Kategorie

Jak podzielone zostały środki na zadania szkolne

Katrzyna Wilko
Z subwencji oświatowej gminy otrzymają 18 509 304 tys. zł. Zwiększenie łącznej kwoty subwencji oświatowej w tym roku dla samorządów spowodowane zostało planowanym wzrostem średnich wynagrodzeń nauczycieli.

Reklama

Część oświatowa subwencji ogólnej na rok 2008, podobnie jak w ubiegłych latach, jest dzielona między poszczególne jednostki samorządu terytorialnego z uwzględnieniem zakresu realizowanych przez te jednostki zadań oświatowych określonych w ustawie z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 ze zm.).

Zaplanowana w ustawie budżetowej na rok 2008 łączna kwota części oświatowej subwencji ogólnej wynosi 30 910 553 tys. zł. Została ona zwiększona - w porównaniu do kwoty subwencji oświatowej ujętej w ustawie budżetowej na rok 2007 (28 204 949 tys. zł) - o 2 705 604 tys. zł, tj. o 9,6 proc. Zwiększenie łącznej kwoty subwencji oświatowej spowodowane zostało planowanym w roku bieżącym wzrostem średnich wynagrodzeń nauczycieli (z uwzględnieniem skutków awansu zawodowego nauczycieli). W 2008 roku kwota bazowa dla nauczycieli została ustalona w art. 2 ustawy z 6 grudnia 2007 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela (Dz.U. nr 247, poz. 1821) w wysokości 2074,15 zł, tj. wyższej o 10 proc. od kwoty bazowej z roku ubiegłego.

Podział subwencji

Jak poinformowało Ministerstwo Finansów, zgodnie z art. 28 ust. 5 ustawy z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. nr 203, poz. 1966 ze zm.), określona w ustawie budżetowej na rok 2008 część oświatowa subwencji ogólnej - po odliczeniu 0,6 proc. rezerwy - podzielona została między samorządy terytorialne.

Podział kwoty 30 725 088 tys. zł na poszczególne rodzaje samorządu kształtuje się następująco:

• gminy 18 509 304 tys. zł,

• powiaty 11 605 780 tys. zł,

• województwa 610 004 tys. zł.

W powyższych kwotach uwzględnione zostały: kwota bazowa części oświatowej subwencji ogólnej według tzw. finansowego standardu A, kwota uzupełniająca na realizację zadań szkolnych, kwota na zadania pozaszkolne.

Z danych przedstawionych przez MF wynika, że z podziału ogólnej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na 2008 rok - 30 910 553 tys. zł - wyłączona została ustawowa 0,6 proc. rezerwa w wysokości 185 463 tys. zł, która została powiększona o kwotę 2 tys. zł, wynikającą z zaokrąglenia kwot skalkulowanych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego. Rezerwa części oświatowej subwencji ogólnej na 2008 rok wynosi łącznie 185 465 tys. zł. Kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2008 rok dla poszczególnych gmin, powiatów i województw samorządowych naliczone zostały zgodnie z zasadami przyjętymi w rozporządzeniu ministra edukacji narodowej z 21 grudnia 2007 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2008 (Dz.U. nr 247, poz. 1825).

 

Wyliczanie subwencji

Reklama

W wyliczeniach części oświatowej subwencji ogólnej na 2008 rok względniono zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, biorąc pod uwagę zmiany w podziale terytorialnym kraju wprowadzone 1 stycznia 2008 r.

Z informacji Ministerstwa Finansów wynika, że przy naliczaniu jednostkom samorządu terytorialnego kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2008 nie uwzględniono uczniów (wychowanków), a także etatów nauczycieli wykazanych w szkołach rolniczych oraz leśnych, które od 1 stycznia 2008 r. zostały przejęte do prowadzenia - przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi oraz przez ministra środowiska - na podstawie porozumień zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego. Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, stanowiący podstawę do naliczenia subwencji na 2008 rok, określony został na podstawie danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2007/2008, wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na 30 września 2007 r. i 10 października 2007 r.) oraz danych dotyczących liczby nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w sprawozdaniach EN-3 (wg stanu na 10 września 2007 r.).

Katalog zadań

Podział części oświatowej jest dokonywany w szczególności z uwzględnieniem m.in.:

• finansowania wydatków bieżących (w tym wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi) szkół i placówek pozaszkolnych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego;

• dotowania publicznych oraz niepublicznych szkół i placówek, prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz przez osoby fizyczne;

• finansowania zadań z zakresu dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli, z uwzględnieniem doradztwa metodycznego,

• finansowania wydatków związanych z indywidualnym nauczaniem;

• dofinansowania wydatków związanych z wypłacaniem odpraw nauczycielom;

• finansowania wydatków związanych z realizacją czwartej godziny zajęć wychowania fizycznego dla uczniów klas V i VI szkoły podstawowej oraz uczniów gimnazjum;

• finansowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci;

• finansowania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami.

Podział części oświatowej, po odliczeniu 0,6 proc. rezerwy będącej w dyspozycji ministra właściwego do spraw finansów publicznych następuje według algorytmu określonego w załączniku do rozporządzenia ministra edukacji narodowej z 21 grudnia 2007 r. (Dz.U. z 2007 r. nr 247, poz. 1825).

 

ZADANIA SZKOLNE I POZASZKOLNE

Zadania szkolne to zadania związane z prowadzeniem szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, szkół ponadpodstawowych, szkół specjalnych, centrów kształcenia ustawicznego, centrów kształcenia praktycznego, ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego, zakładów kształcenia nauczycieli, kolegiów pracowników służb społecznych, szkół zorganizowanych w zakładach opieki zdrowotnej, w tym w zakładach opiekuńczo-leczniczych i zakładach lecznictwa uzdrowiskowego, szkół artystycznych, a także jednostek obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół i placówek;

Zadania pozaszkolne to zadania związane z:

• prowadzeniem m.in. przedszkoli specjalnych (w tym oddziałów specjalnych w przedszkolach ogólnodostępnych), placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, bibliotek pedagogicznych, świetlic szkolnych dla uczniów i wychowanków, kolonii, obozów,

• udzielaniem pomocy materialnej dla uczniów,

• prowadzeniem burs i internatów oraz domów wczasów dziecięcych,

• prowadzeniem szkolnych schronisk młodzieżowych.

KATRZYNA WILKO

gp@infor.pl

PODSTAWA PRAWNA

• Ustawa z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. nr 203, poz. 1966 ze zm.).

• Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 ze zm.).

• Rozporządzenie ministra edukacji narodowej z 21 grudnia 2007 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2008 (Dz.U. z 2007 r. nr 247, poz. 1825).

Źródło: GP
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Sektor publiczny
  1 sty 2000
  21 cze 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Do kiedy Spis Powszechny?

  Spis Powszechny – do kiedy trwa? Do kiedy można się spisać przez Internet? Czy każdy domownik musi się spisać osobno? Jakie kary grożą za brak udziału w spisie ludności i mieszkań w 2021 roku?

  Nieskuteczność systemów Compliance, systemów Whistleblowingu lub ochrony danych osobowych - przyczyny

  Nieskuteczność systemów. Czy da się zlikwidować ryzyko compliance lub ryzyko naruszenia danych osobowych? Jakie są powody pozorności lub nieskuteczności systemów?

  Program Kangur - autobusy elektryczne dla gmin wiejskich

  Program Kangur - autobusy elektryczne dla gmin wiejskich. Dzięki wsparciu NFOŚiGW, w wysokości prawie 40 mln zł, autobusy elektryczne będą woziły dzieci do szkół w kolejnych 16 gminach.

  Czyste Powietrze - zmiany w programie, koniec dotacji na piece węglowe

  Czyste Powietrze - co się zmieni w programie? Do kiedy można jeszcze uzyskać dotację na piece węglowe?

  Pakiet psychologiczny – rekomendacje dla uczelni dotyczące pomocy studentom

  Pakiet psychologiczny. Na podstawie przekazanych przez uczelnie informacji na temat udzielanego w okresie epidemii wsparcia studentom, Ministerstwo Edukacji i Nauki opracowało poniższe zalecenia w zakresie zwiększenia pomocy psychologicznej.

  Nauczyciel w Polsce - pasja czy zawód? Raport o statusie nauczycieli w Polsce 2021

  Nauczyciel w Polsce - pasja czy zawód? Raport o statusie nauczycieli w Polsce 2021. Nauczyciel to zawód często oceniany. Ale czy doceniany? W raporcie zbadano, co myślą o nauczycielach rodzice, uczniowie, a także oni sami o swojej pracy.

  Domowa Opieka Medyczna - Pulsoksymetr i PulsoCare

  Domowa Opieka Medyczna to program mający na celu zdalne monitorowanie stanu zdrowia Pacjentów. Program wykorzystuje pulsoksymetr jako narzędzie diagnostyczne i aplikację PulsoCare do przekazywania i monitoringu danych.

  CEEB - zadania gmin związane ze spisem źródeł ciepła

  CEEB - zadania gmin związane ze spisem źródeł ciepła. W jakim terminie gmina powinna wprowadzić dane do ewidencji? Ile czasu ma urzędnik na wprowadzenie danych z deklaracji do systemu? Czy każdy pracownik urzędu może wprowadzać dane do CEEB? Czy przewidziano finansowanie dla gmin?

  Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) - od kiedy, deklaracja

  Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) - od kiedy, jak złożyć deklarację źródeł ciepła? Przedstawiamy najważniejsze informacje o nowym obowiązku, który będzie spoczywał na właścicielach i zarządcach budynków.

  CEEB - jakie kary za brak zgłoszenia do ewidencji źródeł ciepła?

  CEEB - Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków rusza już 1 lipca 2021 roku. Oznacza to nowy obowiązek dla milionów Polaków, którzy będą musieli zgłosić, czym ogrzewają swoje domy. Jakie kary grożą za brak zgłoszenia?

  Szczepienia przeciw COVID-19 w aptekach - NFZ przyjmuje wnioski

  Szczepienia przeciw COVID-19 w aptekach. Oddziały Wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia przyjmują od wtorku wnioski od aptek, które chcą przystąpić do Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19. Nabór jest otwarty i ciągły, nie ma konkretnej daty jego zakończenia.

  Aplikacja mObywatel - co można w niej znaleźć?

  Aplikacja mObywatel - co można w niej znaleźć? Już ponad 3 miliony Polaków korzysta z naszej aplikacji mObywatel, czyli cyfrowego portfela na dokumenty. Wkrótce trafi do niej Unijny Certyfikat COVID.

  Tymczasowy profil zaufany będzie stały

  Tymczasowy profil zaufany będzie stały. 17 czerwca 2021 roku wejdą ważne zmiany dotyczące profilu zaufanego, szczególnie jego tymczasowej wersji. Co się zmieni?

  Kiedy wyniki matur 2021?

  Wyniki matur 2021 – kiedy? Jak i gdzie je sprawdzić? Przedstawiamy ważne informacje dla tysięcy tegorocznych maturzystów.

  Profilaktyka 40 plus - badania od 1 lipca 2021 r.

  Profilaktyka 40 plus - badania od 1 lipca 2021 r. Minister zdrowia podpisał rozporządzenie zapowiedziane w programie Polski Ład. Z jakich badań będzie można skorzystać?

  Polski Ład: nowe miejsca pracy i infrastruktura mają rozwiązać problemy gmin

  Polski Ład to całościowe spojrzenie na problemy powiatów i gmin w całej Polsce. W ramach Polskiego Ładu budowane będą m.in. obiekty sportowe oraz infrastruktura drogowa, energetyczna, internetowa, kolejowa, które przyczynią się do rozwoju gospodarczego i poprawią jakość życia - mówił premier Mateusz Morawiecki.

  Konrad Fijołek prezydentem Rzeszowa - wyniki wyborów

  Konrad Fijołek nowym prezydentem Rzeszowa - znamy już oficjalne wyniki wyborów. Kandydat popierany przez opozycję: PO, Lewicę, PSL i Ruch Polska 2050 wygrał w pierwszej turze. Ile głosów zdobyli poszczególni kandydaci?

  Kurator oświaty - jakie ma mieć uprawnienia po zmianach?

  Kurator oświaty. Ministerstwo Edukacji i Nauki proponuje rozwiązania wzmacniające rolę kuratora oświaty. Jakie kurator ma mieć uprawnienia po zmianach?

  Lektury w szkole podstawowej – proponowane zmiany

  Lektury w szkole podstawowej – zmiany. Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało propozycję zmian w liście lektur szkolnych. Jakie książki zostaną usunięte z wykazu a jakie dodane?

  Lista lektur w liceum i technikum – proponowane zmiany

  Lektury w liceum i technikum – jakie zmiany proponuje Ministerstwo Edukacji i Nauki? Skreślone z wykazu lektur mają być m.in. wiersze Marcina Świetlickiego oraz „Mała apokalipsa” Tadeusza Konwickiego. Zamiast tego uczniowie mają czytać m.in. dzieła filozoficzne i egzystencjalne Jana Pawła II.

  Dopłaty z gmin za odpady, maksymalna stawka opłaty od zużycia wody

  Dopłaty z gmin, maksymalna stawka opłaty od zużycia wody - szykują się spore zmiany w gospodarce odpadami. Co zawiera rządowy projekt zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach?

  Komunikacja w Compliance

  Komunikacja w Compliance. W najbliższym czasie sektor publiczny, ale i sektor prywatny (zwłaszcza duże i średnie przedsiębiorstwa) czeka wdrażanie systemów Compliance. Kluczem do udanego wdrożenia, a potem utrzymania systemów Compliance jest komunikacja.

  Leśna szkoła z klimatem - ruszają ekolekcje

  Leśna szkoła z klimatem to program opracowany we współpracy Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki, który służy inspirowaniu uczniów i nauczycieli do działań sprzyjających środowisku przyrodniczemu. W program zaangażowane są też Lasy Państwowe, które m.in. przygotowują służące grom plenerowym ścieżki i organizują prelekcje.

  Dzień Ojca - gra miejska "Przygoda z Tatą"

  Dzień Ojca - MRiPS zaprasza do zapisów na grę miejską "Przygoda z Tatą". Gra odbędzie się w Warszawie.

  Praca zdalna urzędników - ekwiwalent

  Praca zdalna urzędników - po zmianie przepisów pracodawca będzie musiał zagwarantować ekwiwalent. Czy wygasi to pracę zdalną urzędników?