reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Sektor publiczny > Temat dnia > Zmiany w systemie pomocy socjalnej

Zmiany w systemie pomocy socjalnej

1 kwietnia 2007 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o pomocy społecznej.


Obowiązujące od 1 kwietnia 2007 roku zmiany w ustawie o pomocy społecznej ujednoliciły oraz doprecyzowały szereg przepisów ustawy.

Nowelizacja wprowadziła również znaczące zmiany w przepisach dotyczących m.in. wykształcenia pracowników pomocy socjalnej, pomocy socjalnej dla cudzoziemców oraz wyższego wynagrodzenia dla rodzin zastępczych.

Placówki opiekuńczo-wychowawcze
- wprowadzono podział na całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze i placówki opiekuńczo-wychowawcze wsparcia dziennego.

Pomoc dla cudzoziemców
- zrównano prawami obywateli państw trzecich będących ofiarami handlu ludźmi z prawami obywateli Polski.

Pobyt w ośrodkach interwencji kryzysowej
- wprowadzono zasady nieodpłatności pobytu w ośrodkach interwencji kryzysowej oraz objęcie ośrodków interwencji kryzysowej zasadami nadzoru i powoływania kierowników analogicznymi do obowiązujących w innych powiatowych jednostkach organizacyjnych.

Średni miesięczny koszt utrzymania
- zmieniono definicję średniego miesięcznego kosztu utrzymania w domu pomocy społecznej lub całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej.

Pokrycie kosztów pobytu w DPS
- rozszerzono krąg osób obowiązanych do pokrycia kosztów za pobyt mieszkańca w domu pomocy społecznej na dalszych krewnych (m. in. rodzeństwo) lub osoby obce, na mocy umowy zawartej z gminą.

Zezwolenie na działalność
- uszczelniono system kontroli wojewody nad standardem usług świadczonych przez domy pomocy społecznej niezależnie od podmiotu, który prowadzi taki dom (przed nowelizacją poza systemem kontroli pozostawały domy pomocy społecznej prowadzone przez prywatnych przedsiębiorców lub stowarzyszenia).
- określono przesłanki cofnięcia zezwolenia na prowadzenie domu pomocy społecznej.

Możliwość łączenia domów różnych typów 
- wprowadzono możliwość łącznego prowadzenia domów pomocy społecznej określonych typów, przy czym standard podstawowych usług świadczonych przez te domy musi być zachowany dla każdej z części osobno.
Dom pomocy społecznej może być prowadzony łącznie dla:
• osób w podeszłym wieku oraz osób przewlekle somatycznie chorych,
• osób przewlekle somatycznie chorych oraz osób niepełnosprawnych fizycznie,
• osób w podeszłym wieku oraz osób niepełnosprawnych fizycznie,
• osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie oraz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie.

Pomoc na usamodzielnienie i kontynuowanie nauki
- rozszerzono katalog świadczeń niewliczanych do dochodu rodziny przy ubieganiu się o pomoc na usamodzielnienie i kontynuowanie nauki o kwoty pomocy na usamodzielnienie i kontynuowanie nauki przyznanej innemu członkowi rodziny. Przy ustalaniu prawa do takiej pomocy do dochodu rodziny nie powinno wliczać się pomocy na usamodzielnienie otrzymywanej przez innego pełnoletniego wychowanka, członka rodziny. Ponadto, w wyjątkowych przypadkach, możliwe jest udzielenie pomocy na usamodzielnienie w trakcie otrzymywania pomocy na kontynuowanie nauki.

Pomoc dla byłych więźniów
- dodano do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym pomocy osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego.

Szybsza adopcja
- zapewniono pełną anonimowości matce, która chce pozostawić po porodzie dziecko w szpitalu. Poprzednio obowiązujące przepisy nie gwarantowały matce anonimowości w przypadku pozostawienia dziecka w szpitalu, ponieważ powiaty, ustalając odpłatność za pobyt dziecka w placówce, miały ustawowy obowiązek przeprowadzenia wywiadu środowiskowego, w celu ustalenia sytuacji osobistej i dochodowej rodzica dziecka.

Adopcja za granicę 
- dodano do zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat należy realizacja zadań z dziedziny przysposobienia międzynarodowego dzieci, w tym zlecanie realizacji tych zadań podmiotom prowadzącym niepubliczne ośrodki adopcyjno-opiekuńcze wyznaczone przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.

Kwalifikacje zawodowe pracowników socjalnych
- zmieniono katalog wymogów stawianych kandydatom na pracowników socjalnych.

Dodatek dla pracownika socjalnego
- doprecyzowano zasady przyznawania dodatku do wynagrodzenia pracownikom socjalnym do których podstawowych obowiązków należy świadczenie pracy socjalnej w środowisku, w tym przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych poza siedzibą jednostki.PODSTAWY PRAWNE
• Ustawa z 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 48, poz. 320)
• Ustawa z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz. 593; ost. zm. Dz.U. Nr 48, poz. 320)      

reklama

Czytaj także

Źródło:

Samorzad.infor.pl
Wideoszkolenie: JPK_VAT w nowej formie149.00 zł
reklama

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

Compliance 2021

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Fabryka Motywacji

Szkolenia, rekrutacja, coaching i mentoring, doradztwo HR, doradztwo biznesowe.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama