reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Sektor publiczny > Zadania > Zarządzanie nieruchomościami > Dodatki mieszkaniowe. Komu przysługują i na jakich zasadach?

Dodatki mieszkaniowe. Komu przysługują i na jakich zasadach?

Dodatki mieszkaniowe funkcjonują już kilkanaście lat. Zasady ich przyznawania reguluje ustawa z 21.6.2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. Nr 71, poz. 734 ze zm.) obowiązująca od 1.1.2002 r. Przepisy tego aktu budzą wiele kontrowersji, o czym świadczyć może chociażby fakt, iż Trybunał Konstytucyjny aż dwukrotnie orzekł o niezgodności niektórych jej przepisów z Konstytucją RP.

Jednakże na żądanie organu przyznającego dodatek mieszkaniowy osoba pobierająca dodatek jest obowiązana udostępnić dokumenty potwierdzające wysokość dochodów wykazanych w deklaracji. Ponadto osoba korzystająca z dodatku mieszkaniowego jest obowiązana przechowywać takie dokumenty przez okres 3 lat od dnia wydania decyzji o przyznaniu tego dodatku.

W jakiej formie powinien być złożony wniosek?

Przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego nie rozstrzygają, w jakiej formie winien być złożony wniosek o złożenie oświadczenia. Może on być złożony zarówno pisemnie, jak i ustnie do protokołu. Złożenie takiego wniosku sprawia, że organ administracji publicznej nie może odmówić przyjęcia oświadczenia strony, gdy spełniony jest jednocześnie warunek braku konieczności przedłożenia zaświadczenia.

Ważne oświadczenie…

Często zdarzają się przypadki wykazywania w deklaracjach o dochodach "pomocy rodziny", szczególnie w przypadkach bardzo niskich własnych dochodów lub ich braku. Najczęściej pomoc rodziny lub znajomych określana jest w przybliżeniu i nie jest poparta żadnym dowodem. Podstawę wpisu do deklaracji stanowi oświadczenie strony, w którym deklaruje ona otrzymywanie określonej pomocy i jej wysokość. Z tych względów ważne jest, aby oświadczenie zostało od strony odebrane prawidłowo, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Kwestie te reguluje art. 75 § 2 KPA, stanowiąc: "Jeżeli przepis prawa nie wymaga urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego w drodze zaświadczenia właściwego organu administracji, organ administracji publicznej odbiera od strony, na jej wniosek, oświadczenie złożone pod rygorem odpowiedzialności za fałszywe zeznania". Oświadczenie może być odebrane od strony, jeżeli spełnione są łącznie dwie przesłanki: po pierwsze, przepis prawa nie wymaga wprost przedłożenia zaświadczenia, po drugie - strona zgłasza wniosek, że chce złożyć oświadczenie.

Uwaga!
Strona składa oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności za fałszywe zeznania. Przed odebraniem oświadczenia organ administracji uprzedza stronę o odpowiedzialności za fałszywe zeznania, bo jest to przesłanka konieczna do pociągnięcia do odpowiedzialności karnej

W jakiej postaci przyznawany jest dodatek mieszkaniowy?

Dodatek może przybierać różną postać. Pomoc pieniężna może mieć charakter bezzwrotny i wtedy jest traktowana jako darowizna, lub charakter zwrotny, jeżeli jest udzielona w formie pożyczki. Może to też być forma zaliczki na poczet przyszłego wynagrodzenia za wykonanie jakiejś ustalonej usługi.

Może to być również pomoc rzeczowa, np. artykuły żywnościowe, środki czystości czy drobne upominki. Pomoc ta jest różnie definiowana, czasami strona określa wprost, że otrzymywała pomoc pieniężną, często nazywaną pożyczką, lub też pomoc w postaci żywności i drobnych prezentów dla dzieci. Aby pomoc taka mogła być uznana za dochód, oświadczenie strony, poza wymienionymi wyżej wymogami, musi być zrozumiałe i musi z niego wynikać wprost, jakiej pomocy udzieliła mu rodzina lub inne osoby.

Uwaga!
Jeśli zachodzą jakiekolwiek wątpliwości, należy wyjaśnić ze stroną, o jaki rodzaj pomocy chodzi.

Podstawa prawna:
• ustawa z 21.6.2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. Nr 71, poz. 734 ze zm.)

Poznaj pierwszą w Polsce Platformę Rachunkowości Budżetowej przygotowaną z myślą o księgowych w budżecie.

Skorzystaj z bezpłatnego dostępu przez 30 dni! Szczegóły promocji znajdziesz na www.inforrb.pl

reklama

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Compliance 2020

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Deloitte

Audyt, konsulting, zarządzanie ryzykiem, doradztwo finansowe, podatkowe i prawne

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama