| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Sektor publiczny > Zadania > Oświata > Wójt może upoważnić dyrektora szkoły do decydowania o wynajmie sal

Wójt może upoważnić dyrektora szkoły do decydowania o wynajmie sal

O tym, czy dyrektor szkoły może zawrzeć umowę najmu sal szkolnych, rozstrzyga treść konkretnego pełnomocnictwa udzielonego przez wójta.


Na wstępie należy stwierdzić, iż szkoła prowadzona przez gminę jest gminną jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej.

Stosownie do treści art. 79 ust. 1 ustawy o systemie oświaty, szkoła ta jest jednostką budżetową lub zakładem budżetowym.

Szkoła nie posiada osobowości prawnej, a zatem mienie pozostające w dyspozycji szkoły nie jest jej własnym mieniem, lecz stanowi własność gminy. Z treści art. 49 ustawy o systemie oświaty wynika a contrario, że gmina ponosi odpowiedzialność za zobowiązania szkoły i innych gminnych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej.

Według art. 39 ust. 1 pkt. 1 i 5 ustawy o systemie oświaty, dyrektor szkoły kieruje działalnością szkoły, reprezentuje ją na zewnątrz, dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły lub placówki.

W przypadku gminnych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej sposób składania oświadczeń woli na zewnątrz reguluje art. 47 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

Zgodnie z tym przepisem, oświadczenia te składają jednoosobowo kierownicy wymienionych jednostek, działający na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez wójta.

Zakres upoważnienia kierownika gminnej jednostki organizacyjnej obejmuje składanie oświadczeń woli (przede wszystkim w formie cywilnoprawnej) w odniesieniu do mienia przekazanego we władanie danej jednostce oraz podejmowanie innych czynności dotyczących bieżącego funkcjonowania jednostki.

Każda czynność cywilnoprawna dokonana przez kierownika gminnej jednostki organizacyjnej musi opierać się na pełnomocnictwie.

Jak trafnie zauważa Sąd Najwyższy w wyroku z 19 stycznia 1993 r. (sygn. akt III CZP 160/92, opubl. OSNC 1993/6/102), kierownik jednostki organizacyjnej gminy może występować w jej imieniu tylko w granicach udzielonego mu pełnomocnictwa.

O tym, czy dyrektor szkoły może zawrzeć umowę najmu sal szkolnych, rozstrzyga treść konkretnego pełnomocnictwa udzielonego przez wójta.Cezary Widomski

PODSTAWA PRAWNA:

l Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

l Ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna Piszcz i Wspólnicy sp.k.

Wszechstronne usługi dla biznesu, samorządów oraz jednostek administracji publicznej.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »