| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Sektor publiczny > Zadania > Oświata > Nagroda jubileuszowa dla nauczycieli

Nagroda jubileuszowa dla nauczycieli

Nauczyciele należą do grupy zawodowej, których prawo do nagrody jubileuszowej zostało przewidziane wprost w ustawie. Wysokość nagrody jubileuszowej uzależniona jest od okresu pracy nauczycieli.

Prawo pracownika do żądania od pracodawcy zapłaty nagrody jubileuszowej nie zostało przewidziane bezpośrednio w kodeksie pracy, co w konsekwencji powoduje możliwość żądania zapłaty tego świadczenia, w przypadku wprowadzenia takiego prawa w aktach wewnątrzzakładowych, w postaci układu zbiorowego pracy lub regulaminu wynagradzania. Dotyczy to pracowników, których stosunek pracy określany jest przez przepisy kodeksu pracy, zasadniczo zatrudnionych przez prywatnych przedsiębiorców. W przypadku nauczycieli zasadniczym aktem prawnym regulującym ich stosunek pracy są przepisy szczególne zawarte w ustawie Karta Nauczyciela, która w art. 47 przewiduje prawo nauczyciela do nagrody jubileuszowej.

👉 Webinarium dr Magdalena Kasprzak: Zmiany w Karcie Nauczyciela – Termin: 29 sierpnia

Wysokość nagrody jubileuszowej

W treści art. 47 § 1 KN został określony okres pracy nauczyciela, który uprawnia do uzyskania prawa do nagrody jubileuszowej. Wysokość nagrody jubileuszowej uzależniony jest od okresu pracy nauczyciela i przedstawia się następująco:

1. za 20 lat pracy - 75 % wynagrodzenia miesięcznego;
2. za 25 lat pracy - 100 % wynagrodzenia miesięcznego;
3. za 30 lat pracy - 150 % wynagrodzenia miesięcznego;
4. za 35 lat pracy - 200 % wynagrodzenia miesięcznego;
5. za 40 lat pracy - 250 % wynagrodzenia miesięcznego.

Szczegółowe rozwiązania prawne dotyczące nagrody jubileuszowej poprzez delegację ustawową zawartą w art. 47 § 2 KN zostały uregulowane w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 października 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania okresów pracy i innych okresów uprawniających nauczyciela do nagrody jubileuszowej oraz szczegółowych zasad jej obliczania i wypłacania (Dz. U. 2001 r. Nr 128 poz. 1418).

Ustalając uprawnienie nauczyciela do nagrody jubileuszowej w pierwszej kolejności należy zliczyć wszystkie okresy zatrudnienia nauczyciela, w tym zakończone oraz okresy pracy, które na podstawie przypisów odrębnych podlegają zaliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze. W praktyce najczęstszym okresem pracy, który podlega wliczeniu do okresów zatrudniania na podstawie odrębnych przepisów jest okres pracy w gospodarstwie rolnym zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 1990 r. o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy (Dz. U. 1990 r. Nr 54 poz. 310) i okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych zgodnie z ustawą Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. 2013 r. poz. 674 z późn. zm.).

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Compliance 2020

Eksperci portalu infor.pl

Michał Sroczyński

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »