REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Kiedy zgłaszać zmianę sposobu użytkowania lokalu

Teresa Siudem

REKLAMA

REKLAMA

Przed rozpoczęciem prac zmieniających sposób użytkowania budynku lub jego części należy o tym zawiadomić starostę. Prace adaptacyjne można rozpocząć dopiero po 30 dniach od złożenia zawiadomienia, jeśli starosta nie wniesie sprzeciwu.

 

Zmiana sposobu użytkowania budynku lub jego części według art. 71 prawa budowlanego to w szczególności podjęcie lub zaniechanie w obiekcie budowlanym (lub jego części) działalności zmieniającej warunki: bezpieczeństwa pożarowego, powodziowego, pracy, zdrowotne, higienicznosanitarne, ochrony środowiska bądź wielkość lub układ obciążeń. Zmianą sposobu użytkowania obiektu nie jest natomiast sama przeróbka budynku (pomieszczenia), które uprzednio miało inne przeznaczenie, bądź budowane było w innym celu. Dla przykładu - jeśli w lokalu mieszkalnym przedsiębiorca prowadzi działalność polegającą na projektowaniu stron internetowych i wykonuje tę działalność sam, nie zmienia on sposobu użytkowania lokalu. Inaczej jest, gdy w lokalu mieszkalnym prowadzone ma być przedszkole lub szkoła językowa. Zmieniają się wówczas między innymi warunki bezpieczeństwa pożarowego i warunki higienicznosanitarne.

Konieczne zgłoszenie

Planowaną zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego (lub jego części) należy zgłosić staroście. W zgłoszeniu należy określić dotychczasowy, a także zamierzony sposób użytkowania obiektu i dołączyć do niego:

l opis i rysunek określający usytuowanie obiektu budowlanego w stosunku do granic nieruchomości i innych obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej i sąsiednich nieruchomościach; trzeba też oznaczyć część obiektu budowlanego, w której zamierza się dokonać zmiany sposobu użytkowania;

l zwięzły opis techniczny, określający rodzaj i charakterystykę obiektu budowlanego oraz jego konstrukcję, wraz z danymi techniczno-użytkowymi, w tym wielkościami i rozkładem obciążeń, a w razie potrzeby, również danymi technologicznymi;

l oświadczenie (pod rygorem odpowiedzialności karnej) o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane; takie prawo ma właściciel, ale także najemca i dzierżawca - jeśli wcześniej uzyskają zgodę właściciela;

l zaświadczenie wójta, burmistrza albo prezydenta miasta o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; a gdy brak jest planu - ostateczną decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;

l ekspertyzę techniczną, wykonaną przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności;

l w zależności od potrzeb - pozwolenia, uzgodnienia lub opinie wymagane odrębnymi przepisami (np. ochrony środowiska, ochrony zabytków, wymogów sanitarnych).

Zgłoszenie należy złożyć przed dokonaniem zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego (lub jego części). I dopiero gdy w terminie 30 dni, od dnia doręczenia zgłoszenia, starosta nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji - można przystąpić do zmiany sposobu użytkowania budynku (nie później jednak niż po upływie dwóch lat od doręczenia zgłoszenia).

Sprzeciw starosty

Starosta może nałożyć na zgłaszającego (w drodze postanowienia), obowiązek uzupełnienia dokumentów w określonym terminie, a gdy zgłaszający nie wypełni tego obowiązku - wniesie sprzeciw w drodze decyzji. Sprzeciw starosty oznacza brak zgody na przystąpienie inwestora do prac adaptacyjnych. Starosta wnosi go także, gdy planowana zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego (lub jego części) wymaga wykonania robót budowlanych, objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę (np. remontu budynku wpisanego do rejestru zabytków). Starosta może wnieść sprzeciw również, gdy planowana zmiana narusza ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo może spowodować niedopuszczalne: zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia, pogorszenie stanu środowiska lub stanu zabytków.

Jakie grożą sankcje

Jeśli zmiana sposobu użytkowania budynku (lub jego części) nastąpi bez wymaganego zgłoszenia, powiatowy inspektor nadzoru budowlanego - w drodze postanowienia wstrzymuje jego użytkowanie i nakłada obowiązek przedstawienia w wyznaczonym terminie dokumentów wymaganych przy zgłoszeniu. Jeśli okaże się, że po upływie wyznaczonego terminu dokumenty nie zostały przedstawione, powiatowy inspektor nadzoru budowlanego w drodze postanowienia ustala wysokość opłaty legalizacyjnej. Jej wysokość zależy m.in. od kategorii obiektu. Poza tym w drodze decyzji organ budowlany nakazuje przywrócenie poprzedniego sposobu użytkowania obiektu budowlanego (lub jego części).

PRZYKŁAD

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA I WYTWÓRCZA

Przez zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego wymagające pozwolenia właściwego organu należy rozumieć (...) także intensyfikowanie dotychczasowego sposobu użytkowania obiektu, jeżeli wywołuje to skutki określone w art. 71 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r. nr 207, poz. 2016 z późn. zm.). Jest oczywiste, iż zwiększenie realizowanej działalności wytwórczej lub usługowej w takim obiekcie może spowodować niekorzystne dla otoczenia skutki, w szczególności w sferze warunków zdrowotnych, higienicznosanitarnych, a nawet może kolidować z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Wyrok WSA w Warszawie z 29 czerwca 2005 r. (VII SA/Wa 476/05, niepubl.)

PRZYKŁAD

PRZERÓBKA CZĘŚCI KWIACIARNI

1. Przeróbka pomieszczeń części kwiaciarni na pomieszczenie, w którym mają być świadczone usługi wykraczające poza zakres usług podstawowych (nieuciążliwych), oznacza zmianę sposobu zagospodarowania terenu.

2. Uciążliwym zakładem może być również taki zakład, który nie jest zaliczony do inwestycji mogących pogorszyć stan środowiska.

Wyrok WSA w Warszawie z 25 listopada 2004 r. (IV SA 2034/03, niepubl.)

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Wzór zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania lokalu

TERESA SIUDEM

teresa.siudem@infor.pl

PODSTAWA PRAWNA

l Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2006 r. nr 156, poz. 1118 ze zm.).

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: GP

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code
Sektor publiczny
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Rekordowa liczba pasażerów z lotniska Chopina

Ponad 2 mln odprawionych w ciągu miesiąca pasażerów. To rekord, który padł w czerwcu na lotnisku Chopina. Z szacunków wynika, ze w całym roku ta liczba będzie wynosić 20 mln. 

Darmowe potańcówki w Warszawie

Wracają potańcówki na Grochowskiej. Od 12 lipca mieszkańcy dzielnicy Praga-Południe i okolic będą mogli tańczyć do muzyki z różnych stron świata. 

Koncert życzeń związków nauczycielskich: 500 zł dodatku za wychowawstwo, 15% lub 20% podwyżki w 2025 roku, 4 dni urlopu na żądanie, zmiany w zastępstwach, odprawach, godzinach ponadwymiarowych i inne postulaty

Związek Nauczycielstwa Polskiego i  Prezydium Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" wystosowały 10 lipca 2024 r. odrębne pisma do Ministerstwa Edukacji Narodowej zawierające obszerne listy spraw wymagających pilnego uregulowania. Są to odpowiedzi na ustalenia grupy roboczej ds. wynagradzania nauczycieli z 26 czerwca br. działającej w ramach Zespołu ds. pragmatyki zawodowej nauczycieli. Czego domagają się związkowcy?

Mięsak. Poznaj objawy tego nowotworu

Mięsak to rzadki nowotwór. Stanowi około 1% wszystkich nowotworów u dorosłych i około 15% u dzieci. Lipiec to miesiąc poświęcony budowaniu świadomości na temat mięsaków. Warto wiedzieć, czym są te nowotwory, jakie dają objawy i jak ważna jest szybka diagnoza. 

REKLAMA

Czy warto iść na tradycyjne studia w 2024 roku? Gdzie zdobyć praktyczne umiejętności przydatne w pracy?

Dziś coraz więcej osób kwestionuje sens tradycyjnego modelu akademickiego, który koncentruje się głównie na zdobywaniu wiedzy teoretycznej, bez jednoczesnego zapewnienia praktycznych umiejętności przydatnych na rynku pracy. Także rosnące koszty edukacji oraz obawy o przyszłe zatrudnienie skłaniają młodych ludzi do poszukiwania alternatywnych ścieżek rozwoju zawodowego, takich jak kursy, szkolenia praktyczne czy praca zdalna. Czy warto zatem jeszcze iść na tradycyjne studia?

Dyrektor CKE: Będą zmiany w maturach i egzaminie ósmoklasisty w 2025 r. Rok szkolny 2024/2025: Odchudzona o 20% podstawa programowa

Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik w rozmowie z Polską Agencją Prasową udzielił informacji odnośnie zmian w maturach i egzaminie ósmoklasisty wynikających z uszczuplenia podstawy programowej od roku szkolnego 2024/2025. Najwięcej zmian ma być na egzaminie maturalnym z języka polskiego, tak pisemnym, jak i ustnym, np. znacznie skrócona zostanie lista pytań jawnych.

Min. Sikorski: kilka tysięcy osób w Polsce zgłosiło się do Legionu Ukraińskiego. Polska zapewnia sprzęt i szkolenie

Kilka tysięcy osób zarejestrowało się już w Polsce, aby dołączyć do Legionu Ukraińskiego, czyli nowej ukraińskiej ochotniczej jednostki wojskowej - poinformował minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski podczas Forum Publicznego NATO, zorganizowanego przy okazji szczytu tej organizacji w Waszyngtonie.

Od piątku utrudnienia w Warszawie

W piątek kierowcy w stolicy napotkają utrudnienia na Wale Miedzeszyńskim i moście Poniatowskiego. 

REKLAMA

Poprawka matury w sierpniu 2024

Kiedy jest poprawka matury w sierpniu 2024 roku? Kiedy jest poprawkowa matura pisemna, a kiedy ustna? Co trzeba zrobić, aby przystąpić do terminu poprawkowego? Wyników można spodziewać się we wtorek 10 września 2024 r.

Siedem wsi w Polsce stanie się miastem od początku 2025 roku. Wiemy już które

Od 1 stycznia 2025 r. roku w Polsce przybędzie siedem miast. Tak wynika z założeń projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta oraz zmiany siedziby władz gminy, które zostały opublikowane 9 lipca 2024 r. w wykazie prac legislacyjnych rządu. Nastąpi też 7 zmian dotyczących ustalenia granic gmin i 11 zmian dotyczących ustalenia granic miast.

REKLAMA