REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Diety i zwrot kosztów podróży dla członków komisji

Łukasz Sobiech

REKLAMA

REKLAMA

Członkom komisji wyborczych przysługują diety, zwrot kosztów podróży i noclegów. Mogą również uzyskać pięciodniowe zwolnienie z pracy, z zachowaniem świadczeń, ale bez prawa do wynagrodzenia. Członkom obwodowych komisji wyborczych należności z tytułu diet wypłaca wójt (burmistrz, prezydent miasta).

REKLAMA

Członkom komisji wyborczych, komisarzom wyborczym, a także członkom Państwowej Komisji Wyborczej w związku z udziałem w pracach komisji przysługuje półtorej standardowej diety dla pracowników administracji państwowej i samorządowej. Jej wysokość określa rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz.U. nr 236, poz. 1990). Zgodnie z nim dieta jest przeznaczona na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia w czasie podróży i wynosi 22 zł za dobę podróży. Tak więc w przypadku członków komisji półtorej diety wynosi 33 zł za dobę podróży. Należność z tytułu diet oblicza się za czas od rozpoczęcia podróży (wyjazdu) do powrotu (przyjazdu) po wykonaniu zadania. Połowa diety przysługuje, jeżeli podróż trwa nie dłużej niż dobę i wynosi od 8 do 12 godzin. Jeśli trwa dłużej niż dobę, za każdą dobę przysługuje dieta w pełnej wysokości. Z kolei za niepełną, ale rozpoczętą dobę członek komisji otrzyma połowę diety, jeśli pobyt trwał do 8 godzin i całą, jeśli dłużej. Dieta nie przysługuje, jeśli pracownikowi zapewniono bezpłatne całodzienne wyżywienie.

REKLAMA

Natomiast podstawą ewentualnego zwrotu kosztów noclegu jest rachunek z hotelu. Jeśli członkowi komisji nie zapewniono noclegu, a nie może przedstawić rachunku, za każdy nocleg otrzymuje zwrot w wysokości 150 proc. diety.

Liczenie na ryczałt

REKLAMA

Diety, o których mowa, nie przysługują za pracę w komisji, czyli za czas związany z przeprowadzeniem i ustaleniem wyników głosowania. Członkom komisji wyborczych za czas związany z wykonywaniem zadań członka komisji, w przypadku członków terytorialnych komisji wyborczych oraz za czas związany z przeprowadzeniem głosowania i ustaleniem wyników głosowania, w przypadku obwodowych komisji wyborczych, przysługuje jednorazowa dieta zryczałtowana (ich wysokość podana została w ramce obok).

Dieta nie przysługuje, jeżeli członek komisji wyborczej nie uczestniczył w czynnościach związanych z przeprowadzeniem i obliczeniem wyników głosowania. Jeśli nie uczestniczył w posiedzeniu lub posiedzeniach danej komisji, wysokość zryczałtowanej diety jest obniżana proporcjonalnie do liczby odbytych posiedzeń komisji. Podstawą wypłaty jest pisemne potwierdzenia udziału w pracach, dokonane przez przewodniczącego albo, z jego upoważnienia, przez zastępcę przewodniczącego właściwej komisji. Należności z tytułu diet wypłacają m.in.:

• członkom obwodowych komisji wyborczych - właściwy wójt (burmistrz, prezydent miasta);

Dalszy ciąg materiału pod wideo

• członkom okręgowych komisji wyborczych oraz osobom powołanym w skład inspekcji okręgowych komisji wyborczych - dyrektor właściwej miejscowo delegatury Krajowego Biura Wyborczego;

• członkom Państwowej Komisji Wyborczej oraz osobom powołanym w skład inspekcji Państwowej Komisji Wyborczej - dyrektor Zespołu Prezydialnego Krajowego Biura Wyborczego.

 

Można taksówką

Członkom komisji, w związku z udziałem w pracach tych komisji, przysługuje zwrot kosztów przejazdu publicznymi środkami komunikacji. Jeśli członkowie zamieszkują poza miejscowością stanowiącą siedzibę komisji wyborczej i nie mają możliwości dojazdu publicznymi środkami komunikacji, mogą liczyć na zwrot kosztów przejazdu innymi środkami transportu zbiorowego lub, za zgodą przewodniczącego komisji, własnym samochodem. Tu jednak organy wyborcze stosują ograniczenia, zgadzając się na taką możliwość na zasadzie wyjątku. W takim przypadku przysługuje zwrot kosztów przejazdu w wysokości stanowiącej iloczyn przejechanych kilometrów przez stawkę za jeden kilometr przebiegu, ustaloną przez pracodawcę.

Wszystkie należności są wypłacane członkom terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych na podstawie rachunków, oświadczeń i poleceń wyjazdu służbowego akceptowanych przez przewodniczącego albo, z jego upoważnienia, przez zastępcę przewodniczącego właściwej komisji.

Zwolnienia z pracy

Członkom komisji wyborczych w związku z wykonywaniem zadań przysługuje zwolnienie od pracy do pięciu dni, z zachowaniem prawa do świadczeń z ubezpieczenia społecznego oraz uprawnień ze stosunku pracy.

Jeśli członek obwodowej komisji wyborczej chce skorzystać z przysługującego mu zwolnienia, ma obowiązek na co najmniej trzy dni przed przewidywanym terminem nieobecności w pracy uprzedzić, w formie pisemnej, pracodawcę o przyczynie i przewidywanym okresie nieobecności. Następnie, nie później niż następnego dnia po ustaniu zwolnienia od pracy, dostarczyć pracodawcy zaświadczenie usprawiedliwiające nieobecność w pracy wykonywaniem zadań w danej komisji wyborczej. Zaświadczenie takie powinno zawierać:

• imię i nazwisko osoby wchodzącej w skład danej komisji wyborczej;

• wskazanie podstawy prawnej zwolnienia od pracy;

• przyczynę i czas nieobecności w pracy.

Dwa egzemplarze zaświadczenia należy opatrzyć pieczęcią odpowiednio terytorialnej albo obwodowej komisji wyborczej, a także przedstawić do podpisu przewodniczącemu danej komisji wyborczej. Przewodniczącemu zaświadczenie podpisuje jego zastępca. Jeden egzemplarz otrzymuje osoba zainteresowana, drugi pozostaje w danej komisji wyborczej.

Osobom wchodzącym w skład komisji wyborczych, które uległy wypadkowi w czasie wykonywania zadań tych komisji albo w drodze do miejsca lub z miejsca ich wykonywania, przysługuje odszkodowanie w wysokości i na zasadach określonych dla pracowników w przepisach o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Odszkodowanie wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a postępowanie powypadkowe prowadzi dyrektor właściwej miejscowo delegatury Krajowego Biura Wyborczego.

Zadania komisji

Do zadań obwodowej komisji wyborczej należy:

• przeprowadzenie głosowania w obwodzie;

• czuwanie w dniu wyborów nad przestrzeganiem przepisów prawa wyborczego w miejscu i w czasie głosowania;

• ustalenie wyników głosowania w obwodzie i przekazanie ich właściwej okręgowej komisji wyborczej.

Posiedzenie komisji

Pierwsze posiedzenie komisji organizuje wójt lub burmistrz (prezydent miasta). Obwodowa komisja wyborcza na pierwszym posiedzeniu wybiera spośród siebie przewodniczącego i jego zastępcę. Skład komisji podaje się do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty. W obecnych wyborach do 21 września wójt będzie przyjmował zgłoszenia na członków obwodowych komisji wyborczych, natomiast 30 września upłynie termin na ich powoływanie.

 

JAKA DIETA

Jednorazowa dieta zryczałtowana wynosi:

• dla członków okręgowych komisji wyborczych - 380 zł;

• dla przewodniczących obwodowych komisji wyborczych - 165 zł;

• dla zastępców przewodniczących obwodowych komisji wyborczych - 150 zł;

• dla członków obwodowych komisji wyborczych - 135 zł.

Pomieszczenia dla komisji

Obsługę administracyjną i warunki techniczno-materialne pracy obwodowej komisji wyborczej oraz wykonanie zadań związanych z organizacją i przeprowadzaniem wyborów na obszarze gminy zapewnia wójt (burmistrz lub prezydent miasta) jako zadanie zlecone gminie. Jednostki organizacyjne sprawujące zarząd nad państwowymi i komunalnymi budynkami obowiązane są do bezpłatnego udostępnienia pomieszczenia wskazanego przez: dyrektora właściwej miejscowo delegatury Krajowego Biura Wyborczego - z przeznaczeniem na siedziby okręgowych komisji wyborczych, wójta (burmistrza, prezydenta miasta) - z przeznaczeniem na siedziby obwodowych komisji wyborczych. Pomieszczenia przeznaczone na siedziby okręgowych i obwodowych komisji wyborczych powinny być łatwo dostępne dla osób niepełnosprawnych.

ŁUKASZ SOBIECH

lukasz.sobiech@infor.pl

PODSTAWA PRAWNA

Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 9 września 2004 r. w sprawie należności pieniężnych przysługujących członkom komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i do Senatu oraz trybu udzielania im dni wolnych od pracy (Dz.U. nr 202, poz. 2076 ze zm.).

Rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz.U. nr 236, poz. 1990).

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: GP

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code
Sektor publiczny
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Rekordowa liczba pasażerów z lotniska Chopina

Ponad 2 mln odprawionych w ciągu miesiąca pasażerów. To rekord, który padł w czerwcu na lotnisku Chopina. Z szacunków wynika, ze w całym roku ta liczba będzie wynosić 20 mln. 

Darmowe potańcówki w Warszawie

Wracają potańcówki na Grochowskiej. Od 12 lipca mieszkańcy dzielnicy Praga-Południe i okolic będą mogli tańczyć do muzyki z różnych stron świata. 

Dla nauczycieli: co najmniej 15% podwyżki, 500 zł dodatku za wychowawstwo, 4 dni urlopu na żądanie, zmiany w zastępstwach, godzinach ponadwymiarowych. ZNP i NSZZ Solidarność do MEN: sprawy do pilnego załatwienia

Związek Nauczycielstwa Polskiego i  Prezydium Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" wystosowały 10 lipca 2024 r. odrębne pisma do Ministerstwa Edukacji Narodowej zawierające obszerne listy spraw wymagających pilnego uregulowania. Są to odpowiedzi na ustalenia grupy roboczej ds. wynagradzania nauczycieli z 26 czerwca br. działającej w ramach Zespołu ds. pragmatyki zawodowej nauczycieli. Czego domagają się związkowcy?

Mięsak. Poznaj objawy tego nowotworu

Mięsak to rzadki nowotwór. Stanowi około 1% wszystkich nowotworów u dorosłych i około 15% u dzieci. Lipiec to miesiąc poświęcony budowaniu świadomości na temat mięsaków. Warto wiedzieć, czym są te nowotwory, jakie dają objawy i jak ważna jest szybka diagnoza. 

REKLAMA

Czy warto iść na tradycyjne studia w 2024 roku? Gdzie zdobyć praktyczne umiejętności przydatne w pracy?

Dziś coraz więcej osób kwestionuje sens tradycyjnego modelu akademickiego, który koncentruje się głównie na zdobywaniu wiedzy teoretycznej, bez jednoczesnego zapewnienia praktycznych umiejętności przydatnych na rynku pracy. Także rosnące koszty edukacji oraz obawy o przyszłe zatrudnienie skłaniają młodych ludzi do poszukiwania alternatywnych ścieżek rozwoju zawodowego, takich jak kursy, szkolenia praktyczne czy praca zdalna. Czy warto zatem jeszcze iść na tradycyjne studia?

Dyrektor CKE: Będą zmiany w maturach i egzaminie ósmoklasisty w 2025 r. Rok szkolny 2024/2025: Odchudzona o 20% podstawa programowa

Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik w rozmowie z Polską Agencją Prasową udzielił informacji odnośnie zmian w maturach i egzaminie ósmoklasisty wynikających z uszczuplenia podstawy programowej od roku szkolnego 2024/2025. Najwięcej zmian ma być na egzaminie maturalnym z języka polskiego, tak pisemnym, jak i ustnym, np. znacznie skrócona zostanie lista pytań jawnych.

Min. Sikorski: kilka tysięcy osób w Polsce zgłosiło się do Legionu Ukraińskiego. Polska zapewnia sprzęt i szkolenie

Kilka tysięcy osób zarejestrowało się już w Polsce, aby dołączyć do Legionu Ukraińskiego, czyli nowej ukraińskiej ochotniczej jednostki wojskowej - poinformował minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski podczas Forum Publicznego NATO, zorganizowanego przy okazji szczytu tej organizacji w Waszyngtonie.

Od piątku utrudnienia w Warszawie

W piątek kierowcy w stolicy napotkają utrudnienia na Wale Miedzeszyńskim i moście Poniatowskiego. 

REKLAMA

Poprawka matury w sierpniu 2024

Kiedy jest poprawka matury w sierpniu 2024 roku? Kiedy jest poprawkowa matura pisemna, a kiedy ustna? Co trzeba zrobić, aby przystąpić do terminu poprawkowego? Wyników można spodziewać się we wtorek 10 września 2024 r.

Siedem wsi w Polsce stanie się miastem od początku 2025 roku. Wiemy już które

Od 1 stycznia 2025 r. roku w Polsce przybędzie siedem miast. Tak wynika z założeń projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta oraz zmiany siedziby władz gminy, które zostały opublikowane 9 lipca 2024 r. w wykazie prac legislacyjnych rządu. Nastąpi też 7 zmian dotyczących ustalenia granic gmin i 11 zmian dotyczących ustalenia granic miast.

REKLAMA