| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Sektor publiczny > Zadania > Zarządzanie nieruchomościami > Zwrot nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego

Zwrot nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego

Osoba otrzymująca dodatek mieszkaniowy jest zobowiązana do zwrotu nienależnie pobranych kwot w podwójnej wysokości, gdy w wyniku zakończonego postępowania zostanie stwierdzone, że dodatek przyznano na podstawie nieprawdziwych danych zawartych w deklaracji lub we wniosku. Należności te wraz z odsetkami i kosztami egzekucyjnymi podlegają przymusowemu ściągnięciu w trybie postępowania egzekucyjnego w administracji.

Osoby, które dodatek otrzymały na podstawie nieprawdziwych danych zawartych w deklaracji lub wniosku o jego przyznanie mogą zostać obciążone sankcją w postaci obowiązku zwrotu nienależnie pobranego dodatku w podwójnej wysokości. Fakt, że dodatek mieszkaniowy przyznano na podstawie nieprawdziwych danych, musi być stwierdzony w wyniku wznowienia postępowania. Warunkiem jest zatem uprzednie wznowienie postępowania.

Zobacz również: Decyzja w sprawie przyznania dodatku mieszkaniowego i odwołanie

Wznowienie postępowania jest instytucją procesową mającą na celu stworzenie prawnej możliwości przeprowadzenia ponownego postępowania wyjaśniającego i ponownego rozstrzygnięcia sprawy administracyjnej. Konieczność istnienia tego rodzaju instytucji proceduralnej powstaje na tle potrzeby rozwiązania takich sytuacji, kiedy po wydaniu decyzji ostatecznej ujawniła się wadliwość postępowania (najczęściej dowodowego), na którym oparto ostateczne rozstrzygnięcie sprawy administracyjnej, albo gdy powstały później okoliczności, które pozbawiają znaczenia przesłanki, na jakich oparto rozstrzygnięcie sprawy.

Wszczęcie postępowania w sprawie wznowienia postępowania uzależnione jest od wystąpienia w sprawie dwóch przesłanek, z których pierwszą jest rozstrzygnięcie sprawy decyzją ostateczną, a drugą jest wystąpienie co najmniej jednej z wyczerpująco wyliczonych w art. 145 § 1 KPA podstaw prawnych wznowienia.

Uwaga!
Katalog zawarty w art. 145 § 1 KPA ma charakter zamknięty, co oznacza niedopuszczalność wznowienia postępowania na podstawie niewyliczonej w tym artykule i art. 145a KPA.

Wznowienie postępowania zarówno z urzędu, jak i na żądanie strony następuje w formie postanowienia. Postanowienie to jest jedynie postanowieniem wszczynającym postępowanie i nie może zawierać innych treści poza wskazaniem przesłanek uzasadniających wznowienie postępowania. W sprawie wznowienia postępowania dopuszczalne jest wyłącznie rozstrzygnięcie sprawy tożsamej pod względem podmiotowym, przedmiotowym i podstawy prawnej sprawy administracyjnej zakończonej decyzją ostateczną. Zmiana jednego z elementów składających się na tożsamość sprawy powoduje, że mamy do czynienia z inną sprawą administracyjną.

Zgodnie z art. 151 § 1 KPA po przeprowadzeniu postępowania określonego w zakresie objętym postanowieniem o wznowieniu postępowania organ administracji publicznej wydaje decyzję, w której:
1) odmawia uchylenia decyzji dotychczasowej, gdy stwierdzi brak podstaw do jej uchylenia na podstawie art. 145 § 1, art. 145a lub art. 145b albo
2) uchyla decyzję dotychczasową, gdy stwierdzi istnienie podstaw do jej uchylenia na podstawie art. 145 § 1, art. 145a lub art. 145b, i wydaje nową decyzję rozstrzygającą o istocie sprawy.

Podstawa prawna:

• ustawa z 21.6.2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. Nr 71, poz. 734 ze zm.)

Polecamy: Forum

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Compliance 2020

Eksperci portalu infor.pl

Dowson Holdings Limited

Optymalizacja podatkowa, konta i spółki zagraniczne

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »