| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Sektor publiczny > Zadania > Oświata > Urlop wypoczynkowy nauczyciela w placówkach nieferyjnych bez zmian w 2014 r.

Urlop wypoczynkowy nauczyciela w placówkach nieferyjnych bez zmian w 2014 r.

Przepisy karty nauczyciela zawierają przepisy dotyczące wymiaru urlopu wypoczynkowego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach nieferyjnych. Nauczycielom tym przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze 35 dni roboczych, który jest ustalany w planie urlopów.

Ponadto wskazują, że nauczyciel zatrudniony w szkole, w której nie są przewidziane ferie szkolne, w przypadku nawiązania lub ustania stosunku pracy w trakcie roku kalendarzowego, ma prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze proporcjonalnym do okresu przepracowanego. Tym samym nauczyciel przykładowo rozpoczynający pracę w szkole od dnia 01 września 2012 r. będzie miał prawo do 12 dni urlopu wypoczynkowego w roku 2012 r. (4/12*35 dni = 11,66 dni= 12 dni po zaokrągleniu).

Obliczając przysługujący nauczycielowi w danym okresie wymiar urlopu wypoczynkowego należy pamiętać o co najmniej dwóch zasadach wynikających z przepisów kodeksu pracy, a mianowicie niepełny dzień urlopu zaokrągla się w górę do pełnego dnia – art. 1553 § 1 kp oraz niepełny kalendarzowy miesiąc pracy zaokrągla się w górę do pełnego miesiąca – art. 1552a § 2 kp.

W zakresie nieuregulowanym w karcie nauczyciela zastosowanie będą miały przepisy kodeksu pracy.

Zobacz: Ulgi na przejazdy także dla nauczycieli przedszkolnych

Wśród przepisów kodeksu pracy mających zastosowanie wobec nauczycieli zatrudnionych w placówkach niefyjnych należy wskazać m.in. na:
a. wymiar urlopu dla nauczyciela zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego nauczyciela. Tak więc w przypadku gdy wymiar jego zajęć wynosi 9/25 wówczas nauczycielowi przysługuje prawo do 13 dni urlopu (9/25*35=12,6 dni urlopu, a po zaokrągleniu 13 dni urlopu);
b. prawo nauczyciela do wykorzystania urlopu w częściach, jednakże co najmniej jedna część wypoczynku powinna trwać nie mniej niż 14 dni kolejnych dni kalendarzowych;
c. plan urlopów ustala pracodawca biorąc pod uwagę wnioski nauczycieli i konieczność zapewnienia normalnego toku pracy;
d. nauczyciel, który nie może rozpocząć urlopu w ustalonym terminie z przyczyn usprawiedliwiających nieobecność w pracy, a w szczególności z powodu: czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby, urlopu macierzyńskiego, pracodawca jest obowiązany przesunąć urlop na termin późniejszy;
e. nauczyciel, który nie wykorzystał urlopu z powodu czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby, urlopu macierzyńskiego pracodawca jest obowiązany udzielić urlopu w terminie późniejszym;
f. pracodawca obowiązany jest udzielić na żądanie nauczyciela i w terminie przez niego wskazanym nie więcej niż 4 dni urlopu w każdym roku kalendarzowym. Pracownik zgłasza żądanie udzielenia urlopu najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu;
g. urlopu udziela się w dni robocze nauczyciela, dni które są dla nauczyciela dniami pracy czyli np. jeśli nauczyciel pracuje 4 dni od poniedziałku do środy i w piątek to urlopu udziela się tylko na 4 dni, czwartek nie jest bowiem dniem pracy nauczyciela.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Compliance 2020

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Radcowska Mariusz Boruch

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »