reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Sektor publiczny > Zadania > Oświata > Dotacja dla niepublicznego oddziału przedszkolnego

Dotacja dla niepublicznego oddziału przedszkolnego

Dotacja dla niepublicznego oddziału przedszkolnego udzielana jest na podstawie wydatków bieżących ponoszonych w publicznych oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę, a w przypadku braku na terenie gminy oddziału przedszkolnego, podstawą do ustalenia wysokości dotacji są wydatki bieżące ponoszone przez najbliższą gminę na prowadzenie takiego oddziału.

Oddziały przedszkolne w szkole niepublicznej po dniu 1 września 2013 r.

Od dnia 1 września 2004 r. na podstawie art. 14 ust. 1 z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. 2004 Nr 256 poz. 2572 z późń. zm.) oddziały przedszkolne zostały wprowadzone do systemu oświaty jako jedna z form wychowania przedszkolnego funkcjonująca obok przedszkoli, punktów przedszkolnych i zespołów wychowania przedszkolnego. Jednakże nowela w/w ustawy wprowadzająca tę formę wychowania przedszkolnego nie zmieniły brzmienia przepisów dotyczących udzielania dotacji z budżetu gminy dla jednostek oświatowych, tj. art. 80 i 90 w/w ustawy, aby regulowały one udzielanie dotacji również oddziałom przedszkolnym. Stan prawny został zmieniony dopiero ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r., poz. 827), która weszła w życie w dniu 1 września 2013 r.

Zobacz również: Dotacje dla gmin w zakresie wychowania przedszkolnego

Jak zostało to przedstawione wyżej do dnia 1 września 2013 r., brak było przepisu, który wprost umożliwiałby organowi udzielenie dotacji na rzecz oddziału przedszkolnego w szkole niepublicznej. W związku z powyższym kierując się brakiem konkretnego przepisu prawa dopuszczającego dotowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach niepublicznych, udzielanie takich dotacji uznać należałoby za działanie niedopuszczalne z uwagi na brzmienie art. 126 i 218 ustawy o finansach publicznych, Jednakże rozwiązanie to ze względów celowościowych oraz systemowych nie zasługiwało na aprobatę, ze względu na stanowisko MEN (odpowiedź na interpelację nr 2601 z dnia 19 marca 2012 r. – znak: DE-III-JJ-337-14/09), które nakazywało stosować do oddziałów przedszkolnych art. 90 ust. 2b ustawy o systemie oświaty. Istniało jeszcze trzecie rozwiązanie, które wynikało z uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie nr KI-411/101/12 z 28 marca 2012 r., zgodnie z którym do oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach należało stosować art. 90 ust. 2a ustawy o systemie oświaty.

Wskazać należy, iż w przeważającej mierze stosowanie przez jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z w/w interpretacją MEN, art. 90 ust. 2b ustawy o systemie oświaty przed dniem 1 września 2013 r., nie było kwestionowane przez regionalne izby obrachunkowe. Zgodnie ze stanowiskiem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 11 września 2012 r., która po przeanalizowaniu stanowisk MEN, przyjęła interpretację, zgodnie z którą „podstawą dotacji udzielanej oddziałom przedszkolnym przy niepublicznych szkołach podstawowych są wydatki bieżące ponoszone w publicznych oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę, a w przypadku braku na terenie gminy oddziału przedszkolnego, podstawą do ustalenia wysokości dotacji są wydatki bieżące ponoszone przez najbliższą gminę na prowadzenie takiego oddziału”.

Uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 9 sierpnia 2012 r., sygn. akt 384/12 (Lubus.2012/1575), która została wydana w przedmiocie zgodności z prawem uchwały Nr XXIII/162/12 Rady Miejskiej w L. z dnia 27 czerwca 2012 r. stwierdzone zostało, iż: „w § 2 pkt 3 badanej uchwały Rada Miejska w L. wskazała, że „dotacja z budżetu Gminy L. ustalona jest (…) dla przedszkoli (oddziałów przedszkolnych) niepublicznych na każdego ucznia w wysokości 75% ustalonych w budżecie Gminy Lubsko wydatków bieżących, o których mowa w art. 90 ust. 2b ustawy. Nie ustalono natomiast wielkości dotacji na ucznia niepełnosprawnego i nieprawidłowo wypełniono upoważnienie dla organu stanowiącego Gminy, wynikające z art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty, poprzez nie wskazanie podstawy obliczenia dotacji przysługującej na ucznia niepełnosprawnego w przedszkolu niepublicznym, naruszając w tym zakresie dyspozycję art. 90 ust. 2b ustawy o systemie oświaty.” W/w uchwale RIO w Zielonej Górze nie zakwestionowano, iż w badanej uchwale jest zapis, który umożliwia udzielanie dotacji dla niepublicznych oddziałów przedszkolnych na podstawie art. 90 ust. 2b ustawy o systemie oświaty. Z uchwały tej wprost wynika, iż RIO w Zielonej Górze, aprobuje stanowisko wyrażone w/w stanowisku RIO w Lublinie, iż dotację na rzecz niepublicznego oddziału przedszkolnego winno się udzielać w oparciu o art. 90 ust. 2b ustawy o systemie oświaty. Albowiem gdyby RIO w Zielonej Górze nie aprobowałoby takiego rozwiązania, to badana uchwała zostałaby również zakwestionowana, w zakresie sposobu udzielania dotacji niepublicznym oddziałom przedszkolnym.

Stan prawny dotyczący oddziałów przedszkolnych został zmieniony ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r., poz. 827), która weszła w życie w dniu 1 września 2013 r. Zgodnie z art. 6 ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw do dnia 31 sierpnia 2016 r. przepisy art. 3 pkt 22, art. 6 ust. 2a, art. 14 ust. 1, 4b, 4c, 5-5i i 8, art. 14a ust. 4a, art. 14d ust. 4 i 6, art. 20 ust. 2 pkt 1, art. 79a, art. 80 ust. 2, 2a, 2e i 3d ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, art. 80 ust. 3e-3g i 4 ustawy zmienianej w art. 1, art. 90 ust. 1b, 1d-1f, 1h-1k, 1m-1o, 2b, 2c, 2g i 3d ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, art. 90 ust. 3e-3g i 4 ustawy zmienianej w art. 1, art. 12, art. 13, art. 14 ust. 1 i 2 oraz art. 15 stosuje się także odpowiednio do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Wynika z powyższego, iż ustawodawca wprowadził przepisy, które są odzwierciedleniem w/w stanowiska MEN. W wyżej cytowanym przepisie brak jest zapisu, który stwierdzałby, iż do oddziałów przedszkolnych należy stosować art. 90 ust. 2a ustawy o systemie oświaty. Dodatkowo ustawodawca przewidział, iż oddziały przedszkolne będą istniały jedynie do dnia 31 sierpnia 2016 r.

Polecamy serwis: Oświata

reklama

Czytaj także

Ekspert:

Ślązak, Zapiór i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

Ekspert we wszystkich dziedzinach prawa związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

Autor:

Źródło:

Własne

Zdjęcia

Dotacja dla niepublicznego oddziału przedszkolnego./ Fot. Fotolia
Dotacja dla niepublicznego oddziału przedszkolnego./ Fot. Fotolia

Nowa matryca stawek VAT – PKWiU, CN378.00 zł
reklama

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Compliance 2020

reklama

Eksperci portalu infor.pl

WFY Group

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama