reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Sektor publiczny > Zadania > Oświata > Wynagrodzenia nauczycieli 2016/2017

Wynagrodzenia nauczycieli 2016/2017

1 września 2016 r. stawki minimalnego wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli nie wzrosły. Tak wynika z projektu rozporządzenia płacowego Ministerstwa Edukacji Narodowej. Nie zmienią się również kwoty średnich wynagrodzeń.

Zobacz aktualny: Wzrost płac nauczycieli w 2017 r.

Średnie i zasadnicze wynagrodzenie bez zmian

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy jest obecnie przedmiotem konsultacji publicznych.

Stawki minimalne wynagrodzenia zasadniczego (zgodnie z projektem) mają pozostać na poziomie z 2015 r. Przedmiotowe kwoty obowiązują od 1 września 2012 r.

Zobacz również: Wynagrodzenia nauczycieli 2015/2016

Określone w rozporządzeniu kwoty stanowią stawki minimalne. Organy prowadzące szkoły mogą zatem podwyższać kwoty wynagrodzenia zasadniczego w drodze regulaminu.

Polecamy produkt: Ustawa o pracownikach samorządowych. Komentarz (książka)

Szczegółowe stawki zostały zawarte w załączniku do projektowanego rozporządzenia i kształtują się następująco:

Wynagrodzenia minimalne nauczycieli - stawki od 1 września 2016 r./ Źródło: projekt rozporządzenia MEN

Zgodnie z art. 30 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela wysokość minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli określa minister właściwy do spraw wychowania w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw pracy oraz po zasięgnięciu opinii Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Wynagrodzenie zasadnicze to jeden ze składników średniego wynagrodzenia nauczycieli. Jak stanowi art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela średnie wynagrodzenie nauczycieli stanowi dla:

  • nauczyciela stażysty – 100%,
  • nauczyciela kontraktowego – 111%,
  • nauczyciela mianowanego – 144%,
  • nauczyciela dyplomowanego – 184%

– kwoty bazowej, określanej dla nauczycieli corocznie w ustawie budżetowej.

Kwota bazowa od 1 września 2016 r. wynosi 2.717,59 zł. Nie uległa ona zmianie w stosunku do kwoty obowiązującej od 1 września 2015 r. Wysokość średniego wynagrodzenia nauczycieli również się nie zmieni.

Składniki wynagrodzenia

Zgodnie z art. 30 ust. 1 Karty Nauczyciela w skład nauczycielskiej pensji wchodzą:

  • wynagrodzenie zasadnicze;
  • dodatki: za wysługę lat, motywacyjny, funkcyjny oraz za warunki pracy;
  • wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw;
  • nagrody i inne świadczenia, wynikające ze stosunku pracy (z wyłączeniem świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i dodatków socjalnych takich jak np. dodatek wiejski czy mieszkaniowy).

Określenie wysokości powyższych dodatków, nagród i świadczeń, a także warunków wypłacania wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw należy co do zasady do jednostek samorządu terytorialnego. Przy tworzeniu odpowiednich regulaminów jednostki powinny one brać pod uwagę wysokość średnich wynagrodzeń nauczycieli. "Średnim wynagrodzeniom nauczycieli ustalonym w Karcie Nauczyciela powinny odpowiadać średnie wynagrodzenia nauczycieli określone przez jednostkę samorządu terytorialnego na obszarze jej działania, a nie indywidualne wynagrodzenie konkretnego nauczyciela." - stwierdził Sąd Najwyższy w wyroku z 14 października 2004 r. (sygn. akt I PZP 7/04).

Polecamy serwis: Oświata

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Compliance 2021

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kredytmarket

Kredyty online dla małych firm

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama