Kategorie

Nowe obowiązki dla gmin i dyrektorów szkół

Jolanta Góra
24 maja weszła w życie ustawa z dnia 11 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw opublikowanej (Dz.U. nr 80, poz. 542). Jej głównym celem jest realizacja założeń rządowego programu Zero tolerancji dla przemocy w szkole.

W praktyce może ona przysporzyć sporo kłopotów, zwłaszcza dyrektorom szkół. Nowela ogranicza też rolę samorządowców w wyborze kuratorów oświaty. Ponadto MEN ogłosił, że to w związku z wprowadzeniem jednolitych strojów gminy będą odpowiedzialne za przyznawanie dofinansowania rodzicom na ich zakup.

Obrót podręcznikami

Do 31 maja dyrektorzy szkół muszą podać do publicznej wiadomości informacje o szkolnym zestawie podręczników. Będzie on obowiązywać w danej szkole przez kolejne trzy lata, licząc od 1 września 2007 r. W tym okresie uzasadnione zmiany w zestawie mogą być wprowadzone na wniosek nauczyciela lub rady rodziców przez radę pedagogiczną albo na początku albo pod koniec roku szkolnego. Zmiany nie mogą nastąpić w trakcie trwania nauki.

Szkolny zestaw podręczników, a także zestaw programów wychowania przedszkolnego lub szkolny zestaw programów nauczania uchwala rada pedagogiczna, po zasięgnięciu opinii rady rodziców. Zestaw podręczników może składać się z nie więcej niż trzech podręczników dla danych zajęć edukacyjnych. Z tym że w roku szkolnym 2007/2008 ta zasada dotyczy tylko klas pierwszych wszystkich szkół oraz klas czwartych szkół podstawowych. W pozostałych klasach zestawy mogą zawierać więcej podręczników, o ile jest to konieczne dla prawidłowego przebiegu procesu dydaktycznego w ramach rozpoczętego etapu edukacyjnego.

Ponadto dyrektor szkoły będzie musiał podjąć działania organizacyjne umożliwiające obrót używanymi podręcznikami na terenie szkoły. Ustawa nie precyzuje, na czym te działania mogą polegać.

Stypendia na mundurki

Dyrektorzy szkół podstawowych i gimnazjalnych, w porozumieniu z radą rodziców, muszą też określić wzór jednolitych strojów dla uczniów oraz dopilnować, aby każde dziecko nosiło je od 1 września 2007 r.

Wprowadzenie tzw. mundurków wiąże się z dodatkowymi wydatkami dla rodziców. W związku z tym resort edukacji chce przeznaczyć 50 mln zł na dofinansowanie zakupu strojów dla najuboższych uczniów. Pieniądze mają pochodzić z budżetu Narodowego Programu Stypendialnego. Szczegółowe zasady przyznawania pomocy określi rozporządzenie Rady Ministrów. Tylko bowiem Rada Ministrów może uchwalić program wspomaganie organów prowadzących szkoły lub placówki w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki lub w podnoszeniu poziomu dyscypliny w szkołach lub placówkach.

MEN planuje, że to jednostki samorządu terytorialnego będą przyjmować i rozpatrywać wnioski o dofinansowanie zakupu mundurków. MEN zakłada, że będą mogły je składać rodzice, których miesięczny dochód na jedną osobę nie przekracza 351 zł netto. MEN szacuje, że dzięki tym środkom osoby najuboższe otrzymają dopłatę do zakupu strojów jednolitych w wysokości 50 zł na jednego ucznia. Pieniądze na dofinansowanie zakupu jednolitych strojów, tak jak te na stypendia socjalne, będą przekazywane gminom za pośrednictwem wojewodów. Projekt rozporządzenia w najbliższym czasie ma trafić do uzgodnień międzyresortowych.

Nowe rady rodziców

Zgodnie z nowelizacją w szkołach będą musiały działać rady rodziców. Obecnie rady mogą być zakładane, ale nie muszą. Dotychczasowe rady rodziców mogą wykonywać swoje zadania do czasu wyboru nowych rad rodziców, ale nie dłużej jednak niż do dnia 31 października 2007 r. Jednak do 23 czerwca 2007 r. mają one obowiązek uchwalenia szczegółowego trybu przeprowadzenia pierwszych wyborów do nowej rady rodziców szkoły lub placówki. W przypadku braku rady rodziców obowiązek ten spadnie na radę pedagogiczną. Natomiast wybory do nowych rad rodziców powinny być przeprowadzone do dnia 31 października 2007 r.

Pierwszym zadaniem nowo wybranych rad będzie uchwalenie regulaminu swojej działalności. W porównaniu z dotychczasowymi regulacjami kompetencje rad rodziców praktycznie nie ulegną zmianie. Będą one mogły występować do dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę, np. jednostki samorządu terytorialnego, organu sprawującego nadzór pedagogiczny (kuratorium oświaty) z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły, opiniować program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania i projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.

Aby szkoła zaczęła liczyć się z rodzicami, ich opinie powinny być wiążące. Nowelizacja jednak nie wskazuje, w jaki sposób dyrektor i rada pedagogiczna powinna je wykorzystać. Rady ponadto nie posiadają osobowości prawnej, a zatem nie mogą mieć takich kompetencji jak inne organizacje społeczne, np. nie mogą być stroną w postępowaniu przed sądem administracyjnym.

Nowelizacja jednak zobowiązuje rady do uchwalania w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczego szkoły oraz programu profilaktyki. Program wychowawczy określa m.in. zadania wychowawców klas i zasady współpracy wychowawców z rodzicami i samorządem uczniowskim. Z kolei celem programu profilaktyki jest rozwijanie zainteresowań uczniów, przeciwdziałanie niepowodzeniom w nauce, zapewnienie bezpieczeństwa w szkole oraz zapobieganie uzależnieniom przez uczniów. Jeśli jednak rada rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z radą pedagogiczną w sprawie programu wychowawczego szkoły lub programu profilaktyki, program ustali dyrektor w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Będzie on obowiązywał do czasu osiągnięcia porozumienia z RR. W większości szkół może zatem obowiązywać wspólny program dyrektora i kuratora.

KURATOR Z RZĄDOWEGO NADANIA

Nowelizacja wprowadziła również zmiany w wyborze kuratora oświaty. W komisji konkursowej będzie zasiadało po trzech przedstawicieli ministra i wojewody, a tylko dwóch marszałka. Takie proporcje niepokoją samorządowców, ponieważ w konsekwencji samorząd województwa nie będzie miał wpływu na wybór kuratora - zawsze zostanie przegłosowany. Dotychczas każdą ze stron reprezentowały dwie osoby. Ponadto nowelizacja zwiększa uprawnienia kuratorów. Od 23 maja mogą oni wykonywać zadania związane z wdrażaniem funduszy unijnych. Oznacza to, że mogą oni, mimo braku odpowiedniego zaplecza administracyjnego, przejąć organizację konkursów.

WAŻNE TERMINY

31 maja 2007 r. - do tego dnia rady pedagogiczne muszą przyjąć szkolny zestaw programów nauczania i wychowania oraz ustalić zestaw podręczników szkolnych, a dyrektor szkoły musi je ogłosić

23 czerwca 2007 r. - dotychczasowe organy reprezentacji rodziców w szkole muszą uchwalić szczegółowy tryb przeprowadzania pierwszych wyborów do nowych rad rodziców

1 września 2007 r. - od tego dnia wszyscy uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów powinni obowiązkowo nosić mundurki w szkołach

31 października 2007 r. - do tego dnia należy przeprowadzić wybory do nowych rad rodziców

31 marca 2008 r. - dyrektor szkoły musi ogłosić zestaw podręczników szkolnych obowiązujący w roku szkolnym 2008/2009


JOLANTA GÓRA

jolanta.gora@infor.pl


PODSTAWA PRAWNA

n Ustawa z 11 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 80, poz. 542).

Źródło: GP
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Sektor publiczny
  1 sty 2000
  19 cze 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Do kiedy Spis Powszechny?

  Spis Powszechny – do kiedy trwa? Do kiedy można się spisać przez Internet? Czy każdy domownik musi się spisać osobno? Jakie kary grożą za brak udziału w spisie ludności i mieszkań w 2021 roku?

  Nieskuteczność systemów Compliance, systemów Whistleblowingu lub ochrony danych osobowych - przyczyny

  Nieskuteczność systemów. Czy da się zlikwidować ryzyko compliance lub ryzyko naruszenia danych osobowych? Jakie są powody pozorności lub nieskuteczności systemów?

  Program Kangur - autobusy elektryczne dla gmin wiejskich

  Program Kangur - autobusy elektryczne dla gmin wiejskich. Dzięki wsparciu NFOŚiGW, w wysokości prawie 40 mln zł, autobusy elektryczne będą woziły dzieci do szkół w kolejnych 16 gminach.

  Czyste Powietrze - zmiany w programie, koniec dotacji na piece węglowe

  Czyste Powietrze - co się zmieni w programie? Do kiedy można jeszcze uzyskać dotację na piece węglowe?

  Pakiet psychologiczny – rekomendacje dla uczelni dotyczące pomocy studentom

  Pakiet psychologiczny. Na podstawie przekazanych przez uczelnie informacji na temat udzielanego w okresie epidemii wsparcia studentom, Ministerstwo Edukacji i Nauki opracowało poniższe zalecenia w zakresie zwiększenia pomocy psychologicznej.

  Nauczyciel w Polsce - pasja czy zawód? Raport o statusie nauczycieli w Polsce 2021

  Nauczyciel w Polsce - pasja czy zawód? Raport o statusie nauczycieli w Polsce 2021. Nauczyciel to zawód często oceniany. Ale czy doceniany? W raporcie zbadano, co myślą o nauczycielach rodzice, uczniowie, a także oni sami o swojej pracy.

  Domowa Opieka Medyczna - Pulsoksymetr i PulsoCare

  Domowa Opieka Medyczna to program mający na celu zdalne monitorowanie stanu zdrowia Pacjentów. Program wykorzystuje pulsoksymetr jako narzędzie diagnostyczne i aplikację PulsoCare do przekazywania i monitoringu danych.

  CEEB - zadania gmin związane ze spisem źródeł ciepła

  CEEB - zadania gmin związane ze spisem źródeł ciepła. W jakim terminie gmina powinna wprowadzić dane do ewidencji? Ile czasu ma urzędnik na wprowadzenie danych z deklaracji do systemu? Czy każdy pracownik urzędu może wprowadzać dane do CEEB? Czy przewidziano finansowanie dla gmin?

  Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) - od kiedy, deklaracja

  Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) - od kiedy, jak złożyć deklarację źródeł ciepła? Przedstawiamy najważniejsze informacje o nowym obowiązku, który będzie spoczywał na właścicielach i zarządcach budynków.

  CEEB - jakie kary za brak zgłoszenia do ewidencji źródeł ciepła?

  CEEB - Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków rusza już 1 lipca 2021 roku. Oznacza to nowy obowiązek dla milionów Polaków, którzy będą musieli zgłosić, czym ogrzewają swoje domy. Jakie kary grożą za brak zgłoszenia?

  Szczepienia przeciw COVID-19 w aptekach - NFZ przyjmuje wnioski

  Szczepienia przeciw COVID-19 w aptekach. Oddziały Wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia przyjmują od wtorku wnioski od aptek, które chcą przystąpić do Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19. Nabór jest otwarty i ciągły, nie ma konkretnej daty jego zakończenia.

  Aplikacja mObywatel - co można w niej znaleźć?

  Aplikacja mObywatel - co można w niej znaleźć? Już ponad 3 miliony Polaków korzysta z naszej aplikacji mObywatel, czyli cyfrowego portfela na dokumenty. Wkrótce trafi do niej Unijny Certyfikat COVID.

  Tymczasowy profil zaufany będzie stały

  Tymczasowy profil zaufany będzie stały. 17 czerwca 2021 roku wejdą ważne zmiany dotyczące profilu zaufanego, szczególnie jego tymczasowej wersji. Co się zmieni?

  Kiedy wyniki matur 2021?

  Wyniki matur 2021 – kiedy? Jak i gdzie je sprawdzić? Przedstawiamy ważne informacje dla tysięcy tegorocznych maturzystów.

  Profilaktyka 40 plus - badania od 1 lipca 2021 r.

  Profilaktyka 40 plus - badania od 1 lipca 2021 r. Minister zdrowia podpisał rozporządzenie zapowiedziane w programie Polski Ład. Z jakich badań będzie można skorzystać?

  Polski Ład: nowe miejsca pracy i infrastruktura mają rozwiązać problemy gmin

  Polski Ład to całościowe spojrzenie na problemy powiatów i gmin w całej Polsce. W ramach Polskiego Ładu budowane będą m.in. obiekty sportowe oraz infrastruktura drogowa, energetyczna, internetowa, kolejowa, które przyczynią się do rozwoju gospodarczego i poprawią jakość życia - mówił premier Mateusz Morawiecki.

  Konrad Fijołek prezydentem Rzeszowa - wyniki wyborów

  Konrad Fijołek nowym prezydentem Rzeszowa - znamy już oficjalne wyniki wyborów. Kandydat popierany przez opozycję: PO, Lewicę, PSL i Ruch Polska 2050 wygrał w pierwszej turze. Ile głosów zdobyli poszczególni kandydaci?

  Kurator oświaty - jakie ma mieć uprawnienia po zmianach?

  Kurator oświaty. Ministerstwo Edukacji i Nauki proponuje rozwiązania wzmacniające rolę kuratora oświaty. Jakie kurator ma mieć uprawnienia po zmianach?

  Lektury w szkole podstawowej – proponowane zmiany

  Lektury w szkole podstawowej – zmiany. Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało propozycję zmian w liście lektur szkolnych. Jakie książki zostaną usunięte z wykazu a jakie dodane?

  Lista lektur w liceum i technikum – proponowane zmiany

  Lektury w liceum i technikum – jakie zmiany proponuje Ministerstwo Edukacji i Nauki? Skreślone z wykazu lektur mają być m.in. wiersze Marcina Świetlickiego oraz „Mała apokalipsa” Tadeusza Konwickiego. Zamiast tego uczniowie mają czytać m.in. dzieła filozoficzne i egzystencjalne Jana Pawła II.

  Dopłaty z gmin za odpady, maksymalna stawka opłaty od zużycia wody

  Dopłaty z gmin, maksymalna stawka opłaty od zużycia wody - szykują się spore zmiany w gospodarce odpadami. Co zawiera rządowy projekt zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach?

  Komunikacja w Compliance

  Komunikacja w Compliance. W najbliższym czasie sektor publiczny, ale i sektor prywatny (zwłaszcza duże i średnie przedsiębiorstwa) czeka wdrażanie systemów Compliance. Kluczem do udanego wdrożenia, a potem utrzymania systemów Compliance jest komunikacja.

  Leśna szkoła z klimatem - ruszają ekolekcje

  Leśna szkoła z klimatem to program opracowany we współpracy Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki, który służy inspirowaniu uczniów i nauczycieli do działań sprzyjających środowisku przyrodniczemu. W program zaangażowane są też Lasy Państwowe, które m.in. przygotowują służące grom plenerowym ścieżki i organizują prelekcje.

  Dzień Ojca - gra miejska "Przygoda z Tatą"

  Dzień Ojca - MRiPS zaprasza do zapisów na grę miejską "Przygoda z Tatą". Gra odbędzie się w Warszawie.

  Praca zdalna urzędników - ekwiwalent

  Praca zdalna urzędników - po zmianie przepisów pracodawca będzie musiał zagwarantować ekwiwalent. Czy wygasi to pracę zdalną urzędników?