| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Sektor publiczny > Zadania > Gospodarka przestrzenna > Zakres uprawnień zarządcy nieruchomości gminnej

Zakres uprawnień zarządcy nieruchomości gminnej

Jednostka budżetowa A użytkuje budynek oddany jej przez urząd miasta w trwały zarząd. Chciałaby udostępnić część pomieszczeń jednostce B i obciążać ją kosztami eksploatacji budynku. Jaką umowę powinna zawrzeć i w jaki sposób obciążać kosztami jednostkę B? Jednostka budżetowa A chciałaby otrzymywać wyłącznie zwrot wydatków, np. kosztów energii gazu, i nie pobierać dodatkowych opłat. Czy ewentualny zwrot wydatków jest jej dochodem i powinien zostać odprowadzony do gminy?

Odpowiedź

Zarządca władający nieruchomością gminy na zasadzie trwałego zarządu jest uprawniony do oddawania tej nieruchomości do odpłatnego i nieodpłatnego używania innym podmiotom.

W przypadku woli ukształtowania stosunku prawnego w taki sposób, by używający pomieszczenia ponosił wyłącznie koszty mediów i koszty utrzymania pomieszczeń w stanie niepogorszonym, należałoby zawrzeć umowę użyczenia.

Obciążanie jednostki korzystającej z użyczonych pomieszczeń umówionymi kosztami może przyjąć formę zwrotu kwoty, której wysokość będzie proporcjonalna do udziału zajmowanych pomieszczeń w powierzchni użytkowej całej nieruchomości, lub też kwot wynikających ze wskazań zamontowanych w pomieszczeniach podliczników.

Wpływy uzyskiwane przez samorządową jednostkę budżetową od innego podmiotu, stanowiące wyłącznie zwrot wydatków na utrzymanie powierzonej jej w zarząd nieruchomości, nie stanowią jej dochodu, jeśli dotyczą wydatków poniesionych w tym samym roku budżetowym. Oznacza to, że nie powinny być automatycznie odprowadzone do budżetu gminy w ciągu roku budżetowego.

Czytaj także: Zarządcy cmentarzy mogą zostać zobowiązani do selektywnej zbiórki odpadów>>

Uzasadnienie

Trwały zarząd jest prawną formą władania nieruchomością przez jednostkę organizacyjną, w ramach której zarządca posiada uprawnienie do oddania nieruchomości w najem, dzierżawę lub użyczenie na czas nie dłuższy niż czas, na który został ustanowiony trwały zarząd (art. 43 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami; dalej: u.og.n.). Należy jedynie pamiętać, że przy zawieraniu umowy na okres nieprzekraczający trzech lat konieczne jest równoczesne zawiadomienie o tym właściciela nieruchomości oraz organu go nadzorującego, a więc jednostki samorządu terytorialnego oraz jej rady. Przy umowie zawieranej na czas dłuższy niż trzy lata albo czas nieoznaczony konieczna jest natomiast zgoda tych organów.

Możliwość oddania przez zarządcę w użyczenie całości lub części nieruchomości stanowi zatem uprawnienie wynikające wprost z ustawowej konstrukcji trwałego zarządu jako formy władania nieruchomością.

Zobowiązanie podmiotu biorącego w użyczenie do refundacji wydatków ponoszonych przez zarządcę na utrzymanie nieruchomości nie sprzeciwia się założeniom umowy użyczenia. Podmiot taki włada nieruchomością nieodpłatnie, a jedynie ponosi na rzecz użyczającego koszty jej utrzymania w tej samej wysokości, w jakiej ponosiłby na rzecz np. dostawców mediów.

Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym powinny być przyjmowane na rachunki bieżące wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w danym roku budżetowym. Może to w konsekwencji spowodować konieczność zwrotu tych kwot do budżetu gminy po zakończeniu roku budżetowego, ale nie ma obowiązku automatycznego przelewania ich na rachunek gminy.

Czytaj także: Jak właściwie zarządzać gminnym zasobem nieruchomości>>

Podstawy prawne

● Ustawa z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U. z 2004 r. nr 261; poz. 2603; ost.zm. Dz.U. z 2010 r. nr 47, poz. 278)

● Rozporządzenie Ministra Finansów z 26 czerwca 2006 r. w sprawie gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych oraz trybu postępowania przy przekształcaniu w inną formę organizacyjno-prawną (Dz.U. nr 116, poz. 783; ost.zm. Dz.U. z 2008 r. nr 23, poz. 135)

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Compliance 2020

Eksperci portalu infor.pl

ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »