reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Sektor publiczny > Zadania > Zarządzanie nieruchomościami > Decyzja w sprawie przyznania dodatku mieszkaniowego i odwołanie

Decyzja w sprawie przyznania dodatku mieszkaniowego i odwołanie

Dodatki mieszkaniowe przyznawane są w drodze decyzji administracyjnej. Organem właściwym do wydawania tych decyzji jest wójt (burmistrz lub prezydent miasta), który może również upoważnić inną osobę do wydawania decyzji w sprawach dodatku mieszkaniowego. W praktyce coraz częściej decyzje wydawane są przez kierowników (dyrektorów) gminnych ośrodków pomocy społecznej.

Uchwała rady gminy

Podstawą decyzji w sprawie przyznawania dodatków mieszkaniowych są zazwyczaj uchwały rady gminy. Uchwała taka, zawierająca upoważnienie do załatwiania spraw indywidualnych w drodze decyzji administracyjnych, ma charakter prawa miejscowego, zmienia bowiem ustawowy zakres kompetencji danego wójta lub burmistrza (prezydenta miasta), ustalając dla niego tzw. właściwość lokalną. Uchwała ta musi być zatem ogłoszona w trybie art. 13 pkt 2 ustawy z 20.7.2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 ze zm.). Z dniem wejścia w życie takiej uchwały wójt lub burmistrz traci swą właściwość do orzekania w sprawach objętych uchwałą rady, a właściwość tę nabywa organ upoważniony. Oznacza to, że organ nabywający kompetencje musi je uwidocznić w podstawie prawnej wydawanych przez siebie decyzji, obok prawa materialnego czy procesowego. W takim przypadku powinna być powołana uchwała rady gminy z podaniem numeru i pozycji wojewódzkiego dziennika urzędowego, w którym została ona opublikowana. Jest to podstawowa możliwość sprawdzenia, czy decyzja została wydana przez właściwy organ.

Ponadto organy nabywające kompetencje do orzekania w wydawanych przez siebie decyzjach, w miejscu wskazującym oznaczenie organu wydającego decyzję, mogą wpisać swą nazwę. Podmioty nabywające uprawnienia do wydawania decyzji administracyjnych w wyniku upoważnień udzielonych przez radę gminy stają się bowiem organami administrującymi. W zakresie wykonywanych funkcji objętych upoważnieniem, podmioty te obowiązane są stosować wszelkie normy procedury administracyjnej.

Wszczęcie postępowania

Decyzje w sprawie dodatku mieszkaniowego wydawane są na wniosek zainteresowanej osoby, która spełni prawem określone warunki.

Z orzecznictwa…

„Decyzja właściwego wójta, burmistrza lub prezydenta miasta w sprawie przyznania określonej osobie dodatku mieszkaniowego jest wydawana wyłącznie na wniosek zainteresowanej osoby”.

Uchwała SN (7) z 9.10.1997 r., III ZP 23/97, OSNAPiUS 1998, Nr 2, poz. 31.

Organ administracji samorządowej ma obowiązek przyznać dodatek mieszkaniowy osobie, która wystąpiła z wnioskiem o przyznanie takiego dodatku i równocześnie spełnia prawem określone przesłanki wydania pozytywnej decyzji.

Polecamy serwis: Zarządzanie nieruchomościami

Uwaga!
Od zasady tej ustawa przewiduje jednak dwa wyjątki. Mianowicie, wójt (burmistrz/prezydent miasta) lub upoważniona przez niego osoba odmawia przyznania dodatku mieszkaniowego, jeżeli w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego ustali, że:
1) występuje rażąca dysproporcja pomiędzy niskimi dochodami wykazanymi w złożonej deklaracji a faktycznym stanem majątkowym wnioskodawcy, wskazującym, że jest on w stanie uiszczać wydatki związane z zajmowaniem lokalu mieszkalnego (domu jednorodzinnego), wykorzystując własne środki i posiadane zasoby majątkowe lub
2) faktyczna liczba wspólnie stale zamieszkujących i gospodarujących osób z wnioskodawcą jest mniejsza niż wykazana w deklaracji.

reklama

Czytaj także

Autor:

Źródło:

INFOR

Zdjęcia

decyzja w sprawie dodatku mieszkaniowego
decyzja w sprawie dodatku mieszkaniowego

INFORLEX Plan kont – program dla księgowych jednostek budżetowych199.00 zł
reklama

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Compliance 2021

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Monika Czarczyńska

Asystent prawny w E-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa sp. z o.o.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama