| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Sektor publiczny > Zadania > Reforma oświaty > Logopeda w przedszkolu w roku szkolnym 2017/2018

Logopeda w przedszkolu w roku szkolnym 2017/2018

Reforma edukacji nie pozostanie bez wpływu na edukację dzieci uczęszczających do publicznych przedszkoli. Wraz ze zmianą podstawy programowej wychowania przedszkolnego zmieni się sposób zatrudniania i zadania nauczycieli specjalistów, w tym logopedów. Na jakie zmiany muszą być przygotowani rodzice najmłodszych?

Zatrudnienie logopedów w przedszkolach reguluje szereg przepisów znajdujących się w różnych aktach prawnych – ustawach, rozporządzeniach i aktach prawa miejscowego. Najważniejsze z nich to:

  1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach,
  2. Rozporządzenie Ministra Edukacji z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci,
  3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej,
  4. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela.

Z początkiem nowego roku szkolnego faktem stała się reforma oświaty. W konsekwencji  Karta Nauczyciela została znowelizowana, a wymienione wyżej rozporządzenia weszły w życie 1 września 2017 rok. Zastąpiły wcześniej obowiązujące przepisy normujące opisane w ich tytułach zagadnienia, w tym zatrudnianie i zadania logopedów w publicznych przedszkolach.

Polecamy: Gazeta Samorządu i Administracji

Zajęcia z logopedą poza podstawą programową

Logopedzi pracują w publicznych placówkach, gdzie prowadzą zajęcia specjalistyczne jako nauczyciele specjaliści lub rewalidatorzy. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć logopedów, również logopedów pracujących w przedszkolach, określa organ prowadzący placówkę. Decyzja o tym, ile dzieci uczęszczających do przedszkola zostanie objętych pomocą tego specjalisty w ramach zajęć jest podejmowana na poziomie samorządowym, a więc informacji na ten temat szukać należy w uchwałach rady gminy.

Należy mieć na uwadze, że od 1 września 2017 roku zajęcia z logopedą nie są realizowane w ramach podstawy  programowej wychowania przedszkolnego. Dyrektor przedszkola nie ma więc obowiązku zapewnić zajęć z takim nauczycielem wszystkim dzieciom. W praktyce może okazać się, że pieniędzy przeznaczonych przez samorząd na prowadzenie przedszkoli wystarczy tylko na zajęcia ujęte w nowej podstawie, a więc język obcy, język mniejszość narodowej oraz zajęcia umuzykalniające.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Agencja interaktywna LTB.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »