| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Sektor publiczny > Zadania > Środowisko > Na jakie środki z funduszy unijnych na przedsięwzięcia środowiskowe mogą liczyć samorządy

Na jakie środki z funduszy unijnych na przedsięwzięcia środowiskowe mogą liczyć samorządy


Czy brak regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie jest przeszkodą w ubieganiu się o fundusze unijne? Jakie programy operacyjne będą wspierać jednostki samorządu terytorialnego w podejmowanych przez nie działaniach mających na celu ochronę środowiska?

PAULINA OŻAROWSKA

kierownik działu ds. funduszy unijnych Empirio

Podobnie, jak w przypadku innych działań inwestycyjnych, jednostki samorządowe będą mogły występować o wsparcie finansowe w ramach trzech typów programów operacyjnych: regionalnych i ogólnokrajowego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz Programu Operacyjnego Obszarów Wiejskich. Są to znaczące środki finansowe. Jednak, jeśli gmina nie ma aktualnego planu utrzymania czystości i porządku, to nie ma szans na uzyskanie wsparcia z funduszy unijnych na przedsięwzięcia związane z ekologią czy ochroną środowiska.

Projekty realizowane przez gminy do 5 tys. mieszkańców mogą być realizowane w ramach PO Obszarów Wiejskich. Działania objęte wsparciem w tym programie dotyczą odprowadzania i oczyszczania ścieków, jak również tworzenia systemów zbioru, segregacji i wywozu odpadów komunalnych.

Projekty o zasięgu lokalnym, realizowane przez gminy i powiaty, mogą starać się o wsparcie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO). Warto zaznaczyć, że każde województwo posiada własną listę działań objętych wsparciem. W programach większości województwa znajduje się jednak możliwość dofinansowania projektów budowy lub modernizacji kanalizacji zbiorczej i oczyszczalni ścieków. Również za priorytetowe i objęte wsparciem większości RPO są działania skupione na budowie i modernizacji składowisk odpadów komunalnych. Zastosowanie w nich nowoczesnych technologii spełniających normy unijne, jak również segregacja pozyskanych odpadów są projektami, na które można dostać wsparcie. W przypadku niektórych województw, czego przykładem może być łódzkie, dofinansowaniu mogą podlegać projekty budowy specjalnych składowisk przeznaczonych na szczególnie niebezpieczne odpady, np. azbestu. Na terenie województwa dolnośląskiego o dofinansowanie będą mogły ubiegać się projekty skierowane na walkę z dzikimi wysypiskami. Część RPO przewiduje również dofinansowanie rekultywacji składowisk wyłączonych z eksploatacji oraz likwidację nieczynnych składowisk.

Projekty większe, o charakterze regionalnym lub skierowane do miejscowości powyżej 15 tys. RLM (równoważna liczba mieszkańców) - w przypadku projektów gospodarki wodnej i 150 tys. mieszkańców - w przypadku projektów gospodarki odpadami, lub o kosztach przekraczających 40 mln zł będą realizowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W ramach działań tego programu będzie można zrealizować:

l budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji zbiorczej - w ramach Działania 1.1.

l działania związane z redukcją ilości składowanych odpadów i zwiększeniem ilości odpadów poddawanych obróbce i odzyskiwanych - w ramach Działania 2.1. Do konkursu po dofinansowanie w ramach tego działania będą mogły startować projekty budowy punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz składowisk i instalacji umożliwiających przygotowanie odpadów do procesu odzysku (w tym recyklingu). Będzie można również wystąpić z wnioskiem o instalację do odzysku poszczególnych odpadów komunalnych i termicznego przekształcania odpadów komunalnych z odzyskiem energii.

l projekty związane z usunięciem zanieczyszczeń ropopochodnych i chemicznych na terenach powojskowych i zdegradowanych - w ramach Działania 2.2.

WNIOSEK

Na ekologię i ochronę środowiska w ramach programów operacyjnych będą przeznaczone znaczące środki finansowe. Ze środków tych nie będą mogły skorzystać gminy, które nie mają aktualnego planu utrzymania czystości i porządku.

ŁS

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Compliance 2020

Eksperci portalu infor.pl

Dorota Fedorowska

psycholog, mediator. Kancelaria Mediacyjna „Primum Consensus”.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »