| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Sektor publiczny > Zadania > Środowisko > Dofinansowanie przedsięwzięć ekologicznych

Dofinansowanie przedsięwzięć ekologicznych

W obowiązującym stanie prawnym brak jest możliwości dofinansowania bezpośrednio z budżetu gminy wydatków ponoszonych przez osoby fizyczne na budowę przydomowych urządzeń w zakresie ochrony środowiska (przydomowych oczyszczalni ścieków). Istnieje natomiast możliwość dofinansowania tego zadania ze środków gminnego funduszu ochrony środowiska.


PROBLEM

Czy można finansować z gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej inwestycje realizowane przez osoby prywatne?

MF INFORMUJE

Ustawa z 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2006 r. nr 129, poz. 902 ze zm.) w art. 405, 406 i 408 określa, na jakie cele można przeznaczać środki gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej poprzez przyznawanie dotacji. Nie wskazuje natomiast kategorii podmiotów, którym przysługuje prawo ubiegania się o dofinansowanie z tych funduszy. Ponadto zgodnie z art. 405 ust. 3 środki funduszy mogą być przeznaczane także na współfinansowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych na zasadach określonych w ustawie z 28 lipca 2005 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. nr 169, poz. 1420).

Uwzględniając przepis art. 406 ust. 1 pkt 6 7 i 7a ustawy Prawo ochrony środowiska, który stanowi, że środki gminnego funduszu przeznacza się na przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi, przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza oraz przedsięwzięcia związane z ochroną wód, możliwość dofinansowania z gminnego funduszu m.in. kosztu wywozu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest z obiektów, których właścicielami są osoby fizyczne, czy wymiany pieców i modernizacji kotłowni z węglowych na ekologiczne (np. w kotłowniach osiedlowych) powinna być rozważana w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, m.in. przy realizacji np. krajowego programu usuwania wyrobów zawierających azbest lub zakupu przez gminę usługi.

Ponadto ustawa o samorządzie gminnym nakłada na gminę obowiązek realizacji zadań z zakresu kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych oraz zadań z zakresu ochrony środowiska.

Przepis art. 5 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu w czystości i porządku w gminach nakłada na właścicieli nieruchomości obowiązek przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub - w przypadku gdy budowa sieci jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona - wyposażenia nieruchomości w zbiornik bezodpływowy lub przydomową oczyszczalnię ścieków.

W obowiązującym stanie prawnym brak jest możliwości dofinansowania bezpośrednio z budżetu gminy wydatków ponoszonych przez osoby fizyczne na budowę przydomowych urządzeń w zakresie ochrony środowiska (przydomowych oczyszczalni ścieków). Istnieje natomiast możliwość dofinansowania tego zadania ze środków gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w przypadku spełnienia następujących warunków: budowa sieci jest niemożliwa lub ekonomicznie nieuzasadniona - taką możliwość przewiduje uchwała rady gminy w kontekście globalnego rozwiązania problemu oczyszczania ścieków komunalnych na terenie danej jednostki samorządu terytorialnego oraz taką możliwość przewiduje roczny plan przychodów i wydatków gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na dany rok (na podstawie odpowiedzi na interpelację nr 1039).

RL

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Compliance 2020

Eksperci portalu infor.pl

Milena Wilczak

Właścicielka biura rachunkowego Account Finance

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »