REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Diety i zwrot kosztów podróży dla członków komisji

Łukasz Sobiech

REKLAMA

REKLAMA

Członkom komisji wyborczych przysługują diety, zwrot kosztów podróży i noclegów. Mogą również uzyskać pięciodniowe zwolnienie z pracy, z zachowaniem świadczeń, ale bez prawa do wynagrodzenia. Członkom obwodowych komisji wyborczych należności z tytułu diet wypłaca wójt (burmistrz, prezydent miasta).

REKLAMA

Członkom komisji wyborczych, komisarzom wyborczym, a także członkom Państwowej Komisji Wyborczej w związku z udziałem w pracach komisji przysługuje półtorej standardowej diety dla pracowników administracji państwowej i samorządowej. Jej wysokość określa rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz.U. nr 236, poz. 1990). Zgodnie z nim dieta jest przeznaczona na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia w czasie podróży i wynosi 22 zł za dobę podróży. Tak więc w przypadku członków komisji półtorej diety wynosi 33 zł za dobę podróży. Należność z tytułu diet oblicza się za czas od rozpoczęcia podróży (wyjazdu) do powrotu (przyjazdu) po wykonaniu zadania. Połowa diety przysługuje, jeżeli podróż trwa nie dłużej niż dobę i wynosi od 8 do 12 godzin. Jeśli trwa dłużej niż dobę, za każdą dobę przysługuje dieta w pełnej wysokości. Z kolei za niepełną, ale rozpoczętą dobę członek komisji otrzyma połowę diety, jeśli pobyt trwał do 8 godzin i całą, jeśli dłużej. Dieta nie przysługuje, jeśli pracownikowi zapewniono bezpłatne całodzienne wyżywienie.

REKLAMA

Natomiast podstawą ewentualnego zwrotu kosztów noclegu jest rachunek z hotelu. Jeśli członkowi komisji nie zapewniono noclegu, a nie może przedstawić rachunku, za każdy nocleg otrzymuje zwrot w wysokości 150 proc. diety.

Liczenie na ryczałt

REKLAMA

Diety, o których mowa, nie przysługują za pracę w komisji, czyli za czas związany z przeprowadzeniem i ustaleniem wyników głosowania. Członkom komisji wyborczych za czas związany z wykonywaniem zadań członka komisji, w przypadku członków terytorialnych komisji wyborczych oraz za czas związany z przeprowadzeniem głosowania i ustaleniem wyników głosowania, w przypadku obwodowych komisji wyborczych, przysługuje jednorazowa dieta zryczałtowana (ich wysokość podana została w ramce obok).

Dieta nie przysługuje, jeżeli członek komisji wyborczej nie uczestniczył w czynnościach związanych z przeprowadzeniem i obliczeniem wyników głosowania. Jeśli nie uczestniczył w posiedzeniu lub posiedzeniach danej komisji, wysokość zryczałtowanej diety jest obniżana proporcjonalnie do liczby odbytych posiedzeń komisji. Podstawą wypłaty jest pisemne potwierdzenia udziału w pracach, dokonane przez przewodniczącego albo, z jego upoważnienia, przez zastępcę przewodniczącego właściwej komisji. Należności z tytułu diet wypłacają m.in.:

• członkom obwodowych komisji wyborczych - właściwy wójt (burmistrz, prezydent miasta);

Dalszy ciąg materiału pod wideo

• członkom okręgowych komisji wyborczych oraz osobom powołanym w skład inspekcji okręgowych komisji wyborczych - dyrektor właściwej miejscowo delegatury Krajowego Biura Wyborczego;

• członkom Państwowej Komisji Wyborczej oraz osobom powołanym w skład inspekcji Państwowej Komisji Wyborczej - dyrektor Zespołu Prezydialnego Krajowego Biura Wyborczego.

 

Można taksówką

Członkom komisji, w związku z udziałem w pracach tych komisji, przysługuje zwrot kosztów przejazdu publicznymi środkami komunikacji. Jeśli członkowie zamieszkują poza miejscowością stanowiącą siedzibę komisji wyborczej i nie mają możliwości dojazdu publicznymi środkami komunikacji, mogą liczyć na zwrot kosztów przejazdu innymi środkami transportu zbiorowego lub, za zgodą przewodniczącego komisji, własnym samochodem. Tu jednak organy wyborcze stosują ograniczenia, zgadzając się na taką możliwość na zasadzie wyjątku. W takim przypadku przysługuje zwrot kosztów przejazdu w wysokości stanowiącej iloczyn przejechanych kilometrów przez stawkę za jeden kilometr przebiegu, ustaloną przez pracodawcę.

Wszystkie należności są wypłacane członkom terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych na podstawie rachunków, oświadczeń i poleceń wyjazdu służbowego akceptowanych przez przewodniczącego albo, z jego upoważnienia, przez zastępcę przewodniczącego właściwej komisji.

Zwolnienia z pracy

Członkom komisji wyborczych w związku z wykonywaniem zadań przysługuje zwolnienie od pracy do pięciu dni, z zachowaniem prawa do świadczeń z ubezpieczenia społecznego oraz uprawnień ze stosunku pracy.

Jeśli członek obwodowej komisji wyborczej chce skorzystać z przysługującego mu zwolnienia, ma obowiązek na co najmniej trzy dni przed przewidywanym terminem nieobecności w pracy uprzedzić, w formie pisemnej, pracodawcę o przyczynie i przewidywanym okresie nieobecności. Następnie, nie później niż następnego dnia po ustaniu zwolnienia od pracy, dostarczyć pracodawcy zaświadczenie usprawiedliwiające nieobecność w pracy wykonywaniem zadań w danej komisji wyborczej. Zaświadczenie takie powinno zawierać:

• imię i nazwisko osoby wchodzącej w skład danej komisji wyborczej;

• wskazanie podstawy prawnej zwolnienia od pracy;

• przyczynę i czas nieobecności w pracy.

Dwa egzemplarze zaświadczenia należy opatrzyć pieczęcią odpowiednio terytorialnej albo obwodowej komisji wyborczej, a także przedstawić do podpisu przewodniczącemu danej komisji wyborczej. Przewodniczącemu zaświadczenie podpisuje jego zastępca. Jeden egzemplarz otrzymuje osoba zainteresowana, drugi pozostaje w danej komisji wyborczej.

Osobom wchodzącym w skład komisji wyborczych, które uległy wypadkowi w czasie wykonywania zadań tych komisji albo w drodze do miejsca lub z miejsca ich wykonywania, przysługuje odszkodowanie w wysokości i na zasadach określonych dla pracowników w przepisach o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Odszkodowanie wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a postępowanie powypadkowe prowadzi dyrektor właściwej miejscowo delegatury Krajowego Biura Wyborczego.

Zadania komisji

Do zadań obwodowej komisji wyborczej należy:

• przeprowadzenie głosowania w obwodzie;

• czuwanie w dniu wyborów nad przestrzeganiem przepisów prawa wyborczego w miejscu i w czasie głosowania;

• ustalenie wyników głosowania w obwodzie i przekazanie ich właściwej okręgowej komisji wyborczej.

Posiedzenie komisji

Pierwsze posiedzenie komisji organizuje wójt lub burmistrz (prezydent miasta). Obwodowa komisja wyborcza na pierwszym posiedzeniu wybiera spośród siebie przewodniczącego i jego zastępcę. Skład komisji podaje się do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty. W obecnych wyborach do 21 września wójt będzie przyjmował zgłoszenia na członków obwodowych komisji wyborczych, natomiast 30 września upłynie termin na ich powoływanie.

 

JAKA DIETA

Jednorazowa dieta zryczałtowana wynosi:

• dla członków okręgowych komisji wyborczych - 380 zł;

• dla przewodniczących obwodowych komisji wyborczych - 165 zł;

• dla zastępców przewodniczących obwodowych komisji wyborczych - 150 zł;

• dla członków obwodowych komisji wyborczych - 135 zł.

Pomieszczenia dla komisji

Obsługę administracyjną i warunki techniczno-materialne pracy obwodowej komisji wyborczej oraz wykonanie zadań związanych z organizacją i przeprowadzaniem wyborów na obszarze gminy zapewnia wójt (burmistrz lub prezydent miasta) jako zadanie zlecone gminie. Jednostki organizacyjne sprawujące zarząd nad państwowymi i komunalnymi budynkami obowiązane są do bezpłatnego udostępnienia pomieszczenia wskazanego przez: dyrektora właściwej miejscowo delegatury Krajowego Biura Wyborczego - z przeznaczeniem na siedziby okręgowych komisji wyborczych, wójta (burmistrza, prezydenta miasta) - z przeznaczeniem na siedziby obwodowych komisji wyborczych. Pomieszczenia przeznaczone na siedziby okręgowych i obwodowych komisji wyborczych powinny być łatwo dostępne dla osób niepełnosprawnych.

ŁUKASZ SOBIECH

lukasz.sobiech@infor.pl

PODSTAWA PRAWNA

Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 9 września 2004 r. w sprawie należności pieniężnych przysługujących członkom komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i do Senatu oraz trybu udzielania im dni wolnych od pracy (Dz.U. nr 202, poz. 2076 ze zm.).

Rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz.U. nr 236, poz. 1990).

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: GP
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

REKLAMA

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Sektor publiczny
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Te województwa otrzymają milionowe dofinansowania dla osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów

  W województwie świętokrzyskim samorządy mogą otrzymać ponad 52 mln na opiekę dla osób niesamodzielnych. W małopolskim blisko 21 mln zł na wsparcie opiekunów osób niepełnosprawnych. Co trzeba zrobić? 

  Z jakimi objawami jechać na SOR, a kiedy skorzystać z nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej?

  Pacjenci często zastanawiają się, z jakimi objawami mogą jechać na SOR, a kiedy zgłosić się na NiŚOZ. W artykule postaramy się rozwiać te wątpliwości. 

  Rok 2023 był rekordowy pod względem skali strat gospodarczych spowodowanych przez katastrofy naturalne

  W 2023 r. 398 globalnych katastrof naturalnych wyrządziło szkody w wysokości 380 mld dolarów. Najbardziej kosztowne okazały się silne trzęsienia ziemi i gwałtowne burze. Ubiegły rok był najgorętszym rokiem w historii z „bezprecedensowymi anomaliami cieplnymi” i rekordowymi wartościami odnotowanymi w 24 krajach i terytoriach. 

  Opłacalność cen dla rolników tematem dzisiejszego posiedzenia Rady ds. rolnictwa

  Opłacalność cen dla rolników tematem dzisiejszego posiedzenia Rady ds. rolnictwa. "Czy można rolnikom zapewnić opłacalne ceny, czy Krajowa Grupa Spożywcza będzie pomagała w stabilizacji rynków rolnych" - to pytania, na które ma odpowiedzieć dzisiejsze posiedzenie Rady ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich - poinformował jej przewodniczący Jan Krzysztof Ardanowski.

  REKLAMA

  Zmiany w KRS 2024 - rząd Tuska przyjął projekt nowelizacji

  Na posiedzeniu 20 lutego 2024 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa (KRS), przygot4owany przez Ministra Sprawiedliwości. 

  Podwyżki dla nauczycieli w 2024 roku - rozporządzenie podpisane

  W dniu 20 lutego 2024 r. Minister Edukacji oraz Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podpisały rozporządzenie określające minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli. Wynagrodzenie nauczycieli początkujących rośnie o 33%, a w przypadku nauczycieli mianowanych i dyplomowanych wzrost wynosi 30%. Podpisane rozporządzenie skierowano do publikacji w Dzienniku Ustaw. Wzrost wynagrodzeń jest możliwy z powodu zwiększenia subwencji oświatowej.

  Ile jest osób w kryzysie bezdomności w Polsce? W nocy z 28 na 29 odbędzie się liczenie

  Ile jest w Polsce osób w kryzysie bezdomności? Dokładne szacunki nie są znane. Ostatnie badanie miało miejsce w 2019 r. W tym roku, w nocy z 28 na 29 lutego w całej Polsce zostanie przeprowadzone liczenie osób w kryzysie bezdomności. 

  Podwyżki w budżetówce 2024. Komu +10%,+20% a nawet +47%? Wyższe kwoty wynagrodzenia zasadniczego w kategoriach zaszeregowania [projekt rozporządzenia]

  W dniu 20 lutego 2024 r. został opublikowany projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniający rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budżetowych. Jakie podwyżki wynikają z tego projektu? O ile wzrosną wynagrodzenia?

  REKLAMA

  Protest rolników. Warszawa będzie zablokowana 27 lutego, tzw. "Gwiaździsty marsz na Warszawę"

  Protest rolników. Warszawa będzie zablokowana w dniu 27 lutego 2024 roku, odbędzie się tzw. "Gwiaździsty marsz na Warszawę". Tak zapowiadają strajkujący rolnicy, którzy chcą m.in. żeby rząd zadeklarował wycofanie się z Zielonego Ładu.

  Badania naukowe: Nadmiar białka w diecie szkodzi tętnicom. To wyższe ryzyko miażdżycy

  Spożywanie zbyt dużych ilości białka zwiększa ryzyko miażdżycy. Winę za to ponosi aminokwas leucyna – informuje pismo “Nature Metabolism”. Odkryty przez naukowców z University of Pittsburgh School of Medicine mechanizm molekularny sprawia, że nadmierna ilość białka w diecie może zwiększać ryzyko miażdżycy.

  REKLAMA