| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Sektor publiczny > Zadania > Pomoc społeczna > Becikowe 2019 r.

Becikowe 2019 r.

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, czyli becikowe należy do świadczeń rodzinnych. Zapomoga ta została uregulowana w ustawie z dnia 28 listopada 2003 roku. Sprawdź komu przysługuje i ile wynosi jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka.

👉 Webinarium dr Magdalena Kasprzak: Zmiany w Karcie Nauczyciela – Termin: 29 sierpnia

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka powszechnie zwana becikowym w 2019 roku wyniesie 1000 zł. W tym zakresie zmian żadnych nie ma.

Wniosek o wypłatę becikowego należy składać 12 miesięcy po narodzinach żywego dziecka. Należy pamiętać, że becikowe przysługuje również na dziecko przysposobione. W sytuacji, o której mowa w zdaniu poprzednim należy złożyć wniosek również w ciągu 12 miesięcy, ale od dnia przysposobienia dziecka. Wnioskować o jednorazową zapomogę, czyli becikowe po przysposobieniu dziecka można do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

Wniosek o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka składa się do odpowiedniego wydziału w urzędzie gminy/dzielnicy. Chodzi o wydział odpowiedzialny za wypłatę świadczeń rodzinnych. Należy pamiętać, że we wniosku o becikowe wpisuje się PESEL dziecka, dlatego też tę formalność należy uregulować jeszcze przed staraniem się o becikowe. Aby nadano dziecku PESEL należy zgłosić go do urzędu stanu cywilnego. PESEL zostanie nadany w terminie 30 dni od daty zgłoszenia. Do wniosku o becikowe należy dołączyć kilka dokumentów. Są to:

  • Odpis aktu urodzenia dziecka (skrócony),
  • Dokument potwierdzający wysokość dochodu (można uzyskać w Urzędzie Skarbowym),
  • Oświadczenie, że jednorazowa zapomoga nie została wcześniej pobrana,
  • Kserokopie dowodów osobistych rodziców,
  • Kartę ciąży, zaświadczenia od lekarza/położnej lub inny dokument potwierdzający, że matka prowadziła ciążę od 10 tygodnia pod opieką lekarską.

Jednym z załączników jest dokument potwierdzający wysokość dochodów. Należy podkreślić, że zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych becikowe przysługuje jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1922,00 zł.

Becikowe w 2019 r. przysługuje:

  • matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli spełnione jest kryterium dochodowe, o którym mowa powyżej.

Becikowe nie przysługuje, jeżeli (art. 15b ust. 4 ustawy o świadczeniach rodzinnych):

  • członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie z tytułu urodzenia dziecka, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej;
  • osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało ustalone, na rzecz danego dziecka od jego rodzica, świadczenie alimentacyjne na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, chyba że:

a) rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje,

b) ojciec dziecka jest nieznany,

c) powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone,

d) sąd zobowiązał jedno z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka,

e) dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Compliance 2020

Eksperci portalu infor.pl

ODO 24

ODO 24 – to firma, która od 2012 roku oferuje kompleksowe rozwiązania w zakresie ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji. Stawia na merytorykę, praktyczne rozwiązania oraz trwałe relacje z klientami budowane w oparciu o partnerstwo, uczciwość i zaufanie. Swoim klientom pomaga chronić dane, minimalizując ryzyko związane z kontrolą, wyciekiem lub ich utratą.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »