani spisać osoby spożywającej alkohol. Może to wykonać tylko policjant lub strażnik miejski - mówi Wojciech Tulibacki.

Wszystkie strony dyskusji, to znaczy rząd, samorządy, przedstawiciele organizatorów, a także przewoźników uważają za konieczne uchwalenie ustawy o transporcie publicznym. Niestety, prace nad nią trwają już od 2005 r. Wtedy to w Ministerstwie Infrastruktury przygotowano założenia do ustawy.

Według zapewnień dyrektora Piotra Mykiela, Zastępcy Dyrektora Departamentu Prawnego Ministerstwa Infrastruktury, prace nad przygotowaniem projektu dobiegają końca. Składać będzie się on z ustawy zasadniczej (już gotowej) oraz przepisów wprowadzających (nad którymi trwają jeszcze prace). Przygotowywane są też jeszcze uzasadnienia do obydwu projektów. - Mam nadzieję, że na początku maja 2009 r. projekt zasadniczy zostanie zaakceptowany przez kierownictwo resortu infrastruktury i będzie mógł także w maju być przekazany do konsultacji społecznych - zapewnia Piotr Mykiel.

Przygotowywana przez rząd ustawa o transporcie publicznym obejmie również inne rodzaje transportu: żeglugę śródlądową, która obecnie jest silnie preferowana przez Unię, a także transport szynowy, tramwajowy oraz trolejbusowy wraz z metrem.

Bożena Sztonyk

PODSTAWY PRAWNE:

• Ustawa z 15 listopada 1984 r. - Prawo przewozowe (j.t. Dz.U. z 2000 r. nr 50, poz. 601; ost.zm. Dz.U. z 2006 r. nr 133, poz. 935)

• Ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591; ost.zm. Dz.U. z 2007 r. nr 173, poz. 1218)

• Ustawa z 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 1997 r. nr 9, poz. 43; ost.zm. Dz.U. z 2003 r. nr 96, poz. 874)

• Ustawa z 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (j.t. Dz.U. z 2007 r. nr 125, poz. 874; ost.zm. Dz.U. nr 99, poz. 661)

• Ustawa z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2007 r. nr 223. poz. 1655; ost.zm. Dz.U. z 2008 r. nr 171, poz. 1058)

 

Przygotuj się do stosowania nowych przepisów!
Przygotuj się do stosowania nowych przepisów!

Poradnik prezentuje praktyczne wskazówki, w jaki sposób dostosować się do zmian w podatkach i wynagrodzeniach wprowadzanych nowelizacją Polskiego Ładu.

Tyko teraz książka + ebook w PREZENCIE
Źródło: Samorzad.infor.pl
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Sektor publiczny
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Wniosek o świadczenie 40 zł za zakwaterowanie bez PESELa uchodźcy [tylko do 15 lipca 2022 r.]
  Tylko do 15 lipca 2022 r. we wnioskach o świadczenie 40 zł za dzień zakwaterowania niepotrzebny jest PESEL uchodźcy. Dotyczy to pomocy udzielanej przed 30 kwietnia 2022 r. Za okres późniejszy PESEL uchodźcy jest niezbędny do prawidłowego rozpoznania wniosku.
  CKE: Maturę zdało 78,2% tegorocznych absolwentów
  Maturę zdało 78,2 proc. tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych. 15,5 proc. abiturientów, którzy nie zdali jednego przedmiotu, ma prawo do poprawki w sierpniu – podała Centralna Komisja Egzaminacyjna.
  Od 2024 r. samorządy otrzymają 3 mld zł wpływów budżetu państwa z ryczałtu?
  W 2024 r. jednostki samorządu terytorialnego mogą otrzymać wpływy z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.
  Podręcznik do historii i teraźniejszości dopuszczony do użytku szkolnego [licea i technika, klasy I]
  W wykazie podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego do kształcenia ogólnego resortu edukacji i nauki opublikowano w piątek podręcznik do przedmiotu historia i teraźniejszość (HiT).
  Nowe stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli w 2022 r. [rozporządzenie]
  Od 1 września zaczną obowiązywać nowe minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli. Zgodnie z projektowanym przez MEiN rozporządzeniem wyniosą one od 3329 zł do 4224 zł.
  MKiDN: do 1 sierpnia wnioski o stypendium do 4000 zł brutto miesięcznie
  Do 1 sierpnia do godz. 16 można składać wnioski w Konkursie o przyznanie stypendiów twórczych oraz stypendiów z zakresu upowszechniania kultury na 2023 r. - poinformowało w poniedziałek MKiDN.
  CKE: Jakie były wyniki na egzaminie ósmoklasisty w 2022 r.?
  Uczniowie VIII klas szkół podstawowych, którzy w maju przystąpili do obowiązkowego egzaminu ósmoklasisty, za rozwiązanie zadań z języka polskiego uzyskali średnio 60 % punktów możliwych do otrzymania, a z matematyki – 57 %.
  Czy można przesunąć pracownika z urzędu gminy do ośrodka pomocy społecznej
  Burmistrz postanowił, że miejski ośrodek pomocy społecznej będzie zajmował się przyznawaniem świadczenia pieniężnego z tytułu zakwaterowania i wyżywienia obywatela Ukrainy. Jakie są sposoby przesunięcia pracowników z urzędu gminy do ośrodka pomocy społecznej?
  1 lipca 2022 r. Nowa lista leków refundowanych
  Od 1 lipca 2022 r. obowiązuje nowy wykaz leków refundowanych, do którego dodano 54 produkty bądź nowe wskazania.
  Centralizacja rozliczeń VAT w jednostkach samorządu terytorialnego (JST) - wyjaśnienia Ministerstwa Finansów
  Ministerstwo Finansów udzieliło 24 czerwca 2022 r. wyjaśnień odnośnie centralizacji rozliczeń VAT w jednostkach samorządu terytorialnego.
  6600 zł brutto, to netto 4829,58 zł, składka ZUS 904,86 zł od 1 lipca 2022 r. [kalkulator wynagrodzeń brutto netto Infor.pl]
  W 2021 r. dla pensji 6600 zł brutto wynagrodzenie na rękę było 4741,58 zł netto.
  Komunikat MRiPS: przepisy nie nakazują skrócenia pracy w czasie upału. Pracownik ma prawo do napojów pod rygorem grzywny
  Komunikat Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej: Wysokie temperatury mają wpływ nie tylko na wydajność pracy, ale i na bezpieczeństwo pracownika. Skrócenie czasu pracy jest jednak decyzją, która zależy w praktyce od dobrej woli pracodawcy. Prawo nakazuje mu dostarczenia napojów. Nierespektowanie przez pracodawcę tego obowiązku stanowi wykroczenie zagrożone karą grzywny od 1 do 30 tys. złotych.
  5500 zł brutto, to netto 4078,81 zł, zaliczka 240 zł od 1 lipca 2022 r. [kalkulator wynagrodzeń brutto netto Infor.pl]
  5500 zł brutto, to netto 4078,81 zł, zaliczka 240 zł od 1 lipca 2022 r. [kalkulator wynagrodzeń brutto netto Infor.pl]
  Klasa IV i V podstawówki - lista przedmiotów i liczba godzin w roku szkolnym 2022/2023
  Przedmioty w klasie 5 podstawówki w roku szkolnym 2022/2023. Przedmioty w klasie 4 podstawówki w roku szkolnym 2022/2023, liczba godzin.
  Czy praca zdalna jest na wniosek pracownika? Czy pracodawca może nakazać pracę zdalną?
  Kodeks pracy wprowadzi możliwość pracy zdalnej i hybrydowej – zapowiedziała minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg
  Podwyżka zaliczki na PIT dla umowy zlecenia od 1 lipca 2022 r. Przykłady MF i DGP obliczeń od 3000 zł do 8000 zł
  MF: Od zlecenia 3200 zł brutto miesięcznie zaliczka na PIT wzrośnie o 103 zł do 265 zł. Niekorzystna zmiana od 1 lipca 2022 r. Przed tą datą zaliczka na PIT wynosiła 162 zł.
  300 mln zł dla artystów z opłaty od komputerów, tabletów, smartfonów, dysków i pendrivów
  Projekt ustawy o artystach zawodowych przewiduje zasilenie kwotą 300 mln zł nowego Funduszu Wsparcia Artystów Zawodowych. Pieniądze będą pochodziły z opłaty reprograficznej płaconej przez importerów i sprzedawców elektroniki (komputery, tablety, smartfony, dyski twarde i pendrivy).
  300 mln zł dla Funduszu Wsparcia Artystów Zawodowych. Opłata od smartfonów i laptopów w 2023 r.
  300 mln zł. To planowane wpłaty z opłaty reprograficznej na rzecz nowego Funduszu Wsparcia Artystów Zawodowych (FWAZ). Jeżeli nie będzie tych pieniędzy fundusz dla artystów otrzyma z budżetu dotację celową 100 mln zł rocznie. Podstawą dla płatności tych kwot jest ustawa o artystach zawodowych. 27 czerwca 2022 r. rząd przedstawił jej najnowszy projekt w wersji, która ma zostać skierowana do Sejmu i tam uchwalona.
  Świadczenie 40 zł za dzień dłużej niż 120 dni za pomoc Ukrainkom w ciąży, osobom w wieku 60/65 lat i matkom trójki dzieci
  Gminy otrzymały prawo do wydłużenia ponad 120 dni okresu wypłaty świadczenia 40 zł za dzień zakwaterowania i wyżywiania uchodźców z Ukrainy.
  Czy umowy zawierane na realizację zadań w programie rozwiązywania problemów alkoholowych podlegają Prawu zamówień publicznych?
  Pytanie nr 1. Czy umowy zawierane na realizację zadań zapisanych w gminnym programie rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii podlegają Prawu zamówień publicznych? Pytanie nr 2. Czy prawidłowym jest zawieranie umów zlecenia na realizację usług konsultanta bez określania okresu świadczenia usługi?
  Połowa nauczycieli z Warszawy myśli o odejściu ze szkoły. Nauczyciel woli prowadzić zakład pogrzebowy niż uczyć za 3500 zł
  Blisko połowa kadry zatrudnionej w publicznych szkołach myśli o odejściu z zawodu – pokazują badania realizowane m.in. przez Urząd Miasta st. Warszawy. Według ratusza zbliżamy się do dramatycznego punktu, kiedy po prostu nie będzie komu uczyć dzieci. Tym bardziej że spośród 31 tys. stołecznych nauczycieli ponad 5 tys. jest w wieku emerytalnym lub przedemerytalnym. Wiadomo też, że wakatów w tym roku jest więcej niż w latach 2021 i 2020, a z podobnym problemem borykają się szkoły w całym kraju.
  "DGP": Od 1 lipca 2022 r. błąd w przepisach o składce zdrowotnej i liczeniu zaliczek od pensji [nieudana korekta Polskiego Ładu?]
  DGP: Przepisy korygujące Polski Ład były tworzone w pośpiechu i rząd zapomniał zmienić zasady wyliczania składki zdrowotnej. Nie ma wątpliwości, że w po 1 lipca 2022 r. pracodawcy dalej muszą wyliczać wysokość zaliczki na PIT dwukrotnie: 1) według zasad z 2022 r. i 2) zasad z 2021 r. W jakim celu? Dla ewentualnego obniżenia składki zdrowotnej do wysokości zaliczki z 2021 r.
  IMGW: Najnowsza prognoza pogody na wakacje 2022 r. W lipcu upały powyżej 30 stopni. W sierpniu ciepło i burze
  Z eksperymentalnej prognozy długoterminowej wynika, że w lipcu w Polsce temperatury będą powyżej normy, to znaczy, że będzie naprawdę upalnie.
  5000 zł brutto, to netto 3613.19 zł od 1 lipca 2022 r. [kalkulator wynagrodzeń brutto netto]
  5000 zł brutto, to netto 3613.19 zł od 1 lipca 2022 r. [kalkulator wynagrodzeń brutto netto]
  4600 zł brutto i netto 3270,83 zł dla pracownika chorującego przez część miesiąca od 1 lipca 2022 r. [42 przykłady]
  Przeliczenie wynagrodzenia brutto do netto od 1 lipca 2022 r., gdy pracowniki część miesiąca był chory - to przykład nr 38 z poradnika Wydawnictwa Infor o przeliczaniu wynagrodzeń z brutto na netto od 1 lipca 2022 r. Pozostałe przykłady w poradniku.