REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Specustawa mieszkaniowa - pierwsze rozstrzygnięcie nadzorcze 2018 r./ fot. Fotolia
Specustawa mieszkaniowa - pierwsze rozstrzygnięcie nadzorcze 2018 r./ fot. Fotolia

REKLAMA

REKLAMA

Wojewoda Mazowiecki stwierdził nieważność w części warszawskich lokalnych standardów urbanistycznych.

Przedstawiając stanowisko zajęte przez Wojewodę Mazowieckiego w ww. rozstrzygnięciu nadzorczym, przypomnieć należy w pierwszej kolejności, że w dniu 22 sierpnia br. weszła w życie ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (Dz. U. z 2018 r. poz. 1496), zwana potocznie specustawą mieszkaniową. Rozwiązania i mechanizmy prawne w niej przyjęte budzą skrajnie rozbieżne oceny w środowisku samorządowym – część spośród gmin upatruje w nich szansę na przyspieszenie rozwoju budownictwa mieszkaniowego na swoim terenie, część przeciwnie widzi w niej poważne zagrożenie dla realizowanej od lat lokalnej wizji ładu przestrzennego. Nie opowiadając się w tym miejscu za stanowiskiem żadnej ze stron, ograniczyć należy się do wskazania, że jednym z podstawowych założeń nowej ustawy jest możliwość realizacji inwestycji mieszkaniowych i inwestycji im towarzyszących w ramach specjalnej procedury planistycznej i budowlanej uwolnionej od wielu dotychczas obowiązujących wymogów prawnych przy realizacji tego rodzaju inwestycji.

REKLAMA

Polecamy: Specustawa mieszkaniowa z wyjaśnieniem rządowym

REKLAMA

Z dobrodziejstwa licznych uproszczeń i ułatwień przewidzianych specustawą mieszkaniową mogą skorzystać wyłącznie zamierzenia inwestycyjne spełniające określone nią standardy lokalizacji i realizacji inwestycji dotyczące m.in. zapewnienia określonego ustawą dostępu do infrastruktury technicznej i społecznej. Ustawodawca uznał, że standardy ustawowe mają charakter wymagań powszechnych, jednakże gminy mogą we własnym zakresie określić standardy lokalne w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego. Przedmiotowa uchwała może w sposób istotny zaostrzyć standardy ustawowe ograniczając tym samym możliwość realizacji inwestycji w oparciu o specustawę mieszkaniową.

Z upoważnienia do określenia standardów lokalnych skorzystała jako pierwsza Rada Miasta St. Warszawy. Projekt uchwały w tym przedmiocie został opublikowany na stronach Miasta już 23 sierpnia br. tj. następnego dnia po dniu wejścia w życie specustawy mieszkaniowej. Sama uchwała natomiast została podjęta na sesji już 30 sierpnia br.

W toku kontroli wspomnianej powyżej uchwały, Wojewoda Mazowiecki w rozstrzygnięciu nadzorczym z dnia 4 października br. (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 8 października 2018 r., poz. 9498) uznał, że część z jej postanowień narusza przepisy nowej ustawy w sposób istotny. Stwierdzeniem nieważności objął przepisy uchwały w części dotyczącej określenia lokalnych standardów urbanistycznych dla realizacji inwestycji towarzyszących. Wojewoda wskazał mianowicie, że uchwała rady gminy określająca lokalne standardy urbanistyczne może określać wyłącznie standardy w zakresie realizacji i lokalizacji inwestycji mieszkaniowych, poza jej zakresem pozostają natomiast inwestycje towarzyszące.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Zobacz: Ustrój i jednostki

REKLAMA

Rozwijając powyższe, Wojewoda podkreślił, że decyzją ustawodawcy uchwała w sprawie określenia lokalnych standardów urbanistycznych stanowi akt prawa miejscowego, a tym samym akt prawny, którego granice przedmiotowe wyznacza w sposób ścisły upoważnienie ustawowe. Jego przekroczenie jest w tym kontekście istotnym naruszeniem porządku prawnego, które wymaga interwencji nadzorczej.

Wojewoda w omawianym rozstrzygnięciu nadzorczym wskazał, że przedmiotem regulacji uchwały dotyczącej lokalnych standardów urbanistycznych mogą być tylko i wyłącznie kwestie, o których mowa w art. 19 ust. 1, 2 i 3 specustawy mieszkaniowej, które stanowią, że:

„1. Standardy, o których mowa w art. 17 ust. 2, 4, 6 i 7, obowiązują, o ile gmina nie określi w drodze uchwały lokalnych standardów urbanistycznych w zakresie parametrów określonych w ust. 2.

2. Lokalne standardy urbanistyczne:

1) w zakresie odległości lub liczby kondygnacji nie mogą różnić się o więcej niż 50% od standardów, o których mowa w art. 17 ust. 2, 4, 6 i 7;

2) nie mogą różnić się o więcej niż 50% w zakresie wskaźników procentowych, o których mowa w art. 17 ust. 2 pkt 2 lit. a lub b.

3. W lokalnych standardach urbanistycznych, o których mowa w ust. 1, rada gminy może określić liczbę miejsc parkingowych niezbędnych dla obsługi realizowanej inwestycji mieszkaniowej lub obowiązek zapewnienia dostępu do sieci ciepłowniczej na zasadach wynikających z przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755, 650, 685, 771, 1000 i 1356).”

Mając na uwadze brzmienie przytoczonych przepisów, Wojewoda uznał, że brak jest podstaw prawnych do formułowania w uchwale w sprawie określenia lokalnych standardów urbanistycznych ustaleń dotyczących liczby miejsc parkingowych oraz kwestii odnoszących się do obowiązku zapewnienia dostępu do sieci ciepłowniczej w odniesieniu do inwestycji towarzyszących, tak jak to uczyniła Rada Miasta Stołecznego Warszawy w kontrolowanej uchwale. Wojewoda podkreślił, że z systematyki specustawy mieszkaniowej wynika jednoznacznie, że ustawodawca odrębnie potraktował procedurę lokalizacji i realizacji inwestycji towarzyszących w stosunku do procedury lokalizacji i realizacji inwestycji mieszkaniowych. W ocenie Wojewody świadczy o tym niezbicie m.in. objęcie jej odrębnym, czwartym rozdziałem ustawy zatytułowanym „Przygotowanie i realizacja inwestycji towarzyszących”, wtenczas gdy upoważnienie z art. 19 ustawy ujęte jest w rozdziale trzecim zatytułowanym „Standardy lokalizacji i realizacji inwestycji mieszkaniowych”.

Ustosunkowując się do sformułowanego w toku postępowania wyjaśniającego stanowiska organu, że w przepisie art. 20 specustawy mieszkaniowej dotyczącym podejmowania przez radę gminy uchwały o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej, ustawodawca wprost wskazał, że do tego typu uchwał stosuje się odpowiednio przepisy art. 7-19 ustawy, a tym samym również przepis zawierający upoważnienie do określenia lokalnych standardów urbanistycznych (cytowany powyżej przepis art. 19), Wojewoda wskazał, że przedmiotowe odesłanie nie może być traktowane jako rozszerzenie zakresu upoważnienia rady gminy. W ocenie Wojewody, wspomniane odesłanie dotyczy wyłącznie trybu i zasad podejmowania uchwały o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej, która ma charakter indywidualny i służy rozpatrzeniu wniosku inwestora, nie dotyczy natomiast określania w sposób powszechny – w drodze aktu prawa miejscowego – standardów obowiązujących wszystkich inwestorów.

Wojewoda uzasadniając swoje stanowisko wskazał nadto, że podjęcie uchwały w zakresie lokalnych standardów urbanistycznych odnoszących się do inwestycji towarzyszących, wkracza w swobodę prowadzenia działalności gospodarczej poprzez ograniczenie możliwości jej realizacji bez wniosku samego inwestora odnoszącego się do konkretnej inwestycji. Co wydaje się, skłoniło dodatkowo Wojewodę, do przyjęcia, że upoważnienie z art. 19 musi podlegać wykładni ścieśniającej.

Omówione rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego - jak już wskazano w tytule niniejszego artykułu - jest pierwszym rozstrzygnięciem dotyczącym realizacji specustawy mieszkaniowej. Jego analiza potwierdza formułowane przez specjalistów spostrzeżenie, że specustawa mieszkaniowa stanowić będzie poletko do licznych sporów interpretacyjnych z uwagi na niejasność i niekonsekwentną konstrukcję niektórych spośród zawartych w niej regulacji normatywnych. Stanowisko zajęte przez Wojewodę Mazowieckiego w komentowanym rozstrzygnięciu nadzorczym jest niewątpliwie kontrowersyjne, gdyż podważa ono ratio odesłania do art. 19 specustawy w przepisach dotyczących inwestycji towarzyszących. Dopiero czas jednak pokaże, czy i w jakim zakresie zostanie one zrewidowane w praktyce.

Anna Kudra

prawnik w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu,

doktorant WPiA UAM,

specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa samorządowego.

Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria Prawna spółka komandytowa w Poznaniu

www.ziemski.com.pl

Artykuł pochodzi z Portalu: www.prawodlasamorzadu.pl

Autopromocja

REKLAMA

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code
Sektor publiczny
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Globalna awaria systemów Microsoft. Czy mamy się czym martwić w Polsce?

Wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski uspokaja, że obecnie w Polsce systemy infrastruktury informatycznej działają płynnie. 

Jak uczniowie Szkoły w Chmurze poradzili sobie z maturą? "Wyniki są dramatyczne"

Kilkanaście procent polskich maturzystów nie zdało egzaminu maturalnego. Jak poszło uczniom Szkoły w Chmurze? 

Coraz większa liczba dzieci ukraińskich w polskich szkołach

Od 1 września 2024 r. do polskich szkół może pójść między 20 tys. a 60 tys. ukraińskich dzieci - szacuje Paulina Chrostowska z Centrum Edukacji Obywatelskiej. Zdaniem nauczycieli największym wyzwaniem w edukacji uczniów z doświadczeniem migracji jest bariera językowa.

Ta substancja wydłużyła życie myszy ok. 25%, wyszczupliła i zmniejszyła podatność na nowotwory. Teraz testy na ludziach

Międzynarodowa grupa badaczy aktualnie testuje nowy lek hamujący interleukinę 11, który wydłuża życie myszy prawie o jedną czwartą. Nie wiadomo jeszcze jak działa on u ludzi, ale rozpoczęto pierwsze badania kliniczne - informuje tygodnik „Nature” - ukazujące się od 1869 r. jedno z najbardziej prestiżowych czasopism naukowych.

REKLAMA

Co czwarty uczeń nie zdał matury w tej szkole. A oceny końcowe były wysokie. MEN: kuratoria przyjrzą się jakości kształcenia

Minister edukacji Barbara Nowacka poinformowała 18 lipca 2024 r., że kuratoria przyjrzą się wynikom egzaminów maturalnych w Szkole w Chmurze oraz temu, jak mają się one do ocen końcowych uczniów. Oceny te były wyjątkowo wysokie i nie przekładają się na wyniki matur - dodała.

Co oznaczają tajemnicze paski na tubkach past do zębów?

Większość Polaków nie wie, co oznaczają kolorowe paski na tubkach past do zębów. Jakie informacje przekazuje klientowi kolor tajemniczego paska na tubce? Czy konsumenci mogą być wprowadzani w błąd? 

Coś takiego raz na 5-10 tysięcy lat: Asteroida przeleci bliżej Ziemi niż satelity geostacjonarne 13 kwietnia 2029 roku. ESA przyśpiesza misję Ramses

Europejska Agencja Kosmiczna (ESA) przyspiesza realizację nowej misji o nazwie Ramses, która ma na celu dotarcie do asteroidy Apophis – podał portal Space.com. W 2029 r. obiekt będzie bardzo blisko Ziemi, bliżej niż satelity geostacjonarne. Asteroida nie zagraża jednak naszej planecie.

Rodzice coraz rzadziej szczepią swoje dzieci. Najnowsze dane WHO

Alarmujące dane Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Wyszczepialność dzieci i młodzieży na świecie wciąż nie może odzyskać poziomu sprzed pandemii. 

REKLAMA

Blisko 5 tys. zgłoszeń związanych ze zdarzeniami atmosferycznymi

We wtorek i środę strażacy w całym kraju mieli ręce pełne roboty. Do godz. 6 odnotowano 4998 zgłoszeń związanych z pogodą. Obrażenia odniosły cztery osoby. 

Wojsko Polskie to trzecia armia NATO pod względem liczebności

Polska ma trzecią największą co do liczebności armię w NATO - przekazał szef BBN Jacek Siewiera, powołując się na dane zebrane przez NATO. Z szacunków Sojuszu wynika, że Wojsko Polskie z ponad 216 tys. żołnierzy to trzecia armia NATO - po USA i Turcji.

REKLAMA