Kategorie

Usunięcie braków we wniosku daje prawo do 500+ od początku okresu świadczeniowego

Usunięcie braków we wniosku daje prawo do 500+ od początku okresu świadczeniowego./ fot. Fotolia
Jeżeli samotny rodzic w wyznaczonym terminie dostarczy tytuł do alimentów na dzieci, to ma prawo do 500 zł od początku okresu świadczeniowego. Organ samorządowy nie jest uprawniony do wprowadzania własnych ograniczeń w tym zakresie. Tak wynika z najnowszego wyroku wojewódzkiego sądu administracyjnego.

W omawianej sprawie ojciec wystąpił (w sierpniu 2017 r.) z wnioskiem o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+ na dwie córki. Wobec stwierdzenia, że jest on rodzicem samotnie wychowującym dzieci, prezydent miasta wezwał go do przedłożenia dokumentów potwierdzających ustalenie od matki alimentów na córki. W odpowiedzi ojciec przedstawił zaoczny wyrok sądu rejonowego. Wynikało z niego, że zasądzone zostały alimenty od pozwanej na rzecz małoletnich córek w wysokości po 200 zł miesięcznie na rzecz każdej z nich - poczynając od 27 grudnia 2017 r.

Ważne jest przyznanie alimentów

Świadczenie wychowawcze na dane dziecko nie przysługuje, jeżeli osobie samotnie je wychowującej nie zostały ustalone - na rzecz tego dziecka od jego rodzica - alimenty na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd. Wynika to z art. 8 ust. 2 ustawy z 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Niekorzystna decyzja urzędu

Prezydent miasta uznał, że w okresie od 1 października do 30 listopada 2017 r. ojciec nie miał prawa do świadczenia wychowawczego. Jako rodzic samotnie wychowujący dzieci nie miał bowiem w tym czasie zasądzonych alimentów na dzieci. Tym samym wystąpiła przesłanka negatywna, o której mowa w art. 8 ust. 2 ustawy z 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Dopiero ustalenie istnienia (od 27 grudnia 2017 r.) obowiązku alimentacyjnego wobec małoletnich spowodowało, że samotny rodzic stał się osobą uprawnioną do świadczenia wychowawczego na drugie dziecko w rodzinie. W rezultacie prezydent miasta ustalił prawo do świadczenia wychowawczego na jedno dziecko w wysokości 500 zł miesięcznie na okres od 1 grudnia 2017 r. do 30 września 2018 r.

Złożenie odwołania

Reklama

Ojciec odwołał się od tej decyzji do samorządowego kolegium odwoławczego. W odwołaniu zarzucił naruszenie art. 7 w związku z art. 77 i art. 80 Kodeksu postępowania administracyjnego, a także art. 5 ust. 3 oraz art. 19 ust. 4 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Ojciec dzieci zarzucił prezydentowi miasta popełnienie błędu w określeniu daty początkowej okresu, na jaki ustalone zostało świadczenie wychowawcze na dziecko. W ocenie ojca świadczenie powinno być przyznane od 1 października 2017 r., a nie dopiero od 1 grudnia 2017 r.

Rozpatrujące odwołanie, samorządowe kolegium odwoławcze (SKO) zgodziło się ze stanowiskiem prezydenta miasta. Organ ten także wskazał, że dopiero ustalenie istnienia od 27 grudnia 2017 r. obowiązku alimentacyjnego wobec małoletnich spowodowało, że samotny rodzic stał się osobą uprawnioną do świadczenia wychowawczego na drugie dziecko.

Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

Ojciec nie zgodził się ze stanowiskiem SKO w części dotyczącej daty, od której ustalone zostało prawo do świadczenia wychowawczego. Złożył w związku z tym skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi.

WSA nie miał wątpliwości, że czynności podjęte przez prezydenta miasta miały umocowanie w art. 19 ust. 4 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Czynności te dotyczyły osoby samotnie wychowującej dziecko. Jeżeli taka osoba złoży wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego i nie dołączy do niego tytułu wykonawczego, to urząd przyjmuje wniosek, a także wyznacza termin trzech miesięcy na jego dostarczenie. W przypadku zaś dostarczenia tytułu wykonawczego (lub innych dokumentów poświadczających) w wyznaczonym terminie, świadczenie wychowawcze przysługuje od miesiąca złożenia wniosku, jeżeli spełnione są pozostałe warunki - uznał WSA. Wniosek został złożony przed październikiem 2017 r. (początkiem okresu świadczenia). Świadczenie powinno być zatem ustalone od 1 października 2017 r.

CO MÓWIĄ PRZEPISY

W przypadku gdy osoba samotnie wychowująca dziecko, której prawo do świadczenia wychowawczego w stosunku do danego dziecka uzależnione jest od ustalenia na rzecz tego dziecka od jego rodzica świadczenia alimentacyjnego na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, złoży wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego i nie dołączy do wniosku tego tytułu wykonawczego, podmiot realizujący świadczenie wychowawcze przyjmuje wniosek i, w zakresie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego w stosunku do tego dziecka, wyznacza termin 3 miesięcy na dostarczenie tytułu wykonawczego. W przypadku dostarczenia tytułu wykonawczego lub innych dokumentów poświadczających okoliczności, o których mowa w art. 8 ust. 2 pkt 1-5, w wyznaczonym terminie, świadczenie wychowawcze przysługuje od miesiąca złożenia wniosku, jeżeli spełnione są pozostałe warunki uprawniające do świadczenia. Niezastosowanie się do wezwania skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.

Art. 19 ust. 4 ustawy z 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci

Jednoznaczny przepis

Reklama

W ocenie WSA przepis art. 19 ust. 4 ustawy w przywołanym wyżej zakresie nie budzi żadnych wątpliwości interpretacyjnych. Ustawodawca w sposób jednoznaczny określił początek okresu, na który ustalane jest świadczenie wychowawcze. Zdaniem WSA, gdyby ustawodawca chciał odmiennie uregulować początek okresu, od którego przysługuje świadczenie w takich sytuacjach, to posiłkowałby się zapisem bardziej precyzyjnym.

Jeżeli z treści art. 19 ust. 4 ustawy nie wynikają dodatkowe ograniczenia co do sposobu określenia początku okresu, na jaki ustalone ma być prawo do świadczenia, to organ administracji nie jest uprawniony do wprowadzania własnych ograniczeń.

Wynika z tego, że w rozpatrywanej sprawie organ administracji dokonał wadliwej wykładni omawianej normy prawnej i błędnie rozstrzygnął o ustaleniu prawa do świadczenia wychowawczego dopiero od 1 grudnia 2017 r.

Jak stwierdził WSA, nie znajduje potwierdzenia w obowiązujących przepisach argumentacja organu, że w okresie przed zasądzeniem alimentów na rzecz małoletnich córek skarżący nie spełniał przesłanek do przyznania świadczenia wychowawczego. Owszem - podkreślił WSA - w dacie złożenia wniosku skarżący nie spełniał określonych przesłanek ustawowych, ale na potrzeby takich właśnie sytuacji ustawodawca ustanowił przepis art. 19 ust. 4 ustawy. Jeżeli zatem w wyznaczonym terminie ojciec usunął wszystkie braki, to wypełnił przesłanki ustawy. To oznacza, że prezydent miasta powinien był przyznać świadczenie od 1 października 2017 r.

Krzysztof Tomaszewski

Podstawy prawne

art. 5 ust. 3, art. 8 ust. 2, art. 19 ust. 4 ustawy z 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 2134; ost. zm. Dz.U. z 2018 r. poz. 2354)

art. 7, art. 77, art. 80 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 2096)

Źródło: Gazeta Samorządu i Administracji
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Sektor publiczny
  1 sty 2000
  17 cze 2021
  Zakres dat:

  Nauczyciel w Polsce - pasja czy zawód? Raport o statusie nauczycieli w Polsce 2021

  Nauczyciel w Polsce - pasja czy zawód? Raport o statusie nauczycieli w Polsce 2021. Nauczyciel to zawód często oceniany. Ale czy doceniany? W raporcie zbadano, co myślą o nauczycielach rodzice, uczniowie, a także oni sami o swojej pracy.

  Domowa Opieka Medyczna - Pulsoksymetr i PulsoCare

  Domowa Opieka Medyczna to program mający na celu zdalne monitorowanie stanu zdrowia Pacjentów. Program wykorzystuje pulsoksymetr jako narzędzie diagnostyczne i aplikację PulsoCare do przekazywania i monitoringu danych.

  CEEB - zadania gmin związane ze spisem źródeł ciepła

  CEEB - zadania gmin związane ze spisem źródeł ciepła. W jakim terminie gmina powinna wprowadzić dane do ewidencji? Ile czasu ma urzędnik na wprowadzenie danych z deklaracji do systemu? Czy każdy pracownik urzędu może wprowadzać dane do CEEB? Czy przewidziano finansowanie dla gmin?

  Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) - od kiedy, deklaracja

  Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) - od kiedy, jak złożyć deklarację źródeł ciepła? Przedstawiamy najważniejsze informacje o nowym obowiązku, który będzie spoczywał na właścicielach i zarządcach budynków.

  CEEB - jakie kary za brak zgłoszenia do ewidencji źródeł ciepła?

  CEEB - Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków rusza już 1 lipca 2021 roku. Oznacza to nowy obowiązek dla milionów Polaków, którzy będą musieli zgłosić, czym ogrzewają swoje domy. Jakie kary grożą za brak zgłoszenia?

  Szczepienia przeciw COVID-19 w aptekach - NFZ przyjmuje wnioski

  Szczepienia przeciw COVID-19 w aptekach. Oddziały Wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia przyjmują od wtorku wnioski od aptek, które chcą przystąpić do Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19. Nabór jest otwarty i ciągły, nie ma konkretnej daty jego zakończenia.

  Aplikacja mObywatel - co można w niej znaleźć?

  Aplikacja mObywatel - co można w niej znaleźć? Już ponad 3 miliony Polaków korzysta z naszej aplikacji mObywatel, czyli cyfrowego portfela na dokumenty. Wkrótce trafi do niej Unijny Certyfikat COVID.

  Tymczasowy profil zaufany będzie stały

  Tymczasowy profil zaufany będzie stały. 17 czerwca 2021 roku wejdą ważne zmiany dotyczące profilu zaufanego, szczególnie jego tymczasowej wersji. Co się zmieni?

  Kiedy wyniki matur 2021?

  Wyniki matur 2021 – kiedy? Jak i gdzie je sprawdzić? Przedstawiamy ważne informacje dla tysięcy tegorocznych maturzystów.

  Profilaktyka 40 plus - badania od 1 lipca 2021 r.

  Profilaktyka 40 plus - badania od 1 lipca 2021 r. Minister zdrowia podpisał rozporządzenie zapowiedziane w programie Polski Ład. Z jakich badań będzie można skorzystać?

  Polski Ład: nowe miejsca pracy i infrastruktura mają rozwiązać problemy gmin

  Polski Ład to całościowe spojrzenie na problemy powiatów i gmin w całej Polsce. W ramach Polskiego Ładu budowane będą m.in. obiekty sportowe oraz infrastruktura drogowa, energetyczna, internetowa, kolejowa, które przyczynią się do rozwoju gospodarczego i poprawią jakość życia - mówił premier Mateusz Morawiecki.

  Konrad Fijołek prezydentem Rzeszowa - wyniki wyborów

  Konrad Fijołek nowym prezydentem Rzeszowa - znamy już oficjalne wyniki wyborów. Kandydat popierany przez opozycję: PO, Lewicę, PSL i Ruch Polska 2050 wygrał w pierwszej turze. Ile głosów zdobyli poszczególni kandydaci?

  Kurator oświaty - jakie ma mieć uprawnienia po zmianach?

  Kurator oświaty. Ministerstwo Edukacji i Nauki proponuje rozwiązania wzmacniające rolę kuratora oświaty. Jakie kurator ma mieć uprawnienia po zmianach?

  Lektury w szkole podstawowej – proponowane zmiany

  Lektury w szkole podstawowej – zmiany. Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało propozycję zmian w liście lektur szkolnych. Jakie książki zostaną usunięte z wykazu a jakie dodane?

  Lista lektur w liceum i technikum – proponowane zmiany

  Lektury w liceum i technikum – jakie zmiany proponuje Ministerstwo Edukacji i Nauki? Skreślone z wykazu lektur mają być m.in. wiersze Marcina Świetlickiego oraz „Mała apokalipsa” Tadeusza Konwickiego. Zamiast tego uczniowie mają czytać m.in. dzieła filozoficzne i egzystencjalne Jana Pawła II.

  Dopłaty z gmin za odpady, maksymalna stawka opłaty od zużycia wody

  Dopłaty z gmin, maksymalna stawka opłaty od zużycia wody - szykują się spore zmiany w gospodarce odpadami. Co zawiera rządowy projekt zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach?

  Komunikacja w Compliance

  Komunikacja w Compliance. W najbliższym czasie sektor publiczny, ale i sektor prywatny (zwłaszcza duże i średnie przedsiębiorstwa) czeka wdrażanie systemów Compliance. Kluczem do udanego wdrożenia, a potem utrzymania systemów Compliance jest komunikacja.

  Leśna szkoła z klimatem - ruszają ekolekcje

  Leśna szkoła z klimatem to program opracowany we współpracy Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki, który służy inspirowaniu uczniów i nauczycieli do działań sprzyjających środowisku przyrodniczemu. W program zaangażowane są też Lasy Państwowe, które m.in. przygotowują służące grom plenerowym ścieżki i organizują prelekcje.

  Dzień Ojca - gra miejska "Przygoda z Tatą"

  Dzień Ojca - MRiPS zaprasza do zapisów na grę miejską "Przygoda z Tatą". Gra odbędzie się w Warszawie.

  Praca zdalna urzędników - ekwiwalent

  Praca zdalna urzędników - po zmianie przepisów pracodawca będzie musiał zagwarantować ekwiwalent. Czy wygasi to pracę zdalną urzędników?

  Obowiązek zgłoszenia, czym ogrzewamy domy od 1 lipca 2021 r.

  Obowiązek zgłoszenia czym ogrzewamy domy - 1 lipca 2021 roku rusza zbieranie danych do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Do kiedy będzie trzeba zgłosić urządzenia? Jakie kary grożą za brak zgłoszenia?

  Euro 2021: Narodowa Strefa Kibica na mecz Polski z Hiszpanią

  Euro 2021 - Strefa Kibica na Stadionie Narodowym. 19 czerwca 2021 roku na Stadionie Narodowym będzie można oglądać mecz reprezentacji Polski z Hiszpanią na Mistrzostwach Europy w Piłce Nożnej. Jakie będą zasady? Ile osób będzie mogło wejść na stadion?

  MEiN proponuje zmiany w liście lektur

  Zmiany w liście lektur - Ministerstwo Edukacji i Nauki rozpoczyna konsultacje społeczne. Potrwają do 8 lipca.

  Narodowy Spis Powszechny - jak powinni się spisać studenci?

  Narodowy Spis Powszechny - studenci mogą nie mieć świadomości, że ciąży na nich obowiązek spisowy. Nigdy nie brali udziału w spisie - ostatni był 10 lat temu, gdy byli jeszcze dziećmi. Mogą też myśleć, że zrobią to za nich rodzice lub dom studencki. Najlepiej jednak wziąć odpowiedzialność we własne ręce i spisać się samodzielnie! Tym bardziej, jeśli nie mieszka się z rodzicami lub w akademiku.

  Strajk Pielęgniarek: Czujemy się oszukane przez rząd [PODCAST]

  11 manifestacji w centralnych miejscach miast wojewódzkich, 4000 uczestników: pielęgniarki, pielęgniarze, położne - tak wyglądał strajk ostrzegawczy pielęgniarek i położnych. Czy będzie strajk generalny? Zapraszamy do wysłuchania podcastu.