Kategorie

Dotacja dla niepublicznego oddziału przedszkolnego

Ślązak, Zapiór i Partnerzy – Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych sp. p.
Ekspert we wszystkich dziedzinach prawa związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
Przemysław Naworol
Adwokat
Dotacja dla niepublicznego oddziału przedszkolnego./ Fot. Fotolia
Dotacja dla niepublicznego oddziału przedszkolnego./ Fot. Fotolia
Dotacja dla niepublicznego oddziału przedszkolnego udzielana jest na podstawie wydatków bieżących ponoszonych w publicznych oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę, a w przypadku braku na terenie gminy oddziału przedszkolnego, podstawą do ustalenia wysokości dotacji są wydatki bieżące ponoszone przez najbliższą gminę na prowadzenie takiego oddziału.

Oddziały przedszkolne w szkole niepublicznej po dniu 1 września 2013 r.

Od dnia 1 września 2004 r. na podstawie art. 14 ust. 1 z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. 2004 Nr 256 poz. 2572 z późń. zm.) oddziały przedszkolne zostały wprowadzone do systemu oświaty jako jedna z form wychowania przedszkolnego funkcjonująca obok przedszkoli, punktów przedszkolnych i zespołów wychowania przedszkolnego. Jednakże nowela w/w ustawy wprowadzająca tę formę wychowania przedszkolnego nie zmieniły brzmienia przepisów dotyczących udzielania dotacji z budżetu gminy dla jednostek oświatowych, tj. art. 80 i 90 w/w ustawy, aby regulowały one udzielanie dotacji również oddziałom przedszkolnym. Stan prawny został zmieniony dopiero ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r., poz. 827), która weszła w życie w dniu 1 września 2013 r.

Zobacz również: Dotacje dla gmin w zakresie wychowania przedszkolnego

Reklama

Jak zostało to przedstawione wyżej do dnia 1 września 2013 r., brak było przepisu, który wprost umożliwiałby organowi udzielenie dotacji na rzecz oddziału przedszkolnego w szkole niepublicznej. W związku z powyższym kierując się brakiem konkretnego przepisu prawa dopuszczającego dotowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach niepublicznych, udzielanie takich dotacji uznać należałoby za działanie niedopuszczalne z uwagi na brzmienie art. 126 i 218 ustawy o finansach publicznych, Jednakże rozwiązanie to ze względów celowościowych oraz systemowych nie zasługiwało na aprobatę, ze względu na stanowisko MEN (odpowiedź na interpelację nr 2601 z dnia 19 marca 2012 r. – znak: DE-III-JJ-337-14/09), które nakazywało stosować do oddziałów przedszkolnych art. 90 ust. 2b ustawy o systemie oświaty. Istniało jeszcze trzecie rozwiązanie, które wynikało z uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie nr KI-411/101/12 z 28 marca 2012 r., zgodnie z którym do oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach należało stosować art. 90 ust. 2a ustawy o systemie oświaty.

Reklama

Wskazać należy, iż w przeważającej mierze stosowanie przez jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z w/w interpretacją MEN, art. 90 ust. 2b ustawy o systemie oświaty przed dniem 1 września 2013 r., nie było kwestionowane przez regionalne izby obrachunkowe. Zgodnie ze stanowiskiem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 11 września 2012 r., która po przeanalizowaniu stanowisk MEN, przyjęła interpretację, zgodnie z którą „podstawą dotacji udzielanej oddziałom przedszkolnym przy niepublicznych szkołach podstawowych są wydatki bieżące ponoszone w publicznych oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę, a w przypadku braku na terenie gminy oddziału przedszkolnego, podstawą do ustalenia wysokości dotacji są wydatki bieżące ponoszone przez najbliższą gminę na prowadzenie takiego oddziału”.

Uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 9 sierpnia 2012 r., sygn. akt 384/12 (Lubus.2012/1575), która została wydana w przedmiocie zgodności z prawem uchwały Nr XXIII/162/12 Rady Miejskiej w L. z dnia 27 czerwca 2012 r. stwierdzone zostało, iż: „w § 2 pkt 3 badanej uchwały Rada Miejska w L. wskazała, że „dotacja z budżetu Gminy L. ustalona jest (…) dla przedszkoli (oddziałów przedszkolnych) niepublicznych na każdego ucznia w wysokości 75% ustalonych w budżecie Gminy Lubsko wydatków bieżących, o których mowa w art. 90 ust. 2b ustawy. Nie ustalono natomiast wielkości dotacji na ucznia niepełnosprawnego i nieprawidłowo wypełniono upoważnienie dla organu stanowiącego Gminy, wynikające z art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty, poprzez nie wskazanie podstawy obliczenia dotacji przysługującej na ucznia niepełnosprawnego w przedszkolu niepublicznym, naruszając w tym zakresie dyspozycję art. 90 ust. 2b ustawy o systemie oświaty.” W/w uchwale RIO w Zielonej Górze nie zakwestionowano, iż w badanej uchwale jest zapis, który umożliwia udzielanie dotacji dla niepublicznych oddziałów przedszkolnych na podstawie art. 90 ust. 2b ustawy o systemie oświaty. Z uchwały tej wprost wynika, iż RIO w Zielonej Górze, aprobuje stanowisko wyrażone w/w stanowisku RIO w Lublinie, iż dotację na rzecz niepublicznego oddziału przedszkolnego winno się udzielać w oparciu o art. 90 ust. 2b ustawy o systemie oświaty. Albowiem gdyby RIO w Zielonej Górze nie aprobowałoby takiego rozwiązania, to badana uchwała zostałaby również zakwestionowana, w zakresie sposobu udzielania dotacji niepublicznym oddziałom przedszkolnym.

Stan prawny dotyczący oddziałów przedszkolnych został zmieniony ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r., poz. 827), która weszła w życie w dniu 1 września 2013 r. Zgodnie z art. 6 ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw do dnia 31 sierpnia 2016 r. przepisy art. 3 pkt 22, art. 6 ust. 2a, art. 14 ust. 1, 4b, 4c, 5-5i i 8, art. 14a ust. 4a, art. 14d ust. 4 i 6, art. 20 ust. 2 pkt 1, art. 79a, art. 80 ust. 2, 2a, 2e i 3d ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, art. 80 ust. 3e-3g i 4 ustawy zmienianej w art. 1, art. 90 ust. 1b, 1d-1f, 1h-1k, 1m-1o, 2b, 2c, 2g i 3d ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, art. 90 ust. 3e-3g i 4 ustawy zmienianej w art. 1, art. 12, art. 13, art. 14 ust. 1 i 2 oraz art. 15 stosuje się także odpowiednio do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Wynika z powyższego, iż ustawodawca wprowadził przepisy, które są odzwierciedleniem w/w stanowiska MEN. W wyżej cytowanym przepisie brak jest zapisu, który stwierdzałby, iż do oddziałów przedszkolnych należy stosować art. 90 ust. 2a ustawy o systemie oświaty. Dodatkowo ustawodawca przewidział, iż oddziały przedszkolne będą istniały jedynie do dnia 31 sierpnia 2016 r.

Polecamy serwis: Oświata

Źródło: Własne
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Sektor publiczny
  1 sty 2000
  2 sie 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Dobry Start - pieniądze wypłacane przez ZUS

  ZUS wypłaca już pieniądze w ramach programu Dobry Start. Kto najszybciej otrzymał świadczenie? Jaki błąd uniemożliwia przelanie pieniędzy?

  Dodatek specjalny za część miesiąca

  Dodatek specjalny za część miesiąca koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej - jak obliczyć w przypadku absencji z innego powodu niż choroba?

  Kiedy gmina może wprowadzić uchwałę ograniczenia emisji hałasu

  Uchwały o ograniczeniu emisji hałasu nie można uchwalić tylko na podstawie skarg mieszkańców. Niezbędne są badania określające poziom hałasu. Przy czym wprowadzenia ograniczeń nie uzasadnia incydentalne naruszenie norm emisji hałasu.

  Program „Rosnąca odporność” dla gmin i mobilne punkty szczepień

  Program „Rosnąca odporność” dla gmin i mobilne punkty szczepień w oparciu o urzędy wojewódzkie to nowe programy, których uruchomienie zapowiada rząd.

  Premia dla lekarza POZ za szczepienie

  Lekarz POZ otrzyma premię finansową za zwiększenie tempa szczepień i liczby zaszczepionych pacjentów w poradni.

  Nadzór nad dyrektorami - planowane zmiany

  Projektowane przepisy, mające zwiększyć kontrolę nad szkołami, zostały złagodzone. Co z dyrektorami?

  Powodzie - czy możemy przygotować się na nadchodzące zalania?

  W momencie wystąpienia sytuacji kryzysowej praktyczne możliwości zabezpieczenia przed jej skutkami są bardzo ograniczone. Jakie mamy możliwości ograniczenia zagrożenia powodziowego?

  Zmiany w ustawie o zatrudnieniu socjalnym

  Zmiany w ustawie o zatrudnieniu socjalnym przewiduje przygotowany przez MRiPS projekt nowelizacji. Co się zmieni?

  Społeczne Agencje Najmu - korzyści podatkowe dla właścicieli

  Od 23 lipca 2021 r. obowiązują przepisy pozwalające tworzyć tzw. Społeczne Agencje Najmu (SAN). Ich zadaniem jest dzierżawa lokali mieszkalnych lub budynków mieszkalnych jednorodzinnych od ich właścicieli oraz wynajmowanie ich osobom fizycznym wskazanym przez gminę. Właściciele takich mieszkań i budynków będą korzystać ze zwolnień podatkowych w podatku dochodowym i VAT.

  Zasady odwołania od wyników egzaminu maturalnego 2021

  Odwołania od wyników egzaminu maturalnego. Niecałe trzy tygodnie temu maturzyści poznali wyniki egzaminów dojrzałości. Niektórzy mają wątpliwości, czy ich praca została poprawnie sprawdzona, i wnioskują o wgląd do niej oraz wyższe noty.

  Kontrole zwolnień lekarskich nauczycieli

  Kontrole zwolnień lekarskich nauczycieli - zgodnie z projektem nowelizacji prawa oświatowego autorstwa MEiN ministerstwo co kwartał będzie przekazywało do ZUS szczegółowe informacje dotyczące nauczycieli przebywających m.in. na zwolnieniach lekarskich, urlopach zdrowotnych oraz macierzyńskich.

  Nauka stacjonarna w szkołach od 1 września 2021 r.

  Nauka stacjonarna w szkołach - minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek zapowiedział, że trwają przygotowania do powrotu uczniów do szkół od 1 września 2021 r.

  Historia XX i XXI wieku - od kiedy nowy przedmiot?

  Historia XX i XXI wieku - od kiedy nowy przedmiot zapowiedziany w Polskim Ładzie? Co obejmie?

  Dodatkowe zajęcia wspomagające - możliwość zwiększenia liczby godzin

  Dodatkowe zajęcia wspomagające - większa liczba dzieci będzie mogła skorzystać z dodatkowych lekcji. MEiN przygotowało zmianę przepisów w tym zakresie.

  Nauka zdalna czy stacjonarna w roku akademickim 2021/2022? - wytyczne dla uczelni

  Nauka zdalna czy stacjonarna w roku akademickim 2021/2022? Ministerstwo Edukacji i Nauki opublikowało wytyczne dla uczelni.

  Compliance - cykl Deminga

  Compliance - każdy system powinien działać w cyklu Deminga i zawsze należy monitorować ryzyka. Niestety często brakuje na to zasobów lub woli najwyższego kierownictwa.

  Transakcja zakupu nieruchomości na rzecz gminy

  Zakup nieruchomości na rzecz gminy. W ramach działalności gospodarczej gmina może nabywać prawa do nieruchomości na wolnym rynku - w trybie czynności cywilnoprawnych. W takich transakcjach istotne są kompetencje organów gminy. Wójt jest uprawniony do dokonywania czynności związanych z nabyciem nieruchomości. Działa jednak z zachowaniem zasad prawidłowej gospodarki i w ramach wytyczonych przez radę gminy.

  Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) - co zawiera?

  Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) już działa. Wyjaśniamy, jakie informacje zawiera ten ważny rejestr. Warto również wspomnieć o obowiązkach właścicieli budynków związanych z CEEB.

  Loteria szczepionkowa - kiedy losowania?

  Loteria szczepionkowa - kiedy losowania? Wciąż można zarejestrować się w Loterii Narodowego Programu Szczepień i wziąć udział w kolejnych losowaniach nagród.

  Wakacje 2021 w Europie - zasady podróżowania, paszport covidowy, testy

  Wakacje 2021 w Europie w czasach koronawirusa - jakie zasady obowiązują podróżnych? W większości krajów trzeba pokazać paszport covidowy lub wynik testu na COVID-19.

  Aspekty środowiskowe w nowym prawie zamówień publicznych

  Zrównoważone zamówienia to taki sposób organizacji postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, który uwzględnia aspekty środowiskowe lub społeczne, co przekłada się na charakter udzielanego zamówienia, przy jednoczesnym zapewnieniu celowego, racjonalnego i oszczędnego wydatkowania środków publicznych. W pojęciu tym mieszczą się więc zarówno tzw. „zielone”, jak również społeczne zamówienia publiczne.

  Cyfryzacja usług a cyberbezpieczeństwo w sektorze publicznym

  W ostatnich latach można obserwować postępującą cyfryzację usług, również w sektorze publicznym. O ile załatwianie spraw urzędowych online jest dla obywateli ogromną wygodą, o tyle zasadne w tym kontekście jest pytanie – jak właściwie zadbać o bezpieczeństwo przetwarzanych danych?

  Karta Lokalizacji Podróżnego - jak wypełnić?

  Kartę Lokalizacji Podróżnego musi wypełnić każdy przylatujący do Polski. Czym jest? Jak wypełnić Kartę Lokalizacji Pasażera?

  Karta Lokalizacji Podróżnego w formie elektronicznej

  Karta Lokalizacji Podróżnego w formie elektronicznej od soboty zastąpi karty papierowe. Kto musi wypełnić Kartę Lokalizacji Podróżnego?

  Loteria szczepionkowa - ochrona danych uczestników

  Loteria szczepionkowa - jak chronione są dane osobowe uczestników Loterii Narodowego Programu Szczepień? Czy dane medyczne są bezpieczne?