| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Sektor publiczny > Temat dnia > Szwajcarskie środki na ochronę środowiska i infrastrukturę

Szwajcarskie środki na ochronę środowiska i infrastrukturę

Dzięki Szwajcarsko-Polskiemu Programowi Współpracy samorządy i organizacje pozarządowe będą mogły starać się o dofinansowanie projektów z zakresu m.in. bezpieczeństwa, wspierania regionów słabo rozwiniętych, zarządzania odpadami, poprawy publicznych systemów transportowych oraz ochrony granic.

 

W procedurze konkursowej wnioski można składać między 1 października a 23 grudnia 2008 r., pozakonkursowy nabór projektów trwa na bieżąco.

 

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy jest formą bezzwrotnej pomocy zagranicznej przyznanej przez Szwajcarię Polsce i dziewięciu innym państwom członkowskim UE, które przystąpiły do niej 1 maja 2004 r.

Do dziesięciu nowych państw członkowskich trafi ponad 1 mld franków szwajcarskich, z czego niemal połowa (ok. 489 mln CHF, czyli ok. 310 mln euro) przeznaczona będzie na pomoc dla Polski.

Celem pomocy jest zmniejszanie różnic społeczno-gospodarczych istniejących między Polską a bardziej rozwiniętymi państwami UE oraz różnic na terytorium Polski - między ośrodkami miejskimi a regionami słabiej rozwiniętymi pod względem strukturalnym.

Na co można uzyskać dofinansowanie

Projekty, na które można uzyskać wsparcie, muszą obejmować następującą tematykę:

• bezpieczeństwo, stabilność, wsparcie reform: inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego terenów peryferyjnych i słabo rozwiniętych, zwiększenie ochrony wschodnich granic Unii Europejskiej,

• środowisko i infrastruktura: odbudowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury środowiskowej oraz poprawa stanu środowiska (m.in. zarządzanie odpadami stałymi, systemy energii odnawialnej, poprawa wydajności energetycznej, poprawa publicznych systemów transportowych, bioróżnorodność i ochrona ekosystemów oraz wsparcie transgranicznych inicjatyw środowiskowych),

• sektor prywatny: poprawa środowiska biznesowego i dostępu do kapitału dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), rozwój sektora prywatnego i promocja eksportu MŚP,

• rozwój społeczny i zasobów ludzkich: ochrona zdrowia (m.in. profilaktyka i kampanie promocji zdrowia oraz poprawa opieki społecznej), badania i rozwój (m.in. Fundusz Stypendialny, projekty badawcze).

Co najmniej 40% środków zostanie rozdysponowanych w czterech województwach ściany południowo--wschodniej: lubelskim, małopolskim, podkarpackim i świętokrzyskim.

W programie obowiązuje 5-letni okres zaciągania zobowiązań i 10-letni okres wydatkowania, który rozpoczął się w dniu przyznania pomocy finansowej Polsce przez Parlament Szwajcarski, czyli 14 czerwca ub.r.

Dofinansowanie może wynieść:

• do 60% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu,

• do 85% całkowitych kosztów kwalifikowalnych w przypadku projektów otrzymujących dodatkowe środki finansowe z budżetu jednostek administracji publicznej poziomu centralnego, regionalnego lub lokalnego,

• do 90% całkowitych kosztów kwalifikowalnych w przypadku projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe,

• do 100% całkowitych kosztów w przypadku projektów dotyczących budowy zdolności instytucjonalnych oraz pomocy technicznej.

Nabór projektów

Proces składania wniosków do Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy ma dwustopniową procedurę. Polega ona na przygotowaniu zarysu projektu oraz opracowaniu kompletnej propozycji projektu. Oba etapy są oceniane przez polskie i szwajcarskie instytucje. Ostateczną decyzję w sprawie przyznania dofinansowania podejmuje jednak strona szwajcarska.

Pozytywna decyzja dotycząca akceptacji zarysu projektu jest równoznaczna z wystąpieniem do wnioskodawcy z prośbą o przygotowanie kompletnej propozycji projektu.

Nabór wniosków jest prowadzony w drodze konkursu i poza konkursem. Pierwszy, dotyczący dwóch obszarów tematycznych priorytetu bezpieczeństwo, stabilność oraz wsparcie reform, będzie prowadzony od 1 października do 23 grudnia 2008 r. Natomiast do projektów z zakresu ochrony granic stosuje się procedurę pozakonkursową, bez wskazanych ram czasowych naboru.

Geneza programu

Podczas szczytu Szwajcaria - Unia Europejska, który odbył się 19 maja 2004 r., strona szwajcarska zadeklarowała gotowość ustanowienia programu pomocowego mającego na celu zmniejszenie różnic społeczno-gospodarczych w rozszerzonej Unii Europejskiej. Od listopada 2004 r. do maja 2005 r. trwały negocjacje w sprawie ram funkcjonowania tego programu pomocy.

Ostatecznie, 27 lutego 2006 r. Rada UE i Szwajcaria podpisały tzw. Memorandum of Understanding między Wspólnotą Europejską a Radą Federacji Konfederacji Szwajcarskiej w sprawie wkładu Konfederacji Szwajcarskiej na rzecz zmniejszenia różnic gospodarczych i społecznych w rozszerzonej Unii Europejskiej. W dokumencie zawarto zobowiązanie Szwajcarii do podpisania odrębnych umów bilateralnych z poszczególnymi państwami-beneficjentami pomocy.

W parlamencie szwajcarskim 16 marca 2006 r. głosowano nad tzw. Ustawą o Współpracy z Krajami Europy Wschodniej, przewidującą pomoc finansową dla 10 państw Unii Europejskiej. Ze względu na brak rozstrzygnięć na tym poziomie 26 listopada 2006 r. w Szwajcarii przeprowadzono referendum, które zakończyło się pomyślnie dla nowych państw członkowskich.

Inauguracja programu w Polsce nastąpiła 15 września br. - Wsparcie, jakiego udzielamy nowym krajom członkowskim UE, cieszy się dużą popularnością wśród szwajcarskiego społeczeństwa - powiedział Martin Dahinden, dyrektor Generalny Szwajcarskiej Agencji ds. Rozwoju i Współpracy SDC. Świadczy o tym wynik referendum przeprowadzonego wśród Szwajcarów.

Program Współpracy jest kontynuacją wcześniejszych projektów finansowanych z pomocy szwajcarskiej, które realizowano na początku lat dziewięćdziesiątych. Konfederacja Szwajcarii była pierwszym państwem, które zaoferowało pomoc Polsce w okresie transformacji ustrojowej. - Jestem głęboko przekonana, iż doświadczenia i wiedza wyniesione z tamtego okresu znajdą zastosowanie także przy okazji naszej nowej wspólnej inicjatywy - powiedziała Elżbieta Bieńkowska, minister rozwoju regionalnego.

Małgorzata Rajan

Czytaj także

Autor:

Źródło:

Samorzad.infor.pl

Zdjęcia


Alimenty. Jak szybko dostać pieniądze na dziecko8.94 zł

Narzędzia księgowego

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Compliance 2020

Eksperci portalu infor.pl

PLISZKA inżyniering przeciwpożarowy

PLISZKA inżyniering przeciwpożarowy od 1989 roku działa na polu zwiększenia świadomości społecznej w zakresie profilaktyki i bezpieczeństwa przeciwpożarowego w domach, biurach, zakładach przemysłowych itp.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »