reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Sektor publiczny > Zadania > Kultura > Jak rozliczyć dotację udzieloną na konserwację zabytków

Jak rozliczyć dotację udzieloną na konserwację zabytków

Na jakie elementy trzeba zwrócić uwagę rozliczając dotację na zasadach ogólnych? Jakie zasady obowiązują przy księgowaniu dotacji udzielonych np. na prace konserwatorskie związane z utrzymaniem obiektu zabytkowego?


W przypadku zawarcia umowy z jednostką niezaliczaną do sektora publicznego w zakresie realizacji zadania nieobjętego katalogiem wymienionym w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie należy zwrócić uwagę na postanowienia art. 131 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. W tym celu organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego musi wydać stosowną uchwałę, w której określi tryb udzielania dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, sposób ich rozliczania oraz kontroli wykonania zadań zleconych. Podstawą przekazania dotacji jest zawarta umowa, która musi zawierać niezbędne elementy wymienione w art. 131 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. Przepisy w tym zakresie jednoznacznie wskazują, że umowa powinna zawierać tryb kontroli wykonywania zadania oraz termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji celowej. Zatem rozliczając dotację udzieloną na zasadach ogólnych, należy zwrócić uwagę na następujące elementy:

• czy dotacja została wykorzystana na cele i w wysokości wskazanej w umowie, a jeżeli jednostka wykorzystała dotację niezgodnie z celem lub w niepełnej wysokości, to czy dokonała zwrotu na rachunek bankowy jst,

• czy dotacja została wykorzystana w terminie umownym,

• czy jednostka dokonała rozliczenia dotacji zgodnie z postanowieniami zawartymi w umowie (mogą one dotyczyć przykładowo kwalifikacji kosztów, które są rozliczane w ramach dotacji, sposobu dokumentowania odpowiednich operacji itp.).

Zasady ewidencji księgowej wymagają zastosowania do rozliczenia dotacji kont 810 - Dotacje budżetowe oraz środki na inwestycje i 224 - Rozliczenie udzielonych dotacji budżetowych. Konto 224 służy do ewidencji rozliczenia przez organ dotujący udzielonych dotacji budżetowych. Na stronie Wn konta 224 ujmuje się wartość dotacji przekazanych przez organ dotujący, a na stronie Ma - wartość dotacji uznanych za wykorzystane i rozliczone, w korespondencji z kontem 810. Ewidencja szczegółowa prowadzona do tego konta powinna zapewnić możliwość ustalenia wartości przekazanej dotacji według jednostek oraz jej przeznaczenia. Saldo Wn konta oznacza wartość niewykorzystanych, nierozliczonych dotacji i wartość dotacji należnych do zwrotu w roku, w którym zostały przekazane. W zakresie rozliczania dotacji konto 810 służy do ewidencji dotacji przekazanych z budżetu przez dysponentów środków budżetu, w części uznanej za wykorzystane lub rozliczone (ujmuje się je na stronie Wn tego konta). Na koniec roku budżetowego na stronie Ma konta 810 ujmuje się przeksięgowanie salda na konto 800 Fundusz jednostki.

Sławomir Heciak

skarbnik miasta i główny księgowy Urzędu Miejskiego w Złotowie

PODSTAWA PRAWNA

• Rozporządzenie ministra finansów z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz.U. z 2006 r. nr 142, poz. 1020)

reklama

Czytaj także

Autor:

Źródło:

GP

Zdjęcia


Wideoszkolenie: JPK_VAT w nowej formie149.00 zł
reklama

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

Compliance 2021

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Radcowska Mariusz Boruch

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama