Kategorie

Urlop wypoczynkowy nauczyciela

Monika Pązik
Urlop wypoczynkowy nauczyciela / fot. ShutterStock
Urlop wypoczynkowy nauczyciela / fot. ShutterStock
ShutterStock
Nauczycielowi zatrudnionemu w szkole, w której przewidziano ferie letnie i zimowe przysługuje urlop wypoczynkowy odpowiadający okresowi i czasie trwania ferii. W zależności od rodzaju placówki i sposobu zatrudnienia urlopy dla nauczycieli są udzielane na różnych zasadach.

Regulacje dotyczące sposobu udzielania urlopów określają przepisy Karty Nauczycieli. Wymiar urlopu dla nauczyciela zależy od miejsca jego zatrudnienia. W związku z tym nauczyciele zatrudnieni w szkołach, w których przewidziane są okresy ferii, mają prawo do urlopu wypoczynkowego w tym okresie. Natomiast nauczyciele zatrudnieni w innych placówkach dydaktyczno – wychowawczych jak zakłady poprawcze bądź schroniska nieletnich przyznany jest inny wymiar urlopu wypoczynkowego.

Wymiar urlopu

Reklama

Zgodnie z art. 64 Karty Nauczyciela urlop wypoczynkowy nauczycielom zatrudnionym w szkołach z uwzględnieniem okresu ferii przysługuje w ich czasie urlop. Wymiar tego urlopu odpowiada okresowi trwania ferii zimowych i letnich. W związku z tym w okresie zimowym nauczyciel ma prawo do 2 tygodni urlopu wypoczynkowego, natomiast od momentu zakończenia zajęć w drugiej połowie czerwca do 31 sierpnia przysługuje nauczycielowi urlop wypoczynkowy na okres wakacyjny. Nauczyciel, który jest zatrudniony w pełnym wymiarze na czas nieokreślony ma prawo do pełnego wymiaru urlopu w okresie trwania ferii. Jednakże nauczyciel zatrudniony na okres krótszy niż 10 miesięcy w szkole, która przewidziana jest organizacja ferii ma prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze proporcjonalnym do określonego w umowie okresu prowadzenia zajęć. Ważną i dość kontrowersyjną kwestią jest brak uprawnienia urlopu wypoczynkowego w sytuacji, kiedy nauczyciel powinien przebywać na urlopie wypoczynkowym a korzysta z urlopu dla poratowania zdrowia. Taki pogląd przyjął Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 10 lutego 1988 r. (III PZP 4/88). Z sentencji wynika, iż cele urlopu wypoczynkowego i urlopu zdrowotnego są w rzeczywistości zbieżne: regeneracja sił pracownika. Wobec czego nie można z dwóch urlopów korzystać równocześnie w tym samym okresie czasu. Nie można zatem wnioskować o przyznanie urlopu wypoczynkowego nauczycielowi, który w okresie ferii przebywał na urlopie dla poratowania zdrowia.

Inaczej przedstawia się sytuacja nauczycieli zatrudnionych w zakładach poprawczych. Mają oni prawo do 35 dni roboczych urlopu wypoczynkowego, którego termin określany jest w planie urlopów. Sytuację, w której taki nauczyciel nie może rozpocząć urlopu w terminie przewidzianym w planie urlopów z usprawiedliwionych powodów reguluje art. 165 kodeksu pracy. Zgodnie z tą regulacją w takim wypadku pracodawca zobowiązany jest do przesunięcia terminu urlopu i udzielenia go w innym terminie.

Zobacz również: Czas pracy nauczyciela

Dodatkowe prace w trakcie urlopu

W trakcie trwania urlopu dyrektor szkoły może zobowiązać nauczyciela w terminie nie dłuższym niż 7 dni do określonych zadań:

• przeprowadzania egzaminów,
• prac związanych z zakończeniem roku szkolnego i przygotowaniem nowego roku szkolnego,
• opracowywania szkolnego zestawu programów oraz uczestniczenia w doskonaleniu zawodowym w określonej formie.

Jednakże urlop nauczyciela powinien zostać tak udzielony, aby trwał nieprzerwanie przez okres 4 tygodni.

Wymiar wynagrodzenia urlopowego

Reklama

Przy obliczaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy nauczyciela uwzględnia się wynagrodzenie zasadnicze, dodatki: za wysługę lat, motywacyjny, funkcyjny oraz za warunki pracy, wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, dodatkowe wynagrodzenie za pracę w porze nocnej, odrębne wynagrodzenie za zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze wykonywane w dniu wolnym od pracy, wynagrodzenie za pracę w święto oraz dodatek za uciążliwość pracy – na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 czerwca 2001 r. Natomiast nie uwzględnia się wynagrodzenia za czas gotowości do pracy oraz za czas niezawinionego przez pracownika przestoju, wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego oraz wynagrodzenia za czas innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy a także wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną. Istnieją cztery sposoby obliczania wynagrodzenia:

• w oparciu o składniki wynagrodzenia w wysokości należnej w miesiącu wykorzystywania urlopu,
• w oparciu o średnią z okresu roku szkolnego poprzedzającego miesiąc rozpoczęcia urlopu,
• z tytułu godzin ponadwymiarowych i godzin zastępstw doraźnych,
• z tytułu dodatku funkcyjnego.

Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy

W razie niewykorzystania urlopu wypoczynkowego w całości lub części w okresie ferii szkolnych z powodu niezdolności do pracy wywołanej chorobą lub odosobnieniem w związku z chorobą zakaźną, urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego, urlopu rodzicielskiego, odbywania ćwiczeń wojskowych albo krótkotrwałego przeszkolenia wojskowego - nauczycielowi przysługuje urlop wciągu roku szkolnego, w wymiarze uzupełniającym do 8 tygodni, w odniesieniu do nauczycieli, zatrudnionych w placówce feryjnej, a nie więcej niż za 35 dni roboczych w odniesieniu do nauczycieli zatrudnionych w placówce nie feryjnej. Ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop ustala się według zasad obowiązujących przy obliczaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy. Podstawą za jeden dzień będzie wysokość wynagrodzenia za jeden dzień przysługującego urlopu, a ekwiwalent ustala się mnożąc jeden dzień ustalonej wysokości przez ilość dni urlopowych.

Zadaj pytanie na forum: Samorząd - Oświata

Chcesz dowiedzieć się więcej, skorzystaj z naszego programu
INFORLEX Plan kont dla firm – program
INFORLEX Plan kont dla firm – program
Tylko teraz
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Sektor publiczny
  1 sty 2000
  29 lip 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Premia dla lekarza POZ za szczepienie

  Lekarz POZ otrzyma premię finansową za zwiększenie tempa szczepień i liczby zaszczepionych pacjentów w poradni.

  Nadzór nad dyrektorami - planowane zmiany

  Projektowane przepisy, mające zwiększyć kontrolę nad szkołami, zostały złagodzone. Co z dyrektorami?

  Powodzie - czy możemy przygotować się na nadchodzące zalania?

  W momencie wystąpienia sytuacji kryzysowej praktyczne możliwości zabezpieczenia przed jej skutkami są bardzo ograniczone. Jakie mamy możliwości ograniczenia zagrożenia powodziowego?

  Zmiany w ustawie o zatrudnieniu socjalnym

  Zmiany w ustawie o zatrudnieniu socjalnym przewiduje przygotowany przez MRiPS projekt nowelizacji. Co się zmieni?

  Społeczne Agencje Najmu - korzyści podatkowe dla właścicieli

  Od 23 lipca 2021 r. obowiązują przepisy pozwalające tworzyć tzw. Społeczne Agencje Najmu (SAN). Ich zadaniem jest dzierżawa lokali mieszkalnych lub budynków mieszkalnych jednorodzinnych od ich właścicieli oraz wynajmowanie ich osobom fizycznym wskazanym przez gminę. Właściciele takich mieszkań i budynków będą korzystać ze zwolnień podatkowych w podatku dochodowym i VAT.

  Zasady odwołania od wyników egzaminu maturalnego 2021

  Odwołania od wyników egzaminu maturalnego. Niecałe trzy tygodnie temu maturzyści poznali wyniki egzaminów dojrzałości. Niektórzy mają wątpliwości, czy ich praca została poprawnie sprawdzona, i wnioskują o wgląd do niej oraz wyższe noty.

  Kontrole zwolnień lekarskich nauczycieli

  Kontrole zwolnień lekarskich nauczycieli - zgodnie z projektem nowelizacji prawa oświatowego autorstwa MEiN ministerstwo co kwartał będzie przekazywało do ZUS szczegółowe informacje dotyczące nauczycieli przebywających m.in. na zwolnieniach lekarskich, urlopach zdrowotnych oraz macierzyńskich.

  Nauka stacjonarna w szkołach od 1 września 2021 r.

  Nauka stacjonarna w szkołach - minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek zapowiedział, że trwają przygotowania do powrotu uczniów do szkół od 1 września 2021 r.

  Historia XX i XXI wieku - od kiedy nowy przedmiot?

  Historia XX i XXI wieku - od kiedy nowy przedmiot zapowiedziany w Polskim Ładzie? Co obejmie?

  Dodatkowe zajęcia wspomagające - możliwość zwiększenia liczby godzin

  Dodatkowe zajęcia wspomagające - większa liczba dzieci będzie mogła skorzystać z dodatkowych lekcji. MEiN przygotowało zmianę przepisów w tym zakresie.

  Nauka zdalna czy stacjonarna w roku akademickim 2021/2022? - wytyczne dla uczelni

  Nauka zdalna czy stacjonarna w roku akademickim 2021/2022? Ministerstwo Edukacji i Nauki opublikowało wytyczne dla uczelni.

  Compliance - cykl Deminga

  Compliance - każdy system powinien działać w cyklu Deminga i zawsze należy monitorować ryzyka. Niestety często brakuje na to zasobów lub woli najwyższego kierownictwa.

  Transakcja zakupu nieruchomości na rzecz gminy

  Zakup nieruchomości na rzecz gminy. W ramach działalności gospodarczej gmina może nabywać prawa do nieruchomości na wolnym rynku - w trybie czynności cywilnoprawnych. W takich transakcjach istotne są kompetencje organów gminy. Wójt jest uprawniony do dokonywania czynności związanych z nabyciem nieruchomości. Działa jednak z zachowaniem zasad prawidłowej gospodarki i w ramach wytyczonych przez radę gminy.

  Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) - co zawiera?

  Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) już działa. Wyjaśniamy, jakie informacje zawiera ten ważny rejestr. Warto również wspomnieć o obowiązkach właścicieli budynków związanych z CEEB.

  Loteria szczepionkowa - kiedy losowania?

  Loteria szczepionkowa - kiedy losowania? Wciąż można zarejestrować się w Loterii Narodowego Programu Szczepień i wziąć udział w kolejnych losowaniach nagród.

  Wakacje 2021 w Europie - zasady podróżowania, paszport covidowy, testy

  Wakacje 2021 w Europie w czasach koronawirusa - jakie zasady obowiązują podróżnych? W większości krajów trzeba pokazać paszport covidowy lub wynik testu na COVID-19.

  Aspekty środowiskowe w nowym prawie zamówień publicznych

  Zrównoważone zamówienia to taki sposób organizacji postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, który uwzględnia aspekty środowiskowe lub społeczne, co przekłada się na charakter udzielanego zamówienia, przy jednoczesnym zapewnieniu celowego, racjonalnego i oszczędnego wydatkowania środków publicznych. W pojęciu tym mieszczą się więc zarówno tzw. „zielone”, jak również społeczne zamówienia publiczne.

  Cyfryzacja usług a cyberbezpieczeństwo w sektorze publicznym

  W ostatnich latach można obserwować postępującą cyfryzację usług, również w sektorze publicznym. O ile załatwianie spraw urzędowych online jest dla obywateli ogromną wygodą, o tyle zasadne w tym kontekście jest pytanie – jak właściwie zadbać o bezpieczeństwo przetwarzanych danych?

  Karta Lokalizacji Podróżnego - jak wypełnić?

  Kartę Lokalizacji Podróżnego musi wypełnić każdy przylatujący do Polski. Czym jest? Jak wypełnić Kartę Lokalizacji Pasażera?

  Karta Lokalizacji Podróżnego w formie elektronicznej

  Karta Lokalizacji Podróżnego w formie elektronicznej od soboty zastąpi karty papierowe. Kto musi wypełnić Kartę Lokalizacji Podróżnego?

  Loteria szczepionkowa - ochrona danych uczestników

  Loteria szczepionkowa - jak chronione są dane osobowe uczestników Loterii Narodowego Programu Szczepień? Czy dane medyczne są bezpieczne?

  Loteria szczepionkowa - lista wygranych

  Loteria szczepionkowa - lista wygranych. Są już pierwsi zwycięzcy w Loterii Narodowego Programu Szczepień. Gdzie sprawdzić listę wygranych nagród? Kiedy kolejne losowania?

  Wypadek przy pracy urzędnika świadczącego pracę zdalną

  Wypadek przy pracy urzędnika świadczącego pracę zdalną. Jak prawidłowo sporządzić protokół powypadkowy?

  Szczepienia dzieci w wieku 5-12 lat - od kiedy?

  Szczepienia dzieci w wieku 5-12 lat - od kiedy? Jest to niezwykle istotna kwestia pod kątem roku szkolnego i bezproblemowego powrotu dzieci do szkół.

  Compliance - od czego zacząć wdrożenie systemu?

  Compliance - od czego należy zacząć wdrożenie systemu w organizacji? Coraz więcej podmiotów z sektora prywatnego oraz z sektora publicznego rozumie, że posiadanie systemów Compliance jest niezbędne, by podmiot mógł bezpiecznie funkcjonować lub się rozwijać.