| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Sektor publiczny > Temat dnia > Jakie są zasady postępowania w przypadku wyboru samorządowca na posła

Jakie są zasady postępowania w przypadku wyboru samorządowca na posła

Jakie są konsekwencje wyboru wójta, radnego czy członka zarządu powiatu bądź województwa na posła lub senatora? Czy zmiany osobowe w organach gminy, powiatu województwa dotyczą również osób niepochodzących z ubiegłorocznych wyborów samorządowych, a pełniących funkcje członka zarządu powiatu bądź województwa?


ANDRZEJ KRÓL

radca prawny

Mandat parlamentarny wygasa, jeżeli radny lub wójt wybrany do parlamentu nie złoży marszałkowi Sejmu (Senatu), w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia przez Państwową Komisję Wyborczą wyników wyborów do Sejmu (Senatu), oświadczenia o złożeniu rezygnacji z mandatu radnego lub wójta.

Rezygnacja z dotychczasowego mandatu radnego w razie wyboru do parlamentu skutkuje jego wygaśnięciem, co następuje z chwilą złożenia pisemnego zrzeczenia. Następnie fakt wygaśnięcia mandatu stwierdza uchwała rady gminy, która ma charakter deklaratoryjny. Wygaśnięcie mandatu radnego lub wójta oznacza konieczność uzupełnienia składu (odpowiednio) rady gminy, powiatu, sejmiku województwa lub wybrania nowego wójta. Jeśli chodzi o uzupełnienie składu rady, to w gminie liczącej do 20 tys. mieszkańców wojewoda zarządza wybory uzupełniające. W gminie liczącej powyżej 20 tys. mieszkańców oraz w wypadku wygaśnięcia mandatu radnego powiatu lub sejmiku województwa właściwa rada gminy (rada powiatu, sejmik województwa) po stwierdzeniu wygaśnięcia mandatu radnego podejmuje na następnej sesji uchwałę o wstąpieniu na jego miejsce kandydata z tej samej listy, który w wyborach uzyskał kolejno największą liczbę głosów, a nie utracił prawa wybieralności. Przy równej liczbie głosów decyduje kolejność umieszczenia nazwiska kandydata na liście. W konsekwencji wygaśnięcie mandatu radnego najczęściej nie pociąga za sobą konieczności przeprowadzenia wyborów uzupełniających.

Zmiany w składzie osobowym organów jednostek samorządu terytorialnego w związku z wyborami parlamentarnymi dotyczyć mogą również zarządu powiatu oraz zarządu województwa.

Członków zarządów powiatów i sejmików wojewódzkich, niezależnie od tego, czy zostali wybrani z grona radnych czy też spoza składu rady (sejmiku), również obowiązuje zakaz łączenia tej funkcji z mandatem posła lub senatora. Procedura podobna jak w przypadku radnych. Złożenie oświadczenia o rezygnacji z zajmowanego stanowiska lub funkcji będzie skutkowało zmianami w składzie osobowym zarządu. Jeśli rezygnację złoży starosta lub marszałek województwa, który jest przewodniczącym zarządu, to zarząd powiatu (sejmiku województwa) przyjmuje jego rezygnację. Następnie rada powiatu lub sejmik województwa na najbliższej sesji podejmuje uchwałę o przyjęciu rezygnacji całego zarządu. W konsekwencji konieczny będzie wybór nowego zarządu przez radę powiatu lub sejmik województwa. Jeśli rezygnację z członkostwa w zarządzie składa osoba niebędąca jego przewodniczącym, rada powiatu (sejmik województwa) podejmuje uchwałę o przyjęciu rezygnacji i zwolnieniu z pełnienia obowiązków członka zarządu. To z kolei nakłada na starostę (marszałka województwa) obowiązek przedstawienia radzie powiatu (sejmikowi województwa) nowego kandydata na członka zarządu.

WNIOSEK

Rezygnacja z dotychczasowego mandatu radnego w razie wyboru do parlamentu skutkuje jego wygaśnięciem, co następuje z chwilą złożenia pisemnego zrzeczenia

ŁS

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Compliance 2020

Eksperci portalu infor.pl

Zbigniew Waz

Managing Partner w Leaware - spółce tworzącej aplikacje mobilne i webowe dla klientów na całym świecie.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »