Kategorie

Nagroda jubileuszowa dla nauczycieli

Dariusz Makulec
Nagroda jubileuszowa dla nauczycieli / fot. ShutterStock
Nagroda jubileuszowa dla nauczycieli / fot. ShutterStock
ShutterStock
Nauczyciele należą do grupy zawodowej, których prawo do nagrody jubileuszowej zostało przewidziane wprost w ustawie. Ile wynosi nagroda jubileuszowa? Od czego zależy jej wysokość?

Prawo pracownika do żądania od pracodawcy zapłaty nagrody jubileuszowej nie zostało przewidziane bezpośrednio w kodeksie pracy, co w konsekwencji powoduje możliwość żądania zapłaty tego świadczenia, w przypadku wprowadzenia takiego prawa w aktach wewnątrzzakładowych, w postaci układu zbiorowego pracy lub regulaminu wynagradzania. Dotyczy to pracowników, których stosunek pracy określany jest przez przepisy kodeksu pracy, zasadniczo zatrudnionych przez prywatnych przedsiębiorców. W przypadku nauczycieli zasadniczym aktem prawnym regulującym ich stosunek pracy są przepisy szczególne zawarte w ustawie Karta Nauczyciela, która w art. 47 przewiduje prawo nauczyciela do nagrody jubileuszowej.

Wysokość nagrody jubileuszowej

W treści art. 47 § 1 KN został określony okres pracy nauczyciela, który uprawnia do uzyskania prawa do nagrody jubileuszowej. Wysokość nagrody jubileuszowej uzależniony jest od okresu pracy nauczyciela i przedstawia się następująco:

Reklama

1. za 20 lat pracy - 75 % wynagrodzenia miesięcznego;
2. za 25 lat pracy - 100 % wynagrodzenia miesięcznego;
3. za 30 lat pracy - 150 % wynagrodzenia miesięcznego;
4. za 35 lat pracy - 200 % wynagrodzenia miesięcznego;
5. za 40 lat pracy - 250 % wynagrodzenia miesięcznego.

Szczegółowe rozwiązania prawne dotyczące nagrody jubileuszowej poprzez delegację ustawową zawartą w art. 47 § 2 KN zostały uregulowane w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 października 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania okresów pracy i innych okresów uprawniających nauczyciela do nagrody jubileuszowej oraz szczegółowych zasad jej obliczania i wypłacania (Dz. U. 2001 r. Nr 128 poz. 1418).

Reklama

Ustalając uprawnienie nauczyciela do nagrody jubileuszowej w pierwszej kolejności należy zliczyć wszystkie okresy zatrudnienia nauczyciela, w tym zakończone oraz okresy pracy, które na podstawie przypisów odrębnych podlegają zaliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze. W praktyce najczęstszym okresem pracy, który podlega wliczeniu do okresów zatrudniania na podstawie odrębnych przepisów jest okres pracy w gospodarstwie rolnym zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 1990 r. o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy (Dz. U. 1990 r. Nr 54 poz. 310) i okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych zgodnie z ustawą Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. 2013 r. poz. 674 z późn. zm.).

Jednocześnie należy wskazać, iż w przypadku gdy nauczyciel pozostawał równocześnie w więcej niż jednym stosunku pracy, do okresu pracy należy wliczyć tylko jeden z tych okresów. W przypadku gdy nauczyciel twierdzi, że posiada dłuższy niż wskazywany przez pracodawcę okres pracy, a jednocześnie dotychczas nie dostarczył pracodawcy właściwej dokumentacji i nie znajduje się ona w aktach osobowych nauczyciela to na nauczycielu ciąży obowiązek udokumentowania tych okresów zatrudnienia. Najczęstszymi w praktyce przypadkami, w tym zakresie są wskazane powyżej okresy pracy w gospodarstwie rolnym i okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych. Tym samym nauczyciel zobowiązany jest do udokumentowania przedmiotowych okresów pracy.

Przepisy prawa wyłączają możliwość wliczenia do okresów zatrudnienia okresów pracy wykonywanych na podstawie umowy cywilnoprawnej np. umowy zlecenia czy umowy o dzieło.

Zobacz również: Godziny ponadwymiarowe nauczyciela

Wysokość nagrody jubileuszowej

Wysokość nagrody jubileuszowej stanowi określony procent wynagrodzenia określony w art. 47 § 1 KN zależny od okresu pracy nauczyciela. Jako podstawę wynagrodzenia bierzemy wynagrodzenie miesięczne przysługujące nauczycielowi w dniu nabycia prawa do nagrody. Jednakże jeżeli w dniu wypłaty wynagrodzenie przysługuje nauczycielowi wynagrodzenie korzystniejsze jako podstawę bierzemy to wynagrodzenie. Ponadto jeżeli nauczyciel nabył prawo do nagrody jubileuszowej będąc zatrudniony w innym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin niż w dniu wypłaty, podstawę obliczenia nagrody stanowi wynagrodzenie przysługujące nauczycielowi w dniu nabycia prawa do nagrody.

Nagrodę jubileuszową oblicza się według zasad obowiązujących jak przy ustaleniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.

Kiedy przysługuje prawo do nagrody jubileuszowej?

Nauczyciel nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w dniu, w którym upływa okres uprawniający do nagrody. Zgodnie z Uchwała Sądu Najwyższego - Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 21 maja 1991 r. I PZP 16/91 pracownik nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w dniu bezpośrednio poprzedzającym dzień, który nazwą lub datą odpowiada dniowi, w którym pracownik podjął zatrudnienie. Jednocześnie orzecznictwo wskazuje, że w przypadku niezapłacenia nauczycielowi narody jubileuszowej po nabyciu do niej prawa, nauczyciel może żądać zapłaty odsetek ustawowych (Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 19 sierpnia 1999 r. I PKN 189/99).

Należy również zwrócić uwagę, że przepisy powyższego rozporządzenia przewidują przypadki, w których prawo do nagrody jubileuszowej przysługuje również przed dniem nabycia do niej prawa. Przedmiotowe dotyczą nauczycieli, których stosunek pracy ulega rozwiązaniu w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, a nauczycielowi brakuje do nabycia prawa do nagrody jubileuszowej mniej niż 12 miesięcy, licząc od dnia rozwiązania stosunku pracy. W przypadku zaistnienia tych przesłanek nauczyciele nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w dniu rozwiązania stosunku pracy.

Porozmawiaj o tym na naszym FORUM!!!

Podatek i składki ZUS od nagrody jubileuszowej

Pracodawca odprowadza od nagrody jubileuszowej zaliczkę na podatek dochodowy. Natomiast zgodnie z treścią § 2 ust.1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz. U. 1998 r. Nr 161 poz.1106, z późn. zm.) podstawy wymiaru składek nie stanowią przychody w postaci nagrody jubileuszowej, które według zasad określających warunki ich przyznawania przysługują pracownikowi nie częściej niż co 5 lat.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. 2006 r., Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) (stan prawny na dzień 28 października 2013 r.);
2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. 2013 r. poz. 674 z późn. zm.) (stan prawny na dzień 28 października 2013 r.);
3. Ustawa z dnia 20 lipca 1990 r. o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy (Dz. U. 1990 r. Nr 54 poz. 310) (stan prawny na dzień 28 października 2013 r.);
4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 października 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania okresów pracy i innych okresów uprawniających nauczyciela do nagrody jubileuszowej oraz szczegółowych zasad jej obliczania i wypłacania (Dz. U. 2001 r. Nr 128 poz. 1418) (stan prawny na dzień 28 października 2013 r.);
5. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz. U. 1998 r. Nr 161 poz.1106, z późn. zm.) (stan prawny na dzień 28 października 2013 r.).

Zobacz: Zastępstwo nauczyciela w pytaniach i odpowiedziach

Chcesz dowiedzieć się więcej, skorzystaj z naszego programu
INFORLEX Plan kont dla firm – program
INFORLEX Plan kont dla firm – program
Tylko teraz
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Sektor publiczny
  1 sty 2000
  25 lip 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Zasady odwołania od wyników egzaminu maturalnego 2021

  Odwołania od wyników egzaminu maturalnego. Niecałe trzy tygodnie temu maturzyści poznali wyniki egzaminów dojrzałości. Niektórzy mają wątpliwości, czy ich praca została poprawnie sprawdzona, i wnioskują o wgląd do niej oraz wyższe noty.

  Kontrole zwolnień lekarskich nauczycieli

  Kontrole zwolnień lekarskich nauczycieli - zgodnie z projektem nowelizacji prawa oświatowego autorstwa MEiN ministerstwo co kwartał będzie przekazywało do ZUS szczegółowe informacje dotyczące nauczycieli przebywających m.in. na zwolnieniach lekarskich, urlopach zdrowotnych oraz macierzyńskich.

  Nauka stacjonarna w szkołach od 1 września 2021 r.

  Nauka stacjonarna w szkołach - minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek zapowiedział, że trwają przygotowania do powrotu uczniów do szkół od 1 września 2021 r.

  Historia XX i XXI wieku - od kiedy nowy przedmiot?

  Historia XX i XXI wieku - od kiedy nowy przedmiot zapowiedziany w Polskim Ładzie? Co obejmie?

  Dodatkowe zajęcia wspomagające - możliwość zwiększenia liczby godzin

  Dodatkowe zajęcia wspomagające - większa liczba dzieci będzie mogła skorzystać z dodatkowych lekcji. MEiN przygotowało zmianę przepisów w tym zakresie.

  Nauka zdalna czy stacjonarna w roku akademickim 2021/2022? - wytyczne dla uczelni

  Nauka zdalna czy stacjonarna w roku akademickim 2021/2022? Ministerstwo Edukacji i Nauki opublikowało wytyczne dla uczelni.

  Compliance - cykl Deminga

  Compliance - każdy system powinien działać w cyklu Deminga i zawsze należy monitorować ryzyka. Niestety często brakuje na to zasobów lub woli najwyższego kierownictwa.

  Transakcja zakupu nieruchomości na rzecz gminy

  Zakup nieruchomości na rzecz gminy. W ramach działalności gospodarczej gmina może nabywać prawa do nieruchomości na wolnym rynku - w trybie czynności cywilnoprawnych. W takich transakcjach istotne są kompetencje organów gminy. Wójt jest uprawniony do dokonywania czynności związanych z nabyciem nieruchomości. Działa jednak z zachowaniem zasad prawidłowej gospodarki i w ramach wytyczonych przez radę gminy.

  Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) - co zawiera?

  Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) już działa. Wyjaśniamy, jakie informacje zawiera ten ważny rejestr. Warto również wspomnieć o obowiązkach właścicieli budynków związanych z CEEB.

  Loteria szczepionkowa - kiedy losowania?

  Loteria szczepionkowa - kiedy losowania? Wciąż można zarejestrować się w Loterii Narodowego Programu Szczepień i wziąć udział w kolejnych losowaniach nagród.

  Wakacje 2021 w Europie - zasady podróżowania, paszport covidowy, testy

  Wakacje 2021 w Europie w czasach koronawirusa - jakie zasady obowiązują podróżnych? W większości krajów trzeba pokazać paszport covidowy lub wynik testu na COVID-19.

  Aspekty środowiskowe w nowym prawie zamówień publicznych

  Zrównoważone zamówienia to taki sposób organizacji postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, który uwzględnia aspekty środowiskowe lub społeczne, co przekłada się na charakter udzielanego zamówienia, przy jednoczesnym zapewnieniu celowego, racjonalnego i oszczędnego wydatkowania środków publicznych. W pojęciu tym mieszczą się więc zarówno tzw. „zielone”, jak również społeczne zamówienia publiczne.

  Cyfryzacja usług a cyberbezpieczeństwo w sektorze publicznym

  W ostatnich latach można obserwować postępującą cyfryzację usług, również w sektorze publicznym. O ile załatwianie spraw urzędowych online jest dla obywateli ogromną wygodą, o tyle zasadne w tym kontekście jest pytanie – jak właściwie zadbać o bezpieczeństwo przetwarzanych danych?

  Karta Lokalizacji Podróżnego - jak wypełnić?

  Kartę Lokalizacji Podróżnego musi wypełnić każdy przylatujący do Polski. Czym jest? Jak wypełnić Kartę Lokalizacji Pasażera?

  Karta Lokalizacji Podróżnego w formie elektronicznej

  Karta Lokalizacji Podróżnego w formie elektronicznej od soboty zastąpi karty papierowe. Kto musi wypełnić Kartę Lokalizacji Podróżnego?

  Loteria szczepionkowa - ochrona danych uczestników

  Loteria szczepionkowa - jak chronione są dane osobowe uczestników Loterii Narodowego Programu Szczepień? Czy dane medyczne są bezpieczne?

  Loteria szczepionkowa - lista wygranych

  Loteria szczepionkowa - lista wygranych. Są już pierwsi zwycięzcy w Loterii Narodowego Programu Szczepień. Gdzie sprawdzić listę wygranych nagród? Kiedy kolejne losowania?

  Wypadek przy pracy urzędnika świadczącego pracę zdalną

  Wypadek przy pracy urzędnika świadczącego pracę zdalną. Jak prawidłowo sporządzić protokół powypadkowy?

  Szczepienia dzieci w wieku 5-12 lat - od kiedy?

  Szczepienia dzieci w wieku 5-12 lat - od kiedy? Jest to niezwykle istotna kwestia pod kątem roku szkolnego i bezproblemowego powrotu dzieci do szkół.

  Compliance - od czego zacząć wdrożenie systemu?

  Compliance - od czego należy zacząć wdrożenie systemu w organizacji? Coraz więcej podmiotów z sektora prywatnego oraz z sektora publicznego rozumie, że posiadanie systemów Compliance jest niezbędne, by podmiot mógł bezpiecznie funkcjonować lub się rozwijać.

  Czternastka dla nauczycieli do likwidacji?

  Czternastka dla nauczycieli - czy zostanie zlikwidowana? Nie tylko samorządowcy, lecz także eksperci są zdania, że przy wprowadzeniu nowego sytemu płac nauczycieli należy zlikwidować jednorazowy dodatek uzupełniający.

  Wjazd do Słowacji - czy obowiązuje kwarantanna?

  Wjazd do Słowacji - czy obowiązuje kwarantanna? 9 lipca 2021 roku weszły w życie obostrzenia ws. COVID-19 dotyczące wjazdu na Słowację. Zakwestionował je Słowacki Sąd Konstytucyjny.

  Francja - niezaszczepieni nie będą mogli wejść do restauracji i centrów handlowych

  Francja - niezaszczepieni nie będą mogli wejść do restauracji i centrów handlowych. Od kiedy wejdą w życie nowe obostrzenia w związku z koronawirusem? Czy będą przymusowe szczepienia?

  Aspekty społeczne w nowym prawie zamówień publicznych

  Społeczne zamówienia publiczne to podejście, w którym zamawiający w oparciu o dostępne instrumenty prawne osiągają dodatkowe - w stosunku do głównego celu jakim jest realizacja zamówienia - korzyści społeczne.

  Loteria szczepionkowa - pierwsze losowanie

  Loteria szczepionkowa - pierwsze losowanie odbywa się 14 lipca 2021 roku. Można w nim wygrać 5 razy po 50 tys. złotych i 60 hulajnóg elektrycznych. Jak sprawdzić wygrane?